Romanul este o specie a genului:

epic

liric

alt răspuns

dramatic

1

Poezia „Luceafărul” aparține poetului:

George Bacovia

Mihai Eminescu

Nichita Stănescu

Tudor Arghezi

2

Scriitorul I.L.Caragiale a scris îndeosebi:

nuvele

basme

poezii

piese de teatru

3

„Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă, este:

roman

nuvelă

schiță

basm

3

În expresia „aromată ca cafeaua”, întâlnim:

epitetul

metafora

cacofonia

personificarea

2

Opera literară „Ion” este scrisă de:

Ioan Slavici

Mircea Eliade

George Călinescu

Liviu Rebreanu

2

Romanul „Enigma Otiliei” a apărut în anul:

1850

2000

1938

1950

1

Autorul scrierii „Istoria literaturii române, de la origini până în prezent” este:

I.L.Caragiale

Nicolae Filimon

Mihai Eminescu

George Călinescu

4

Personificarea este:

gen literar

alt răspuns

figură de stil

parte de vorbire

2

Personajul „Dinu Paturică” aparține romanului:

Mara

Ciocoii vechi și noi

Cartea nunții

Moromeții

1

Primul roman modern al literaturii române a fost:

Maitreyi

Moromeții

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

Pădurea spânzuraților

2

Aglae Țulea din romanul „Enigma Otiliei” este un personaj:

negativ

eponim

principal

pozitiv

1

În anul 1920 a apărut romanul:

Mara

Enigma Otiliei

Ion

Moromeții

3

Personajul Costache Giurgiuveanu din „Enigma Otiliei”, reprezintă:

tipul intelectualului

tipul avarului

tipul arivistului

tipul ambițiosului

1

Specific romanului este:

întinderea spațială mică

numărul mic de personaje

desfășurarea într-un singur plan narativ

întinderea temporală mare

4

Eugen Lovinescu a fost un mare:

critic

poet

romancier

cântăreț

1

Scrierea „Alexandru Lăpușneanul” este:

o biografie

o poezie

o nuvelă fantastică

o nuvelă istorică

2

I.L.Caragiale a murit în anul:

1912

1900

1838

1930

4

Personajul eponim reprezintă:

personajul care dă numele scrierii respective

personajul episodic

personajul secundar

personajul negativ

1

Poezia „Flori de mucigai” aparține lui:

Nichita Stănescu

Tudor Arghezi

Mihai Eminescu

George Bacovia

2

Acțiunea din romanul „Ion” se desfășoară în:

Bucovina

Ardeal

Moldova

București

3

În romanul „Mara”, Persida este:

personajul negativ

personajul eponim

sora lui Natl

fiica Marei

1

În „Povestea lui Harap-Alb” personajul eponim este:

Harap-Alb

Spânul

Calul

Împăratul Roșu

4

În romanul „Ion”, naratorul este:

necreditabil

subiectiv

omniscient

obiectiv

2

Construcția „avansează înainte” este:

un pleonasm

un paronim

o personificare

o comparație

4

În romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, personajul principal este:

Tănase Vasilescu Lumânăraru

Nae Ghiorghidiu

Ela

Ștefan Gheorghidiu

1

Tema romanului ”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” este:

avariția

a căsniciei nerealizate

a banului

a paternității

2

Nicolae Filimon este întemeietorul cărui gen literar?

schița

poezia

basmul

romanul

3

Tehnica contrapunctului reprezintă:

prezentarea diferitelor teme în planuri diferite

prezentarea aceleiași teme în planuri diferite

caracterizarea personajelor din mai multe perspective

autocaracterizarea personajelor

2

Genul liric este specific:

poeziei

piesei de teatru

romanului

nuvelei

1

Emițătorul este:

cel care emite mesajul

mesajul transmis

mediul prin care se transmite mesajul

cel care primește mesajul

2

Comunicarea nonverbală se face:

cu ajutorul semnelor

cu sunete și cuvinte

în scris

cu ajutorul cuvintelor

1

Cuvântul „postelnic” este un:

cuvânt de origine științifică

neologism

arhaism

regionalism

4

Poezia „Zburătorul” este scrisă de:

Ion Barbu

Marin Sorescu

Tudor Arghezi

Ion Heliade-Rădulescu

1

Construcția „Maria, pe care o cunoști și tu, îi e frică de câini.” este:

o cacofonie

o construcție incorectă gramatical

o tautologie

un anacolut

3

Antonimul cuvantului „gol” este:

nul

nud

vid

plin

4

Forma de conversație între două sau mai multe persoane se numește:

dialog

confesiune

discurs

monolog

2

Acțiunea romanului „Ion”:

este circulară

se desfașoară pe un singur plan narativ

se desfășoară în mai multe planuri narative

este deschisă

1

„Domnul Goe”, scrisă de I.L.Caragiale este:

o nuvelă

o poezie

un roman

o schiță

2

O piesă de teatru este alcătuită din:

versuri

acte

acte și scene

alt răspuns

3

Naratorul este:

cel care povestește

cel care ascultă

cel care acționează

cel care scrie

1

Ion Creangă s-a născut în:

Craiova

Siliștea-Gumești

București

Humulești

4

„Romeo și Julieta” a fost scrisă de:

William Shakespeare

Marcel Proust

Honore de Balzac

Jane Austen

1

Acțiunea din romanul „Enigma Otililei” se desfășoară în:

Banat

București

Moldova

Ardeal

4

Autorul romanului „Nuntă în cer” este:

Marin Sorescu

Mihail Sadoveanu

Mircea Eliade

Marin Preda

1

Poetul Mircea Dinescu:

a murit în anul 1900

încă trăiește

a murit în anul 1987

a murit în anul 1890

3

Personajul principal al nuvelei „La țigănci” este:

Hildegard

Gavrilescu

Elsa

țiganca bătrână

1

Cuvantul „curechi” este un:

neologism

regionalism

arhaism

cuvânt de origine străina

2

Otilia din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul personajului:

avar

fată batrână

ambițios

alt răspuns

4

Ilie Moromete, din „Moromeții” este:

polițistul satului

capul familiei

unul dintre copii

primarul satului

1

Romanul „Ion” a apărut în anul:

1930

1938

1920

1928

1

George Călinescu a împrumutat metoda balzaciană din scrierile sale, de la:

James Joyce

Marcel Proust

Honore de Balzac

alt răspuns

3

Autorul este:

cel care joaca un rol

cel care ascultă

cel care povestește

cel care scrie

2

Piesa de teatru „O noapte furtunoasă” a fost scrisă de:

Liviu Rebreanu

I.L.Caragiale

Marin Preda

Mircea Eliade

1

Opera literară „Miorița” este:

o doină

o baladă

o poezie

o epopee

4

Eugen Lovinescu a fost:

un romancier

alt răspuns

un poet

un critic

2

Opera literară „După melci” a fost scrisă de:

Tudor Arghezi

Marin Sorescu

Ion Barbu

Mihai Eminescu

1

Iluminismul este:

o specie a genului liric

un curent cultural

un gen literar

o specie literară

3

Mihai Eminescu s-a remarcat datorită:

poeziilor

povestirilor

nuvelelor

basmelor

4

Portretul moral al unui personaj reprezintă:

calitățile sufletești

înfățișarea

aspectul exterior

calitățile fizice

1

Replica de dimensiuni ample, emisă de o persoană și care nu are un destinatar precizat este:

scrisoarea

conversația

dialogul

monologul

4

Canalul prin care se transmite un mesaj este:

codul mesajului

receptorul

emițătorul

mediul prin care se transmite

1

Schema comunicării cuprinde:

emițător, receptor, mesaj

cod, canal, mesaj

emițător, mesaj, receptor, canal, cod

emițător, mesaj, cod

2

Neologismele au început să pătrundă în lingvistica românească:

în secolul al XIX-lea

în secolul al XV-lea

la sfârșitul secolului al XVIII-lea

la începutul secolului al XVI-lea

3

Cuvântul „weekend” este un:

arhaism

neologism

regionalism

termen tehnic

4

Cuvântul „dramatiza” este alcătuit cu ajutorul unui:

prefix

sufixoid

sufix

prefixoid

1

Din punct de vedere al punctuației, care enunț este corect:

Orasul, lui, natal, Brașov, este, minunat.

Orașul lui natal, Brașov, este minunat.

Orasul lui natal Brașov, este minunat.

Orasul, lui natal, Brașov este minunat.

1

Cuvantul „copilărie” aparține familiei lexicale a cuvântului:

copil

copiliță

copilaș

a copilări

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Moromeți”

„Ciocoii vechi și noi”

„Ultima noapte de război, întâia noapte de dragoste”

„Frații Jderii”

4

Câte sinonome are cuvântul „mare”:

2

1

4

3

4

În „Ciocoii vechi și noi”, Chera Duduca:

moare aruncată în Dunare

moare spânzurată

nu moare

moare arsă pe rug

3

Frații Jderi erau la număr:

4

2

5

7

2

Copilul lui Ion, care moare, din romanul „Ion”, se numea:

Petrișor

Elena

Marian

Aurel

4

Ana, din romanul „Ion”:

este ucisă de către Ion

se spânzură

este otravită

nu moare

1

Nică, din „Amintiri din copilărie”, face următoarea boacănă:

fură hainele fetelor de la scăldat

omoară pupăza din tei

dărâmă casa Irinucăi

fură banii mătușii sale

1

Cel mai mic dintre frații Jderi de numea:

Alexandru

Simion

Damian

Ionuț

3

Acțiunea din „Frații Jderi” se desfășoară în timpul domniei lui:

Mihai Viteazul

Ștefan cel Mare

Mircea cel Bătrân

Vlad Țepeș

2

În „Enigma Otiliei”, Felix este:

fiul lui Aglae Tulea

un chiriaș străin al lui moș Costache

nepotul lui Costache Giurgiuveanu

vărul Otiliei

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Frații Jderi”

„Moromeți”

„Felix și Otilia”

„Ciocoii noi și vechi”

4

Cuvintele omonime sunt cele care au:

aceeași formă și sens diferit

aceeași formă și același sens

formă diferită și același sens

formă diferită și sens diferit

1

Cacofonia apare cand întâlnim:

la la

fa fa

ca ca

orice asociație neplăcută de sunete

4

Cuvantul „plug” aparține câmpului lexical al cuvântului:

agricultură

alt răspuns

plugar

a ara

3

Cuvintele polisemantice sunt cele care:

au mai multe sensuri neasemănătoare

nu se aseamănă decât printr-un singur sens

nu se aseamănă deloc

au mai multe sensuri asemănătoare

1

Câte „scrisori” a scris Mihai Eminescu?

4

2

3

5

3

Timpul povestirii este întotdeauna:

prezentul și viitorul

viitorul

prezentul

trecutul

2

Cuvântul „dezghețat” este alcătuit cu ajutorul:

unui sufix

unui sufix și unui prefix

unui sufioid

unui prefix

4

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu este:

un roman polițist și un bildungsroman

un roman de dragoste

un roman istoric

un roman biografic

1

Cine era Bisisica din romanul „Moromeții”, de Marin Preda:

sora lui Ilie Moromete

oaia care îi facea probleme lui Niculaie

soția lui Ilie Moromete

fiica cea mică a lui Ilie Moromete

3

Sinonimul cuvântului „arivist” este:

parvenit

sufletist

timid

zgârcit

3

Incipitul romanului „Enigma Otiliei” este de tip:

clasic

realist

naturalist

balzacian

1

În „Ciocoii vechi și noi”, Chir Costea Chiorul moare:

otrăvit

înnecat

țintuit de urechi în fața prăvăliei sale

spânzurat

3

Primul roman obiectiv al literaturii române este:

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu

„Ciocoii vechi și noi”, de Nicolae Filimon

„Mara”, de Ioan Slavici

„Ion”,de Liviu Rebreanu

1

Naratorul extradiegetic este sinonim cu:

naratorul subiectiv

naratorul care are rolul principal în acțiune

naratorul care se implică în acțiune

naratorul obiectiv

2

Dinu Paturică și Stanică Rațiu se aseamăna prin:

bunătatea sufletească

arivism

aceeași vârstă

aspectul fizic

4

Aurica Țulea din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul:

retardatului

ambițiosului

fetei bătrâne

avarului

3

Ana din „Ion” se află în contrast cu:

Florica

mama lui Ion

Ion

Vasile Baciu

1

Care este obsesia personajului principal din romanul „Ion”:

iubirea

copilul

știința

pământul

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Enigma Otiliei”

„Frații Jderii”

„Întâia noapte de dragoste, ultima noapte de război”

„Amintiri din copilării”

3

Comunicarea cu ajutorul mimicii este:

conversație

comunicare nonverbală

comunicare scrisa

comunicare verbală

2

Anecdota este un tip de:

conversație

dialog

alt răspuns

monolog

1

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2019 invatasingur.ro