Romanul este o specie a genului:

alt răspuns

dramatic

epic

liric

1

Poezia „Luceafărul” aparține poetului:

Nichita Stănescu

Tudor Arghezi

Mihai Eminescu

George Bacovia

2

Scriitorul I.L.Caragiale a scris îndeosebi:

piese de teatru

basme

poezii

nuvele

3

„Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă, este:

roman

basm

schiță

nuvelă

3

În expresia „aromată ca cafeaua”, întâlnim:

cacofonia

personificarea

epitetul

metafora

2

Opera literară „Ion” este scrisă de:

Liviu Rebreanu

George Călinescu

Ioan Slavici

Mircea Eliade

2

Romanul „Enigma Otiliei” a apărut în anul:

1950

2000

1850

1938

1

Autorul scrierii „Istoria literaturii române, de la origini până în prezent” este:

Nicolae Filimon

I.L.Caragiale

Mihai Eminescu

George Călinescu

4

Personificarea este:

figură de stil

parte de vorbire

gen literar

alt răspuns

2

Personajul „Dinu Paturică” aparține romanului:

Cartea nunții

Mara

Ciocoii vechi și noi

Moromeții

1

Primul roman modern al literaturii române a fost:

Moromeții

Pădurea spânzuraților

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

Maitreyi

2

Aglae Țulea din romanul „Enigma Otiliei” este un personaj:

negativ

principal

pozitiv

eponim

1

În anul 1920 a apărut romanul:

Moromeții

Ion

Mara

Enigma Otiliei

3

Personajul Costache Giurgiuveanu din „Enigma Otiliei”, reprezintă:

tipul arivistului

tipul avarului

tipul intelectualului

tipul ambițiosului

1

Specific romanului este:

întinderea spațială mică

întinderea temporală mare

desfășurarea într-un singur plan narativ

numărul mic de personaje

4

Eugen Lovinescu a fost un mare:

romancier

cântăreț

poet

critic

1

Scrierea „Alexandru Lăpușneanul” este:

o nuvelă fantastică

o nuvelă istorică

o poezie

o biografie

2

I.L.Caragiale a murit în anul:

1900

1838

1912

1930

4

Personajul eponim reprezintă:

personajul care dă numele scrierii respective

personajul episodic

personajul secundar

personajul negativ

1

Poezia „Flori de mucigai” aparține lui:

Mihai Eminescu

George Bacovia

Nichita Stănescu

Tudor Arghezi

2

Acțiunea din romanul „Ion” se desfășoară în:

Moldova

București

Ardeal

Bucovina

3

În romanul „Mara”, Persida este:

personajul eponim

fiica Marei

sora lui Natl

personajul negativ

1

În „Povestea lui Harap-Alb” personajul eponim este:

Calul

Harap-Alb

Spânul

Împăratul Roșu

4

În romanul „Ion”, naratorul este:

necreditabil

omniscient

subiectiv

obiectiv

2

Construcția „avansează înainte” este:

o personificare

un pleonasm

o comparație

un paronim

4

În romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, personajul principal este:

Ela

Ștefan Gheorghidiu

Nae Ghiorghidiu

Tănase Vasilescu Lumânăraru

1

Tema romanului ”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” este:

a paternității

a căsniciei nerealizate

avariția

a banului

2

Nicolae Filimon este întemeietorul cărui gen literar?

schița

poezia

romanul

basmul

3

Tehnica contrapunctului reprezintă:

prezentarea aceleiași teme în planuri diferite

caracterizarea personajelor din mai multe perspective

prezentarea diferitelor teme în planuri diferite

autocaracterizarea personajelor

2

Genul liric este specific:

romanului

piesei de teatru

poeziei

nuvelei

1

Emițătorul este:

mesajul transmis

mediul prin care se transmite mesajul

cel care primește mesajul

cel care emite mesajul

2

Comunicarea nonverbală se face:

în scris

cu ajutorul semnelor

cu sunete și cuvinte

cu ajutorul cuvintelor

1

Cuvântul „postelnic” este un:

regionalism

neologism

arhaism

cuvânt de origine științifică

4

Poezia „Zburătorul” este scrisă de:

Marin Sorescu

Ion Barbu

Tudor Arghezi

Ion Heliade-Rădulescu

1

Construcția „Maria, pe care o cunoști și tu, îi e frică de câini.” este:

o tautologie

o construcție incorectă gramatical

o cacofonie

un anacolut

3

Antonimul cuvantului „gol” este:

nul

vid

plin

nud

4

Forma de conversație între două sau mai multe persoane se numește:

confesiune

dialog

monolog

discurs

2

Acțiunea romanului „Ion”:

este circulară

se desfășoară în mai multe planuri narative

se desfașoară pe un singur plan narativ

este deschisă

1

„Domnul Goe”, scrisă de I.L.Caragiale este:

o poezie

un roman

o nuvelă

o schiță

2

O piesă de teatru este alcătuită din:

acte

acte și scene

alt răspuns

versuri

3

Naratorul este:

cel care acționează

cel care ascultă

cel care scrie

cel care povestește

1

Ion Creangă s-a născut în:

Craiova

Siliștea-Gumești

Humulești

București

4

„Romeo și Julieta” a fost scrisă de:

Marcel Proust

Honore de Balzac

William Shakespeare

Jane Austen

1

Acțiunea din romanul „Enigma Otililei” se desfășoară în:

Banat

București

Moldova

Ardeal

4

Autorul romanului „Nuntă în cer” este:

Marin Sorescu

Mihail Sadoveanu

Marin Preda

Mircea Eliade

1

Poetul Mircea Dinescu:

a murit în anul 1900

încă trăiește

a murit în anul 1987

a murit în anul 1890

3

Personajul principal al nuvelei „La țigănci” este:

Hildegard

Gavrilescu

țiganca bătrână

Elsa

1

Cuvantul „curechi” este un:

neologism

cuvânt de origine străina

arhaism

regionalism

2

Otilia din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul personajului:

alt răspuns

fată batrână

ambițios

avar

4

Ilie Moromete, din „Moromeții” este:

capul familiei

unul dintre copii

primarul satului

polițistul satului

1

Romanul „Ion” a apărut în anul:

1928

1920

1938

1930

1

George Călinescu a împrumutat metoda balzaciană din scrierile sale, de la:

James Joyce

Honore de Balzac

Marcel Proust

alt răspuns

3

Autorul este:

cel care ascultă

cel care joaca un rol

cel care povestește

cel care scrie

2

Piesa de teatru „O noapte furtunoasă” a fost scrisă de:

Marin Preda

I.L.Caragiale

Mircea Eliade

Liviu Rebreanu

1

Opera literară „Miorița” este:

o epopee

o poezie

o doină

o baladă

4

Eugen Lovinescu a fost:

un poet

alt răspuns

un romancier

un critic

2

Opera literară „După melci” a fost scrisă de:

Ion Barbu

Marin Sorescu

Mihai Eminescu

Tudor Arghezi

1

Iluminismul este:

o specie literară

un gen literar

o specie a genului liric

un curent cultural

3

Mihai Eminescu s-a remarcat datorită:

povestirilor

poeziilor

basmelor

nuvelelor

4

Portretul moral al unui personaj reprezintă:

aspectul exterior

calitățile sufletești

calitățile fizice

înfățișarea

1

Replica de dimensiuni ample, emisă de o persoană și care nu are un destinatar precizat este:

scrisoarea

dialogul

monologul

conversația

4

Canalul prin care se transmite un mesaj este:

mediul prin care se transmite

codul mesajului

emițătorul

receptorul

1

Schema comunicării cuprinde:

emițător, mesaj, receptor, canal, cod

emițător, mesaj, cod

emițător, receptor, mesaj

cod, canal, mesaj

2

Neologismele au început să pătrundă în lingvistica românească:

în secolul al XIX-lea

la sfârșitul secolului al XVIII-lea

la începutul secolului al XVI-lea

în secolul al XV-lea

3

Cuvântul „weekend” este un:

neologism

arhaism

regionalism

termen tehnic

4

Cuvântul „dramatiza” este alcătuit cu ajutorul unui:

sufix

prefixoid

sufixoid

prefix

1

Din punct de vedere al punctuației, care enunț este corect:

Orasul, lui, natal, Brașov, este, minunat.

Orasul lui natal Brașov, este minunat.

Orasul, lui natal, Brașov este minunat.

Orașul lui natal, Brașov, este minunat.

1

Cuvantul „copilărie” aparține familiei lexicale a cuvântului:

copilaș

a copilări

copil

copiliță

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Moromeți”

„Ultima noapte de război, întâia noapte de dragoste”

„Ciocoii vechi și noi”

„Frații Jderii”

4

Câte sinonome are cuvântul „mare”:

1

2

3

4

4

În „Ciocoii vechi și noi”, Chera Duduca:

moare spânzurată

nu moare

moare aruncată în Dunare

moare arsă pe rug

3

Frații Jderi erau la număr:

4

2

7

5

2

Copilul lui Ion, care moare, din romanul „Ion”, se numea:

Petrișor

Aurel

Marian

Elena

4

Ana, din romanul „Ion”:

nu moare

se spânzură

este otravită

este ucisă de către Ion

1

Nică, din „Amintiri din copilărie”, face următoarea boacănă:

fură hainele fetelor de la scăldat

fură banii mătușii sale

dărâmă casa Irinucăi

omoară pupăza din tei

1

Cel mai mic dintre frații Jderi de numea:

Simion

Damian

Ionuț

Alexandru

3

Acțiunea din „Frații Jderi” se desfășoară în timpul domniei lui:

Ștefan cel Mare

Mihai Viteazul

Vlad Țepeș

Mircea cel Bătrân

2

În „Enigma Otiliei”, Felix este:

un chiriaș străin al lui moș Costache

fiul lui Aglae Tulea

nepotul lui Costache Giurgiuveanu

vărul Otiliei

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Felix și Otilia”

„Ciocoii noi și vechi”

„Moromeți”

„Frații Jderi”

4

Cuvintele omonime sunt cele care au:

formă diferită și același sens

aceeași formă și sens diferit

formă diferită și sens diferit

aceeași formă și același sens

1

Cacofonia apare cand întâlnim:

la la

fa fa

ca ca

orice asociație neplăcută de sunete

4

Cuvantul „plug” aparține câmpului lexical al cuvântului:

a ara

alt răspuns

agricultură

plugar

3

Cuvintele polisemantice sunt cele care:

au mai multe sensuri neasemănătoare

au mai multe sensuri asemănătoare

nu se aseamănă deloc

nu se aseamănă decât printr-un singur sens

1

Câte „scrisori” a scris Mihai Eminescu?

4

3

5

2

3

Timpul povestirii este întotdeauna:

prezentul

trecutul

viitorul

prezentul și viitorul

2

Cuvântul „dezghețat” este alcătuit cu ajutorul:

unui sufix și unui prefix

unui sufix

unui prefix

unui sufioid

4

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu este:

un roman biografic

un roman de dragoste

un roman polițist și un bildungsroman

un roman istoric

1

Cine era Bisisica din romanul „Moromeții”, de Marin Preda:

fiica cea mică a lui Ilie Moromete

soția lui Ilie Moromete

oaia care îi facea probleme lui Niculaie

sora lui Ilie Moromete

3

Sinonimul cuvântului „arivist” este:

sufletist

zgârcit

timid

parvenit

3

Incipitul romanului „Enigma Otiliei” este de tip:

naturalist

clasic

realist

balzacian

1

În „Ciocoii vechi și noi”, Chir Costea Chiorul moare:

țintuit de urechi în fața prăvăliei sale

spânzurat

otrăvit

înnecat

3

Primul roman obiectiv al literaturii române este:

„Mara”, de Ioan Slavici

„Ciocoii vechi și noi”, de Nicolae Filimon

„Ion”,de Liviu Rebreanu

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu

1

Naratorul extradiegetic este sinonim cu:

naratorul care are rolul principal în acțiune

naratorul care se implică în acțiune

naratorul subiectiv

naratorul obiectiv

2

Dinu Paturică și Stanică Rațiu se aseamăna prin:

arivism

aspectul fizic

aceeași vârstă

bunătatea sufletească

4

Aurica Țulea din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul:

ambițiosului

fetei bătrâne

retardatului

avarului

3

Ana din „Ion” se află în contrast cu:

Ion

Vasile Baciu

Florica

mama lui Ion

1

Care este obsesia personajului principal din romanul „Ion”:

știința

iubirea

copilul

pământul

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Întâia noapte de dragoste, ultima noapte de război”

„Frații Jderii”

„Amintiri din copilării”

„Enigma Otiliei”

3

Comunicarea cu ajutorul mimicii este:

comunicare nonverbală

conversație

comunicare scrisa

comunicare verbală

2

Anecdota este un tip de:

dialog

monolog

alt răspuns

conversație

1

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2021 invatasingur.ro