Prima ființă cu însușiri supranaturale care îl ajută pe Harap-Alb este:

Calul

Sfânta Duminică

Spânul

Fata Împaratului Roșu

2

Spânul este un personaj:

Negativ

Pozitiv

Colectiv

Complementar

2

La câte încercări este supus Harap-Alb de către Spân, după ce ajung la curtea Împăratului-Verde?

Două încercări

Opt încercări

Trei încercări

Patru încercări

3

Cine reprezintă antagonistul în „Povestea lui Harap-Alb”?

Calul

Spânul

Împaratul Roșu

Împaratul Verde

4

Personajele complementare din „Povestea lui Harap-Alb” sunt:

Cei cinci monștri

Albinele

Furnicile

Fetele Împaratului Roșu

1

În caracterizarea calului predomină o figură de stil. Ea este:

Comparația

Personificarea

Repetiția

Epitetul

2

În caracterizarea uriașilor predomină o figură de stil. Ea este:

Epitetul

Repetiția

Enumerația

Hiperbola

4

Tatăl lui Harap-Alb s-a deghizat în:

Vulpe

Cal

Urs

Lup

2

Spânul îl închide pe Harap-Alb în:

Pod

Fântână

Cămară

Beci

4

Numele lui Harap-Alb este dat de:

Spân

Sfânta Duminică

Tatăl său

Împăratul Verde

3

Monștrii care îl însoțesc pe erou sunt în număr de:

Opt

Doi

Patru

Cinci

2

Opera „Povestea lui Harap-Alb” este:

Basm cult

Legendă

Basm popular

Nuvelă

1

Calul era hrănit cu:

Ovăz

Iarbă

Jar

Fân

1

Autorul romanului „Ion” este:

Ioan Slavici

Liviu Rebreanu

George Călinescu

Mihail Sadoveanu

4

Personajele complementare din romanul „Ion” sunt:

Ana și Ion

Ana și Florica

Florica și Ion

Vasile Baciu și Ion

1

Protagonistul romanului „Ion” este:

Ana

George Bulbuc

Vasile Baciu

Ion

4

Primul roman publicat al lui Liviu Rebreanu este:

„Ion”

„Răscoala”

„Pădurea spânzuraților”

„Golanii”

3

Acțiunea romanului „Ion” se petrece:

În satul Pripas

În Bucovina

La Cluj

În Bistrița

2

Soția lui Ion se numește:

Margareta

Zenobia

Florica

Ana

1

Toma Bulbuc este tatăl:

Lui Ion

Anei

Lui George

Floricăi

3

Ion își dorea foarte mult:

Iubirea Anei

Nu-și dorea nimic

Să facă pace cu Vasile Baciu

Pamânturile Anei

2

Ion se însoară cu Ana fiindcă:

Iubea averea ei

O iubea

Nu avea cu cine să se însoare

Era singura fată din sat

3

Romanul „Ion” are:

Trei părți

Două părți

Patru părți

O singură parte

1

Romanul începe cu:

Punctul culminant

Expozițiunea

Desfășurarea acțiunii

Intriga

2

Ion dansează la horă cu:

Florica

Zenobia

Nu dansează, doar privește

Ana

1

Ion este ucis de George Bulbuc cu:

Sapa

Toporul

Pistolul

Cuțitul

2

Ion este înmormântat:

La cimitir

În curtea bisericii

În câmp

În grădină

3

Cum se sinucide Ana?

Se înjunghie

Înghite un ac

Se spânzură

Se împușcă

4

După moartea lui Ion, averea sa rămâne:

Bisericii

Mamei sale

Învățătorului Herdelea

Lui Vasile Baciu

2

Laura se căsătorește cu:

George Bulbuc

Simion Lungu

Alexandru Glanetasu

George Pintea

1

Tipul țăranului avar din romanul „Ion” este:

Vasile Baciu

George Bulbuc

Ion

Simion Lungu

2

Familia Herdelea avea:

Patru fete

Șase fete

Cinci fete

Două fete

3

La horă, Herdelea:

Dansează cu Florica

Nu dansează, doar privește

Dansează cu Roza Lang

Dansează cu Zenobia

4

Preotul Belciug era unul dintre:

Bețivii satului

Bogătanii satului

Cerșetorii satului

Sărăntocii satului

1

Cel care trebuia să se însoare cu Ana era:

Ion

George Bulbuc

Titu Herdelea

Simion Lungu

2

Acțiunea romanului „Enigma Otiliei” începe în anotimpul:

Primăvara

Vara

Toamna

Iarna

4

Pascalopol avea:

Șaizeci de ani

Patruzeci de ani

Cincizeci de ani

Șaizeci și cinci de ani

1

Otilia se căsătorește cu:

Felix

Pascalopol

Stănică Rațiu

Titi

3

Tipul avarului din „Enigma Otiliei” îl reprezintă:

Titi

Stănică Rațiu

Felix

Costache Giurgiuveanu

2

Aglae Țulea era sora:

Lui Felix

Lui Costache

Lui Titi

Lui Stănică Rațiu

1

Ce fac cei din „clanul” Țulea, când Felix intră în casa lui Giurgiuveanu:

Vorbesc

Joacă table

Mănâncă

Cântă

4

Descrierea casei lui Giurgiuveanu îl caracterizează ca fiind un om:

Avar

Sărac

Descurcăreț

Generos

2

Comicul este reprezentat de:

Otilia

Costache Giurgiuveanu

Felix

Pascalopol

1

Preocuparea Aglaei Țulea era:

Căpătuirea odraslelor

Jocul de table

Cântatul la pian

Jocul de șah

1

Fata bătrână din roman este:

Aglae

Marina

Lili

Aurica

2

Otilia reprezintă:

Feminitatea

Răutatea

Brutalitatea

Lașitatea

4

Cum îi spune Felix Otiliei că o iubește?

Prin intermediul altcuiva

Îi lasă un billet

Îi scrie o scrisoare

Îi spune direct

3

Aglae o vede pe Otilia ca fiind:

O nebună

O fata deșteaptă

O stricată

O bună cântareață

1

Unde pleacă Otilia cu Pascalopol?

La Madrid

La Sibiu

La Roma

La Paris

2

Aurica se plimba:

Pe Calea Victoriei

Pe stradă

Prin gradină

Prin parc

3

Ce devine Felix spre sfârșitul romanului?

Doctor

Pictor

Avocat

Psiholog

4

Când Felix primește scrisoarea de la Otilia din Paris, acesta este stăpânit de o stare de:

Tristețe

Fericire

Bucurie

Melancolie

1

Felix îi lasa Otiliei scrisoarea:

Pe pian

Pe pat

Pe masă

Pe scaun

2

Olimpia era __________ Aglaei:

Mama

Fiica

Verișoara

Sora

3

Otilia Mărculescu cânta cu pricepere la:

Flaut

Vioară

Chitară

Pian

2

Personajul principal al operei „La țigănci” este:

Gavrilescu

Hildegard

Colonelul Lawrence

Grecoaica

1

Acțiunea nuvelei „La țigănci” este plasată:

În mediul rural

Într-un vagon

În Bucureștiul de altădată

În Iași

2

Gavrilescu era profesor de:

Pian

Vioară

Matematică

Română

1

Opera „La țigănci” este scrisă de:

Ioan Slavici

Mircea Eliade

Marin Preda

Liviu Rebreanu

2

Opera „La țigănci” este:

Nuvelă fantastică

Nuvelă istorică

Roman

Schiță

1

Opera „La țigănci” este alcatuită din:

Zece capitole

Șapte capitole

Opt capitole

Șase capitole

3

Leșinul lui Gavrilescu este provocat de:

Frig

Căldură

Foame

Frică

1

Hanul din opera „Hanu Ancuței” arăta:

Ca o biserică

Ca o cetate

Ca un palat

Ca o casă dărăpănată

2

Personajul care ascultă și reține toate povestirile este:

Vodă

Zaharie Fântânarul

Ancuța

Călugărul Gherman

4

A treia povestire se numește:

Cealaltă Ancuță

Haralambie

Fântana dintre plopi

Balaurul

2

Naratorul povestirii „Negustor Lipscan” este:

Costandin Moțoc

Damian Cristișor

Neculai Isac

Zaharie Fântânarul

3

Tema povestirii „Fântâna dintre plopi” este o temă:

Erotică

De aventură

De călătorie

Comică

1

Moș Leonte din „Balaurul” era:

Calugăr

Zodier

Coropcar

Fântânar

2

Călugărul Gherman din „Haralambie” era de la:

Durău

București

Călimănești

Iași

1

Costandin Moțoc își începe povestea:

Mâncând

Cântând o doină de haiducie

Cântând un cântec de jale

Cântând un cântec de dor

3

Haiducul Haralambie este ucis de Gheorghe Leondari care era:

Fratele lui

Un prieten bun

Tatăl lui

Vărul lui

2

Todiriță Catană este închis la Golia, în:

Pod

Fântână

Beci

Turn

3

În „Județ al sărmanilor” cel care este ucis este:

Răducanu

Răducu Chiorul

Răducanu Chiorul

Radu Chiorul

3

Întâlnim elemente de fantastic în povestirea:

Fântâna dintre plopi

Haralambie

Zaharie Fântânarul

Balaurul

1

Calugărului Gherman îi este alăturat un simbol. Acesta este:

Biserica

Cumpăna

Felinarul

Fântâna

4

„Hanu Ancuței” cuprinde:

Șase povestiri

Patru povestiri

Nouă povestiri

Zece povestiri

2

Hanul se afla:

La periferie

La o intersecție de drumuri

În oraș

Într-un sat

3

Șeful șatrei de țigani din „Fântâna dintre plopi” se numește:

Neculai Isac

Lupei

Hasanache

alt răspuns

1

Personajul principal din opera „Haralambie” este:

Calugărul Gherman

Vodă Ipsilant

Haralambie

Comisul Ioniță

3

Tema operei „Balta Albă” este:

Iubirea

Lupta pentru apărare

Dragostea față de țară

Viața socială

1

Personajul principal era un:

Zugrav

Cântăreț

Pictor

Medic

4

Personajul principal era de naționalitate:

Americană

Germană

Franceză

Română

2

Acesta călătorește cu vaporul pe:

Oceanul Atlantic

Fluviul Nil

Marea Neagră

Dunăre

1

Călătorul roagă consulul să îl ajute să ajungă la:

București

Iași

Pădurea fermecată

Balta Albă

4

Călătoria este facută cu:

O trăsură

O căruță

Un tramvai

Un tren

3

Acțiunea din opera „Balta Albă” se petrece în:

Trei zile

Patru zile

Două zile

Douăzeci și patru de ore

4

Personajul face cunoștință cu niște tineri:

Greci

Francezi

Români

Germani

1

Ce tip de regionalism e cuvântul „curechi”?

Semantic

Lexical

Gramatical

Fonetic

2

Argoul este limbajul:

Grupurilor sociale relativ închise

Folosit în anumite zone ale țării

Folosit de poeți

Folosit de toți oamenii

2

Nu reprezintă sursă pentru literatura cultă în proză:

Epopeea

Basmul

Snoava

Legenda

4

Mai jos sunt enumerate câteva din trăsăturile specifice genului epic. Una singura este specifică genului liric. Evidențiați-o:

Are fir narativ

Acțiunea este relatată la persoana a III-a

Sentimentele sunt exprimate în mod indirect prin intermediul personajelor

Există numeroase figuri de stil

4

Modurile de expunere sunt mijloace prin care __________ comunică viziunea sa asupra lumii, trăirile și sentimentele.

Naratarul

Personajul

Scriitorul

Naratorul

3

Care este diferența dintre fantastic și miraculos?

Fantasticul există doar în legende, în timp ce miraculosul nu există

Fantasticul nu poate exista în realitate, în schimb miraculosul este posibil

Fantasticul există numai în realitate, în schimb miraculosul există și în basme

Nu este nici o diferență între cele două

3

Naratorul subiectiv este naratorul care:

Alt răspuns

Se implică, vorbește cu cititorul

Se apropie foarte puțin de personaje

Se îndepărtează de personaje

3

Naratorul omniscient este naratorul care:

Știe totul

Știe numai anumite lucruri

Are o singură sursă de informație

Nu știe nimic

1

Rolul ramei este:

Nu are nici un rol

Îl scoate pe cititor din lumea povestirii

Face legătura dintre două povestiri

Introduce cititorul în lumea povestirii

2

Naratorul extradiegetic este naratorul care:

Se implică în relatare

Nu se implică în relatare

Este personaj principal

Are rol secundar în acțiune

2

Naratarul reprezintă:

Un personaj principal

Un personaj secundar

Cititorul sau ascultătorul fictive

Însuși naratorul

3

Cel care primește un mesaj se numește:

Emițător și receptor

Emițător

Receptor

Nici una din variantele de mai sus

3

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2021 invatasingur.ro