Prima ființă cu însușiri supranaturale care îl ajută pe Harap-Alb este:

Fata Împaratului Roșu

Spânul

Calul

Sfânta Duminică

2

Spânul este un personaj:

Pozitiv

Colectiv

Complementar

Negativ

2

La câte încercări este supus Harap-Alb de către Spân, după ce ajung la curtea Împăratului-Verde?

Trei încercări

Două încercări

Opt încercări

Patru încercări

3

Cine reprezintă antagonistul în „Povestea lui Harap-Alb”?

Calul

Spânul

Împaratul Verde

Împaratul Roșu

4

Personajele complementare din „Povestea lui Harap-Alb” sunt:

Fetele Împaratului Roșu

Cei cinci monștri

Albinele

Furnicile

1

În caracterizarea calului predomină o figură de stil. Ea este:

Comparația

Epitetul

Repetiția

Personificarea

2

În caracterizarea uriașilor predomină o figură de stil. Ea este:

Repetiția

Enumerația

Epitetul

Hiperbola

4

Tatăl lui Harap-Alb s-a deghizat în:

Vulpe

Urs

Cal

Lup

2

Spânul îl închide pe Harap-Alb în:

Beci

Fântână

Pod

Cămară

4

Numele lui Harap-Alb este dat de:

Tatăl său

Împăratul Verde

Spân

Sfânta Duminică

3

Monștrii care îl însoțesc pe erou sunt în număr de:

Doi

Cinci

Patru

Opt

2

Opera „Povestea lui Harap-Alb” este:

Legendă

Nuvelă

Basm popular

Basm cult

1

Calul era hrănit cu:

Iarbă

Ovăz

Fân

Jar

1

Autorul romanului „Ion” este:

Liviu Rebreanu

George Călinescu

Mihail Sadoveanu

Ioan Slavici

4

Personajele complementare din romanul „Ion” sunt:

Ana și Florica

Ana și Ion

Vasile Baciu și Ion

Florica și Ion

1

Protagonistul romanului „Ion” este:

Ana

Vasile Baciu

Ion

George Bulbuc

4

Primul roman publicat al lui Liviu Rebreanu este:

„Ion”

„Golanii”

„Răscoala”

„Pădurea spânzuraților”

3

Acțiunea romanului „Ion” se petrece:

În Bistrița

În Bucovina

La Cluj

În satul Pripas

2

Soția lui Ion se numește:

Margareta

Zenobia

Ana

Florica

1

Toma Bulbuc este tatăl:

Lui George

Lui Ion

Floricăi

Anei

3

Ion își dorea foarte mult:

Nu-și dorea nimic

Iubirea Anei

Pamânturile Anei

Să facă pace cu Vasile Baciu

2

Ion se însoară cu Ana fiindcă:

Nu avea cu cine să se însoare

Iubea averea ei

O iubea

Era singura fată din sat

3

Romanul „Ion” are:

Trei părți

Patru părți

Două părți

O singură parte

1

Romanul începe cu:

Expozițiunea

Desfășurarea acțiunii

Punctul culminant

Intriga

2

Ion dansează la horă cu:

Florica

Ana

Nu dansează, doar privește

Zenobia

1

Ion este ucis de George Bulbuc cu:

Sapa

Pistolul

Toporul

Cuțitul

2

Ion este înmormântat:

În curtea bisericii

În grădină

La cimitir

În câmp

3

Cum se sinucide Ana?

Înghite un ac

Se înjunghie

Se împușcă

Se spânzură

4

După moartea lui Ion, averea sa rămâne:

Bisericii

Lui Vasile Baciu

Învățătorului Herdelea

Mamei sale

2

Laura se căsătorește cu:

George Pintea

George Bulbuc

Alexandru Glanetasu

Simion Lungu

1

Tipul țăranului avar din romanul „Ion” este:

Simion Lungu

Vasile Baciu

George Bulbuc

Ion

2

Familia Herdelea avea:

Patru fete

Două fete

Șase fete

Cinci fete

3

La horă, Herdelea:

Nu dansează, doar privește

Dansează cu Florica

Dansează cu Roza Lang

Dansează cu Zenobia

4

Preotul Belciug era unul dintre:

Cerșetorii satului

Sărăntocii satului

Bogătanii satului

Bețivii satului

1

Cel care trebuia să se însoare cu Ana era:

Ion

George Bulbuc

Simion Lungu

Titu Herdelea

2

Acțiunea romanului „Enigma Otiliei” începe în anotimpul:

Iarna

Vara

Toamna

Primăvara

4

Pascalopol avea:

Cincizeci de ani

Patruzeci de ani

Șaizeci și cinci de ani

Șaizeci de ani

1

Otilia se căsătorește cu:

Titi

Felix

Stănică Rațiu

Pascalopol

3

Tipul avarului din „Enigma Otiliei” îl reprezintă:

Titi

Costache Giurgiuveanu

Stănică Rațiu

Felix

2

Aglae Țulea era sora:

Lui Felix

Lui Titi

Lui Stănică Rațiu

Lui Costache

1

Ce fac cei din „clanul” Țulea, când Felix intră în casa lui Giurgiuveanu:

Joacă table

Vorbesc

Mănâncă

Cântă

4

Descrierea casei lui Giurgiuveanu îl caracterizează ca fiind un om:

Descurcăreț

Avar

Sărac

Generos

2

Comicul este reprezentat de:

Costache Giurgiuveanu

Pascalopol

Otilia

Felix

1

Preocuparea Aglaei Țulea era:

Jocul de table

Cântatul la pian

Jocul de șah

Căpătuirea odraslelor

1

Fata bătrână din roman este:

Marina

Aurica

Aglae

Lili

2

Otilia reprezintă:

Lașitatea

Răutatea

Brutalitatea

Feminitatea

4

Cum îi spune Felix Otiliei că o iubește?

Îi lasă un billet

Îi spune direct

Prin intermediul altcuiva

Îi scrie o scrisoare

3

Aglae o vede pe Otilia ca fiind:

O stricată

O bună cântareață

O nebună

O fata deșteaptă

1

Unde pleacă Otilia cu Pascalopol?

La Paris

La Roma

La Sibiu

La Madrid

2

Aurica se plimba:

Pe Calea Victoriei

Prin parc

Pe stradă

Prin gradină

3

Ce devine Felix spre sfârșitul romanului?

Psiholog

Avocat

Pictor

Doctor

4

Când Felix primește scrisoarea de la Otilia din Paris, acesta este stăpânit de o stare de:

Melancolie

Bucurie

Fericire

Tristețe

1

Felix îi lasa Otiliei scrisoarea:

Pe masă

Pe scaun

Pe pian

Pe pat

2

Olimpia era __________ Aglaei:

Sora

Mama

Verișoara

Fiica

3

Otilia Mărculescu cânta cu pricepere la:

Flaut

Pian

Vioară

Chitară

2

Personajul principal al operei „La țigănci” este:

Grecoaica

Gavrilescu

Colonelul Lawrence

Hildegard

1

Acțiunea nuvelei „La țigănci” este plasată:

În Bucureștiul de altădată

În mediul rural

Într-un vagon

În Iași

2

Gavrilescu era profesor de:

Română

Matematică

Pian

Vioară

1

Opera „La țigănci” este scrisă de:

Liviu Rebreanu

Mircea Eliade

Marin Preda

Ioan Slavici

2

Opera „La țigănci” este:

Roman

Nuvelă istorică

Nuvelă fantastică

Schiță

1

Opera „La țigănci” este alcatuită din:

Șapte capitole

Șase capitole

Zece capitole

Opt capitole

3

Leșinul lui Gavrilescu este provocat de:

Căldură

Foame

Frică

Frig

1

Hanul din opera „Hanu Ancuței” arăta:

Ca o biserică

Ca un palat

Ca o casă dărăpănată

Ca o cetate

2

Personajul care ascultă și reține toate povestirile este:

Vodă

Ancuța

Zaharie Fântânarul

Călugărul Gherman

4

A treia povestire se numește:

Balaurul

Fântana dintre plopi

Cealaltă Ancuță

Haralambie

2

Naratorul povestirii „Negustor Lipscan” este:

Damian Cristișor

Neculai Isac

Zaharie Fântânarul

Costandin Moțoc

3

Tema povestirii „Fântâna dintre plopi” este o temă:

De aventură

Comică

Erotică

De călătorie

1

Moș Leonte din „Balaurul” era:

Zodier

Coropcar

Calugăr

Fântânar

2

Călugărul Gherman din „Haralambie” era de la:

Durău

Iași

Călimănești

București

1

Costandin Moțoc își începe povestea:

Cântând un cântec de jale

Cântând o doină de haiducie

Cântând un cântec de dor

Mâncând

3

Haiducul Haralambie este ucis de Gheorghe Leondari care era:

Tatăl lui

Un prieten bun

Vărul lui

Fratele lui

2

Todiriță Catană este închis la Golia, în:

Turn

Pod

Beci

Fântână

3

În „Județ al sărmanilor” cel care este ucis este:

Răducu Chiorul

Radu Chiorul

Răducanu

Răducanu Chiorul

3

Întâlnim elemente de fantastic în povestirea:

Fântâna dintre plopi

Zaharie Fântânarul

Haralambie

Balaurul

1

Calugărului Gherman îi este alăturat un simbol. Acesta este:

Biserica

Felinarul

Fântâna

Cumpăna

4

„Hanu Ancuței” cuprinde:

Șase povestiri

Nouă povestiri

Patru povestiri

Zece povestiri

2

Hanul se afla:

Într-un sat

În oraș

La o intersecție de drumuri

La periferie

3

Șeful șatrei de țigani din „Fântâna dintre plopi” se numește:

Lupei

Hasanache

alt răspuns

Neculai Isac

1

Personajul principal din opera „Haralambie” este:

Comisul Ioniță

Calugărul Gherman

Vodă Ipsilant

Haralambie

3

Tema operei „Balta Albă” este:

Viața socială

Iubirea

Dragostea față de țară

Lupta pentru apărare

1

Personajul principal era un:

Medic

Pictor

Cântăreț

Zugrav

4

Personajul principal era de naționalitate:

Română

Franceză

Americană

Germană

2

Acesta călătorește cu vaporul pe:

Dunăre

Fluviul Nil

Marea Neagră

Oceanul Atlantic

1

Călătorul roagă consulul să îl ajute să ajungă la:

Pădurea fermecată

Balta Albă

București

Iași

4

Călătoria este facută cu:

Un tren

O căruță

Un tramvai

O trăsură

3

Acțiunea din opera „Balta Albă” se petrece în:

Trei zile

Patru zile

Douăzeci și patru de ore

Două zile

4

Personajul face cunoștință cu niște tineri:

Greci

Francezi

Germani

Români

1

Ce tip de regionalism e cuvântul „curechi”?

Fonetic

Lexical

Semantic

Gramatical

2

Argoul este limbajul:

Grupurilor sociale relativ închise

Folosit de toți oamenii

Folosit de poeți

Folosit în anumite zone ale țării

2

Nu reprezintă sursă pentru literatura cultă în proză:

Epopeea

Snoava

Legenda

Basmul

4

Mai jos sunt enumerate câteva din trăsăturile specifice genului epic. Una singura este specifică genului liric. Evidențiați-o:

Există numeroase figuri de stil

Sentimentele sunt exprimate în mod indirect prin intermediul personajelor

Are fir narativ

Acțiunea este relatată la persoana a III-a

4

Modurile de expunere sunt mijloace prin care __________ comunică viziunea sa asupra lumii, trăirile și sentimentele.

Personajul

Naratorul

Scriitorul

Naratarul

3

Care este diferența dintre fantastic și miraculos?

Fantasticul există doar în legende, în timp ce miraculosul nu există

Fantasticul nu poate exista în realitate, în schimb miraculosul este posibil

Fantasticul există numai în realitate, în schimb miraculosul există și în basme

Nu este nici o diferență între cele două

3

Naratorul subiectiv este naratorul care:

Se implică, vorbește cu cititorul

Se îndepărtează de personaje

Alt răspuns

Se apropie foarte puțin de personaje

3

Naratorul omniscient este naratorul care:

Nu știe nimic

Știe totul

Știe numai anumite lucruri

Are o singură sursă de informație

1

Rolul ramei este:

Nu are nici un rol

Îl scoate pe cititor din lumea povestirii

Face legătura dintre două povestiri

Introduce cititorul în lumea povestirii

2

Naratorul extradiegetic este naratorul care:

Se implică în relatare

Este personaj principal

Nu se implică în relatare

Are rol secundar în acțiune

2

Naratarul reprezintă:

Un personaj secundar

Însuși naratorul

Un personaj principal

Cititorul sau ascultătorul fictive

3

Cel care primește un mesaj se numește:

Nici una din variantele de mai sus

Receptor

Emițător și receptor

Emițător

3

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2023 invatasingur.ro