Romanul este o specie a genului:

alt răspuns

liric

dramatic

epic

1

Poezia „Luceafărul” aparține poetului:

Mihai Eminescu

Tudor Arghezi

George Bacovia

Nichita Stănescu

2

Scriitorul I.L.Caragiale a scris îndeosebi:

nuvele

piese de teatru

poezii

basme

3

„Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă, este:

nuvelă

schiță

basm

roman

3

În expresia „aromată ca cafeaua”, întâlnim:

personificarea

metafora

cacofonia

epitetul

2

Opera literară „Ion” este scrisă de:

Ioan Slavici

Mircea Eliade

George Călinescu

Liviu Rebreanu

2

Romanul „Enigma Otiliei” a apărut în anul:

2000

1950

1938

1850

1

Autorul scrierii „Istoria literaturii române, de la origini până în prezent” este:

Mihai Eminescu

Nicolae Filimon

I.L.Caragiale

George Călinescu

4

Personificarea este:

gen literar

parte de vorbire

figură de stil

alt răspuns

2

Personajul „Dinu Paturică” aparține romanului:

Moromeții

Ciocoii vechi și noi

Mara

Cartea nunții

1

Primul roman modern al literaturii române a fost:

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

Maitreyi

Moromeții

Pădurea spânzuraților

2

Aglae Țulea din romanul „Enigma Otiliei” este un personaj:

negativ

pozitiv

eponim

principal

1

În anul 1920 a apărut romanul:

Ion

Mara

Enigma Otiliei

Moromeții

3

Personajul Costache Giurgiuveanu din „Enigma Otiliei”, reprezintă:

tipul avarului

tipul ambițiosului

tipul intelectualului

tipul arivistului

1

Specific romanului este:

întinderea spațială mică

întinderea temporală mare

desfășurarea într-un singur plan narativ

numărul mic de personaje

4

Eugen Lovinescu a fost un mare:

cântăreț

romancier

poet

critic

1

Scrierea „Alexandru Lăpușneanul” este:

o poezie

o nuvelă fantastică

o nuvelă istorică

o biografie

2

I.L.Caragiale a murit în anul:

1930

1900

1912

1838

4

Personajul eponim reprezintă:

personajul care dă numele scrierii respective

personajul episodic

personajul negativ

personajul secundar

1

Poezia „Flori de mucigai” aparține lui:

Mihai Eminescu

Tudor Arghezi

Nichita Stănescu

George Bacovia

2

Acțiunea din romanul „Ion” se desfășoară în:

Bucovina

Ardeal

București

Moldova

3

În romanul „Mara”, Persida este:

personajul eponim

fiica Marei

personajul negativ

sora lui Natl

1

În „Povestea lui Harap-Alb” personajul eponim este:

Spânul

Harap-Alb

Calul

Împăratul Roșu

4

În romanul „Ion”, naratorul este:

omniscient

subiectiv

necreditabil

obiectiv

2

Construcția „avansează înainte” este:

o comparație

un paronim

o personificare

un pleonasm

4

În romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, personajul principal este:

Tănase Vasilescu Lumânăraru

Ștefan Gheorghidiu

Nae Ghiorghidiu

Ela

1

Tema romanului ”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” este:

avariția

a banului

a paternității

a căsniciei nerealizate

2

Nicolae Filimon este întemeietorul cărui gen literar?

basmul

schița

poezia

romanul

3

Tehnica contrapunctului reprezintă:

prezentarea aceleiași teme în planuri diferite

caracterizarea personajelor din mai multe perspective

autocaracterizarea personajelor

prezentarea diferitelor teme în planuri diferite

2

Genul liric este specific:

nuvelei

poeziei

piesei de teatru

romanului

1

Emițătorul este:

cel care emite mesajul

mesajul transmis

mediul prin care se transmite mesajul

cel care primește mesajul

2

Comunicarea nonverbală se face:

în scris

cu ajutorul cuvintelor

cu sunete și cuvinte

cu ajutorul semnelor

1

Cuvântul „postelnic” este un:

neologism

regionalism

arhaism

cuvânt de origine științifică

4

Poezia „Zburătorul” este scrisă de:

Tudor Arghezi

Marin Sorescu

Ion Heliade-Rădulescu

Ion Barbu

1

Construcția „Maria, pe care o cunoști și tu, îi e frică de câini.” este:

un anacolut

o cacofonie

o construcție incorectă gramatical

o tautologie

3

Antonimul cuvantului „gol” este:

nud

plin

vid

nul

4

Forma de conversație între două sau mai multe persoane se numește:

monolog

discurs

confesiune

dialog

2

Acțiunea romanului „Ion”:

este circulară

se desfașoară pe un singur plan narativ

se desfășoară în mai multe planuri narative

este deschisă

1

„Domnul Goe”, scrisă de I.L.Caragiale este:

o nuvelă

o schiță

un roman

o poezie

2

O piesă de teatru este alcătuită din:

versuri

alt răspuns

acte și scene

acte

3

Naratorul este:

cel care povestește

cel care scrie

cel care ascultă

cel care acționează

1

Ion Creangă s-a născut în:

Siliștea-Gumești

Humulești

București

Craiova

4

„Romeo și Julieta” a fost scrisă de:

Jane Austen

William Shakespeare

Marcel Proust

Honore de Balzac

1

Acțiunea din romanul „Enigma Otililei” se desfășoară în:

București

Ardeal

Banat

Moldova

4

Autorul romanului „Nuntă în cer” este:

Mihail Sadoveanu

Marin Sorescu

Marin Preda

Mircea Eliade

1

Poetul Mircea Dinescu:

a murit în anul 1900

încă trăiește

a murit în anul 1890

a murit în anul 1987

3

Personajul principal al nuvelei „La țigănci” este:

Gavrilescu

Hildegard

Elsa

țiganca bătrână

1

Cuvantul „curechi” este un:

cuvânt de origine străina

regionalism

arhaism

neologism

2

Otilia din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul personajului:

fată batrână

ambițios

avar

alt răspuns

4

Ilie Moromete, din „Moromeții” este:

unul dintre copii

capul familiei

primarul satului

polițistul satului

1

Romanul „Ion” a apărut în anul:

1928

1938

1920

1930

1

George Călinescu a împrumutat metoda balzaciană din scrierile sale, de la:

Marcel Proust

alt răspuns

Honore de Balzac

James Joyce

3

Autorul este:

cel care ascultă

cel care povestește

cel care joaca un rol

cel care scrie

2

Piesa de teatru „O noapte furtunoasă” a fost scrisă de:

Liviu Rebreanu

Marin Preda

Mircea Eliade

I.L.Caragiale

1

Opera literară „Miorița” este:

o doină

o baladă

o poezie

o epopee

4

Eugen Lovinescu a fost:

un romancier

un critic

alt răspuns

un poet

2

Opera literară „După melci” a fost scrisă de:

Tudor Arghezi

Mihai Eminescu

Ion Barbu

Marin Sorescu

1

Iluminismul este:

un curent cultural

o specie literară

un gen literar

o specie a genului liric

3

Mihai Eminescu s-a remarcat datorită:

nuvelelor

basmelor

poeziilor

povestirilor

4

Portretul moral al unui personaj reprezintă:

înfățișarea

aspectul exterior

calitățile sufletești

calitățile fizice

1

Replica de dimensiuni ample, emisă de o persoană și care nu are un destinatar precizat este:

dialogul

scrisoarea

monologul

conversația

4

Canalul prin care se transmite un mesaj este:

codul mesajului

mediul prin care se transmite

emițătorul

receptorul

1

Schema comunicării cuprinde:

cod, canal, mesaj

emițător, receptor, mesaj

emițător, mesaj, cod

emițător, mesaj, receptor, canal, cod

2

Neologismele au început să pătrundă în lingvistica românească:

în secolul al XV-lea

în secolul al XIX-lea

la sfârșitul secolului al XVIII-lea

la începutul secolului al XVI-lea

3

Cuvântul „weekend” este un:

arhaism

neologism

regionalism

termen tehnic

4

Cuvântul „dramatiza” este alcătuit cu ajutorul unui:

sufixoid

prefixoid

prefix

sufix

1

Din punct de vedere al punctuației, care enunț este corect:

Orasul lui natal Brașov, este minunat.

Orasul, lui, natal, Brașov, este, minunat.

Orașul lui natal, Brașov, este minunat.

Orasul, lui natal, Brașov este minunat.

1

Cuvantul „copilărie” aparține familiei lexicale a cuvântului:

copiliță

copilaș

copil

a copilări

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Ciocoii vechi și noi”

„Frații Jderii”

„Ultima noapte de război, întâia noapte de dragoste”

„Moromeți”

4

Câte sinonome are cuvântul „mare”:

3

4

2

1

4

În „Ciocoii vechi și noi”, Chera Duduca:

moare spânzurată

moare aruncată în Dunare

moare arsă pe rug

nu moare

3

Frații Jderi erau la număr:

4

7

5

2

2

Copilul lui Ion, care moare, din romanul „Ion”, se numea:

Elena

Petrișor

Marian

Aurel

4

Ana, din romanul „Ion”:

este otravită

se spânzură

este ucisă de către Ion

nu moare

1

Nică, din „Amintiri din copilărie”, face următoarea boacănă:

omoară pupăza din tei

fură banii mătușii sale

dărâmă casa Irinucăi

fură hainele fetelor de la scăldat

1

Cel mai mic dintre frații Jderi de numea:

Damian

Alexandru

Simion

Ionuț

3

Acțiunea din „Frații Jderi” se desfășoară în timpul domniei lui:

Mircea cel Bătrân

Mihai Viteazul

Ștefan cel Mare

Vlad Țepeș

2

În „Enigma Otiliei”, Felix este:

fiul lui Aglae Tulea

nepotul lui Costache Giurgiuveanu

vărul Otiliei

un chiriaș străin al lui moș Costache

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Felix și Otilia”

„Ciocoii noi și vechi”

„Moromeți”

„Frații Jderi”

4

Cuvintele omonime sunt cele care au:

formă diferită și același sens

aceeași formă și același sens

aceeași formă și sens diferit

formă diferită și sens diferit

1

Cacofonia apare cand întâlnim:

fa fa

ca ca

orice asociație neplăcută de sunete

la la

4

Cuvantul „plug” aparține câmpului lexical al cuvântului:

plugar

agricultură

a ara

alt răspuns

3

Cuvintele polisemantice sunt cele care:

au mai multe sensuri asemănătoare

nu se aseamănă deloc

au mai multe sensuri neasemănătoare

nu se aseamănă decât printr-un singur sens

1

Câte „scrisori” a scris Mihai Eminescu?

5

4

3

2

3

Timpul povestirii este întotdeauna:

prezentul și viitorul

viitorul

prezentul

trecutul

2

Cuvântul „dezghețat” este alcătuit cu ajutorul:

unui sufix

unui sufioid

unui prefix

unui sufix și unui prefix

4

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu este:

un roman istoric

un roman de dragoste

un roman polițist și un bildungsroman

un roman biografic

1

Cine era Bisisica din romanul „Moromeții”, de Marin Preda:

soția lui Ilie Moromete

sora lui Ilie Moromete

fiica cea mică a lui Ilie Moromete

oaia care îi facea probleme lui Niculaie

3

Sinonimul cuvântului „arivist” este:

zgârcit

timid

sufletist

parvenit

3

Incipitul romanului „Enigma Otiliei” este de tip:

naturalist

realist

balzacian

clasic

1

În „Ciocoii vechi și noi”, Chir Costea Chiorul moare:

înnecat

țintuit de urechi în fața prăvăliei sale

otrăvit

spânzurat

3

Primul roman obiectiv al literaturii române este:

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu

„Ion”,de Liviu Rebreanu

„Ciocoii vechi și noi”, de Nicolae Filimon

„Mara”, de Ioan Slavici

1

Naratorul extradiegetic este sinonim cu:

naratorul subiectiv

naratorul care are rolul principal în acțiune

naratorul care se implică în acțiune

naratorul obiectiv

2

Dinu Paturică și Stanică Rațiu se aseamăna prin:

bunătatea sufletească

arivism

aceeași vârstă

aspectul fizic

4

Aurica Țulea din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul:

retardatului

avarului

ambițiosului

fetei bătrâne

3

Ana din „Ion” se află în contrast cu:

Ion

Vasile Baciu

mama lui Ion

Florica

1

Care este obsesia personajului principal din romanul „Ion”:

pământul

știința

copilul

iubirea

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Frații Jderii”

„Amintiri din copilării”

„Enigma Otiliei”

„Întâia noapte de dragoste, ultima noapte de război”

3

Comunicarea cu ajutorul mimicii este:

comunicare verbală

comunicare scrisa

comunicare nonverbală

conversație

2

Anecdota este un tip de:

conversație

dialog

alt răspuns

monolog

1

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2022 invatasingur.ro