Romanul este o specie a genului:

dramatic

epic

alt răspuns

liric

1

Poezia „Luceafărul” aparține poetului:

George Bacovia

Nichita Stănescu

Mihai Eminescu

Tudor Arghezi

2

Scriitorul I.L.Caragiale a scris îndeosebi:

piese de teatru

poezii

basme

nuvele

3

„Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă, este:

schiță

nuvelă

roman

basm

3

În expresia „aromată ca cafeaua”, întâlnim:

personificarea

metafora

epitetul

cacofonia

2

Opera literară „Ion” este scrisă de:

Ioan Slavici

Liviu Rebreanu

Mircea Eliade

George Călinescu

2

Romanul „Enigma Otiliei” a apărut în anul:

1950

1850

1938

2000

1

Autorul scrierii „Istoria literaturii române, de la origini până în prezent” este:

George Călinescu

Mihai Eminescu

Nicolae Filimon

I.L.Caragiale

4

Personificarea este:

figură de stil

alt răspuns

gen literar

parte de vorbire

2

Personajul „Dinu Paturică” aparține romanului:

Mara

Cartea nunții

Moromeții

Ciocoii vechi și noi

1

Primul roman modern al literaturii române a fost:

Moromeții

Maitreyi

Pădurea spânzuraților

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

2

Aglae Țulea din romanul „Enigma Otiliei” este un personaj:

pozitiv

principal

negativ

eponim

1

În anul 1920 a apărut romanul:

Enigma Otiliei

Mara

Moromeții

Ion

3

Personajul Costache Giurgiuveanu din „Enigma Otiliei”, reprezintă:

tipul avarului

tipul arivistului

tipul intelectualului

tipul ambițiosului

1

Specific romanului este:

desfășurarea într-un singur plan narativ

întinderea temporală mare

numărul mic de personaje

întinderea spațială mică

4

Eugen Lovinescu a fost un mare:

romancier

cântăreț

critic

poet

1

Scrierea „Alexandru Lăpușneanul” este:

o nuvelă istorică

o biografie

o poezie

o nuvelă fantastică

2

I.L.Caragiale a murit în anul:

1838

1930

1912

1900

4

Personajul eponim reprezintă:

personajul care dă numele scrierii respective

personajul episodic

personajul secundar

personajul negativ

1

Poezia „Flori de mucigai” aparține lui:

Mihai Eminescu

Nichita Stănescu

Tudor Arghezi

George Bacovia

2

Acțiunea din romanul „Ion” se desfășoară în:

Ardeal

Moldova

București

Bucovina

3

În romanul „Mara”, Persida este:

personajul eponim

fiica Marei

sora lui Natl

personajul negativ

1

În „Povestea lui Harap-Alb” personajul eponim este:

Calul

Spânul

Împăratul Roșu

Harap-Alb

4

În romanul „Ion”, naratorul este:

necreditabil

subiectiv

obiectiv

omniscient

2

Construcția „avansează înainte” este:

un pleonasm

o comparație

o personificare

un paronim

4

În romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, personajul principal este:

Nae Ghiorghidiu

Ela

Tănase Vasilescu Lumânăraru

Ștefan Gheorghidiu

1

Tema romanului ”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” este:

a paternității

avariția

a căsniciei nerealizate

a banului

2

Nicolae Filimon este întemeietorul cărui gen literar?

schița

basmul

poezia

romanul

3

Tehnica contrapunctului reprezintă:

caracterizarea personajelor din mai multe perspective

autocaracterizarea personajelor

prezentarea diferitelor teme în planuri diferite

prezentarea aceleiași teme în planuri diferite

2

Genul liric este specific:

nuvelei

poeziei

piesei de teatru

romanului

1

Emițătorul este:

mediul prin care se transmite mesajul

mesajul transmis

cel care primește mesajul

cel care emite mesajul

2

Comunicarea nonverbală se face:

cu ajutorul cuvintelor

cu sunete și cuvinte

cu ajutorul semnelor

în scris

1

Cuvântul „postelnic” este un:

neologism

regionalism

arhaism

cuvânt de origine științifică

4

Poezia „Zburătorul” este scrisă de:

Marin Sorescu

Ion Heliade-Rădulescu

Ion Barbu

Tudor Arghezi

1

Construcția „Maria, pe care o cunoști și tu, îi e frică de câini.” este:

o cacofonie

o tautologie

un anacolut

o construcție incorectă gramatical

3

Antonimul cuvantului „gol” este:

vid

nud

plin

nul

4

Forma de conversație între două sau mai multe persoane se numește:

discurs

confesiune

monolog

dialog

2

Acțiunea romanului „Ion”:

este circulară

se desfășoară în mai multe planuri narative

se desfașoară pe un singur plan narativ

este deschisă

1

„Domnul Goe”, scrisă de I.L.Caragiale este:

un roman

o nuvelă

o schiță

o poezie

2

O piesă de teatru este alcătuită din:

acte și scene

acte

alt răspuns

versuri

3

Naratorul este:

cel care acționează

cel care scrie

cel care povestește

cel care ascultă

1

Ion Creangă s-a născut în:

Humulești

București

Siliștea-Gumești

Craiova

4

„Romeo și Julieta” a fost scrisă de:

William Shakespeare

Honore de Balzac

Jane Austen

Marcel Proust

1

Acțiunea din romanul „Enigma Otililei” se desfășoară în:

Moldova

Ardeal

București

Banat

4

Autorul romanului „Nuntă în cer” este:

Mircea Eliade

Marin Sorescu

Mihail Sadoveanu

Marin Preda

1

Poetul Mircea Dinescu:

a murit în anul 1890

încă trăiește

a murit în anul 1900

a murit în anul 1987

3

Personajul principal al nuvelei „La țigănci” este:

țiganca bătrână

Elsa

Hildegard

Gavrilescu

1

Cuvantul „curechi” este un:

regionalism

neologism

arhaism

cuvânt de origine străina

2

Otilia din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul personajului:

alt răspuns

ambițios

fată batrână

avar

4

Ilie Moromete, din „Moromeții” este:

primarul satului

unul dintre copii

polițistul satului

capul familiei

1

Romanul „Ion” a apărut în anul:

1920

1938

1930

1928

1

George Călinescu a împrumutat metoda balzaciană din scrierile sale, de la:

alt răspuns

Marcel Proust

James Joyce

Honore de Balzac

3

Autorul este:

cel care joaca un rol

cel care ascultă

cel care scrie

cel care povestește

2

Piesa de teatru „O noapte furtunoasă” a fost scrisă de:

I.L.Caragiale

Marin Preda

Mircea Eliade

Liviu Rebreanu

1

Opera literară „Miorița” este:

o doină

o baladă

o epopee

o poezie

4

Eugen Lovinescu a fost:

un critic

un poet

un romancier

alt răspuns

2

Opera literară „După melci” a fost scrisă de:

Ion Barbu

Marin Sorescu

Tudor Arghezi

Mihai Eminescu

1

Iluminismul este:

un curent cultural

o specie a genului liric

un gen literar

o specie literară

3

Mihai Eminescu s-a remarcat datorită:

povestirilor

nuvelelor

basmelor

poeziilor

4

Portretul moral al unui personaj reprezintă:

aspectul exterior

calitățile fizice

înfățișarea

calitățile sufletești

1

Replica de dimensiuni ample, emisă de o persoană și care nu are un destinatar precizat este:

dialogul

monologul

scrisoarea

conversația

4

Canalul prin care se transmite un mesaj este:

emițătorul

codul mesajului

mediul prin care se transmite

receptorul

1

Schema comunicării cuprinde:

cod, canal, mesaj

emițător, mesaj, cod

emițător, receptor, mesaj

emițător, mesaj, receptor, canal, cod

2

Neologismele au început să pătrundă în lingvistica românească:

la sfârșitul secolului al XVIII-lea

în secolul al XV-lea

în secolul al XIX-lea

la începutul secolului al XVI-lea

3

Cuvântul „weekend” este un:

arhaism

termen tehnic

regionalism

neologism

4

Cuvântul „dramatiza” este alcătuit cu ajutorul unui:

sufixoid

prefixoid

sufix

prefix

1

Din punct de vedere al punctuației, care enunț este corect:

Orasul, lui natal, Brașov este minunat.

Orașul lui natal, Brașov, este minunat.

Orasul, lui, natal, Brașov, este, minunat.

Orasul lui natal Brașov, este minunat.

1

Cuvantul „copilărie” aparține familiei lexicale a cuvântului:

copilaș

copil

copiliță

a copilări

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Moromeți”

„Ultima noapte de război, întâia noapte de dragoste”

„Ciocoii vechi și noi”

„Frații Jderii”

4

Câte sinonome are cuvântul „mare”:

4

3

2

1

4

În „Ciocoii vechi și noi”, Chera Duduca:

moare arsă pe rug

moare spânzurată

nu moare

moare aruncată în Dunare

3

Frații Jderi erau la număr:

5

7

4

2

2

Copilul lui Ion, care moare, din romanul „Ion”, se numea:

Petrișor

Elena

Marian

Aurel

4

Ana, din romanul „Ion”:

este ucisă de către Ion

nu moare

se spânzură

este otravită

1

Nică, din „Amintiri din copilărie”, face următoarea boacănă:

omoară pupăza din tei

dărâmă casa Irinucăi

fură banii mătușii sale

fură hainele fetelor de la scăldat

1

Cel mai mic dintre frații Jderi de numea:

Simion

Ionuț

Alexandru

Damian

3

Acțiunea din „Frații Jderi” se desfășoară în timpul domniei lui:

Vlad Țepeș

Mihai Viteazul

Ștefan cel Mare

Mircea cel Bătrân

2

În „Enigma Otiliei”, Felix este:

un chiriaș străin al lui moș Costache

vărul Otiliei

nepotul lui Costache Giurgiuveanu

fiul lui Aglae Tulea

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Felix și Otilia”

„Frații Jderi”

„Ciocoii noi și vechi”

„Moromeți”

4

Cuvintele omonime sunt cele care au:

aceeași formă și același sens

aceeași formă și sens diferit

formă diferită și același sens

formă diferită și sens diferit

1

Cacofonia apare cand întâlnim:

orice asociație neplăcută de sunete

ca ca

la la

fa fa

4

Cuvantul „plug” aparține câmpului lexical al cuvântului:

agricultură

plugar

a ara

alt răspuns

3

Cuvintele polisemantice sunt cele care:

nu se aseamănă decât printr-un singur sens

au mai multe sensuri asemănătoare

nu se aseamănă deloc

au mai multe sensuri neasemănătoare

1

Câte „scrisori” a scris Mihai Eminescu?

3

2

4

5

3

Timpul povestirii este întotdeauna:

prezentul și viitorul

viitorul

prezentul

trecutul

2

Cuvântul „dezghețat” este alcătuit cu ajutorul:

unui sufioid

unui prefix

unui sufix

unui sufix și unui prefix

4

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu este:

un roman biografic

un roman de dragoste

un roman istoric

un roman polițist și un bildungsroman

1

Cine era Bisisica din romanul „Moromeții”, de Marin Preda:

soția lui Ilie Moromete

sora lui Ilie Moromete

oaia care îi facea probleme lui Niculaie

fiica cea mică a lui Ilie Moromete

3

Sinonimul cuvântului „arivist” este:

sufletist

zgârcit

timid

parvenit

3

Incipitul romanului „Enigma Otiliei” este de tip:

naturalist

balzacian

clasic

realist

1

În „Ciocoii vechi și noi”, Chir Costea Chiorul moare:

otrăvit

înnecat

spânzurat

țintuit de urechi în fața prăvăliei sale

3

Primul roman obiectiv al literaturii române este:

„Ciocoii vechi și noi”, de Nicolae Filimon

„Mara”, de Ioan Slavici

„Ion”,de Liviu Rebreanu

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu

1

Naratorul extradiegetic este sinonim cu:

naratorul obiectiv

naratorul care se implică în acțiune

naratorul care are rolul principal în acțiune

naratorul subiectiv

2

Dinu Paturică și Stanică Rațiu se aseamăna prin:

bunătatea sufletească

aceeași vârstă

aspectul fizic

arivism

4

Aurica Țulea din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul:

avarului

retardatului

fetei bătrâne

ambițiosului

3

Ana din „Ion” se află în contrast cu:

Vasile Baciu

Florica

Ion

mama lui Ion

1

Care este obsesia personajului principal din romanul „Ion”:

copilul

știința

pământul

iubirea

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Frații Jderii”

„Întâia noapte de dragoste, ultima noapte de război”

„Amintiri din copilării”

„Enigma Otiliei”

3

Comunicarea cu ajutorul mimicii este:

conversație

comunicare scrisa

comunicare nonverbală

comunicare verbală

2

Anecdota este un tip de:

conversație

dialog

monolog

alt răspuns

1

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2023 invatasingur.ro