Romanul este o specie a genului:

epic

alt răspuns

dramatic

liric

1

Poezia „Luceafărul” aparține poetului:

George Bacovia

Nichita Stănescu

Mihai Eminescu

Tudor Arghezi

2

Scriitorul I.L.Caragiale a scris îndeosebi:

piese de teatru

poezii

nuvele

basme

3

„Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă, este:

nuvelă

roman

schiță

basm

3

În expresia „aromată ca cafeaua”, întâlnim:

epitetul

cacofonia

metafora

personificarea

2

Opera literară „Ion” este scrisă de:

George Călinescu

Ioan Slavici

Mircea Eliade

Liviu Rebreanu

2

Romanul „Enigma Otiliei” a apărut în anul:

1938

1950

2000

1850

1

Autorul scrierii „Istoria literaturii române, de la origini până în prezent” este:

George Călinescu

Nicolae Filimon

I.L.Caragiale

Mihai Eminescu

4

Personificarea este:

gen literar

alt răspuns

figură de stil

parte de vorbire

2

Personajul „Dinu Paturică” aparține romanului:

Mara

Cartea nunții

Moromeții

Ciocoii vechi și noi

1

Primul roman modern al literaturii române a fost:

Moromeții

Pădurea spânzuraților

Maitreyi

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

2

Aglae Țulea din romanul „Enigma Otiliei” este un personaj:

principal

eponim

pozitiv

negativ

1

În anul 1920 a apărut romanul:

Moromeții

Ion

Mara

Enigma Otiliei

3

Personajul Costache Giurgiuveanu din „Enigma Otiliei”, reprezintă:

tipul avarului

tipul arivistului

tipul intelectualului

tipul ambițiosului

1

Specific romanului este:

numărul mic de personaje

întinderea temporală mare

întinderea spațială mică

desfășurarea într-un singur plan narativ

4

Eugen Lovinescu a fost un mare:

critic

poet

cântăreț

romancier

1

Scrierea „Alexandru Lăpușneanul” este:

o nuvelă istorică

o biografie

o poezie

o nuvelă fantastică

2

I.L.Caragiale a murit în anul:

1912

1838

1930

1900

4

Personajul eponim reprezintă:

personajul episodic

personajul secundar

personajul care dă numele scrierii respective

personajul negativ

1

Poezia „Flori de mucigai” aparține lui:

Tudor Arghezi

Nichita Stănescu

George Bacovia

Mihai Eminescu

2

Acțiunea din romanul „Ion” se desfășoară în:

Ardeal

Moldova

Bucovina

București

3

În romanul „Mara”, Persida este:

fiica Marei

personajul negativ

personajul eponim

sora lui Natl

1

În „Povestea lui Harap-Alb” personajul eponim este:

Harap-Alb

Spânul

Împăratul Roșu

Calul

4

În romanul „Ion”, naratorul este:

obiectiv

necreditabil

omniscient

subiectiv

2

Construcția „avansează înainte” este:

un pleonasm

o personificare

un paronim

o comparație

4

În romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, personajul principal este:

Tănase Vasilescu Lumânăraru

Ștefan Gheorghidiu

Ela

Nae Ghiorghidiu

1

Tema romanului ”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” este:

a căsniciei nerealizate

a banului

avariția

a paternității

2

Nicolae Filimon este întemeietorul cărui gen literar?

basmul

poezia

romanul

schița

3

Tehnica contrapunctului reprezintă:

prezentarea diferitelor teme în planuri diferite

caracterizarea personajelor din mai multe perspective

autocaracterizarea personajelor

prezentarea aceleiași teme în planuri diferite

2

Genul liric este specific:

romanului

piesei de teatru

nuvelei

poeziei

1

Emițătorul este:

cel care emite mesajul

mediul prin care se transmite mesajul

mesajul transmis

cel care primește mesajul

2

Comunicarea nonverbală se face:

cu ajutorul semnelor

în scris

cu sunete și cuvinte

cu ajutorul cuvintelor

1

Cuvântul „postelnic” este un:

regionalism

neologism

arhaism

cuvânt de origine științifică

4

Poezia „Zburătorul” este scrisă de:

Ion Barbu

Ion Heliade-Rădulescu

Tudor Arghezi

Marin Sorescu

1

Construcția „Maria, pe care o cunoști și tu, îi e frică de câini.” este:

o construcție incorectă gramatical

un anacolut

o tautologie

o cacofonie

3

Antonimul cuvantului „gol” este:

nul

nud

vid

plin

4

Forma de conversație între două sau mai multe persoane se numește:

confesiune

discurs

dialog

monolog

2

Acțiunea romanului „Ion”:

este circulară

este deschisă

se desfășoară în mai multe planuri narative

se desfașoară pe un singur plan narativ

1

„Domnul Goe”, scrisă de I.L.Caragiale este:

o schiță

un roman

o nuvelă

o poezie

2

O piesă de teatru este alcătuită din:

versuri

acte și scene

acte

alt răspuns

3

Naratorul este:

cel care scrie

cel care povestește

cel care acționează

cel care ascultă

1

Ion Creangă s-a născut în:

Humulești

București

Craiova

Siliștea-Gumești

4

„Romeo și Julieta” a fost scrisă de:

Marcel Proust

Honore de Balzac

Jane Austen

William Shakespeare

1

Acțiunea din romanul „Enigma Otililei” se desfășoară în:

Banat

Moldova

București

Ardeal

4

Autorul romanului „Nuntă în cer” este:

Marin Sorescu

Marin Preda

Mihail Sadoveanu

Mircea Eliade

1

Poetul Mircea Dinescu:

încă trăiește

a murit în anul 1890

a murit în anul 1900

a murit în anul 1987

3

Personajul principal al nuvelei „La țigănci” este:

Hildegard

Elsa

Gavrilescu

țiganca bătrână

1

Cuvantul „curechi” este un:

arhaism

neologism

cuvânt de origine străina

regionalism

2

Otilia din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul personajului:

avar

alt răspuns

ambițios

fată batrână

4

Ilie Moromete, din „Moromeții” este:

capul familiei

primarul satului

unul dintre copii

polițistul satului

1

Romanul „Ion” a apărut în anul:

1928

1920

1938

1930

1

George Călinescu a împrumutat metoda balzaciană din scrierile sale, de la:

James Joyce

Marcel Proust

alt răspuns

Honore de Balzac

3

Autorul este:

cel care joaca un rol

cel care povestește

cel care scrie

cel care ascultă

2

Piesa de teatru „O noapte furtunoasă” a fost scrisă de:

Marin Preda

I.L.Caragiale

Liviu Rebreanu

Mircea Eliade

1

Opera literară „Miorița” este:

o epopee

o poezie

o baladă

o doină

4

Eugen Lovinescu a fost:

un romancier

un poet

un critic

alt răspuns

2

Opera literară „După melci” a fost scrisă de:

Ion Barbu

Mihai Eminescu

Tudor Arghezi

Marin Sorescu

1

Iluminismul este:

un curent cultural

o specie literară

o specie a genului liric

un gen literar

3

Mihai Eminescu s-a remarcat datorită:

povestirilor

nuvelelor

basmelor

poeziilor

4

Portretul moral al unui personaj reprezintă:

calitățile sufletești

aspectul exterior

calitățile fizice

înfățișarea

1

Replica de dimensiuni ample, emisă de o persoană și care nu are un destinatar precizat este:

conversația

dialogul

monologul

scrisoarea

4

Canalul prin care se transmite un mesaj este:

receptorul

emițătorul

codul mesajului

mediul prin care se transmite

1

Schema comunicării cuprinde:

emițător, mesaj, cod

cod, canal, mesaj

emițător, receptor, mesaj

emițător, mesaj, receptor, canal, cod

2

Neologismele au început să pătrundă în lingvistica românească:

în secolul al XV-lea

la sfârșitul secolului al XVIII-lea

la începutul secolului al XVI-lea

în secolul al XIX-lea

3

Cuvântul „weekend” este un:

neologism

regionalism

termen tehnic

arhaism

4

Cuvântul „dramatiza” este alcătuit cu ajutorul unui:

prefix

sufix

prefixoid

sufixoid

1

Din punct de vedere al punctuației, care enunț este corect:

Orasul, lui, natal, Brașov, este, minunat.

Orașul lui natal, Brașov, este minunat.

Orasul, lui natal, Brașov este minunat.

Orasul lui natal Brașov, este minunat.

1

Cuvantul „copilărie” aparține familiei lexicale a cuvântului:

copil

copiliță

a copilări

copilaș

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Ultima noapte de război, întâia noapte de dragoste”

„Moromeți”

„Ciocoii vechi și noi”

„Frații Jderii”

4

Câte sinonome are cuvântul „mare”:

3

4

1

2

4

În „Ciocoii vechi și noi”, Chera Duduca:

moare aruncată în Dunare

moare spânzurată

moare arsă pe rug

nu moare

3

Frații Jderi erau la număr:

5

4

7

2

2

Copilul lui Ion, care moare, din romanul „Ion”, se numea:

Elena

Aurel

Petrișor

Marian

4

Ana, din romanul „Ion”:

se spânzură

nu moare

este otravită

este ucisă de către Ion

1

Nică, din „Amintiri din copilărie”, face următoarea boacănă:

omoară pupăza din tei

dărâmă casa Irinucăi

fură hainele fetelor de la scăldat

fură banii mătușii sale

1

Cel mai mic dintre frații Jderi de numea:

Ionuț

Alexandru

Simion

Damian

3

Acțiunea din „Frații Jderi” se desfășoară în timpul domniei lui:

Mihai Viteazul

Vlad Țepeș

Mircea cel Bătrân

Ștefan cel Mare

2

În „Enigma Otiliei”, Felix este:

un chiriaș străin al lui moș Costache

vărul Otiliei

fiul lui Aglae Tulea

nepotul lui Costache Giurgiuveanu

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Felix și Otilia”

„Ciocoii noi și vechi”

„Frații Jderi”

„Moromeți”

4

Cuvintele omonime sunt cele care au:

aceeași formă și sens diferit

aceeași formă și același sens

formă diferită și același sens

formă diferită și sens diferit

1

Cacofonia apare cand întâlnim:

la la

ca ca

orice asociație neplăcută de sunete

fa fa

4

Cuvantul „plug” aparține câmpului lexical al cuvântului:

plugar

alt răspuns

a ara

agricultură

3

Cuvintele polisemantice sunt cele care:

au mai multe sensuri neasemănătoare

nu se aseamănă decât printr-un singur sens

au mai multe sensuri asemănătoare

nu se aseamănă deloc

1

Câte „scrisori” a scris Mihai Eminescu?

5

2

4

3

3

Timpul povestirii este întotdeauna:

trecutul

prezentul

viitorul

prezentul și viitorul

2

Cuvântul „dezghețat” este alcătuit cu ajutorul:

unui sufix

unui prefix

unui sufioid

unui sufix și unui prefix

4

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu este:

un roman istoric

un roman biografic

un roman de dragoste

un roman polițist și un bildungsroman

1

Cine era Bisisica din romanul „Moromeții”, de Marin Preda:

fiica cea mică a lui Ilie Moromete

soția lui Ilie Moromete

sora lui Ilie Moromete

oaia care îi facea probleme lui Niculaie

3

Sinonimul cuvântului „arivist” este:

sufletist

parvenit

timid

zgârcit

3

Incipitul romanului „Enigma Otiliei” este de tip:

clasic

balzacian

naturalist

realist

1

În „Ciocoii vechi și noi”, Chir Costea Chiorul moare:

țintuit de urechi în fața prăvăliei sale

otrăvit

înnecat

spânzurat

3

Primul roman obiectiv al literaturii române este:

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu

„Ion”,de Liviu Rebreanu

„Mara”, de Ioan Slavici

„Ciocoii vechi și noi”, de Nicolae Filimon

1

Naratorul extradiegetic este sinonim cu:

naratorul obiectiv

naratorul care are rolul principal în acțiune

naratorul care se implică în acțiune

naratorul subiectiv

2

Dinu Paturică și Stanică Rațiu se aseamăna prin:

aspectul fizic

aceeași vârstă

arivism

bunătatea sufletească

4

Aurica Țulea din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul:

ambițiosului

fetei bătrâne

avarului

retardatului

3

Ana din „Ion” se află în contrast cu:

mama lui Ion

Vasile Baciu

Florica

Ion

1

Care este obsesia personajului principal din romanul „Ion”:

pământul

iubirea

copilul

știința

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Întâia noapte de dragoste, ultima noapte de război”

„Enigma Otiliei”

„Amintiri din copilării”

„Frații Jderii”

3

Comunicarea cu ajutorul mimicii este:

comunicare nonverbală

comunicare scrisa

comunicare verbală

conversație

2

Anecdota este un tip de:

monolog

dialog

alt răspuns

conversație

1

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2024 invatasingur.ro