Prima ființă cu însușiri supranaturale care îl ajută pe Harap-Alb este:

Calul

Sfânta Duminică

Spânul

Fata Împaratului Roșu

2

Spânul este un personaj:

Colectiv

Complementar

Negativ

Pozitiv

2

La câte încercări este supus Harap-Alb de către Spân, după ce ajung la curtea Împăratului-Verde?

Opt încercări

Patru încercări

Două încercări

Trei încercări

3

Cine reprezintă antagonistul în „Povestea lui Harap-Alb”?

Împaratul Verde

Împaratul Roșu

Spânul

Calul

4

Personajele complementare din „Povestea lui Harap-Alb” sunt:

Cei cinci monștri

Albinele

Furnicile

Fetele Împaratului Roșu

1

În caracterizarea calului predomină o figură de stil. Ea este:

Repetiția

Comparația

Personificarea

Epitetul

2

În caracterizarea uriașilor predomină o figură de stil. Ea este:

Hiperbola

Epitetul

Enumerația

Repetiția

4

Tatăl lui Harap-Alb s-a deghizat în:

Lup

Urs

Cal

Vulpe

2

Spânul îl închide pe Harap-Alb în:

Pod

Fântână

Beci

Cămară

4

Numele lui Harap-Alb este dat de:

Spân

Sfânta Duminică

Tatăl său

Împăratul Verde

3

Monștrii care îl însoțesc pe erou sunt în număr de:

Doi

Cinci

Patru

Opt

2

Opera „Povestea lui Harap-Alb” este:

Nuvelă

Basm cult

Basm popular

Legendă

1

Calul era hrănit cu:

Fân

Ovăz

Iarbă

Jar

1

Autorul romanului „Ion” este:

Ioan Slavici

Mihail Sadoveanu

Liviu Rebreanu

George Călinescu

4

Personajele complementare din romanul „Ion” sunt:

Florica și Ion

Ana și Florica

Vasile Baciu și Ion

Ana și Ion

1

Protagonistul romanului „Ion” este:

Ion

Vasile Baciu

Ana

George Bulbuc

4

Primul roman publicat al lui Liviu Rebreanu este:

„Ion”

„Pădurea spânzuraților”

„Golanii”

„Răscoala”

3

Acțiunea romanului „Ion” se petrece:

La Cluj

În Bistrița

În satul Pripas

În Bucovina

2

Soția lui Ion se numește:

Ana

Zenobia

Florica

Margareta

1

Toma Bulbuc este tatăl:

Anei

Lui Ion

Lui George

Floricăi

3

Ion își dorea foarte mult:

Iubirea Anei

Pamânturile Anei

Nu-și dorea nimic

Să facă pace cu Vasile Baciu

2

Ion se însoară cu Ana fiindcă:

Nu avea cu cine să se însoare

Era singura fată din sat

O iubea

Iubea averea ei

3

Romanul „Ion” are:

O singură parte

Două părți

Patru părți

Trei părți

1

Romanul începe cu:

Punctul culminant

Expozițiunea

Desfășurarea acțiunii

Intriga

2

Ion dansează la horă cu:

Ana

Nu dansează, doar privește

Florica

Zenobia

1

Ion este ucis de George Bulbuc cu:

Cuțitul

Sapa

Toporul

Pistolul

2

Ion este înmormântat:

La cimitir

În grădină

În curtea bisericii

În câmp

3

Cum se sinucide Ana?

Se împușcă

Se înjunghie

Se spânzură

Înghite un ac

4

După moartea lui Ion, averea sa rămâne:

Bisericii

Învățătorului Herdelea

Mamei sale

Lui Vasile Baciu

2

Laura se căsătorește cu:

Alexandru Glanetasu

George Pintea

Simion Lungu

George Bulbuc

1

Tipul țăranului avar din romanul „Ion” este:

George Bulbuc

Ion

Vasile Baciu

Simion Lungu

2

Familia Herdelea avea:

Cinci fete

Șase fete

Patru fete

Două fete

3

La horă, Herdelea:

Dansează cu Roza Lang

Nu dansează, doar privește

Dansează cu Florica

Dansează cu Zenobia

4

Preotul Belciug era unul dintre:

Bogătanii satului

Sărăntocii satului

Cerșetorii satului

Bețivii satului

1

Cel care trebuia să se însoare cu Ana era:

Titu Herdelea

Ion

Simion Lungu

George Bulbuc

2

Acțiunea romanului „Enigma Otiliei” începe în anotimpul:

Iarna

Primăvara

Vara

Toamna

4

Pascalopol avea:

Șaizeci și cinci de ani

Cincizeci de ani

Șaizeci de ani

Patruzeci de ani

1

Otilia se căsătorește cu:

Titi

Felix

Pascalopol

Stănică Rațiu

3

Tipul avarului din „Enigma Otiliei” îl reprezintă:

Costache Giurgiuveanu

Titi

Felix

Stănică Rațiu

2

Aglae Țulea era sora:

Lui Felix

Lui Costache

Lui Titi

Lui Stănică Rațiu

1

Ce fac cei din „clanul” Țulea, când Felix intră în casa lui Giurgiuveanu:

Cântă

Mănâncă

Joacă table

Vorbesc

4

Descrierea casei lui Giurgiuveanu îl caracterizează ca fiind un om:

Generos

Sărac

Avar

Descurcăreț

2

Comicul este reprezentat de:

Costache Giurgiuveanu

Felix

Otilia

Pascalopol

1

Preocuparea Aglaei Țulea era:

Jocul de table

Căpătuirea odraslelor

Cântatul la pian

Jocul de șah

1

Fata bătrână din roman este:

Marina

Lili

Aglae

Aurica

2

Otilia reprezintă:

Feminitatea

Lașitatea

Brutalitatea

Răutatea

4

Cum îi spune Felix Otiliei că o iubește?

Îi lasă un billet

Îi spune direct

Prin intermediul altcuiva

Îi scrie o scrisoare

3

Aglae o vede pe Otilia ca fiind:

O stricată

O nebună

O bună cântareață

O fata deșteaptă

1

Unde pleacă Otilia cu Pascalopol?

La Madrid

La Paris

La Sibiu

La Roma

2

Aurica se plimba:

Pe Calea Victoriei

Pe stradă

Prin gradină

Prin parc

3

Ce devine Felix spre sfârșitul romanului?

Psiholog

Avocat

Doctor

Pictor

4

Când Felix primește scrisoarea de la Otilia din Paris, acesta este stăpânit de o stare de:

Fericire

Melancolie

Tristețe

Bucurie

1

Felix îi lasa Otiliei scrisoarea:

Pe masă

Pe scaun

Pe pian

Pe pat

2

Olimpia era __________ Aglaei:

Mama

Fiica

Sora

Verișoara

3

Otilia Mărculescu cânta cu pricepere la:

Vioară

Pian

Flaut

Chitară

2

Personajul principal al operei „La țigănci” este:

Grecoaica

Colonelul Lawrence

Hildegard

Gavrilescu

1

Acțiunea nuvelei „La țigănci” este plasată:

În Iași

Într-un vagon

În mediul rural

În Bucureștiul de altădată

2

Gavrilescu era profesor de:

Matematică

Pian

Română

Vioară

1

Opera „La țigănci” este scrisă de:

Liviu Rebreanu

Mircea Eliade

Ioan Slavici

Marin Preda

2

Opera „La țigănci” este:

Nuvelă istorică

Roman

Schiță

Nuvelă fantastică

1

Opera „La țigănci” este alcatuită din:

Șapte capitole

Șase capitole

Opt capitole

Zece capitole

3

Leșinul lui Gavrilescu este provocat de:

Frică

Frig

Foame

Căldură

1

Hanul din opera „Hanu Ancuței” arăta:

Ca o casă dărăpănată

Ca un palat

Ca o biserică

Ca o cetate

2

Personajul care ascultă și reține toate povestirile este:

Călugărul Gherman

Vodă

Zaharie Fântânarul

Ancuța

4

A treia povestire se numește:

Haralambie

Fântana dintre plopi

Balaurul

Cealaltă Ancuță

2

Naratorul povestirii „Negustor Lipscan” este:

Damian Cristișor

Zaharie Fântânarul

Costandin Moțoc

Neculai Isac

3

Tema povestirii „Fântâna dintre plopi” este o temă:

De aventură

Comică

Erotică

De călătorie

1

Moș Leonte din „Balaurul” era:

Fântânar

Calugăr

Zodier

Coropcar

2

Călugărul Gherman din „Haralambie” era de la:

Durău

București

Iași

Călimănești

1

Costandin Moțoc își începe povestea:

Cântând un cântec de jale

Mâncând

Cântând o doină de haiducie

Cântând un cântec de dor

3

Haiducul Haralambie este ucis de Gheorghe Leondari care era:

Fratele lui

Vărul lui

Tatăl lui

Un prieten bun

2

Todiriță Catană este închis la Golia, în:

Pod

Turn

Fântână

Beci

3

În „Județ al sărmanilor” cel care este ucis este:

Radu Chiorul

Răducanu Chiorul

Răducu Chiorul

Răducanu

3

Întâlnim elemente de fantastic în povestirea:

Zaharie Fântânarul

Balaurul

Haralambie

Fântâna dintre plopi

1

Calugărului Gherman îi este alăturat un simbol. Acesta este:

Fântâna

Biserica

Felinarul

Cumpăna

4

„Hanu Ancuței” cuprinde:

Zece povestiri

Patru povestiri

Nouă povestiri

Șase povestiri

2

Hanul se afla:

Într-un sat

La o intersecție de drumuri

În oraș

La periferie

3

Șeful șatrei de țigani din „Fântâna dintre plopi” se numește:

alt răspuns

Hasanache

Neculai Isac

Lupei

1

Personajul principal din opera „Haralambie” este:

Comisul Ioniță

Calugărul Gherman

Haralambie

Vodă Ipsilant

3

Tema operei „Balta Albă” este:

Dragostea față de țară

Viața socială

Lupta pentru apărare

Iubirea

1

Personajul principal era un:

Medic

Pictor

Zugrav

Cântăreț

4

Personajul principal era de naționalitate:

Franceză

Germană

Română

Americană

2

Acesta călătorește cu vaporul pe:

Marea Neagră

Fluviul Nil

Dunăre

Oceanul Atlantic

1

Călătorul roagă consulul să îl ajute să ajungă la:

Pădurea fermecată

Iași

București

Balta Albă

4

Călătoria este facută cu:

O căruță

Un tren

Un tramvai

O trăsură

3

Acțiunea din opera „Balta Albă” se petrece în:

Douăzeci și patru de ore

Două zile

Trei zile

Patru zile

4

Personajul face cunoștință cu niște tineri:

Francezi

Greci

Germani

Români

1

Ce tip de regionalism e cuvântul „curechi”?

Gramatical

Fonetic

Lexical

Semantic

2

Argoul este limbajul:

Grupurilor sociale relativ închise

Folosit de poeți

Folosit în anumite zone ale țării

Folosit de toți oamenii

2

Nu reprezintă sursă pentru literatura cultă în proză:

Snoava

Basmul

Epopeea

Legenda

4

Mai jos sunt enumerate câteva din trăsăturile specifice genului epic. Una singura este specifică genului liric. Evidențiați-o:

Există numeroase figuri de stil

Sentimentele sunt exprimate în mod indirect prin intermediul personajelor

Are fir narativ

Acțiunea este relatată la persoana a III-a

4

Modurile de expunere sunt mijloace prin care __________ comunică viziunea sa asupra lumii, trăirile și sentimentele.

Naratarul

Naratorul

Personajul

Scriitorul

3

Care este diferența dintre fantastic și miraculos?

Fantasticul există doar în legende, în timp ce miraculosul nu există

Fantasticul nu poate exista în realitate, în schimb miraculosul este posibil

Fantasticul există numai în realitate, în schimb miraculosul există și în basme

Nu este nici o diferență între cele două

3

Naratorul subiectiv este naratorul care:

Se implică, vorbește cu cititorul

Se apropie foarte puțin de personaje

Se îndepărtează de personaje

Alt răspuns

3

Naratorul omniscient este naratorul care:

Are o singură sursă de informație

Știe totul

Știe numai anumite lucruri

Nu știe nimic

1

Rolul ramei este:

Introduce cititorul în lumea povestirii

Îl scoate pe cititor din lumea povestirii

Nu are nici un rol

Face legătura dintre două povestiri

2

Naratorul extradiegetic este naratorul care:

Este personaj principal

Se implică în relatare

Are rol secundar în acțiune

Nu se implică în relatare

2

Naratarul reprezintă:

Un personaj principal

Însuși naratorul

Un personaj secundar

Cititorul sau ascultătorul fictive

3

Cel care primește un mesaj se numește:

Receptor

Emițător și receptor

Emițător

Nici una din variantele de mai sus

3

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2024 invatasingur.ro