Prima ființă cu însușiri supranaturale care îl ajută pe Harap-Alb este:

Spânul

Sfânta Duminică

Calul

Fata Împaratului Roșu

2

Spânul este un personaj:

Pozitiv

Complementar

Negativ

Colectiv

2

La câte încercări este supus Harap-Alb de către Spân, după ce ajung la curtea Împăratului-Verde?

Două încercări

Patru încercări

Opt încercări

Trei încercări

3

Cine reprezintă antagonistul în „Povestea lui Harap-Alb”?

Împaratul Verde

Spânul

Calul

Împaratul Roșu

4

Personajele complementare din „Povestea lui Harap-Alb” sunt:

Furnicile

Fetele Împaratului Roșu

Cei cinci monștri

Albinele

1

În caracterizarea calului predomină o figură de stil. Ea este:

Personificarea

Comparația

Repetiția

Epitetul

2

În caracterizarea uriașilor predomină o figură de stil. Ea este:

Hiperbola

Repetiția

Enumerația

Epitetul

4

Tatăl lui Harap-Alb s-a deghizat în:

Vulpe

Cal

Lup

Urs

2

Spânul îl închide pe Harap-Alb în:

Beci

Pod

Fântână

Cămară

4

Numele lui Harap-Alb este dat de:

Spân

Tatăl său

Sfânta Duminică

Împăratul Verde

3

Monștrii care îl însoțesc pe erou sunt în număr de:

Opt

Doi

Patru

Cinci

2

Opera „Povestea lui Harap-Alb” este:

Basm cult

Legendă

Nuvelă

Basm popular

1

Calul era hrănit cu:

Iarbă

Ovăz

Fân

Jar

1

Autorul romanului „Ion” este:

George Călinescu

Mihail Sadoveanu

Ioan Slavici

Liviu Rebreanu

4

Personajele complementare din romanul „Ion” sunt:

Ana și Florica

Florica și Ion

Ana și Ion

Vasile Baciu și Ion

1

Protagonistul romanului „Ion” este:

George Bulbuc

Vasile Baciu

Ion

Ana

4

Primul roman publicat al lui Liviu Rebreanu este:

„Ion”

„Pădurea spânzuraților”

„Răscoala”

„Golanii”

3

Acțiunea romanului „Ion” se petrece:

La Cluj

În satul Pripas

În Bucovina

În Bistrița

2

Soția lui Ion se numește:

Ana

Florica

Margareta

Zenobia

1

Toma Bulbuc este tatăl:

Lui George

Anei

Floricăi

Lui Ion

3

Ion își dorea foarte mult:

Să facă pace cu Vasile Baciu

Pamânturile Anei

Nu-și dorea nimic

Iubirea Anei

2

Ion se însoară cu Ana fiindcă:

O iubea

Nu avea cu cine să se însoare

Iubea averea ei

Era singura fată din sat

3

Romanul „Ion” are:

Patru părți

O singură parte

Trei părți

Două părți

1

Romanul începe cu:

Punctul culminant

Intriga

Expozițiunea

Desfășurarea acțiunii

2

Ion dansează la horă cu:

Ana

Zenobia

Florica

Nu dansează, doar privește

1

Ion este ucis de George Bulbuc cu:

Pistolul

Sapa

Toporul

Cuțitul

2

Ion este înmormântat:

În câmp

În grădină

În curtea bisericii

La cimitir

3

Cum se sinucide Ana?

Înghite un ac

Se spânzură

Se împușcă

Se înjunghie

4

După moartea lui Ion, averea sa rămâne:

Mamei sale

Lui Vasile Baciu

Bisericii

Învățătorului Herdelea

2

Laura se căsătorește cu:

Simion Lungu

George Pintea

George Bulbuc

Alexandru Glanetasu

1

Tipul țăranului avar din romanul „Ion” este:

George Bulbuc

Ion

Vasile Baciu

Simion Lungu

2

Familia Herdelea avea:

Două fete

Patru fete

Cinci fete

Șase fete

3

La horă, Herdelea:

Nu dansează, doar privește

Dansează cu Roza Lang

Dansează cu Florica

Dansează cu Zenobia

4

Preotul Belciug era unul dintre:

Cerșetorii satului

Sărăntocii satului

Bogătanii satului

Bețivii satului

1

Cel care trebuia să se însoare cu Ana era:

Ion

George Bulbuc

Simion Lungu

Titu Herdelea

2

Acțiunea romanului „Enigma Otiliei” începe în anotimpul:

Primăvara

Vara

Iarna

Toamna

4

Pascalopol avea:

Patruzeci de ani

Cincizeci de ani

Șaizeci de ani

Șaizeci și cinci de ani

1

Otilia se căsătorește cu:

Pascalopol

Stănică Rațiu

Felix

Titi

3

Tipul avarului din „Enigma Otiliei” îl reprezintă:

Felix

Stănică Rațiu

Costache Giurgiuveanu

Titi

2

Aglae Țulea era sora:

Lui Costache

Lui Titi

Lui Felix

Lui Stănică Rațiu

1

Ce fac cei din „clanul” Țulea, când Felix intră în casa lui Giurgiuveanu:

Cântă

Joacă table

Vorbesc

Mănâncă

4

Descrierea casei lui Giurgiuveanu îl caracterizează ca fiind un om:

Avar

Generos

Sărac

Descurcăreț

2

Comicul este reprezentat de:

Costache Giurgiuveanu

Pascalopol

Otilia

Felix

1

Preocuparea Aglaei Țulea era:

Jocul de șah

Căpătuirea odraslelor

Cântatul la pian

Jocul de table

1

Fata bătrână din roman este:

Marina

Aglae

Lili

Aurica

2

Otilia reprezintă:

Brutalitatea

Răutatea

Lașitatea

Feminitatea

4

Cum îi spune Felix Otiliei că o iubește?

Îi spune direct

Îi scrie o scrisoare

Îi lasă un billet

Prin intermediul altcuiva

3

Aglae o vede pe Otilia ca fiind:

O bună cântareață

O stricată

O nebună

O fata deșteaptă

1

Unde pleacă Otilia cu Pascalopol?

La Sibiu

La Paris

La Roma

La Madrid

2

Aurica se plimba:

Prin gradină

Pe stradă

Pe Calea Victoriei

Prin parc

3

Ce devine Felix spre sfârșitul romanului?

Doctor

Psiholog

Pictor

Avocat

4

Când Felix primește scrisoarea de la Otilia din Paris, acesta este stăpânit de o stare de:

Fericire

Tristețe

Bucurie

Melancolie

1

Felix îi lasa Otiliei scrisoarea:

Pe pat

Pe scaun

Pe pian

Pe masă

2

Olimpia era __________ Aglaei:

Sora

Mama

Verișoara

Fiica

3

Otilia Mărculescu cânta cu pricepere la:

Pian

Chitară

Vioară

Flaut

2

Personajul principal al operei „La țigănci” este:

Grecoaica

Colonelul Lawrence

Hildegard

Gavrilescu

1

Acțiunea nuvelei „La țigănci” este plasată:

Într-un vagon

În Iași

În mediul rural

În Bucureștiul de altădată

2

Gavrilescu era profesor de:

Pian

Română

Vioară

Matematică

1

Opera „La țigănci” este scrisă de:

Ioan Slavici

Liviu Rebreanu

Mircea Eliade

Marin Preda

2

Opera „La țigănci” este:

Nuvelă fantastică

Schiță

Nuvelă istorică

Roman

1

Opera „La țigănci” este alcatuită din:

Șase capitole

Opt capitole

Zece capitole

Șapte capitole

3

Leșinul lui Gavrilescu este provocat de:

Frică

Frig

Foame

Căldură

1

Hanul din opera „Hanu Ancuței” arăta:

Ca o cetate

Ca o biserică

Ca un palat

Ca o casă dărăpănată

2

Personajul care ascultă și reține toate povestirile este:

Zaharie Fântânarul

Vodă

Ancuța

Călugărul Gherman

4

A treia povestire se numește:

Cealaltă Ancuță

Haralambie

Balaurul

Fântana dintre plopi

2

Naratorul povestirii „Negustor Lipscan” este:

Damian Cristișor

Zaharie Fântânarul

Costandin Moțoc

Neculai Isac

3

Tema povestirii „Fântâna dintre plopi” este o temă:

Comică

De călătorie

Erotică

De aventură

1

Moș Leonte din „Balaurul” era:

Zodier

Coropcar

Fântânar

Calugăr

2

Călugărul Gherman din „Haralambie” era de la:

Iași

București

Durău

Călimănești

1

Costandin Moțoc își începe povestea:

Cântând un cântec de jale

Cântând o doină de haiducie

Mâncând

Cântând un cântec de dor

3

Haiducul Haralambie este ucis de Gheorghe Leondari care era:

Tatăl lui

Vărul lui

Fratele lui

Un prieten bun

2

Todiriță Catană este închis la Golia, în:

Fântână

Turn

Pod

Beci

3

În „Județ al sărmanilor” cel care este ucis este:

Răducanu

Radu Chiorul

Răducanu Chiorul

Răducu Chiorul

3

Întâlnim elemente de fantastic în povestirea:

Balaurul

Haralambie

Zaharie Fântânarul

Fântâna dintre plopi

1

Calugărului Gherman îi este alăturat un simbol. Acesta este:

Biserica

Cumpăna

Felinarul

Fântâna

4

„Hanu Ancuței” cuprinde:

Șase povestiri

Patru povestiri

Nouă povestiri

Zece povestiri

2

Hanul se afla:

Într-un sat

La periferie

La o intersecție de drumuri

În oraș

3

Șeful șatrei de țigani din „Fântâna dintre plopi” se numește:

Hasanache

alt răspuns

Lupei

Neculai Isac

1

Personajul principal din opera „Haralambie” este:

Vodă Ipsilant

Haralambie

Comisul Ioniță

Calugărul Gherman

3

Tema operei „Balta Albă” este:

Iubirea

Lupta pentru apărare

Viața socială

Dragostea față de țară

1

Personajul principal era un:

Pictor

Zugrav

Cântăreț

Medic

4

Personajul principal era de naționalitate:

Americană

Română

Franceză

Germană

2

Acesta călătorește cu vaporul pe:

Oceanul Atlantic

Marea Neagră

Fluviul Nil

Dunăre

1

Călătorul roagă consulul să îl ajute să ajungă la:

Balta Albă

București

Pădurea fermecată

Iași

4

Călătoria este facută cu:

O trăsură

Un tramvai

O căruță

Un tren

3

Acțiunea din opera „Balta Albă” se petrece în:

Trei zile

Patru zile

Douăzeci și patru de ore

Două zile

4

Personajul face cunoștință cu niște tineri:

Germani

Români

Greci

Francezi

1

Ce tip de regionalism e cuvântul „curechi”?

Fonetic

Semantic

Lexical

Gramatical

2

Argoul este limbajul:

Folosit în anumite zone ale țării

Folosit de toți oamenii

Folosit de poeți

Grupurilor sociale relativ închise

2

Nu reprezintă sursă pentru literatura cultă în proză:

Basmul

Snoava

Epopeea

Legenda

4

Mai jos sunt enumerate câteva din trăsăturile specifice genului epic. Una singura este specifică genului liric. Evidențiați-o:

Are fir narativ

Există numeroase figuri de stil

Sentimentele sunt exprimate în mod indirect prin intermediul personajelor

Acțiunea este relatată la persoana a III-a

4

Modurile de expunere sunt mijloace prin care __________ comunică viziunea sa asupra lumii, trăirile și sentimentele.

Naratarul

Naratorul

Scriitorul

Personajul

3

Care este diferența dintre fantastic și miraculos?

Fantasticul există doar în legende, în timp ce miraculosul nu există

Fantasticul nu poate exista în realitate, în schimb miraculosul este posibil

Fantasticul există numai în realitate, în schimb miraculosul există și în basme

Nu este nici o diferență între cele două

3

Naratorul subiectiv este naratorul care:

Se implică, vorbește cu cititorul

Se apropie foarte puțin de personaje

Alt răspuns

Se îndepărtează de personaje

3

Naratorul omniscient este naratorul care:

Are o singură sursă de informație

Nu știe nimic

Știe totul

Știe numai anumite lucruri

1

Rolul ramei este:

Face legătura dintre două povestiri

Introduce cititorul în lumea povestirii

Nu are nici un rol

Îl scoate pe cititor din lumea povestirii

2

Naratorul extradiegetic este naratorul care:

Se implică în relatare

Este personaj principal

Are rol secundar în acțiune

Nu se implică în relatare

2

Naratarul reprezintă:

Un personaj secundar

Un personaj principal

Însuși naratorul

Cititorul sau ascultătorul fictive

3

Cel care primește un mesaj se numește:

Emițător

Emițător și receptor

Nici una din variantele de mai sus

Receptor

3

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2019 invatasingur.ro