Prima ființă cu însușiri supranaturale care îl ajută pe Harap-Alb este:

Fata Împaratului Roșu

Spânul

Calul

Sfânta Duminică

2

Spânul este un personaj:

Complementar

Pozitiv

Colectiv

Negativ

2

La câte încercări este supus Harap-Alb de către Spân, după ce ajung la curtea Împăratului-Verde?

Două încercări

Trei încercări

Patru încercări

Opt încercări

3

Cine reprezintă antagonistul în „Povestea lui Harap-Alb”?

Împaratul Roșu

Împaratul Verde

Spânul

Calul

4

Personajele complementare din „Povestea lui Harap-Alb” sunt:

Fetele Împaratului Roșu

Cei cinci monștri

Furnicile

Albinele

1

În caracterizarea calului predomină o figură de stil. Ea este:

Personificarea

Repetiția

Comparația

Epitetul

2

În caracterizarea uriașilor predomină o figură de stil. Ea este:

Epitetul

Enumerația

Hiperbola

Repetiția

4

Tatăl lui Harap-Alb s-a deghizat în:

Urs

Cal

Lup

Vulpe

2

Spânul îl închide pe Harap-Alb în:

Cămară

Fântână

Beci

Pod

4

Numele lui Harap-Alb este dat de:

Spân

Tatăl său

Sfânta Duminică

Împăratul Verde

3

Monștrii care îl însoțesc pe erou sunt în număr de:

Cinci

Opt

Doi

Patru

2

Opera „Povestea lui Harap-Alb” este:

Nuvelă

Basm cult

Basm popular

Legendă

1

Calul era hrănit cu:

Iarbă

Fân

Jar

Ovăz

1

Autorul romanului „Ion” este:

Mihail Sadoveanu

George Călinescu

Liviu Rebreanu

Ioan Slavici

4

Personajele complementare din romanul „Ion” sunt:

Florica și Ion

Ana și Florica

Vasile Baciu și Ion

Ana și Ion

1

Protagonistul romanului „Ion” este:

George Bulbuc

Ana

Ion

Vasile Baciu

4

Primul roman publicat al lui Liviu Rebreanu este:

„Răscoala”

„Pădurea spânzuraților”

„Golanii”

„Ion”

3

Acțiunea romanului „Ion” se petrece:

În satul Pripas

În Bucovina

În Bistrița

La Cluj

2

Soția lui Ion se numește:

Ana

Florica

Zenobia

Margareta

1

Toma Bulbuc este tatăl:

Floricăi

Lui George

Anei

Lui Ion

3

Ion își dorea foarte mult:

Pamânturile Anei

Iubirea Anei

Să facă pace cu Vasile Baciu

Nu-și dorea nimic

2

Ion se însoară cu Ana fiindcă:

Nu avea cu cine să se însoare

Era singura fată din sat

O iubea

Iubea averea ei

3

Romanul „Ion” are:

Patru părți

Două părți

Trei părți

O singură parte

1

Romanul începe cu:

Punctul culminant

Desfășurarea acțiunii

Expozițiunea

Intriga

2

Ion dansează la horă cu:

Zenobia

Florica

Nu dansează, doar privește

Ana

1

Ion este ucis de George Bulbuc cu:

Cuțitul

Sapa

Toporul

Pistolul

2

Ion este înmormântat:

La cimitir

În curtea bisericii

În grădină

În câmp

3

Cum se sinucide Ana?

Înghite un ac

Se înjunghie

Se spânzură

Se împușcă

4

După moartea lui Ion, averea sa rămâne:

Lui Vasile Baciu

Mamei sale

Învățătorului Herdelea

Bisericii

2

Laura se căsătorește cu:

Alexandru Glanetasu

George Pintea

Simion Lungu

George Bulbuc

1

Tipul țăranului avar din romanul „Ion” este:

Ion

George Bulbuc

Simion Lungu

Vasile Baciu

2

Familia Herdelea avea:

Șase fete

Două fete

Patru fete

Cinci fete

3

La horă, Herdelea:

Nu dansează, doar privește

Dansează cu Zenobia

Dansează cu Florica

Dansează cu Roza Lang

4

Preotul Belciug era unul dintre:

Bețivii satului

Bogătanii satului

Cerșetorii satului

Sărăntocii satului

1

Cel care trebuia să se însoare cu Ana era:

Titu Herdelea

George Bulbuc

Simion Lungu

Ion

2

Acțiunea romanului „Enigma Otiliei” începe în anotimpul:

Vara

Iarna

Toamna

Primăvara

4

Pascalopol avea:

Patruzeci de ani

Șaizeci de ani

Șaizeci și cinci de ani

Cincizeci de ani

1

Otilia se căsătorește cu:

Titi

Felix

Pascalopol

Stănică Rațiu

3

Tipul avarului din „Enigma Otiliei” îl reprezintă:

Titi

Stănică Rațiu

Costache Giurgiuveanu

Felix

2

Aglae Țulea era sora:

Lui Titi

Lui Felix

Lui Stănică Rațiu

Lui Costache

1

Ce fac cei din „clanul” Țulea, când Felix intră în casa lui Giurgiuveanu:

Joacă table

Vorbesc

Mănâncă

Cântă

4

Descrierea casei lui Giurgiuveanu îl caracterizează ca fiind un om:

Sărac

Descurcăreț

Avar

Generos

2

Comicul este reprezentat de:

Pascalopol

Costache Giurgiuveanu

Otilia

Felix

1

Preocuparea Aglaei Țulea era:

Jocul de șah

Cântatul la pian

Căpătuirea odraslelor

Jocul de table

1

Fata bătrână din roman este:

Aglae

Marina

Lili

Aurica

2

Otilia reprezintă:

Feminitatea

Brutalitatea

Răutatea

Lașitatea

4

Cum îi spune Felix Otiliei că o iubește?

Îi lasă un billet

Îi spune direct

Prin intermediul altcuiva

Îi scrie o scrisoare

3

Aglae o vede pe Otilia ca fiind:

O fata deșteaptă

O nebună

O bună cântareață

O stricată

1

Unde pleacă Otilia cu Pascalopol?

La Sibiu

La Madrid

La Roma

La Paris

2

Aurica se plimba:

Prin gradină

Pe Calea Victoriei

Pe stradă

Prin parc

3

Ce devine Felix spre sfârșitul romanului?

Avocat

Psiholog

Doctor

Pictor

4

Când Felix primește scrisoarea de la Otilia din Paris, acesta este stăpânit de o stare de:

Bucurie

Melancolie

Fericire

Tristețe

1

Felix îi lasa Otiliei scrisoarea:

Pe pat

Pe pian

Pe masă

Pe scaun

2

Olimpia era __________ Aglaei:

Verișoara

Sora

Mama

Fiica

3

Otilia Mărculescu cânta cu pricepere la:

Vioară

Chitară

Flaut

Pian

2

Personajul principal al operei „La țigănci” este:

Grecoaica

Hildegard

Colonelul Lawrence

Gavrilescu

1

Acțiunea nuvelei „La țigănci” este plasată:

În Iași

Într-un vagon

În Bucureștiul de altădată

În mediul rural

2

Gavrilescu era profesor de:

Română

Vioară

Matematică

Pian

1

Opera „La țigănci” este scrisă de:

Marin Preda

Liviu Rebreanu

Mircea Eliade

Ioan Slavici

2

Opera „La țigănci” este:

Nuvelă istorică

Roman

Nuvelă fantastică

Schiță

1

Opera „La țigănci” este alcatuită din:

Șase capitole

Opt capitole

Zece capitole

Șapte capitole

3

Leșinul lui Gavrilescu este provocat de:

Căldură

Frig

Frică

Foame

1

Hanul din opera „Hanu Ancuței” arăta:

Ca un palat

Ca o cetate

Ca o biserică

Ca o casă dărăpănată

2

Personajul care ascultă și reține toate povestirile este:

Vodă

Zaharie Fântânarul

Călugărul Gherman

Ancuța

4

A treia povestire se numește:

Haralambie

Balaurul

Cealaltă Ancuță

Fântana dintre plopi

2

Naratorul povestirii „Negustor Lipscan” este:

Costandin Moțoc

Zaharie Fântânarul

Damian Cristișor

Neculai Isac

3

Tema povestirii „Fântâna dintre plopi” este o temă:

De aventură

Comică

De călătorie

Erotică

1

Moș Leonte din „Balaurul” era:

Fântânar

Zodier

Calugăr

Coropcar

2

Călugărul Gherman din „Haralambie” era de la:

Iași

Durău

Călimănești

București

1

Costandin Moțoc își începe povestea:

Cântând o doină de haiducie

Mâncând

Cântând un cântec de dor

Cântând un cântec de jale

3

Haiducul Haralambie este ucis de Gheorghe Leondari care era:

Fratele lui

Vărul lui

Tatăl lui

Un prieten bun

2

Todiriță Catană este închis la Golia, în:

Turn

Beci

Fântână

Pod

3

În „Județ al sărmanilor” cel care este ucis este:

Răducu Chiorul

Răducanu

Răducanu Chiorul

Radu Chiorul

3

Întâlnim elemente de fantastic în povestirea:

Zaharie Fântânarul

Haralambie

Fântâna dintre plopi

Balaurul

1

Calugărului Gherman îi este alăturat un simbol. Acesta este:

Biserica

Fântâna

Felinarul

Cumpăna

4

„Hanu Ancuței” cuprinde:

Zece povestiri

Nouă povestiri

Șase povestiri

Patru povestiri

2

Hanul se afla:

La periferie

În oraș

La o intersecție de drumuri

Într-un sat

3

Șeful șatrei de țigani din „Fântâna dintre plopi” se numește:

Neculai Isac

alt răspuns

Hasanache

Lupei

1

Personajul principal din opera „Haralambie” este:

Vodă Ipsilant

Haralambie

Comisul Ioniță

Calugărul Gherman

3

Tema operei „Balta Albă” este:

Lupta pentru apărare

Iubirea

Viața socială

Dragostea față de țară

1

Personajul principal era un:

Pictor

Medic

Zugrav

Cântăreț

4

Personajul principal era de naționalitate:

Română

Germană

Franceză

Americană

2

Acesta călătorește cu vaporul pe:

Dunăre

Oceanul Atlantic

Fluviul Nil

Marea Neagră

1

Călătorul roagă consulul să îl ajute să ajungă la:

Iași

București

Balta Albă

Pădurea fermecată

4

Călătoria este facută cu:

O trăsură

Un tramvai

O căruță

Un tren

3

Acțiunea din opera „Balta Albă” se petrece în:

Două zile

Patru zile

Trei zile

Douăzeci și patru de ore

4

Personajul face cunoștință cu niște tineri:

Români

Francezi

Germani

Greci

1

Ce tip de regionalism e cuvântul „curechi”?

Semantic

Lexical

Gramatical

Fonetic

2

Argoul este limbajul:

Folosit de toți oamenii

Folosit în anumite zone ale țării

Folosit de poeți

Grupurilor sociale relativ închise

2

Nu reprezintă sursă pentru literatura cultă în proză:

Snoava

Epopeea

Legenda

Basmul

4

Mai jos sunt enumerate câteva din trăsăturile specifice genului epic. Una singura este specifică genului liric. Evidențiați-o:

Sentimentele sunt exprimate în mod indirect prin intermediul personajelor

Există numeroase figuri de stil

Are fir narativ

Acțiunea este relatată la persoana a III-a

4

Modurile de expunere sunt mijloace prin care __________ comunică viziunea sa asupra lumii, trăirile și sentimentele.

Personajul

Naratarul

Naratorul

Scriitorul

3

Care este diferența dintre fantastic și miraculos?

Fantasticul nu poate exista în realitate, în schimb miraculosul este posibil

Nu este nici o diferență între cele două

Fantasticul există doar în legende, în timp ce miraculosul nu există

Fantasticul există numai în realitate, în schimb miraculosul există și în basme

3

Naratorul subiectiv este naratorul care:

Se implică, vorbește cu cititorul

Se îndepărtează de personaje

Alt răspuns

Se apropie foarte puțin de personaje

3

Naratorul omniscient este naratorul care:

Știe numai anumite lucruri

Nu știe nimic

Știe totul

Are o singură sursă de informație

1

Rolul ramei este:

Introduce cititorul în lumea povestirii

Face legătura dintre două povestiri

Nu are nici un rol

Îl scoate pe cititor din lumea povestirii

2

Naratorul extradiegetic este naratorul care:

Se implică în relatare

Are rol secundar în acțiune

Nu se implică în relatare

Este personaj principal

2

Naratarul reprezintă:

Un personaj principal

Cititorul sau ascultătorul fictive

Însuși naratorul

Un personaj secundar

3

Cel care primește un mesaj se numește:

Emițător

Emițător și receptor

Receptor

Nici una din variantele de mai sus

3

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2020 invatasingur.ro