Prima ființă cu însușiri supranaturale care îl ajută pe Harap-Alb este:

Sfânta Duminică

Spânul

Fata Împaratului Roșu

Calul

2

Spânul este un personaj:

Complementar

Negativ

Pozitiv

Colectiv

2

La câte încercări este supus Harap-Alb de către Spân, după ce ajung la curtea Împăratului-Verde?

Opt încercări

Patru încercări

Trei încercări

Două încercări

3

Cine reprezintă antagonistul în „Povestea lui Harap-Alb”?

Împaratul Verde

Împaratul Roșu

Spânul

Calul

4

Personajele complementare din „Povestea lui Harap-Alb” sunt:

Cei cinci monștri

Furnicile

Albinele

Fetele Împaratului Roșu

1

În caracterizarea calului predomină o figură de stil. Ea este:

Repetiția

Epitetul

Comparația

Personificarea

2

În caracterizarea uriașilor predomină o figură de stil. Ea este:

Repetiția

Epitetul

Enumerația

Hiperbola

4

Tatăl lui Harap-Alb s-a deghizat în:

Urs

Lup

Vulpe

Cal

2

Spânul îl închide pe Harap-Alb în:

Beci

Fântână

Pod

Cămară

4

Numele lui Harap-Alb este dat de:

Tatăl său

Spân

Sfânta Duminică

Împăratul Verde

3

Monștrii care îl însoțesc pe erou sunt în număr de:

Cinci

Patru

Opt

Doi

2

Opera „Povestea lui Harap-Alb” este:

Basm popular

Nuvelă

Legendă

Basm cult

1

Calul era hrănit cu:

Ovăz

Iarbă

Fân

Jar

1

Autorul romanului „Ion” este:

Liviu Rebreanu

George Călinescu

Mihail Sadoveanu

Ioan Slavici

4

Personajele complementare din romanul „Ion” sunt:

Vasile Baciu și Ion

Florica și Ion

Ana și Ion

Ana și Florica

1

Protagonistul romanului „Ion” este:

Vasile Baciu

Ion

George Bulbuc

Ana

4

Primul roman publicat al lui Liviu Rebreanu este:

„Ion”

„Golanii”

„Pădurea spânzuraților”

„Răscoala”

3

Acțiunea romanului „Ion” se petrece:

În satul Pripas

În Bucovina

În Bistrița

La Cluj

2

Soția lui Ion se numește:

Florica

Zenobia

Margareta

Ana

1

Toma Bulbuc este tatăl:

Lui Ion

Floricăi

Anei

Lui George

3

Ion își dorea foarte mult:

Nu-și dorea nimic

Pamânturile Anei

Iubirea Anei

Să facă pace cu Vasile Baciu

2

Ion se însoară cu Ana fiindcă:

Nu avea cu cine să se însoare

O iubea

Era singura fată din sat

Iubea averea ei

3

Romanul „Ion” are:

O singură parte

Patru părți

Două părți

Trei părți

1

Romanul începe cu:

Intriga

Expozițiunea

Desfășurarea acțiunii

Punctul culminant

2

Ion dansează la horă cu:

Ana

Zenobia

Florica

Nu dansează, doar privește

1

Ion este ucis de George Bulbuc cu:

Cuțitul

Sapa

Pistolul

Toporul

2

Ion este înmormântat:

În grădină

În câmp

În curtea bisericii

La cimitir

3

Cum se sinucide Ana?

Se împușcă

Se spânzură

Înghite un ac

Se înjunghie

4

După moartea lui Ion, averea sa rămâne:

Învățătorului Herdelea

Bisericii

Lui Vasile Baciu

Mamei sale

2

Laura se căsătorește cu:

George Bulbuc

George Pintea

Simion Lungu

Alexandru Glanetasu

1

Tipul țăranului avar din romanul „Ion” este:

Vasile Baciu

Ion

Simion Lungu

George Bulbuc

2

Familia Herdelea avea:

Cinci fete

Două fete

Șase fete

Patru fete

3

La horă, Herdelea:

Dansează cu Roza Lang

Nu dansează, doar privește

Dansează cu Zenobia

Dansează cu Florica

4

Preotul Belciug era unul dintre:

Cerșetorii satului

Bogătanii satului

Sărăntocii satului

Bețivii satului

1

Cel care trebuia să se însoare cu Ana era:

George Bulbuc

Ion

Simion Lungu

Titu Herdelea

2

Acțiunea romanului „Enigma Otiliei” începe în anotimpul:

Primăvara

Toamna

Vara

Iarna

4

Pascalopol avea:

Șaizeci de ani

Șaizeci și cinci de ani

Cincizeci de ani

Patruzeci de ani

1

Otilia se căsătorește cu:

Felix

Stănică Rațiu

Titi

Pascalopol

3

Tipul avarului din „Enigma Otiliei” îl reprezintă:

Costache Giurgiuveanu

Titi

Stănică Rațiu

Felix

2

Aglae Țulea era sora:

Lui Costache

Lui Stănică Rațiu

Lui Felix

Lui Titi

1

Ce fac cei din „clanul” Țulea, când Felix intră în casa lui Giurgiuveanu:

Vorbesc

Mănâncă

Joacă table

Cântă

4

Descrierea casei lui Giurgiuveanu îl caracterizează ca fiind un om:

Descurcăreț

Sărac

Generos

Avar

2

Comicul este reprezentat de:

Pascalopol

Felix

Costache Giurgiuveanu

Otilia

1

Preocuparea Aglaei Țulea era:

Jocul de table

Cântatul la pian

Jocul de șah

Căpătuirea odraslelor

1

Fata bătrână din roman este:

Marina

Aglae

Aurica

Lili

2

Otilia reprezintă:

Răutatea

Feminitatea

Lașitatea

Brutalitatea

4

Cum îi spune Felix Otiliei că o iubește?

Prin intermediul altcuiva

Îi lasă un billet

Îi spune direct

Îi scrie o scrisoare

3

Aglae o vede pe Otilia ca fiind:

O bună cântareață

O stricată

O nebună

O fata deșteaptă

1

Unde pleacă Otilia cu Pascalopol?

La Paris

La Madrid

La Roma

La Sibiu

2

Aurica se plimba:

Pe Calea Victoriei

Prin parc

Prin gradină

Pe stradă

3

Ce devine Felix spre sfârșitul romanului?

Doctor

Psiholog

Avocat

Pictor

4

Când Felix primește scrisoarea de la Otilia din Paris, acesta este stăpânit de o stare de:

Bucurie

Melancolie

Tristețe

Fericire

1

Felix îi lasa Otiliei scrisoarea:

Pe pian

Pe masă

Pe pat

Pe scaun

2

Olimpia era __________ Aglaei:

Fiica

Mama

Sora

Verișoara

3

Otilia Mărculescu cânta cu pricepere la:

Vioară

Pian

Chitară

Flaut

2

Personajul principal al operei „La țigănci” este:

Gavrilescu

Colonelul Lawrence

Grecoaica

Hildegard

1

Acțiunea nuvelei „La țigănci” este plasată:

În Bucureștiul de altădată

În mediul rural

În Iași

Într-un vagon

2

Gavrilescu era profesor de:

Pian

Matematică

Vioară

Română

1

Opera „La țigănci” este scrisă de:

Liviu Rebreanu

Marin Preda

Ioan Slavici

Mircea Eliade

2

Opera „La țigănci” este:

Schiță

Nuvelă istorică

Roman

Nuvelă fantastică

1

Opera „La țigănci” este alcatuită din:

Șase capitole

Șapte capitole

Zece capitole

Opt capitole

3

Leșinul lui Gavrilescu este provocat de:

Frică

Căldură

Foame

Frig

1

Hanul din opera „Hanu Ancuței” arăta:

Ca un palat

Ca o biserică

Ca o casă dărăpănată

Ca o cetate

2

Personajul care ascultă și reține toate povestirile este:

Vodă

Zaharie Fântânarul

Călugărul Gherman

Ancuța

4

A treia povestire se numește:

Cealaltă Ancuță

Balaurul

Fântana dintre plopi

Haralambie

2

Naratorul povestirii „Negustor Lipscan” este:

Neculai Isac

Damian Cristișor

Costandin Moțoc

Zaharie Fântânarul

3

Tema povestirii „Fântâna dintre plopi” este o temă:

De călătorie

De aventură

Comică

Erotică

1

Moș Leonte din „Balaurul” era:

Calugăr

Zodier

Coropcar

Fântânar

2

Călugărul Gherman din „Haralambie” era de la:

Călimănești

București

Durău

Iași

1

Costandin Moțoc își începe povestea:

Cântând un cântec de jale

Cântând un cântec de dor

Cântând o doină de haiducie

Mâncând

3

Haiducul Haralambie este ucis de Gheorghe Leondari care era:

Tatăl lui

Fratele lui

Un prieten bun

Vărul lui

2

Todiriță Catană este închis la Golia, în:

Turn

Beci

Fântână

Pod

3

În „Județ al sărmanilor” cel care este ucis este:

Răducanu

Răducu Chiorul

Radu Chiorul

Răducanu Chiorul

3

Întâlnim elemente de fantastic în povestirea:

Balaurul

Zaharie Fântânarul

Fântâna dintre plopi

Haralambie

1

Calugărului Gherman îi este alăturat un simbol. Acesta este:

Felinarul

Fântâna

Cumpăna

Biserica

4

„Hanu Ancuței” cuprinde:

Șase povestiri

Nouă povestiri

Zece povestiri

Patru povestiri

2

Hanul se afla:

La periferie

La o intersecție de drumuri

În oraș

Într-un sat

3

Șeful șatrei de țigani din „Fântâna dintre plopi” se numește:

Neculai Isac

alt răspuns

Hasanache

Lupei

1

Personajul principal din opera „Haralambie” este:

Haralambie

Calugărul Gherman

Comisul Ioniță

Vodă Ipsilant

3

Tema operei „Balta Albă” este:

Lupta pentru apărare

Viața socială

Iubirea

Dragostea față de țară

1

Personajul principal era un:

Zugrav

Cântăreț

Medic

Pictor

4

Personajul principal era de naționalitate:

Franceză

Americană

Germană

Română

2

Acesta călătorește cu vaporul pe:

Marea Neagră

Fluviul Nil

Dunăre

Oceanul Atlantic

1

Călătorul roagă consulul să îl ajute să ajungă la:

Iași

Pădurea fermecată

Balta Albă

București

4

Călătoria este facută cu:

Un tren

Un tramvai

O trăsură

O căruță

3

Acțiunea din opera „Balta Albă” se petrece în:

Trei zile

Patru zile

Două zile

Douăzeci și patru de ore

4

Personajul face cunoștință cu niște tineri:

Germani

Români

Greci

Francezi

1

Ce tip de regionalism e cuvântul „curechi”?

Fonetic

Lexical

Semantic

Gramatical

2

Argoul este limbajul:

Folosit în anumite zone ale țării

Grupurilor sociale relativ închise

Folosit de toți oamenii

Folosit de poeți

2

Nu reprezintă sursă pentru literatura cultă în proză:

Epopeea

Legenda

Snoava

Basmul

4

Mai jos sunt enumerate câteva din trăsăturile specifice genului epic. Una singura este specifică genului liric. Evidențiați-o:

Sentimentele sunt exprimate în mod indirect prin intermediul personajelor

Acțiunea este relatată la persoana a III-a

Are fir narativ

Există numeroase figuri de stil

4

Modurile de expunere sunt mijloace prin care __________ comunică viziunea sa asupra lumii, trăirile și sentimentele.

Naratarul

Personajul

Naratorul

Scriitorul

3

Care este diferența dintre fantastic și miraculos?

Nu este nici o diferență între cele două

Fantasticul există doar în legende, în timp ce miraculosul nu există

Fantasticul există numai în realitate, în schimb miraculosul există și în basme

Fantasticul nu poate exista în realitate, în schimb miraculosul este posibil

3

Naratorul subiectiv este naratorul care:

Se îndepărtează de personaje

Se apropie foarte puțin de personaje

Se implică, vorbește cu cititorul

Alt răspuns

3

Naratorul omniscient este naratorul care:

Nu știe nimic

Știe totul

Are o singură sursă de informație

Știe numai anumite lucruri

1

Rolul ramei este:

Face legătura dintre două povestiri

Introduce cititorul în lumea povestirii

Îl scoate pe cititor din lumea povestirii

Nu are nici un rol

2

Naratorul extradiegetic este naratorul care:

Are rol secundar în acțiune

Se implică în relatare

Nu se implică în relatare

Este personaj principal

2

Naratarul reprezintă:

Un personaj secundar

Însuși naratorul

Un personaj principal

Cititorul sau ascultătorul fictive

3

Cel care primește un mesaj se numește:

Emițător și receptor

Emițător

Nici una din variantele de mai sus

Receptor

3

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2022 invatasingur.ro