Învaţăsingur.ro - Dactilografie Qwerty

Lecţia 18 - Semnele de punctuaţie, ortografie şi speciale

     Acestea se scriu în general cu degetul mic de la mâna dreaptă, în combinaţie sau nu cu tasta SHIFT. Cele care se găsesc pe cifre (%, $, ! etc) se scriu cu degetele corespunzătoare cifrelor. Cu toata tendinţa de a renunţa, acordaţi atenţia cuvenită semnelor. Ele apar în toate documentele. Chiar daca nu reuşiţi să le tastaţi corect de la început, perseveraţi.

     IMPORTANT:

Scrierea cu aliniat se face apăsând tasta TAB, NU prin mai multe spații consecutive.
Semnul întrebării, semnul exclamării, punctul, virgula, două puncte, punct şi virgulă se scriu fără spaţiu înainte şi cu un spaţiu după ele.
Parantezele se scriu cu un spaţiu în exterior (înainte de paranteza de deschidere şi după cea de închidere) şi fără spaţiu în interior (între paranteze şi textul pe care-l închid).
Ghilimelele urmează aceeaşi regula ca şi parantezele.
Apostroful se scrie nespaţiat. El poate constitui şi abrevierea pentru minut (5' = 5 min)
Punctele de suspensie (...) se marchează prin trei puncte, fără spaţiu între ele, dar cu spaţiu după ultimul punct.
Semnele aritmetice sunt precedate şi urmate de câte un spaţiu. Pentru semnul înmulţit se foloseşte litera x (minusculă). De asemenea se poate folosi semnul asterisc (*).
• Semnele la sută (%) şi dolar ($) se scriu imediat după numărul respectiv, fără spaţiu.

Tastează aici textul:


Lecţia 17 - - Cuprins - - Lecţia 19