Romanul este o specie a genului:

liric

alt răspuns

epic

dramatic

1

Poezia „Luceafărul” aparține poetului:

George Bacovia

Tudor Arghezi

Mihai Eminescu

Nichita Stănescu

2

Scriitorul I.L.Caragiale a scris îndeosebi:

piese de teatru

poezii

basme

nuvele

3

„Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă, este:

schiță

nuvelă

basm

roman

3

În expresia „aromată ca cafeaua”, întâlnim:

cacofonia

personificarea

metafora

epitetul

2

Opera literară „Ion” este scrisă de:

Liviu Rebreanu

Ioan Slavici

George Călinescu

Mircea Eliade

2

Romanul „Enigma Otiliei” a apărut în anul:

2000

1850

1950

1938

1

Autorul scrierii „Istoria literaturii române, de la origini până în prezent” este:

I.L.Caragiale

George Călinescu

Nicolae Filimon

Mihai Eminescu

4

Personificarea este:

parte de vorbire

figură de stil

gen literar

alt răspuns

2

Personajul „Dinu Paturică” aparține romanului:

Ciocoii vechi și noi

Cartea nunții

Mara

Moromeții

1

Primul roman modern al literaturii române a fost:

Moromeții

Pădurea spânzuraților

Maitreyi

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

2

Aglae Țulea din romanul „Enigma Otiliei” este un personaj:

pozitiv

principal

eponim

negativ

1

În anul 1920 a apărut romanul:

Enigma Otiliei

Moromeții

Mara

Ion

3

Personajul Costache Giurgiuveanu din „Enigma Otiliei”, reprezintă:

tipul ambițiosului

tipul arivistului

tipul avarului

tipul intelectualului

1

Specific romanului este:

întinderea temporală mare

numărul mic de personaje

întinderea spațială mică

desfășurarea într-un singur plan narativ

4

Eugen Lovinescu a fost un mare:

cântăreț

poet

romancier

critic

1

Scrierea „Alexandru Lăpușneanul” este:

o poezie

o nuvelă istorică

o nuvelă fantastică

o biografie

2

I.L.Caragiale a murit în anul:

1900

1930

1838

1912

4

Personajul eponim reprezintă:

personajul care dă numele scrierii respective

personajul secundar

personajul negativ

personajul episodic

1

Poezia „Flori de mucigai” aparține lui:

Nichita Stănescu

George Bacovia

Tudor Arghezi

Mihai Eminescu

2

Acțiunea din romanul „Ion” se desfășoară în:

București

Bucovina

Moldova

Ardeal

3

În romanul „Mara”, Persida este:

fiica Marei

sora lui Natl

personajul negativ

personajul eponim

1

În „Povestea lui Harap-Alb” personajul eponim este:

Spânul

Calul

Harap-Alb

Împăratul Roșu

4

În romanul „Ion”, naratorul este:

subiectiv

omniscient

necreditabil

obiectiv

2

Construcția „avansează înainte” este:

o comparație

un pleonasm

o personificare

un paronim

4

În romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, personajul principal este:

Tănase Vasilescu Lumânăraru

Ela

Nae Ghiorghidiu

Ștefan Gheorghidiu

1

Tema romanului ”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” este:

a paternității

a banului

a căsniciei nerealizate

avariția

2

Nicolae Filimon este întemeietorul cărui gen literar?

schița

poezia

romanul

basmul

3

Tehnica contrapunctului reprezintă:

prezentarea diferitelor teme în planuri diferite

prezentarea aceleiași teme în planuri diferite

autocaracterizarea personajelor

caracterizarea personajelor din mai multe perspective

2

Genul liric este specific:

romanului

nuvelei

poeziei

piesei de teatru

1

Emițătorul este:

mediul prin care se transmite mesajul

mesajul transmis

cel care primește mesajul

cel care emite mesajul

2

Comunicarea nonverbală se face:

cu ajutorul semnelor

cu ajutorul cuvintelor

în scris

cu sunete și cuvinte

1

Cuvântul „postelnic” este un:

neologism

cuvânt de origine științifică

regionalism

arhaism

4

Poezia „Zburătorul” este scrisă de:

Tudor Arghezi

Ion Heliade-Rădulescu

Marin Sorescu

Ion Barbu

1

Construcția „Maria, pe care o cunoști și tu, îi e frică de câini.” este:

o construcție incorectă gramatical

o cacofonie

o tautologie

un anacolut

3

Antonimul cuvantului „gol” este:

plin

nud

nul

vid

4

Forma de conversație între două sau mai multe persoane se numește:

monolog

dialog

confesiune

discurs

2

Acțiunea romanului „Ion”:

se desfașoară pe un singur plan narativ

este deschisă

este circulară

se desfășoară în mai multe planuri narative

1

„Domnul Goe”, scrisă de I.L.Caragiale este:

un roman

o nuvelă

o schiță

o poezie

2

O piesă de teatru este alcătuită din:

alt răspuns

acte

versuri

acte și scene

3

Naratorul este:

cel care scrie

cel care ascultă

cel care povestește

cel care acționează

1

Ion Creangă s-a născut în:

Humulești

Siliștea-Gumești

București

Craiova

4

„Romeo și Julieta” a fost scrisă de:

Jane Austen

Marcel Proust

William Shakespeare

Honore de Balzac

1

Acțiunea din romanul „Enigma Otililei” se desfășoară în:

Moldova

Ardeal

București

Banat

4

Autorul romanului „Nuntă în cer” este:

Mircea Eliade

Mihail Sadoveanu

Marin Preda

Marin Sorescu

1

Poetul Mircea Dinescu:

încă trăiește

a murit în anul 1900

a murit în anul 1890

a murit în anul 1987

3

Personajul principal al nuvelei „La țigănci” este:

Gavrilescu

Elsa

țiganca bătrână

Hildegard

1

Cuvantul „curechi” este un:

cuvânt de origine străina

regionalism

neologism

arhaism

2

Otilia din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul personajului:

ambițios

avar

alt răspuns

fată batrână

4

Ilie Moromete, din „Moromeții” este:

capul familiei

unul dintre copii

primarul satului

polițistul satului

1

Romanul „Ion” a apărut în anul:

1930

1928

1938

1920

1

George Călinescu a împrumutat metoda balzaciană din scrierile sale, de la:

alt răspuns

Honore de Balzac

James Joyce

Marcel Proust

3

Autorul este:

cel care joaca un rol

cel care povestește

cel care ascultă

cel care scrie

2

Piesa de teatru „O noapte furtunoasă” a fost scrisă de:

I.L.Caragiale

Mircea Eliade

Marin Preda

Liviu Rebreanu

1

Opera literară „Miorița” este:

o poezie

o epopee

o doină

o baladă

4

Eugen Lovinescu a fost:

un poet

alt răspuns

un romancier

un critic

2

Opera literară „După melci” a fost scrisă de:

Marin Sorescu

Ion Barbu

Mihai Eminescu

Tudor Arghezi

1

Iluminismul este:

un curent cultural

o specie literară

un gen literar

o specie a genului liric

3

Mihai Eminescu s-a remarcat datorită:

basmelor

nuvelelor

poeziilor

povestirilor

4

Portretul moral al unui personaj reprezintă:

înfățișarea

aspectul exterior

calitățile fizice

calitățile sufletești

1

Replica de dimensiuni ample, emisă de o persoană și care nu are un destinatar precizat este:

scrisoarea

conversația

monologul

dialogul

4

Canalul prin care se transmite un mesaj este:

codul mesajului

receptorul

emițătorul

mediul prin care se transmite

1

Schema comunicării cuprinde:

emițător, mesaj, receptor, canal, cod

emițător, mesaj, cod

cod, canal, mesaj

emițător, receptor, mesaj

2

Neologismele au început să pătrundă în lingvistica românească:

la sfârșitul secolului al XVIII-lea

în secolul al XV-lea

la începutul secolului al XVI-lea

în secolul al XIX-lea

3

Cuvântul „weekend” este un:

neologism

arhaism

regionalism

termen tehnic

4

Cuvântul „dramatiza” este alcătuit cu ajutorul unui:

sufix

prefixoid

prefix

sufixoid

1

Din punct de vedere al punctuației, care enunț este corect:

Orașul lui natal, Brașov, este minunat.

Orasul lui natal Brașov, este minunat.

Orasul, lui natal, Brașov este minunat.

Orasul, lui, natal, Brașov, este, minunat.

1

Cuvantul „copilărie” aparține familiei lexicale a cuvântului:

a copilări

copil

copilaș

copiliță

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Moromeți”

„Ciocoii vechi și noi”

„Ultima noapte de război, întâia noapte de dragoste”

„Frații Jderii”

4

Câte sinonome are cuvântul „mare”:

2

1

3

4

4

În „Ciocoii vechi și noi”, Chera Duduca:

moare arsă pe rug

nu moare

moare aruncată în Dunare

moare spânzurată

3

Frații Jderi erau la număr:

5

7

4

2

2

Copilul lui Ion, care moare, din romanul „Ion”, se numea:

Aurel

Petrișor

Marian

Elena

4

Ana, din romanul „Ion”:

se spânzură

este otravită

nu moare

este ucisă de către Ion

1

Nică, din „Amintiri din copilărie”, face următoarea boacănă:

fură banii mătușii sale

fură hainele fetelor de la scăldat

omoară pupăza din tei

dărâmă casa Irinucăi

1

Cel mai mic dintre frații Jderi de numea:

Simion

Alexandru

Damian

Ionuț

3

Acțiunea din „Frații Jderi” se desfășoară în timpul domniei lui:

Ștefan cel Mare

Vlad Țepeș

Mihai Viteazul

Mircea cel Bătrân

2

În „Enigma Otiliei”, Felix este:

un chiriaș străin al lui moș Costache

fiul lui Aglae Tulea

nepotul lui Costache Giurgiuveanu

vărul Otiliei

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Felix și Otilia”

„Frații Jderi”

„Ciocoii noi și vechi”

„Moromeți”

4

Cuvintele omonime sunt cele care au:

formă diferită și același sens

aceeași formă și sens diferit

aceeași formă și același sens

formă diferită și sens diferit

1

Cacofonia apare cand întâlnim:

ca ca

fa fa

la la

orice asociație neplăcută de sunete

4

Cuvantul „plug” aparține câmpului lexical al cuvântului:

alt răspuns

a ara

plugar

agricultură

3

Cuvintele polisemantice sunt cele care:

nu se aseamănă decât printr-un singur sens

nu se aseamănă deloc

au mai multe sensuri asemănătoare

au mai multe sensuri neasemănătoare

1

Câte „scrisori” a scris Mihai Eminescu?

5

3

4

2

3

Timpul povestirii este întotdeauna:

prezentul și viitorul

trecutul

prezentul

viitorul

2

Cuvântul „dezghețat” este alcătuit cu ajutorul:

unui sufix și unui prefix

unui prefix

unui sufix

unui sufioid

4

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu este:

un roman polițist și un bildungsroman

un roman istoric

un roman de dragoste

un roman biografic

1

Cine era Bisisica din romanul „Moromeții”, de Marin Preda:

fiica cea mică a lui Ilie Moromete

oaia care îi facea probleme lui Niculaie

sora lui Ilie Moromete

soția lui Ilie Moromete

3

Sinonimul cuvântului „arivist” este:

sufletist

zgârcit

parvenit

timid

3

Incipitul romanului „Enigma Otiliei” este de tip:

balzacian

naturalist

realist

clasic

1

În „Ciocoii vechi și noi”, Chir Costea Chiorul moare:

țintuit de urechi în fața prăvăliei sale

înnecat

spânzurat

otrăvit

3

Primul roman obiectiv al literaturii române este:

„Mara”, de Ioan Slavici

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu

„Ion”,de Liviu Rebreanu

„Ciocoii vechi și noi”, de Nicolae Filimon

1

Naratorul extradiegetic este sinonim cu:

naratorul subiectiv

naratorul care se implică în acțiune

naratorul obiectiv

naratorul care are rolul principal în acțiune

2

Dinu Paturică și Stanică Rațiu se aseamăna prin:

bunătatea sufletească

arivism

aceeași vârstă

aspectul fizic

4

Aurica Țulea din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul:

ambițiosului

fetei bătrâne

avarului

retardatului

3

Ana din „Ion” se află în contrast cu:

mama lui Ion

Florica

Ion

Vasile Baciu

1

Care este obsesia personajului principal din romanul „Ion”:

pământul

știința

iubirea

copilul

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Întâia noapte de dragoste, ultima noapte de război”

„Enigma Otiliei”

„Amintiri din copilării”

„Frații Jderii”

3

Comunicarea cu ajutorul mimicii este:

comunicare scrisa

comunicare nonverbală

comunicare verbală

conversație

2

Anecdota este un tip de:

conversație

dialog

alt răspuns

monolog

1

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2021 invatasingur.ro