Prima ființă cu însușiri supranaturale care îl ajută pe Harap-Alb este:

Spânul

Calul

Sfânta Duminică

Fata Împaratului Roșu

2

Spânul este un personaj:

Negativ

Pozitiv

Colectiv

Complementar

2

La câte încercări este supus Harap-Alb de către Spân, după ce ajung la curtea Împăratului-Verde?

Opt încercări

Trei încercări

Două încercări

Patru încercări

3

Cine reprezintă antagonistul în „Povestea lui Harap-Alb”?

Spânul

Împaratul Verde

Calul

Împaratul Roșu

4

Personajele complementare din „Povestea lui Harap-Alb” sunt:

Albinele

Fetele Împaratului Roșu

Cei cinci monștri

Furnicile

1

În caracterizarea calului predomină o figură de stil. Ea este:

Epitetul

Personificarea

Comparația

Repetiția

2

În caracterizarea uriașilor predomină o figură de stil. Ea este:

Hiperbola

Epitetul

Enumerația

Repetiția

4

Tatăl lui Harap-Alb s-a deghizat în:

Urs

Cal

Vulpe

Lup

2

Spânul îl închide pe Harap-Alb în:

Cămară

Beci

Fântână

Pod

4

Numele lui Harap-Alb este dat de:

Sfânta Duminică

Împăratul Verde

Tatăl său

Spân

3

Monștrii care îl însoțesc pe erou sunt în număr de:

Doi

Patru

Opt

Cinci

2

Opera „Povestea lui Harap-Alb” este:

Basm popular

Basm cult

Nuvelă

Legendă

1

Calul era hrănit cu:

Jar

Ovăz

Fân

Iarbă

1

Autorul romanului „Ion” este:

Liviu Rebreanu

George Călinescu

Ioan Slavici

Mihail Sadoveanu

4

Personajele complementare din romanul „Ion” sunt:

Ana și Florica

Vasile Baciu și Ion

Florica și Ion

Ana și Ion

1

Protagonistul romanului „Ion” este:

Vasile Baciu

Ana

Ion

George Bulbuc

4

Primul roman publicat al lui Liviu Rebreanu este:

„Golanii”

„Pădurea spânzuraților”

„Răscoala”

„Ion”

3

Acțiunea romanului „Ion” se petrece:

La Cluj

În Bistrița

În satul Pripas

În Bucovina

2

Soția lui Ion se numește:

Margareta

Ana

Zenobia

Florica

1

Toma Bulbuc este tatăl:

Anei

Floricăi

Lui Ion

Lui George

3

Ion își dorea foarte mult:

Iubirea Anei

Pamânturile Anei

Nu-și dorea nimic

Să facă pace cu Vasile Baciu

2

Ion se însoară cu Ana fiindcă:

Nu avea cu cine să se însoare

Era singura fată din sat

Iubea averea ei

O iubea

3

Romanul „Ion” are:

Două părți

Trei părți

Patru părți

O singură parte

1

Romanul începe cu:

Desfășurarea acțiunii

Punctul culminant

Intriga

Expozițiunea

2

Ion dansează la horă cu:

Nu dansează, doar privește

Ana

Zenobia

Florica

1

Ion este ucis de George Bulbuc cu:

Sapa

Pistolul

Toporul

Cuțitul

2

Ion este înmormântat:

La cimitir

În câmp

În curtea bisericii

În grădină

3

Cum se sinucide Ana?

Înghite un ac

Se înjunghie

Se spânzură

Se împușcă

4

După moartea lui Ion, averea sa rămâne:

Lui Vasile Baciu

Bisericii

Învățătorului Herdelea

Mamei sale

2

Laura se căsătorește cu:

Simion Lungu

Alexandru Glanetasu

George Bulbuc

George Pintea

1

Tipul țăranului avar din romanul „Ion” este:

Vasile Baciu

Simion Lungu

George Bulbuc

Ion

2

Familia Herdelea avea:

Șase fete

Cinci fete

Două fete

Patru fete

3

La horă, Herdelea:

Nu dansează, doar privește

Dansează cu Zenobia

Dansează cu Florica

Dansează cu Roza Lang

4

Preotul Belciug era unul dintre:

Bețivii satului

Sărăntocii satului

Cerșetorii satului

Bogătanii satului

1

Cel care trebuia să se însoare cu Ana era:

George Bulbuc

Titu Herdelea

Ion

Simion Lungu

2

Acțiunea romanului „Enigma Otiliei” începe în anotimpul:

Iarna

Primăvara

Vara

Toamna

4

Pascalopol avea:

Patruzeci de ani

Cincizeci de ani

Șaizeci de ani

Șaizeci și cinci de ani

1

Otilia se căsătorește cu:

Felix

Titi

Pascalopol

Stănică Rațiu

3

Tipul avarului din „Enigma Otiliei” îl reprezintă:

Titi

Stănică Rațiu

Felix

Costache Giurgiuveanu

2

Aglae Țulea era sora:

Lui Titi

Lui Stănică Rațiu

Lui Felix

Lui Costache

1

Ce fac cei din „clanul” Țulea, când Felix intră în casa lui Giurgiuveanu:

Vorbesc

Cântă

Joacă table

Mănâncă

4

Descrierea casei lui Giurgiuveanu îl caracterizează ca fiind un om:

Avar

Descurcăreț

Generos

Sărac

2

Comicul este reprezentat de:

Felix

Costache Giurgiuveanu

Otilia

Pascalopol

1

Preocuparea Aglaei Țulea era:

Căpătuirea odraslelor

Cântatul la pian

Jocul de șah

Jocul de table

1

Fata bătrână din roman este:

Marina

Aurica

Aglae

Lili

2

Otilia reprezintă:

Feminitatea

Lașitatea

Brutalitatea

Răutatea

4

Cum îi spune Felix Otiliei că o iubește?

Îi lasă un billet

Îi scrie o scrisoare

Prin intermediul altcuiva

Îi spune direct

3

Aglae o vede pe Otilia ca fiind:

O nebună

O stricată

O fata deșteaptă

O bună cântareață

1

Unde pleacă Otilia cu Pascalopol?

La Paris

La Madrid

La Roma

La Sibiu

2

Aurica se plimba:

Pe Calea Victoriei

Prin gradină

Prin parc

Pe stradă

3

Ce devine Felix spre sfârșitul romanului?

Doctor

Pictor

Avocat

Psiholog

4

Când Felix primește scrisoarea de la Otilia din Paris, acesta este stăpânit de o stare de:

Bucurie

Melancolie

Tristețe

Fericire

1

Felix îi lasa Otiliei scrisoarea:

Pe masă

Pe pian

Pe scaun

Pe pat

2

Olimpia era __________ Aglaei:

Mama

Verișoara

Sora

Fiica

3

Otilia Mărculescu cânta cu pricepere la:

Chitară

Pian

Flaut

Vioară

2

Personajul principal al operei „La țigănci” este:

Hildegard

Colonelul Lawrence

Grecoaica

Gavrilescu

1

Acțiunea nuvelei „La țigănci” este plasată:

În Bucureștiul de altădată

În mediul rural

Într-un vagon

În Iași

2

Gavrilescu era profesor de:

Vioară

Pian

Română

Matematică

1

Opera „La țigănci” este scrisă de:

Liviu Rebreanu

Mircea Eliade

Marin Preda

Ioan Slavici

2

Opera „La țigănci” este:

Nuvelă istorică

Roman

Nuvelă fantastică

Schiță

1

Opera „La țigănci” este alcatuită din:

Zece capitole

Șase capitole

Șapte capitole

Opt capitole

3

Leșinul lui Gavrilescu este provocat de:

Frică

Căldură

Frig

Foame

1

Hanul din opera „Hanu Ancuței” arăta:

Ca o biserică

Ca o casă dărăpănată

Ca un palat

Ca o cetate

2

Personajul care ascultă și reține toate povestirile este:

Călugărul Gherman

Zaharie Fântânarul

Vodă

Ancuța

4

A treia povestire se numește:

Cealaltă Ancuță

Haralambie

Fântana dintre plopi

Balaurul

2

Naratorul povestirii „Negustor Lipscan” este:

Damian Cristișor

Zaharie Fântânarul

Neculai Isac

Costandin Moțoc

3

Tema povestirii „Fântâna dintre plopi” este o temă:

Erotică

De aventură

Comică

De călătorie

1

Moș Leonte din „Balaurul” era:

Calugăr

Fântânar

Coropcar

Zodier

2

Călugărul Gherman din „Haralambie” era de la:

Durău

Iași

Călimănești

București

1

Costandin Moțoc își începe povestea:

Cântând un cântec de dor

Mâncând

Cântând un cântec de jale

Cântând o doină de haiducie

3

Haiducul Haralambie este ucis de Gheorghe Leondari care era:

Fratele lui

Vărul lui

Un prieten bun

Tatăl lui

2

Todiriță Catană este închis la Golia, în:

Turn

Pod

Beci

Fântână

3

În „Județ al sărmanilor” cel care este ucis este:

Răducanu Chiorul

Radu Chiorul

Răducu Chiorul

Răducanu

3

Întâlnim elemente de fantastic în povestirea:

Haralambie

Zaharie Fântânarul

Fântâna dintre plopi

Balaurul

1

Calugărului Gherman îi este alăturat un simbol. Acesta este:

Fântâna

Felinarul

Cumpăna

Biserica

4

„Hanu Ancuței” cuprinde:

Patru povestiri

Șase povestiri

Nouă povestiri

Zece povestiri

2

Hanul se afla:

La o intersecție de drumuri

În oraș

La periferie

Într-un sat

3

Șeful șatrei de țigani din „Fântâna dintre plopi” se numește:

Neculai Isac

Lupei

Hasanache

alt răspuns

1

Personajul principal din opera „Haralambie” este:

Haralambie

Calugărul Gherman

Vodă Ipsilant

Comisul Ioniță

3

Tema operei „Balta Albă” este:

Viața socială

Iubirea

Lupta pentru apărare

Dragostea față de țară

1

Personajul principal era un:

Zugrav

Cântăreț

Medic

Pictor

4

Personajul principal era de naționalitate:

Română

Franceză

Germană

Americană

2

Acesta călătorește cu vaporul pe:

Dunăre

Fluviul Nil

Oceanul Atlantic

Marea Neagră

1

Călătorul roagă consulul să îl ajute să ajungă la:

București

Pădurea fermecată

Balta Albă

Iași

4

Călătoria este facută cu:

Un tramvai

Un tren

O trăsură

O căruță

3

Acțiunea din opera „Balta Albă” se petrece în:

Patru zile

Trei zile

Douăzeci și patru de ore

Două zile

4

Personajul face cunoștință cu niște tineri:

Greci

Români

Francezi

Germani

1

Ce tip de regionalism e cuvântul „curechi”?

Semantic

Gramatical

Fonetic

Lexical

2

Argoul este limbajul:

Folosit în anumite zone ale țării

Folosit de toți oamenii

Folosit de poeți

Grupurilor sociale relativ închise

2

Nu reprezintă sursă pentru literatura cultă în proză:

Legenda

Basmul

Snoava

Epopeea

4

Mai jos sunt enumerate câteva din trăsăturile specifice genului epic. Una singura este specifică genului liric. Evidențiați-o:

Există numeroase figuri de stil

Acțiunea este relatată la persoana a III-a

Sentimentele sunt exprimate în mod indirect prin intermediul personajelor

Are fir narativ

4

Modurile de expunere sunt mijloace prin care __________ comunică viziunea sa asupra lumii, trăirile și sentimentele.

Scriitorul

Naratorul

Personajul

Naratarul

3

Care este diferența dintre fantastic și miraculos?

Nu este nici o diferență între cele două

Fantasticul există numai în realitate, în schimb miraculosul există și în basme

Fantasticul nu poate exista în realitate, în schimb miraculosul este posibil

Fantasticul există doar în legende, în timp ce miraculosul nu există

3

Naratorul subiectiv este naratorul care:

Se îndepărtează de personaje

Se apropie foarte puțin de personaje

Se implică, vorbește cu cititorul

Alt răspuns

3

Naratorul omniscient este naratorul care:

Nu știe nimic

Știe totul

Are o singură sursă de informație

Știe numai anumite lucruri

1

Rolul ramei este:

Nu are nici un rol

Îl scoate pe cititor din lumea povestirii

Introduce cititorul în lumea povestirii

Face legătura dintre două povestiri

2

Naratorul extradiegetic este naratorul care:

Este personaj principal

Se implică în relatare

Are rol secundar în acțiune

Nu se implică în relatare

2

Naratarul reprezintă:

Cititorul sau ascultătorul fictive

Un personaj principal

Însuși naratorul

Un personaj secundar

3

Cel care primește un mesaj se numește:

Emițător și receptor

Receptor

Nici una din variantele de mai sus

Emițător

3

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2022 invatasingur.ro