Romanul este o specie a genului:

epic

dramatic

alt răspuns

liric

1

Poezia „Luceafărul” aparține poetului:

Tudor Arghezi

George Bacovia

Mihai Eminescu

Nichita Stănescu

2

Scriitorul I.L.Caragiale a scris îndeosebi:

basme

piese de teatru

nuvele

poezii

3

„Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă, este:

nuvelă

roman

schiță

basm

3

În expresia „aromată ca cafeaua”, întâlnim:

metafora

cacofonia

epitetul

personificarea

2

Opera literară „Ion” este scrisă de:

Ioan Slavici

George Călinescu

Liviu Rebreanu

Mircea Eliade

2

Romanul „Enigma Otiliei” a apărut în anul:

1950

2000

1850

1938

1

Autorul scrierii „Istoria literaturii române, de la origini până în prezent” este:

Mihai Eminescu

George Călinescu

Nicolae Filimon

I.L.Caragiale

4

Personificarea este:

alt răspuns

parte de vorbire

gen literar

figură de stil

2

Personajul „Dinu Paturică” aparține romanului:

Mara

Cartea nunții

Moromeții

Ciocoii vechi și noi

1

Primul roman modern al literaturii române a fost:

Maitreyi

Moromeții

Pădurea spânzuraților

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

2

Aglae Țulea din romanul „Enigma Otiliei” este un personaj:

pozitiv

principal

negativ

eponim

1

În anul 1920 a apărut romanul:

Enigma Otiliei

Mara

Ion

Moromeții

3

Personajul Costache Giurgiuveanu din „Enigma Otiliei”, reprezintă:

tipul arivistului

tipul ambițiosului

tipul intelectualului

tipul avarului

1

Specific romanului este:

numărul mic de personaje

desfășurarea într-un singur plan narativ

întinderea temporală mare

întinderea spațială mică

4

Eugen Lovinescu a fost un mare:

cântăreț

poet

romancier

critic

1

Scrierea „Alexandru Lăpușneanul” este:

o biografie

o nuvelă istorică

o nuvelă fantastică

o poezie

2

I.L.Caragiale a murit în anul:

1930

1912

1838

1900

4

Personajul eponim reprezintă:

personajul secundar

personajul care dă numele scrierii respective

personajul negativ

personajul episodic

1

Poezia „Flori de mucigai” aparține lui:

Tudor Arghezi

George Bacovia

Nichita Stănescu

Mihai Eminescu

2

Acțiunea din romanul „Ion” se desfășoară în:

București

Ardeal

Bucovina

Moldova

3

În romanul „Mara”, Persida este:

personajul eponim

personajul negativ

fiica Marei

sora lui Natl

1

În „Povestea lui Harap-Alb” personajul eponim este:

Harap-Alb

Împăratul Roșu

Calul

Spânul

4

În romanul „Ion”, naratorul este:

obiectiv

necreditabil

omniscient

subiectiv

2

Construcția „avansează înainte” este:

un paronim

o comparație

o personificare

un pleonasm

4

În romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, personajul principal este:

Ștefan Gheorghidiu

Nae Ghiorghidiu

Ela

Tănase Vasilescu Lumânăraru

1

Tema romanului ”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” este:

avariția

a căsniciei nerealizate

a banului

a paternității

2

Nicolae Filimon este întemeietorul cărui gen literar?

basmul

romanul

schița

poezia

3

Tehnica contrapunctului reprezintă:

autocaracterizarea personajelor

prezentarea diferitelor teme în planuri diferite

caracterizarea personajelor din mai multe perspective

prezentarea aceleiași teme în planuri diferite

2

Genul liric este specific:

poeziei

piesei de teatru

nuvelei

romanului

1

Emițătorul este:

cel care emite mesajul

mesajul transmis

cel care primește mesajul

mediul prin care se transmite mesajul

2

Comunicarea nonverbală se face:

cu ajutorul cuvintelor

în scris

cu ajutorul semnelor

cu sunete și cuvinte

1

Cuvântul „postelnic” este un:

cuvânt de origine științifică

arhaism

regionalism

neologism

4

Poezia „Zburătorul” este scrisă de:

Ion Heliade-Rădulescu

Ion Barbu

Tudor Arghezi

Marin Sorescu

1

Construcția „Maria, pe care o cunoști și tu, îi e frică de câini.” este:

o tautologie

o cacofonie

un anacolut

o construcție incorectă gramatical

3

Antonimul cuvantului „gol” este:

plin

nud

vid

nul

4

Forma de conversație între două sau mai multe persoane se numește:

monolog

dialog

discurs

confesiune

2

Acțiunea romanului „Ion”:

este deschisă

se desfașoară pe un singur plan narativ

este circulară

se desfășoară în mai multe planuri narative

1

„Domnul Goe”, scrisă de I.L.Caragiale este:

un roman

o schiță

o nuvelă

o poezie

2

O piesă de teatru este alcătuită din:

versuri

acte și scene

acte

alt răspuns

3

Naratorul este:

cel care acționează

cel care povestește

cel care ascultă

cel care scrie

1

Ion Creangă s-a născut în:

Craiova

Humulești

Siliștea-Gumești

București

4

„Romeo și Julieta” a fost scrisă de:

Jane Austen

William Shakespeare

Marcel Proust

Honore de Balzac

1

Acțiunea din romanul „Enigma Otililei” se desfășoară în:

Moldova

Ardeal

București

Banat

4

Autorul romanului „Nuntă în cer” este:

Mircea Eliade

Mihail Sadoveanu

Marin Preda

Marin Sorescu

1

Poetul Mircea Dinescu:

a murit în anul 1987

a murit în anul 1900

a murit în anul 1890

încă trăiește

3

Personajul principal al nuvelei „La țigănci” este:

țiganca bătrână

Elsa

Gavrilescu

Hildegard

1

Cuvantul „curechi” este un:

regionalism

neologism

cuvânt de origine străina

arhaism

2

Otilia din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul personajului:

ambițios

alt răspuns

fată batrână

avar

4

Ilie Moromete, din „Moromeții” este:

primarul satului

unul dintre copii

capul familiei

polițistul satului

1

Romanul „Ion” a apărut în anul:

1920

1938

1928

1930

1

George Călinescu a împrumutat metoda balzaciană din scrierile sale, de la:

James Joyce

Marcel Proust

Honore de Balzac

alt răspuns

3

Autorul este:

cel care joaca un rol

cel care povestește

cel care scrie

cel care ascultă

2

Piesa de teatru „O noapte furtunoasă” a fost scrisă de:

Liviu Rebreanu

Marin Preda

I.L.Caragiale

Mircea Eliade

1

Opera literară „Miorița” este:

o doină

o poezie

o epopee

o baladă

4

Eugen Lovinescu a fost:

un romancier

alt răspuns

un poet

un critic

2

Opera literară „După melci” a fost scrisă de:

Ion Barbu

Tudor Arghezi

Marin Sorescu

Mihai Eminescu

1

Iluminismul este:

un curent cultural

o specie literară

un gen literar

o specie a genului liric

3

Mihai Eminescu s-a remarcat datorită:

nuvelelor

povestirilor

poeziilor

basmelor

4

Portretul moral al unui personaj reprezintă:

calitățile sufletești

aspectul exterior

înfățișarea

calitățile fizice

1

Replica de dimensiuni ample, emisă de o persoană și care nu are un destinatar precizat este:

monologul

dialogul

conversația

scrisoarea

4

Canalul prin care se transmite un mesaj este:

codul mesajului

mediul prin care se transmite

emițătorul

receptorul

1

Schema comunicării cuprinde:

emițător, mesaj, receptor, canal, cod

emițător, receptor, mesaj

emițător, mesaj, cod

cod, canal, mesaj

2

Neologismele au început să pătrundă în lingvistica românească:

în secolul al XIX-lea

la sfârșitul secolului al XVIII-lea

la începutul secolului al XVI-lea

în secolul al XV-lea

3

Cuvântul „weekend” este un:

regionalism

neologism

arhaism

termen tehnic

4

Cuvântul „dramatiza” este alcătuit cu ajutorul unui:

prefixoid

prefix

sufix

sufixoid

1

Din punct de vedere al punctuației, care enunț este corect:

Orasul lui natal Brașov, este minunat.

Orașul lui natal, Brașov, este minunat.

Orasul, lui natal, Brașov este minunat.

Orasul, lui, natal, Brașov, este, minunat.

1

Cuvantul „copilărie” aparține familiei lexicale a cuvântului:

a copilări

copiliță

copilaș

copil

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Ciocoii vechi și noi”

„Ultima noapte de război, întâia noapte de dragoste”

„Frații Jderii”

„Moromeți”

4

Câte sinonome are cuvântul „mare”:

3

4

2

1

4

În „Ciocoii vechi și noi”, Chera Duduca:

nu moare

moare spânzurată

moare arsă pe rug

moare aruncată în Dunare

3

Frații Jderi erau la număr:

2

5

7

4

2

Copilul lui Ion, care moare, din romanul „Ion”, se numea:

Petrișor

Aurel

Marian

Elena

4

Ana, din romanul „Ion”:

nu moare

este otravită

este ucisă de către Ion

se spânzură

1

Nică, din „Amintiri din copilărie”, face următoarea boacănă:

dărâmă casa Irinucăi

omoară pupăza din tei

fură banii mătușii sale

fură hainele fetelor de la scăldat

1

Cel mai mic dintre frații Jderi de numea:

Simion

Damian

Alexandru

Ionuț

3

Acțiunea din „Frații Jderi” se desfășoară în timpul domniei lui:

Mihai Viteazul

Ștefan cel Mare

Mircea cel Bătrân

Vlad Țepeș

2

În „Enigma Otiliei”, Felix este:

nepotul lui Costache Giurgiuveanu

vărul Otiliei

un chiriaș străin al lui moș Costache

fiul lui Aglae Tulea

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Frații Jderi”

„Ciocoii noi și vechi”

„Felix și Otilia”

„Moromeți”

4

Cuvintele omonime sunt cele care au:

formă diferită și același sens

formă diferită și sens diferit

aceeași formă și același sens

aceeași formă și sens diferit

1

Cacofonia apare cand întâlnim:

la la

fa fa

ca ca

orice asociație neplăcută de sunete

4

Cuvantul „plug” aparține câmpului lexical al cuvântului:

a ara

plugar

agricultură

alt răspuns

3

Cuvintele polisemantice sunt cele care:

au mai multe sensuri asemănătoare

au mai multe sensuri neasemănătoare

nu se aseamănă decât printr-un singur sens

nu se aseamănă deloc

1

Câte „scrisori” a scris Mihai Eminescu?

4

3

5

2

3

Timpul povestirii este întotdeauna:

prezentul și viitorul

prezentul

trecutul

viitorul

2

Cuvântul „dezghețat” este alcătuit cu ajutorul:

unui prefix

unui sufix

unui sufioid

unui sufix și unui prefix

4

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu este:

un roman istoric

un roman polițist și un bildungsroman

un roman biografic

un roman de dragoste

1

Cine era Bisisica din romanul „Moromeții”, de Marin Preda:

oaia care îi facea probleme lui Niculaie

soția lui Ilie Moromete

fiica cea mică a lui Ilie Moromete

sora lui Ilie Moromete

3

Sinonimul cuvântului „arivist” este:

zgârcit

sufletist

parvenit

timid

3

Incipitul romanului „Enigma Otiliei” este de tip:

clasic

naturalist

realist

balzacian

1

În „Ciocoii vechi și noi”, Chir Costea Chiorul moare:

țintuit de urechi în fața prăvăliei sale

înnecat

spânzurat

otrăvit

3

Primul roman obiectiv al literaturii române este:

„Mara”, de Ioan Slavici

„Ciocoii vechi și noi”, de Nicolae Filimon

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu

„Ion”,de Liviu Rebreanu

1

Naratorul extradiegetic este sinonim cu:

naratorul subiectiv

naratorul care are rolul principal în acțiune

naratorul obiectiv

naratorul care se implică în acțiune

2

Dinu Paturică și Stanică Rațiu se aseamăna prin:

aceeași vârstă

arivism

aspectul fizic

bunătatea sufletească

4

Aurica Țulea din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul:

ambițiosului

fetei bătrâne

retardatului

avarului

3

Ana din „Ion” se află în contrast cu:

Vasile Baciu

mama lui Ion

Ion

Florica

1

Care este obsesia personajului principal din romanul „Ion”:

pământul

iubirea

copilul

știința

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Enigma Otiliei”

„Amintiri din copilării”

„Frații Jderii”

„Întâia noapte de dragoste, ultima noapte de război”

3

Comunicarea cu ajutorul mimicii este:

conversație

comunicare nonverbală

comunicare scrisa

comunicare verbală

2

Anecdota este un tip de:

conversație

dialog

monolog

alt răspuns

1

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2020 invatasingur.ro