Romanul este o specie a genului:

epic

dramatic

alt răspuns

liric

1

Poezia „Luceafărul” aparține poetului:

Tudor Arghezi

Nichita Stănescu

Mihai Eminescu

George Bacovia

2

Scriitorul I.L.Caragiale a scris îndeosebi:

piese de teatru

nuvele

basme

poezii

3

„Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă, este:

schiță

roman

basm

nuvelă

3

În expresia „aromată ca cafeaua”, întâlnim:

epitetul

personificarea

metafora

cacofonia

2

Opera literară „Ion” este scrisă de:

Ioan Slavici

Liviu Rebreanu

George Călinescu

Mircea Eliade

2

Romanul „Enigma Otiliei” a apărut în anul:

1850

1938

2000

1950

1

Autorul scrierii „Istoria literaturii române, de la origini până în prezent” este:

Mihai Eminescu

George Călinescu

Nicolae Filimon

I.L.Caragiale

4

Personificarea este:

alt răspuns

parte de vorbire

gen literar

figură de stil

2

Personajul „Dinu Paturică” aparține romanului:

Ciocoii vechi și noi

Mara

Cartea nunții

Moromeții

1

Primul roman modern al literaturii române a fost:

Pădurea spânzuraților

Maitreyi

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

Moromeții

2

Aglae Țulea din romanul „Enigma Otiliei” este un personaj:

eponim

negativ

pozitiv

principal

1

În anul 1920 a apărut romanul:

Enigma Otiliei

Mara

Ion

Moromeții

3

Personajul Costache Giurgiuveanu din „Enigma Otiliei”, reprezintă:

tipul ambițiosului

tipul intelectualului

tipul arivistului

tipul avarului

1

Specific romanului este:

numărul mic de personaje

întinderea spațială mică

desfășurarea într-un singur plan narativ

întinderea temporală mare

4

Eugen Lovinescu a fost un mare:

poet

romancier

cântăreț

critic

1

Scrierea „Alexandru Lăpușneanul” este:

o nuvelă istorică

o poezie

o nuvelă fantastică

o biografie

2

I.L.Caragiale a murit în anul:

1930

1900

1838

1912

4

Personajul eponim reprezintă:

personajul negativ

personajul episodic

personajul secundar

personajul care dă numele scrierii respective

1

Poezia „Flori de mucigai” aparține lui:

George Bacovia

Tudor Arghezi

Mihai Eminescu

Nichita Stănescu

2

Acțiunea din romanul „Ion” se desfășoară în:

Bucovina

Ardeal

București

Moldova

3

În romanul „Mara”, Persida este:

fiica Marei

sora lui Natl

personajul eponim

personajul negativ

1

În „Povestea lui Harap-Alb” personajul eponim este:

Spânul

Calul

Împăratul Roșu

Harap-Alb

4

În romanul „Ion”, naratorul este:

necreditabil

obiectiv

omniscient

subiectiv

2

Construcția „avansează înainte” este:

o comparație

un paronim

un pleonasm

o personificare

4

În romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, personajul principal este:

Ștefan Gheorghidiu

Ela

Nae Ghiorghidiu

Tănase Vasilescu Lumânăraru

1

Tema romanului ”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” este:

a paternității

avariția

a căsniciei nerealizate

a banului

2

Nicolae Filimon este întemeietorul cărui gen literar?

schița

basmul

poezia

romanul

3

Tehnica contrapunctului reprezintă:

prezentarea aceleiași teme în planuri diferite

caracterizarea personajelor din mai multe perspective

autocaracterizarea personajelor

prezentarea diferitelor teme în planuri diferite

2

Genul liric este specific:

poeziei

nuvelei

piesei de teatru

romanului

1

Emițătorul este:

mediul prin care se transmite mesajul

cel care emite mesajul

cel care primește mesajul

mesajul transmis

2

Comunicarea nonverbală se face:

cu sunete și cuvinte

cu ajutorul cuvintelor

în scris

cu ajutorul semnelor

1

Cuvântul „postelnic” este un:

neologism

arhaism

regionalism

cuvânt de origine științifică

4

Poezia „Zburătorul” este scrisă de:

Marin Sorescu

Tudor Arghezi

Ion Barbu

Ion Heliade-Rădulescu

1

Construcția „Maria, pe care o cunoști și tu, îi e frică de câini.” este:

un anacolut

o construcție incorectă gramatical

o cacofonie

o tautologie

3

Antonimul cuvantului „gol” este:

nul

plin

nud

vid

4

Forma de conversație între două sau mai multe persoane se numește:

discurs

monolog

confesiune

dialog

2

Acțiunea romanului „Ion”:

se desfășoară în mai multe planuri narative

este deschisă

se desfașoară pe un singur plan narativ

este circulară

1

„Domnul Goe”, scrisă de I.L.Caragiale este:

o nuvelă

o poezie

un roman

o schiță

2

O piesă de teatru este alcătuită din:

versuri

acte

acte și scene

alt răspuns

3

Naratorul este:

cel care ascultă

cel care scrie

cel care povestește

cel care acționează

1

Ion Creangă s-a născut în:

Craiova

București

Humulești

Siliștea-Gumești

4

„Romeo și Julieta” a fost scrisă de:

Marcel Proust

Honore de Balzac

Jane Austen

William Shakespeare

1

Acțiunea din romanul „Enigma Otililei” se desfășoară în:

București

Ardeal

Moldova

Banat

4

Autorul romanului „Nuntă în cer” este:

Marin Sorescu

Mircea Eliade

Marin Preda

Mihail Sadoveanu

1

Poetul Mircea Dinescu:

încă trăiește

a murit în anul 1900

a murit în anul 1890

a murit în anul 1987

3

Personajul principal al nuvelei „La țigănci” este:

Elsa

Hildegard

țiganca bătrână

Gavrilescu

1

Cuvantul „curechi” este un:

neologism

arhaism

regionalism

cuvânt de origine străina

2

Otilia din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul personajului:

avar

ambițios

fată batrână

alt răspuns

4

Ilie Moromete, din „Moromeții” este:

capul familiei

polițistul satului

unul dintre copii

primarul satului

1

Romanul „Ion” a apărut în anul:

1928

1930

1938

1920

1

George Călinescu a împrumutat metoda balzaciană din scrierile sale, de la:

Marcel Proust

James Joyce

Honore de Balzac

alt răspuns

3

Autorul este:

cel care joaca un rol

cel care scrie

cel care povestește

cel care ascultă

2

Piesa de teatru „O noapte furtunoasă” a fost scrisă de:

Mircea Eliade

Marin Preda

Liviu Rebreanu

I.L.Caragiale

1

Opera literară „Miorița” este:

o doină

o poezie

o baladă

o epopee

4

Eugen Lovinescu a fost:

alt răspuns

un critic

un poet

un romancier

2

Opera literară „După melci” a fost scrisă de:

Tudor Arghezi

Ion Barbu

Marin Sorescu

Mihai Eminescu

1

Iluminismul este:

un gen literar

un curent cultural

o specie literară

o specie a genului liric

3

Mihai Eminescu s-a remarcat datorită:

basmelor

poeziilor

nuvelelor

povestirilor

4

Portretul moral al unui personaj reprezintă:

înfățișarea

calitățile fizice

aspectul exterior

calitățile sufletești

1

Replica de dimensiuni ample, emisă de o persoană și care nu are un destinatar precizat este:

conversația

monologul

scrisoarea

dialogul

4

Canalul prin care se transmite un mesaj este:

codul mesajului

emițătorul

receptorul

mediul prin care se transmite

1

Schema comunicării cuprinde:

cod, canal, mesaj

emițător, mesaj, cod

emițător, receptor, mesaj

emițător, mesaj, receptor, canal, cod

2

Neologismele au început să pătrundă în lingvistica românească:

la sfârșitul secolului al XVIII-lea

în secolul al XV-lea

în secolul al XIX-lea

la începutul secolului al XVI-lea

3

Cuvântul „weekend” este un:

neologism

termen tehnic

regionalism

arhaism

4

Cuvântul „dramatiza” este alcătuit cu ajutorul unui:

sufix

sufixoid

prefixoid

prefix

1

Din punct de vedere al punctuației, care enunț este corect:

Orasul, lui natal, Brașov este minunat.

Orasul lui natal Brașov, este minunat.

Orașul lui natal, Brașov, este minunat.

Orasul, lui, natal, Brașov, este, minunat.

1

Cuvantul „copilărie” aparține familiei lexicale a cuvântului:

copil

copilaș

a copilări

copiliță

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Frații Jderii”

„Moromeți”

„Ciocoii vechi și noi”

„Ultima noapte de război, întâia noapte de dragoste”

4

Câte sinonome are cuvântul „mare”:

3

4

1

2

4

În „Ciocoii vechi și noi”, Chera Duduca:

moare arsă pe rug

moare aruncată în Dunare

nu moare

moare spânzurată

3

Frații Jderi erau la număr:

7

4

2

5

2

Copilul lui Ion, care moare, din romanul „Ion”, se numea:

Marian

Aurel

Petrișor

Elena

4

Ana, din romanul „Ion”:

este otravită

este ucisă de către Ion

nu moare

se spânzură

1

Nică, din „Amintiri din copilărie”, face următoarea boacănă:

fură hainele fetelor de la scăldat

dărâmă casa Irinucăi

omoară pupăza din tei

fură banii mătușii sale

1

Cel mai mic dintre frații Jderi de numea:

Ionuț

Simion

Damian

Alexandru

3

Acțiunea din „Frații Jderi” se desfășoară în timpul domniei lui:

Mihai Viteazul

Vlad Țepeș

Mircea cel Bătrân

Ștefan cel Mare

2

În „Enigma Otiliei”, Felix este:

vărul Otiliei

fiul lui Aglae Tulea

nepotul lui Costache Giurgiuveanu

un chiriaș străin al lui moș Costache

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Moromeți”

„Felix și Otilia”

„Ciocoii noi și vechi”

„Frații Jderi”

4

Cuvintele omonime sunt cele care au:

formă diferită și sens diferit

aceeași formă și același sens

aceeași formă și sens diferit

formă diferită și același sens

1

Cacofonia apare cand întâlnim:

la la

ca ca

fa fa

orice asociație neplăcută de sunete

4

Cuvantul „plug” aparține câmpului lexical al cuvântului:

agricultură

alt răspuns

plugar

a ara

3

Cuvintele polisemantice sunt cele care:

au mai multe sensuri asemănătoare

nu se aseamănă decât printr-un singur sens

nu se aseamănă deloc

au mai multe sensuri neasemănătoare

1

Câte „scrisori” a scris Mihai Eminescu?

3

4

5

2

3

Timpul povestirii este întotdeauna:

prezentul

prezentul și viitorul

viitorul

trecutul

2

Cuvântul „dezghețat” este alcătuit cu ajutorul:

unui sufix și unui prefix

unui sufioid

unui sufix

unui prefix

4

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu este:

un roman biografic

un roman istoric

un roman de dragoste

un roman polițist și un bildungsroman

1

Cine era Bisisica din romanul „Moromeții”, de Marin Preda:

soția lui Ilie Moromete

fiica cea mică a lui Ilie Moromete

sora lui Ilie Moromete

oaia care îi facea probleme lui Niculaie

3

Sinonimul cuvântului „arivist” este:

sufletist

timid

zgârcit

parvenit

3

Incipitul romanului „Enigma Otiliei” este de tip:

naturalist

realist

balzacian

clasic

1

În „Ciocoii vechi și noi”, Chir Costea Chiorul moare:

spânzurat

otrăvit

înnecat

țintuit de urechi în fața prăvăliei sale

3

Primul roman obiectiv al literaturii române este:

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu

„Ion”,de Liviu Rebreanu

„Ciocoii vechi și noi”, de Nicolae Filimon

„Mara”, de Ioan Slavici

1

Naratorul extradiegetic este sinonim cu:

naratorul subiectiv

naratorul care are rolul principal în acțiune

naratorul care se implică în acțiune

naratorul obiectiv

2

Dinu Paturică și Stanică Rațiu se aseamăna prin:

arivism

aceeași vârstă

bunătatea sufletească

aspectul fizic

4

Aurica Țulea din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul:

ambițiosului

avarului

fetei bătrâne

retardatului

3

Ana din „Ion” se află în contrast cu:

Ion

Florica

mama lui Ion

Vasile Baciu

1

Care este obsesia personajului principal din romanul „Ion”:

știința

copilul

iubirea

pământul

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Amintiri din copilării”

„Enigma Otiliei”

„Întâia noapte de dragoste, ultima noapte de război”

„Frații Jderii”

3

Comunicarea cu ajutorul mimicii este:

conversație

comunicare verbală

comunicare scrisa

comunicare nonverbală

2

Anecdota este un tip de:

dialog

alt răspuns

monolog

conversație

1

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2020 invatasingur.ro