Prima ființă cu însușiri supranaturale care îl ajută pe Harap-Alb este:

Calul

Spânul

Fata Împaratului Roșu

Sfânta Duminică

2

Spânul este un personaj:

Pozitiv

Complementar

Colectiv

Negativ

2

La câte încercări este supus Harap-Alb de către Spân, după ce ajung la curtea Împăratului-Verde?

Opt încercări

Două încercări

Trei încercări

Patru încercări

3

Cine reprezintă antagonistul în „Povestea lui Harap-Alb”?

Împaratul Verde

Calul

Spânul

Împaratul Roșu

4

Personajele complementare din „Povestea lui Harap-Alb” sunt:

Cei cinci monștri

Furnicile

Fetele Împaratului Roșu

Albinele

1

În caracterizarea calului predomină o figură de stil. Ea este:

Epitetul

Comparația

Personificarea

Repetiția

2

În caracterizarea uriașilor predomină o figură de stil. Ea este:

Hiperbola

Enumerația

Repetiția

Epitetul

4

Tatăl lui Harap-Alb s-a deghizat în:

Lup

Vulpe

Cal

Urs

2

Spânul îl închide pe Harap-Alb în:

Fântână

Cămară

Beci

Pod

4

Numele lui Harap-Alb este dat de:

Împăratul Verde

Sfânta Duminică

Spân

Tatăl său

3

Monștrii care îl însoțesc pe erou sunt în număr de:

Patru

Cinci

Opt

Doi

2

Opera „Povestea lui Harap-Alb” este:

Legendă

Basm cult

Nuvelă

Basm popular

1

Calul era hrănit cu:

Fân

Jar

Iarbă

Ovăz

1

Autorul romanului „Ion” este:

George Călinescu

Liviu Rebreanu

Ioan Slavici

Mihail Sadoveanu

4

Personajele complementare din romanul „Ion” sunt:

Ana și Ion

Florica și Ion

Vasile Baciu și Ion

Ana și Florica

1

Protagonistul romanului „Ion” este:

Vasile Baciu

Ion

George Bulbuc

Ana

4

Primul roman publicat al lui Liviu Rebreanu este:

„Răscoala”

„Golanii”

„Ion”

„Pădurea spânzuraților”

3

Acțiunea romanului „Ion” se petrece:

În Bistrița

În Bucovina

În satul Pripas

La Cluj

2

Soția lui Ion se numește:

Zenobia

Ana

Florica

Margareta

1

Toma Bulbuc este tatăl:

Lui George

Anei

Lui Ion

Floricăi

3

Ion își dorea foarte mult:

Să facă pace cu Vasile Baciu

Iubirea Anei

Nu-și dorea nimic

Pamânturile Anei

2

Ion se însoară cu Ana fiindcă:

Era singura fată din sat

Iubea averea ei

Nu avea cu cine să se însoare

O iubea

3

Romanul „Ion” are:

Patru părți

O singură parte

Două părți

Trei părți

1

Romanul începe cu:

Intriga

Punctul culminant

Expozițiunea

Desfășurarea acțiunii

2

Ion dansează la horă cu:

Nu dansează, doar privește

Ana

Zenobia

Florica

1

Ion este ucis de George Bulbuc cu:

Toporul

Sapa

Cuțitul

Pistolul

2

Ion este înmormântat:

La cimitir

În grădină

În câmp

În curtea bisericii

3

Cum se sinucide Ana?

Se înjunghie

Se spânzură

Se împușcă

Înghite un ac

4

După moartea lui Ion, averea sa rămâne:

Lui Vasile Baciu

Învățătorului Herdelea

Mamei sale

Bisericii

2

Laura se căsătorește cu:

George Bulbuc

George Pintea

Simion Lungu

Alexandru Glanetasu

1

Tipul țăranului avar din romanul „Ion” este:

Ion

George Bulbuc

Vasile Baciu

Simion Lungu

2

Familia Herdelea avea:

Cinci fete

Patru fete

Două fete

Șase fete

3

La horă, Herdelea:

Dansează cu Roza Lang

Nu dansează, doar privește

Dansează cu Zenobia

Dansează cu Florica

4

Preotul Belciug era unul dintre:

Bețivii satului

Cerșetorii satului

Sărăntocii satului

Bogătanii satului

1

Cel care trebuia să se însoare cu Ana era:

Simion Lungu

Titu Herdelea

George Bulbuc

Ion

2

Acțiunea romanului „Enigma Otiliei” începe în anotimpul:

Toamna

Primăvara

Iarna

Vara

4

Pascalopol avea:

Șaizeci și cinci de ani

Patruzeci de ani

Șaizeci de ani

Cincizeci de ani

1

Otilia se căsătorește cu:

Pascalopol

Felix

Titi

Stănică Rațiu

3

Tipul avarului din „Enigma Otiliei” îl reprezintă:

Costache Giurgiuveanu

Stănică Rațiu

Felix

Titi

2

Aglae Țulea era sora:

Lui Titi

Lui Costache

Lui Felix

Lui Stănică Rațiu

1

Ce fac cei din „clanul” Țulea, când Felix intră în casa lui Giurgiuveanu:

Vorbesc

Mănâncă

Cântă

Joacă table

4

Descrierea casei lui Giurgiuveanu îl caracterizează ca fiind un om:

Sărac

Descurcăreț

Avar

Generos

2

Comicul este reprezentat de:

Felix

Otilia

Pascalopol

Costache Giurgiuveanu

1

Preocuparea Aglaei Țulea era:

Jocul de șah

Căpătuirea odraslelor

Cântatul la pian

Jocul de table

1

Fata bătrână din roman este:

Lili

Marina

Aglae

Aurica

2

Otilia reprezintă:

Lașitatea

Feminitatea

Răutatea

Brutalitatea

4

Cum îi spune Felix Otiliei că o iubește?

Îi spune direct

Îi scrie o scrisoare

Îi lasă un billet

Prin intermediul altcuiva

3

Aglae o vede pe Otilia ca fiind:

O bună cântareață

O nebună

O fata deșteaptă

O stricată

1

Unde pleacă Otilia cu Pascalopol?

La Madrid

La Sibiu

La Paris

La Roma

2

Aurica se plimba:

Prin parc

Prin gradină

Pe stradă

Pe Calea Victoriei

3

Ce devine Felix spre sfârșitul romanului?

Pictor

Avocat

Psiholog

Doctor

4

Când Felix primește scrisoarea de la Otilia din Paris, acesta este stăpânit de o stare de:

Fericire

Bucurie

Melancolie

Tristețe

1

Felix îi lasa Otiliei scrisoarea:

Pe pian

Pe scaun

Pe pat

Pe masă

2

Olimpia era __________ Aglaei:

Fiica

Verișoara

Mama

Sora

3

Otilia Mărculescu cânta cu pricepere la:

Flaut

Pian

Chitară

Vioară

2

Personajul principal al operei „La țigănci” este:

Hildegard

Grecoaica

Colonelul Lawrence

Gavrilescu

1

Acțiunea nuvelei „La țigănci” este plasată:

În Iași

În mediul rural

Într-un vagon

În Bucureștiul de altădată

2

Gavrilescu era profesor de:

Pian

Vioară

Matematică

Română

1

Opera „La țigănci” este scrisă de:

Ioan Slavici

Marin Preda

Liviu Rebreanu

Mircea Eliade

2

Opera „La țigănci” este:

Nuvelă istorică

Nuvelă fantastică

Roman

Schiță

1

Opera „La țigănci” este alcatuită din:

Șase capitole

Opt capitole

Șapte capitole

Zece capitole

3

Leșinul lui Gavrilescu este provocat de:

Frică

Foame

Frig

Căldură

1

Hanul din opera „Hanu Ancuței” arăta:

Ca o casă dărăpănată

Ca un palat

Ca o biserică

Ca o cetate

2

Personajul care ascultă și reține toate povestirile este:

Vodă

Ancuța

Călugărul Gherman

Zaharie Fântânarul

4

A treia povestire se numește:

Fântana dintre plopi

Haralambie

Cealaltă Ancuță

Balaurul

2

Naratorul povestirii „Negustor Lipscan” este:

Damian Cristișor

Costandin Moțoc

Zaharie Fântânarul

Neculai Isac

3

Tema povestirii „Fântâna dintre plopi” este o temă:

De călătorie

De aventură

Comică

Erotică

1

Moș Leonte din „Balaurul” era:

Fântânar

Zodier

Calugăr

Coropcar

2

Călugărul Gherman din „Haralambie” era de la:

București

Iași

Călimănești

Durău

1

Costandin Moțoc își începe povestea:

Cântând un cântec de dor

Cântând un cântec de jale

Cântând o doină de haiducie

Mâncând

3

Haiducul Haralambie este ucis de Gheorghe Leondari care era:

Tatăl lui

Fratele lui

Un prieten bun

Vărul lui

2

Todiriță Catană este închis la Golia, în:

Turn

Pod

Fântână

Beci

3

În „Județ al sărmanilor” cel care este ucis este:

Răducanu Chiorul

Radu Chiorul

Răducanu

Răducu Chiorul

3

Întâlnim elemente de fantastic în povestirea:

Zaharie Fântânarul

Balaurul

Fântâna dintre plopi

Haralambie

1

Calugărului Gherman îi este alăturat un simbol. Acesta este:

Felinarul

Biserica

Cumpăna

Fântâna

4

„Hanu Ancuței” cuprinde:

Nouă povestiri

Patru povestiri

Șase povestiri

Zece povestiri

2

Hanul se afla:

În oraș

La o intersecție de drumuri

Într-un sat

La periferie

3

Șeful șatrei de țigani din „Fântâna dintre plopi” se numește:

Lupei

Hasanache

alt răspuns

Neculai Isac

1

Personajul principal din opera „Haralambie” este:

Vodă Ipsilant

Haralambie

Comisul Ioniță

Calugărul Gherman

3

Tema operei „Balta Albă” este:

Iubirea

Dragostea față de țară

Lupta pentru apărare

Viața socială

1

Personajul principal era un:

Zugrav

Medic

Pictor

Cântăreț

4

Personajul principal era de naționalitate:

Americană

Română

Germană

Franceză

2

Acesta călătorește cu vaporul pe:

Oceanul Atlantic

Dunăre

Fluviul Nil

Marea Neagră

1

Călătorul roagă consulul să îl ajute să ajungă la:

Balta Albă

Iași

București

Pădurea fermecată

4

Călătoria este facută cu:

Un tramvai

O căruță

Un tren

O trăsură

3

Acțiunea din opera „Balta Albă” se petrece în:

Trei zile

Douăzeci și patru de ore

Patru zile

Două zile

4

Personajul face cunoștință cu niște tineri:

Greci

Francezi

Germani

Români

1

Ce tip de regionalism e cuvântul „curechi”?

Lexical

Gramatical

Fonetic

Semantic

2

Argoul este limbajul:

Grupurilor sociale relativ închise

Folosit în anumite zone ale țării

Folosit de toți oamenii

Folosit de poeți

2

Nu reprezintă sursă pentru literatura cultă în proză:

Snoava

Epopeea

Basmul

Legenda

4

Mai jos sunt enumerate câteva din trăsăturile specifice genului epic. Una singura este specifică genului liric. Evidențiați-o:

Sentimentele sunt exprimate în mod indirect prin intermediul personajelor

Există numeroase figuri de stil

Are fir narativ

Acțiunea este relatată la persoana a III-a

4

Modurile de expunere sunt mijloace prin care __________ comunică viziunea sa asupra lumii, trăirile și sentimentele.

Naratorul

Scriitorul

Naratarul

Personajul

3

Care este diferența dintre fantastic și miraculos?

Fantasticul există numai în realitate, în schimb miraculosul există și în basme

Nu este nici o diferență între cele două

Fantasticul există doar în legende, în timp ce miraculosul nu există

Fantasticul nu poate exista în realitate, în schimb miraculosul este posibil

3

Naratorul subiectiv este naratorul care:

Alt răspuns

Se îndepărtează de personaje

Se apropie foarte puțin de personaje

Se implică, vorbește cu cititorul

3

Naratorul omniscient este naratorul care:

Are o singură sursă de informație

Știe numai anumite lucruri

Știe totul

Nu știe nimic

1

Rolul ramei este:

Nu are nici un rol

Face legătura dintre două povestiri

Îl scoate pe cititor din lumea povestirii

Introduce cititorul în lumea povestirii

2

Naratorul extradiegetic este naratorul care:

Este personaj principal

Se implică în relatare

Are rol secundar în acțiune

Nu se implică în relatare

2

Naratarul reprezintă:

Un personaj principal

Însuși naratorul

Cititorul sau ascultătorul fictive

Un personaj secundar

3

Cel care primește un mesaj se numește:

Emițător și receptor

Nici una din variantele de mai sus

Receptor

Emițător

3

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2021 invatasingur.ro