Romanul este o specie a genului:

epic

dramatic

alt răspuns

liric

1

Poezia „Luceafărul” aparține poetului:

Tudor Arghezi

George Bacovia

Mihai Eminescu

Nichita Stănescu

2

Scriitorul I.L.Caragiale a scris îndeosebi:

piese de teatru

nuvele

poezii

basme

3

„Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă, este:

basm

schiță

nuvelă

roman

3

În expresia „aromată ca cafeaua”, întâlnim:

cacofonia

epitetul

metafora

personificarea

2

Opera literară „Ion” este scrisă de:

Liviu Rebreanu

George Călinescu

Mircea Eliade

Ioan Slavici

2

Romanul „Enigma Otiliei” a apărut în anul:

1950

1850

1938

2000

1

Autorul scrierii „Istoria literaturii române, de la origini până în prezent” este:

Mihai Eminescu

I.L.Caragiale

George Călinescu

Nicolae Filimon

4

Personificarea este:

alt răspuns

gen literar

parte de vorbire

figură de stil

2

Personajul „Dinu Paturică” aparține romanului:

Cartea nunții

Mara

Moromeții

Ciocoii vechi și noi

1

Primul roman modern al literaturii române a fost:

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

Pădurea spânzuraților

Maitreyi

Moromeții

2

Aglae Țulea din romanul „Enigma Otiliei” este un personaj:

principal

eponim

negativ

pozitiv

1

În anul 1920 a apărut romanul:

Enigma Otiliei

Mara

Moromeții

Ion

3

Personajul Costache Giurgiuveanu din „Enigma Otiliei”, reprezintă:

tipul avarului

tipul arivistului

tipul intelectualului

tipul ambițiosului

1

Specific romanului este:

desfășurarea într-un singur plan narativ

întinderea temporală mare

întinderea spațială mică

numărul mic de personaje

4

Eugen Lovinescu a fost un mare:

romancier

critic

cântăreț

poet

1

Scrierea „Alexandru Lăpușneanul” este:

o nuvelă istorică

o poezie

o nuvelă fantastică

o biografie

2

I.L.Caragiale a murit în anul:

1900

1838

1912

1930

4

Personajul eponim reprezintă:

personajul care dă numele scrierii respective

personajul episodic

personajul negativ

personajul secundar

1

Poezia „Flori de mucigai” aparține lui:

Nichita Stănescu

George Bacovia

Tudor Arghezi

Mihai Eminescu

2

Acțiunea din romanul „Ion” se desfășoară în:

Ardeal

București

Bucovina

Moldova

3

În romanul „Mara”, Persida este:

personajul eponim

personajul negativ

fiica Marei

sora lui Natl

1

În „Povestea lui Harap-Alb” personajul eponim este:

Împăratul Roșu

Calul

Spânul

Harap-Alb

4

În romanul „Ion”, naratorul este:

subiectiv

necreditabil

omniscient

obiectiv

2

Construcția „avansează înainte” este:

o comparație

un paronim

un pleonasm

o personificare

4

În romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, personajul principal este:

Nae Ghiorghidiu

Ștefan Gheorghidiu

Ela

Tănase Vasilescu Lumânăraru

1

Tema romanului ”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” este:

a banului

avariția

a căsniciei nerealizate

a paternității

2

Nicolae Filimon este întemeietorul cărui gen literar?

poezia

schița

romanul

basmul

3

Tehnica contrapunctului reprezintă:

caracterizarea personajelor din mai multe perspective

prezentarea diferitelor teme în planuri diferite

autocaracterizarea personajelor

prezentarea aceleiași teme în planuri diferite

2

Genul liric este specific:

nuvelei

romanului

poeziei

piesei de teatru

1

Emițătorul este:

cel care primește mesajul

mediul prin care se transmite mesajul

mesajul transmis

cel care emite mesajul

2

Comunicarea nonverbală se face:

cu sunete și cuvinte

cu ajutorul cuvintelor

în scris

cu ajutorul semnelor

1

Cuvântul „postelnic” este un:

arhaism

neologism

regionalism

cuvânt de origine științifică

4

Poezia „Zburătorul” este scrisă de:

Marin Sorescu

Tudor Arghezi

Ion Heliade-Rădulescu

Ion Barbu

1

Construcția „Maria, pe care o cunoști și tu, îi e frică de câini.” este:

o cacofonie

un anacolut

o tautologie

o construcție incorectă gramatical

3

Antonimul cuvantului „gol” este:

nul

vid

plin

nud

4

Forma de conversație între două sau mai multe persoane se numește:

confesiune

discurs

dialog

monolog

2

Acțiunea romanului „Ion”:

este circulară

este deschisă

se desfășoară în mai multe planuri narative

se desfașoară pe un singur plan narativ

1

„Domnul Goe”, scrisă de I.L.Caragiale este:

o nuvelă

o poezie

o schiță

un roman

2

O piesă de teatru este alcătuită din:

acte

versuri

acte și scene

alt răspuns

3

Naratorul este:

cel care povestește

cel care ascultă

cel care scrie

cel care acționează

1

Ion Creangă s-a născut în:

Siliștea-Gumești

Humulești

Craiova

București

4

„Romeo și Julieta” a fost scrisă de:

William Shakespeare

Honore de Balzac

Marcel Proust

Jane Austen

1

Acțiunea din romanul „Enigma Otililei” se desfășoară în:

București

Moldova

Banat

Ardeal

4

Autorul romanului „Nuntă în cer” este:

Mircea Eliade

Marin Preda

Mihail Sadoveanu

Marin Sorescu

1

Poetul Mircea Dinescu:

încă trăiește

a murit în anul 1987

a murit în anul 1890

a murit în anul 1900

3

Personajul principal al nuvelei „La țigănci” este:

țiganca bătrână

Hildegard

Elsa

Gavrilescu

1

Cuvantul „curechi” este un:

arhaism

neologism

cuvânt de origine străina

regionalism

2

Otilia din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul personajului:

fată batrână

alt răspuns

avar

ambițios

4

Ilie Moromete, din „Moromeții” este:

unul dintre copii

primarul satului

polițistul satului

capul familiei

1

Romanul „Ion” a apărut în anul:

1928

1920

1938

1930

1

George Călinescu a împrumutat metoda balzaciană din scrierile sale, de la:

Honore de Balzac

James Joyce

alt răspuns

Marcel Proust

3

Autorul este:

cel care scrie

cel care povestește

cel care ascultă

cel care joaca un rol

2

Piesa de teatru „O noapte furtunoasă” a fost scrisă de:

Liviu Rebreanu

Marin Preda

I.L.Caragiale

Mircea Eliade

1

Opera literară „Miorița” este:

o poezie

o baladă

o epopee

o doină

4

Eugen Lovinescu a fost:

un critic

alt răspuns

un poet

un romancier

2

Opera literară „După melci” a fost scrisă de:

Marin Sorescu

Ion Barbu

Tudor Arghezi

Mihai Eminescu

1

Iluminismul este:

o specie a genului liric

un curent cultural

o specie literară

un gen literar

3

Mihai Eminescu s-a remarcat datorită:

nuvelelor

poeziilor

basmelor

povestirilor

4

Portretul moral al unui personaj reprezintă:

calitățile fizice

aspectul exterior

calitățile sufletești

înfățișarea

1

Replica de dimensiuni ample, emisă de o persoană și care nu are un destinatar precizat este:

dialogul

monologul

conversația

scrisoarea

4

Canalul prin care se transmite un mesaj este:

emițătorul

receptorul

codul mesajului

mediul prin care se transmite

1

Schema comunicării cuprinde:

emițător, receptor, mesaj

cod, canal, mesaj

emițător, mesaj, cod

emițător, mesaj, receptor, canal, cod

2

Neologismele au început să pătrundă în lingvistica românească:

la începutul secolului al XVI-lea

la sfârșitul secolului al XVIII-lea

în secolul al XIX-lea

în secolul al XV-lea

3

Cuvântul „weekend” este un:

regionalism

neologism

termen tehnic

arhaism

4

Cuvântul „dramatiza” este alcătuit cu ajutorul unui:

sufix

sufixoid

prefix

prefixoid

1

Din punct de vedere al punctuației, care enunț este corect:

Orasul, lui, natal, Brașov, este, minunat.

Orasul lui natal Brașov, este minunat.

Orașul lui natal, Brașov, este minunat.

Orasul, lui natal, Brașov este minunat.

1

Cuvantul „copilărie” aparține familiei lexicale a cuvântului:

copilaș

copil

copiliță

a copilări

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Frații Jderii”

„Ultima noapte de război, întâia noapte de dragoste”

„Ciocoii vechi și noi”

„Moromeți”

4

Câte sinonome are cuvântul „mare”:

4

2

1

3

4

În „Ciocoii vechi și noi”, Chera Duduca:

moare arsă pe rug

nu moare

moare spânzurată

moare aruncată în Dunare

3

Frații Jderi erau la număr:

5

2

4

7

2

Copilul lui Ion, care moare, din romanul „Ion”, se numea:

Aurel

Marian

Elena

Petrișor

4

Ana, din romanul „Ion”:

este ucisă de către Ion

se spânzură

nu moare

este otravită

1

Nică, din „Amintiri din copilărie”, face următoarea boacănă:

fură hainele fetelor de la scăldat

dărâmă casa Irinucăi

omoară pupăza din tei

fură banii mătușii sale

1

Cel mai mic dintre frații Jderi de numea:

Simion

Alexandru

Ionuț

Damian

3

Acțiunea din „Frații Jderi” se desfășoară în timpul domniei lui:

Mircea cel Bătrân

Vlad Țepeș

Mihai Viteazul

Ștefan cel Mare

2

În „Enigma Otiliei”, Felix este:

un chiriaș străin al lui moș Costache

nepotul lui Costache Giurgiuveanu

vărul Otiliei

fiul lui Aglae Tulea

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Frații Jderi”

„Moromeți”

„Ciocoii noi și vechi”

„Felix și Otilia”

4

Cuvintele omonime sunt cele care au:

aceeași formă și același sens

aceeași formă și sens diferit

formă diferită și sens diferit

formă diferită și același sens

1

Cacofonia apare cand întâlnim:

orice asociație neplăcută de sunete

la la

ca ca

fa fa

4

Cuvantul „plug” aparține câmpului lexical al cuvântului:

plugar

alt răspuns

a ara

agricultură

3

Cuvintele polisemantice sunt cele care:

nu se aseamănă deloc

nu se aseamănă decât printr-un singur sens

au mai multe sensuri asemănătoare

au mai multe sensuri neasemănătoare

1

Câte „scrisori” a scris Mihai Eminescu?

2

4

5

3

3

Timpul povestirii este întotdeauna:

prezentul

trecutul

viitorul

prezentul și viitorul

2

Cuvântul „dezghețat” este alcătuit cu ajutorul:

unui sufix

unui prefix

unui sufioid

unui sufix și unui prefix

4

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu este:

un roman de dragoste

un roman biografic

un roman polițist și un bildungsroman

un roman istoric

1

Cine era Bisisica din romanul „Moromeții”, de Marin Preda:

sora lui Ilie Moromete

soția lui Ilie Moromete

oaia care îi facea probleme lui Niculaie

fiica cea mică a lui Ilie Moromete

3

Sinonimul cuvântului „arivist” este:

parvenit

timid

zgârcit

sufletist

3

Incipitul romanului „Enigma Otiliei” este de tip:

balzacian

naturalist

clasic

realist

1

În „Ciocoii vechi și noi”, Chir Costea Chiorul moare:

țintuit de urechi în fața prăvăliei sale

înnecat

otrăvit

spânzurat

3

Primul roman obiectiv al literaturii române este:

„Ion”,de Liviu Rebreanu

„Ciocoii vechi și noi”, de Nicolae Filimon

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu

„Mara”, de Ioan Slavici

1

Naratorul extradiegetic este sinonim cu:

naratorul obiectiv

naratorul subiectiv

naratorul care are rolul principal în acțiune

naratorul care se implică în acțiune

2

Dinu Paturică și Stanică Rațiu se aseamăna prin:

arivism

aceeași vârstă

aspectul fizic

bunătatea sufletească

4

Aurica Țulea din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul:

retardatului

fetei bătrâne

avarului

ambițiosului

3

Ana din „Ion” se află în contrast cu:

Florica

Ion

Vasile Baciu

mama lui Ion

1

Care este obsesia personajului principal din romanul „Ion”:

pământul

iubirea

copilul

știința

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Amintiri din copilării”

„Frații Jderii”

„Întâia noapte de dragoste, ultima noapte de război”

„Enigma Otiliei”

3

Comunicarea cu ajutorul mimicii este:

conversație

comunicare nonverbală

comunicare scrisa

comunicare verbală

2

Anecdota este un tip de:

dialog

alt răspuns

conversație

monolog

1

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2019 invatasingur.ro