Romanul este o specie a genului:

epic

alt răspuns

dramatic

liric

1

Poezia „Luceafărul” aparține poetului:

George Bacovia

Tudor Arghezi

Mihai Eminescu

Nichita Stănescu

2

Scriitorul I.L.Caragiale a scris îndeosebi:

poezii

piese de teatru

basme

nuvele

3

„Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă, este:

schiță

roman

nuvelă

basm

3

În expresia „aromată ca cafeaua”, întâlnim:

epitetul

metafora

personificarea

cacofonia

2

Opera literară „Ion” este scrisă de:

Liviu Rebreanu

Ioan Slavici

Mircea Eliade

George Călinescu

2

Romanul „Enigma Otiliei” a apărut în anul:

1850

2000

1938

1950

1

Autorul scrierii „Istoria literaturii române, de la origini până în prezent” este:

George Călinescu

I.L.Caragiale

Mihai Eminescu

Nicolae Filimon

4

Personificarea este:

parte de vorbire

figură de stil

gen literar

alt răspuns

2

Personajul „Dinu Paturică” aparține romanului:

Mara

Ciocoii vechi și noi

Cartea nunții

Moromeții

1

Primul roman modern al literaturii române a fost:

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

Maitreyi

Moromeții

Pădurea spânzuraților

2

Aglae Țulea din romanul „Enigma Otiliei” este un personaj:

principal

negativ

eponim

pozitiv

1

În anul 1920 a apărut romanul:

Moromeții

Mara

Enigma Otiliei

Ion

3

Personajul Costache Giurgiuveanu din „Enigma Otiliei”, reprezintă:

tipul intelectualului

tipul arivistului

tipul avarului

tipul ambițiosului

1

Specific romanului este:

numărul mic de personaje

întinderea temporală mare

întinderea spațială mică

desfășurarea într-un singur plan narativ

4

Eugen Lovinescu a fost un mare:

critic

cântăreț

romancier

poet

1

Scrierea „Alexandru Lăpușneanul” este:

o nuvelă istorică

o poezie

o biografie

o nuvelă fantastică

2

I.L.Caragiale a murit în anul:

1930

1838

1900

1912

4

Personajul eponim reprezintă:

personajul care dă numele scrierii respective

personajul negativ

personajul secundar

personajul episodic

1

Poezia „Flori de mucigai” aparține lui:

Mihai Eminescu

Nichita Stănescu

George Bacovia

Tudor Arghezi

2

Acțiunea din romanul „Ion” se desfășoară în:

Moldova

București

Ardeal

Bucovina

3

În romanul „Mara”, Persida este:

fiica Marei

personajul eponim

personajul negativ

sora lui Natl

1

În „Povestea lui Harap-Alb” personajul eponim este:

Spânul

Harap-Alb

Împăratul Roșu

Calul

4

În romanul „Ion”, naratorul este:

omniscient

obiectiv

necreditabil

subiectiv

2

Construcția „avansează înainte” este:

un paronim

o comparație

o personificare

un pleonasm

4

În romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, personajul principal este:

Ela

Ștefan Gheorghidiu

Nae Ghiorghidiu

Tănase Vasilescu Lumânăraru

1

Tema romanului ”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” este:

avariția

a paternității

a căsniciei nerealizate

a banului

2

Nicolae Filimon este întemeietorul cărui gen literar?

poezia

basmul

schița

romanul

3

Tehnica contrapunctului reprezintă:

prezentarea diferitelor teme în planuri diferite

caracterizarea personajelor din mai multe perspective

prezentarea aceleiași teme în planuri diferite

autocaracterizarea personajelor

2

Genul liric este specific:

nuvelei

romanului

poeziei

piesei de teatru

1

Emițătorul este:

mediul prin care se transmite mesajul

mesajul transmis

cel care primește mesajul

cel care emite mesajul

2

Comunicarea nonverbală se face:

în scris

cu ajutorul cuvintelor

cu sunete și cuvinte

cu ajutorul semnelor

1

Cuvântul „postelnic” este un:

cuvânt de origine științifică

regionalism

arhaism

neologism

4

Poezia „Zburătorul” este scrisă de:

Ion Heliade-Rădulescu

Ion Barbu

Tudor Arghezi

Marin Sorescu

1

Construcția „Maria, pe care o cunoști și tu, îi e frică de câini.” este:

o cacofonie

un anacolut

o tautologie

o construcție incorectă gramatical

3

Antonimul cuvantului „gol” este:

nud

nul

vid

plin

4

Forma de conversație între două sau mai multe persoane se numește:

confesiune

discurs

monolog

dialog

2

Acțiunea romanului „Ion”:

este deschisă

se desfășoară în mai multe planuri narative

este circulară

se desfașoară pe un singur plan narativ

1

„Domnul Goe”, scrisă de I.L.Caragiale este:

o schiță

o poezie

o nuvelă

un roman

2

O piesă de teatru este alcătuită din:

acte și scene

acte

versuri

alt răspuns

3

Naratorul este:

cel care acționează

cel care scrie

cel care ascultă

cel care povestește

1

Ion Creangă s-a născut în:

Siliștea-Gumești

Craiova

București

Humulești

4

„Romeo și Julieta” a fost scrisă de:

Jane Austen

Honore de Balzac

William Shakespeare

Marcel Proust

1

Acțiunea din romanul „Enigma Otililei” se desfășoară în:

Ardeal

București

Moldova

Banat

4

Autorul romanului „Nuntă în cer” este:

Marin Sorescu

Mihail Sadoveanu

Mircea Eliade

Marin Preda

1

Poetul Mircea Dinescu:

a murit în anul 1890

a murit în anul 1900

încă trăiește

a murit în anul 1987

3

Personajul principal al nuvelei „La țigănci” este:

Hildegard

Elsa

Gavrilescu

țiganca bătrână

1

Cuvantul „curechi” este un:

arhaism

cuvânt de origine străina

neologism

regionalism

2

Otilia din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul personajului:

avar

ambițios

alt răspuns

fată batrână

4

Ilie Moromete, din „Moromeții” este:

unul dintre copii

polițistul satului

primarul satului

capul familiei

1

Romanul „Ion” a apărut în anul:

1920

1928

1938

1930

1

George Călinescu a împrumutat metoda balzaciană din scrierile sale, de la:

James Joyce

Honore de Balzac

alt răspuns

Marcel Proust

3

Autorul este:

cel care joaca un rol

cel care scrie

cel care povestește

cel care ascultă

2

Piesa de teatru „O noapte furtunoasă” a fost scrisă de:

Liviu Rebreanu

Marin Preda

I.L.Caragiale

Mircea Eliade

1

Opera literară „Miorița” este:

o doină

o baladă

o poezie

o epopee

4

Eugen Lovinescu a fost:

un critic

un poet

un romancier

alt răspuns

2

Opera literară „După melci” a fost scrisă de:

Marin Sorescu

Ion Barbu

Mihai Eminescu

Tudor Arghezi

1

Iluminismul este:

o specie a genului liric

un curent cultural

o specie literară

un gen literar

3

Mihai Eminescu s-a remarcat datorită:

povestirilor

basmelor

poeziilor

nuvelelor

4

Portretul moral al unui personaj reprezintă:

aspectul exterior

înfățișarea

calitățile sufletești

calitățile fizice

1

Replica de dimensiuni ample, emisă de o persoană și care nu are un destinatar precizat este:

dialogul

scrisoarea

monologul

conversația

4

Canalul prin care se transmite un mesaj este:

codul mesajului

emițătorul

mediul prin care se transmite

receptorul

1

Schema comunicării cuprinde:

emițător, receptor, mesaj

emițător, mesaj, receptor, canal, cod

emițător, mesaj, cod

cod, canal, mesaj

2

Neologismele au început să pătrundă în lingvistica românească:

la sfârșitul secolului al XVIII-lea

în secolul al XV-lea

la începutul secolului al XVI-lea

în secolul al XIX-lea

3

Cuvântul „weekend” este un:

regionalism

neologism

arhaism

termen tehnic

4

Cuvântul „dramatiza” este alcătuit cu ajutorul unui:

prefixoid

sufix

prefix

sufixoid

1

Din punct de vedere al punctuației, care enunț este corect:

Orasul, lui natal, Brașov este minunat.

Orasul lui natal Brașov, este minunat.

Orasul, lui, natal, Brașov, este, minunat.

Orașul lui natal, Brașov, este minunat.

1

Cuvantul „copilărie” aparține familiei lexicale a cuvântului:

copiliță

copilaș

a copilări

copil

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Ciocoii vechi și noi”

„Frații Jderii”

„Moromeți”

„Ultima noapte de război, întâia noapte de dragoste”

4

Câte sinonome are cuvântul „mare”:

4

3

2

1

4

În „Ciocoii vechi și noi”, Chera Duduca:

nu moare

moare aruncată în Dunare

moare arsă pe rug

moare spânzurată

3

Frații Jderi erau la număr:

4

2

7

5

2

Copilul lui Ion, care moare, din romanul „Ion”, se numea:

Marian

Petrișor

Elena

Aurel

4

Ana, din romanul „Ion”:

este ucisă de către Ion

este otravită

nu moare

se spânzură

1

Nică, din „Amintiri din copilărie”, face următoarea boacănă:

omoară pupăza din tei

dărâmă casa Irinucăi

fură banii mătușii sale

fură hainele fetelor de la scăldat

1

Cel mai mic dintre frații Jderi de numea:

Damian

Simion

Ionuț

Alexandru

3

Acțiunea din „Frații Jderi” se desfășoară în timpul domniei lui:

Vlad Țepeș

Ștefan cel Mare

Mihai Viteazul

Mircea cel Bătrân

2

În „Enigma Otiliei”, Felix este:

nepotul lui Costache Giurgiuveanu

vărul Otiliei

un chiriaș străin al lui moș Costache

fiul lui Aglae Tulea

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Frații Jderi”

„Ciocoii noi și vechi”

„Moromeți”

„Felix și Otilia”

4

Cuvintele omonime sunt cele care au:

aceeași formă și sens diferit

formă diferită și același sens

formă diferită și sens diferit

aceeași formă și același sens

1

Cacofonia apare cand întâlnim:

fa fa

la la

orice asociație neplăcută de sunete

ca ca

4

Cuvantul „plug” aparține câmpului lexical al cuvântului:

a ara

agricultură

plugar

alt răspuns

3

Cuvintele polisemantice sunt cele care:

nu se aseamănă decât printr-un singur sens

nu se aseamănă deloc

au mai multe sensuri neasemănătoare

au mai multe sensuri asemănătoare

1

Câte „scrisori” a scris Mihai Eminescu?

2

4

3

5

3

Timpul povestirii este întotdeauna:

prezentul

prezentul și viitorul

viitorul

trecutul

2

Cuvântul „dezghețat” este alcătuit cu ajutorul:

unui prefix

unui sufioid

unui sufix

unui sufix și unui prefix

4

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu este:

un roman de dragoste

un roman istoric

un roman polițist și un bildungsroman

un roman biografic

1

Cine era Bisisica din romanul „Moromeții”, de Marin Preda:

fiica cea mică a lui Ilie Moromete

sora lui Ilie Moromete

oaia care îi facea probleme lui Niculaie

soția lui Ilie Moromete

3

Sinonimul cuvântului „arivist” este:

parvenit

sufletist

zgârcit

timid

3

Incipitul romanului „Enigma Otiliei” este de tip:

realist

balzacian

naturalist

clasic

1

În „Ciocoii vechi și noi”, Chir Costea Chiorul moare:

țintuit de urechi în fața prăvăliei sale

înnecat

otrăvit

spânzurat

3

Primul roman obiectiv al literaturii române este:

„Ciocoii vechi și noi”, de Nicolae Filimon

„Ion”,de Liviu Rebreanu

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu

„Mara”, de Ioan Slavici

1

Naratorul extradiegetic este sinonim cu:

naratorul care are rolul principal în acțiune

naratorul subiectiv

naratorul care se implică în acțiune

naratorul obiectiv

2

Dinu Paturică și Stanică Rațiu se aseamăna prin:

aceeași vârstă

aspectul fizic

bunătatea sufletească

arivism

4

Aurica Țulea din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul:

fetei bătrâne

ambițiosului

avarului

retardatului

3

Ana din „Ion” se află în contrast cu:

Ion

Vasile Baciu

Florica

mama lui Ion

1

Care este obsesia personajului principal din romanul „Ion”:

iubirea

știința

pământul

copilul

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Enigma Otiliei”

„Amintiri din copilării”

„Întâia noapte de dragoste, ultima noapte de război”

„Frații Jderii”

3

Comunicarea cu ajutorul mimicii este:

comunicare scrisa

conversație

comunicare nonverbală

comunicare verbală

2

Anecdota este un tip de:

conversație

alt răspuns

dialog

monolog

1

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2020 invatasingur.ro