Romanul este o specie a genului:

alt răspuns

dramatic

epic

liric

1

Poezia „Luceafărul” aparține poetului:

Mihai Eminescu

Tudor Arghezi

George Bacovia

Nichita Stănescu

2

Scriitorul I.L.Caragiale a scris îndeosebi:

poezii

basme

piese de teatru

nuvele

3

„Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă, este:

roman

schiță

basm

nuvelă

3

În expresia „aromată ca cafeaua”, întâlnim:

personificarea

metafora

cacofonia

epitetul

2

Opera literară „Ion” este scrisă de:

Liviu Rebreanu

Ioan Slavici

Mircea Eliade

George Călinescu

2

Romanul „Enigma Otiliei” a apărut în anul:

2000

1950

1938

1850

1

Autorul scrierii „Istoria literaturii române, de la origini până în prezent” este:

George Călinescu

I.L.Caragiale

Nicolae Filimon

Mihai Eminescu

4

Personificarea este:

figură de stil

parte de vorbire

gen literar

alt răspuns

2

Personajul „Dinu Paturică” aparține romanului:

Mara

Cartea nunții

Moromeții

Ciocoii vechi și noi

1

Primul roman modern al literaturii române a fost:

Maitreyi

Pădurea spânzuraților

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

Moromeții

2

Aglae Țulea din romanul „Enigma Otiliei” este un personaj:

negativ

pozitiv

eponim

principal

1

În anul 1920 a apărut romanul:

Moromeții

Enigma Otiliei

Ion

Mara

3

Personajul Costache Giurgiuveanu din „Enigma Otiliei”, reprezintă:

tipul arivistului

tipul intelectualului

tipul ambițiosului

tipul avarului

1

Specific romanului este:

întinderea temporală mare

numărul mic de personaje

întinderea spațială mică

desfășurarea într-un singur plan narativ

4

Eugen Lovinescu a fost un mare:

critic

romancier

cântăreț

poet

1

Scrierea „Alexandru Lăpușneanul” este:

o poezie

o biografie

o nuvelă fantastică

o nuvelă istorică

2

I.L.Caragiale a murit în anul:

1900

1930

1838

1912

4

Personajul eponim reprezintă:

personajul care dă numele scrierii respective

personajul secundar

personajul negativ

personajul episodic

1

Poezia „Flori de mucigai” aparține lui:

George Bacovia

Mihai Eminescu

Tudor Arghezi

Nichita Stănescu

2

Acțiunea din romanul „Ion” se desfășoară în:

Moldova

Ardeal

Bucovina

București

3

În romanul „Mara”, Persida este:

fiica Marei

personajul eponim

sora lui Natl

personajul negativ

1

În „Povestea lui Harap-Alb” personajul eponim este:

Harap-Alb

Spânul

Împăratul Roșu

Calul

4

În romanul „Ion”, naratorul este:

subiectiv

omniscient

necreditabil

obiectiv

2

Construcția „avansează înainte” este:

un pleonasm

un paronim

o comparație

o personificare

4

În romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, personajul principal este:

Ștefan Gheorghidiu

Nae Ghiorghidiu

Ela

Tănase Vasilescu Lumânăraru

1

Tema romanului ”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” este:

a banului

a paternității

a căsniciei nerealizate

avariția

2

Nicolae Filimon este întemeietorul cărui gen literar?

schița

romanul

poezia

basmul

3

Tehnica contrapunctului reprezintă:

prezentarea aceleiași teme în planuri diferite

autocaracterizarea personajelor

prezentarea diferitelor teme în planuri diferite

caracterizarea personajelor din mai multe perspective

2

Genul liric este specific:

poeziei

piesei de teatru

nuvelei

romanului

1

Emițătorul este:

mesajul transmis

cel care emite mesajul

mediul prin care se transmite mesajul

cel care primește mesajul

2

Comunicarea nonverbală se face:

în scris

cu sunete și cuvinte

cu ajutorul semnelor

cu ajutorul cuvintelor

1

Cuvântul „postelnic” este un:

arhaism

neologism

cuvânt de origine științifică

regionalism

4

Poezia „Zburătorul” este scrisă de:

Marin Sorescu

Tudor Arghezi

Ion Heliade-Rădulescu

Ion Barbu

1

Construcția „Maria, pe care o cunoști și tu, îi e frică de câini.” este:

o construcție incorectă gramatical

o tautologie

un anacolut

o cacofonie

3

Antonimul cuvantului „gol” este:

nul

nud

vid

plin

4

Forma de conversație între două sau mai multe persoane se numește:

confesiune

monolog

dialog

discurs

2

Acțiunea romanului „Ion”:

este circulară

se desfașoară pe un singur plan narativ

se desfășoară în mai multe planuri narative

este deschisă

1

„Domnul Goe”, scrisă de I.L.Caragiale este:

o poezie

o nuvelă

o schiță

un roman

2

O piesă de teatru este alcătuită din:

versuri

acte și scene

alt răspuns

acte

3

Naratorul este:

cel care ascultă

cel care acționează

cel care povestește

cel care scrie

1

Ion Creangă s-a născut în:

Siliștea-Gumești

București

Craiova

Humulești

4

„Romeo și Julieta” a fost scrisă de:

William Shakespeare

Marcel Proust

Jane Austen

Honore de Balzac

1

Acțiunea din romanul „Enigma Otililei” se desfășoară în:

Moldova

București

Banat

Ardeal

4

Autorul romanului „Nuntă în cer” este:

Marin Preda

Mircea Eliade

Mihail Sadoveanu

Marin Sorescu

1

Poetul Mircea Dinescu:

a murit în anul 1900

a murit în anul 1987

încă trăiește

a murit în anul 1890

3

Personajul principal al nuvelei „La țigănci” este:

Hildegard

țiganca bătrână

Gavrilescu

Elsa

1

Cuvantul „curechi” este un:

arhaism

neologism

regionalism

cuvânt de origine străina

2

Otilia din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul personajului:

alt răspuns

avar

fată batrână

ambițios

4

Ilie Moromete, din „Moromeții” este:

capul familiei

primarul satului

unul dintre copii

polițistul satului

1

Romanul „Ion” a apărut în anul:

1930

1920

1928

1938

1

George Călinescu a împrumutat metoda balzaciană din scrierile sale, de la:

Marcel Proust

Honore de Balzac

alt răspuns

James Joyce

3

Autorul este:

cel care joaca un rol

cel care povestește

cel care ascultă

cel care scrie

2

Piesa de teatru „O noapte furtunoasă” a fost scrisă de:

Mircea Eliade

Liviu Rebreanu

Marin Preda

I.L.Caragiale

1

Opera literară „Miorița” este:

o poezie

o epopee

o doină

o baladă

4

Eugen Lovinescu a fost:

un poet

un romancier

un critic

alt răspuns

2

Opera literară „După melci” a fost scrisă de:

Tudor Arghezi

Mihai Eminescu

Marin Sorescu

Ion Barbu

1

Iluminismul este:

un gen literar

un curent cultural

o specie literară

o specie a genului liric

3

Mihai Eminescu s-a remarcat datorită:

poeziilor

povestirilor

nuvelelor

basmelor

4

Portretul moral al unui personaj reprezintă:

calitățile sufletești

înfățișarea

calitățile fizice

aspectul exterior

1

Replica de dimensiuni ample, emisă de o persoană și care nu are un destinatar precizat este:

conversația

scrisoarea

monologul

dialogul

4

Canalul prin care se transmite un mesaj este:

receptorul

codul mesajului

emițătorul

mediul prin care se transmite

1

Schema comunicării cuprinde:

emițător, receptor, mesaj

emițător, mesaj, receptor, canal, cod

emițător, mesaj, cod

cod, canal, mesaj

2

Neologismele au început să pătrundă în lingvistica românească:

în secolul al XV-lea

la începutul secolului al XVI-lea

la sfârșitul secolului al XVIII-lea

în secolul al XIX-lea

3

Cuvântul „weekend” este un:

arhaism

regionalism

neologism

termen tehnic

4

Cuvântul „dramatiza” este alcătuit cu ajutorul unui:

prefixoid

sufix

prefix

sufixoid

1

Din punct de vedere al punctuației, care enunț este corect:

Orasul, lui, natal, Brașov, este, minunat.

Orasul, lui natal, Brașov este minunat.

Orasul lui natal Brașov, este minunat.

Orașul lui natal, Brașov, este minunat.

1

Cuvantul „copilărie” aparține familiei lexicale a cuvântului:

copil

copilaș

copiliță

a copilări

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Frații Jderii”

„Moromeți”

„Ciocoii vechi și noi”

„Ultima noapte de război, întâia noapte de dragoste”

4

Câte sinonome are cuvântul „mare”:

3

2

4

1

4

În „Ciocoii vechi și noi”, Chera Duduca:

moare arsă pe rug

moare spânzurată

nu moare

moare aruncată în Dunare

3

Frații Jderi erau la număr:

2

4

7

5

2

Copilul lui Ion, care moare, din romanul „Ion”, se numea:

Marian

Elena

Aurel

Petrișor

4

Ana, din romanul „Ion”:

se spânzură

este otravită

este ucisă de către Ion

nu moare

1

Nică, din „Amintiri din copilărie”, face următoarea boacănă:

fură banii mătușii sale

omoară pupăza din tei

dărâmă casa Irinucăi

fură hainele fetelor de la scăldat

1

Cel mai mic dintre frații Jderi de numea:

Damian

Alexandru

Ionuț

Simion

3

Acțiunea din „Frații Jderi” se desfășoară în timpul domniei lui:

Vlad Țepeș

Mihai Viteazul

Ștefan cel Mare

Mircea cel Bătrân

2

În „Enigma Otiliei”, Felix este:

un chiriaș străin al lui moș Costache

vărul Otiliei

fiul lui Aglae Tulea

nepotul lui Costache Giurgiuveanu

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Moromeți”

„Frații Jderi”

„Felix și Otilia”

„Ciocoii noi și vechi”

4

Cuvintele omonime sunt cele care au:

aceeași formă și sens diferit

formă diferită și sens diferit

formă diferită și același sens

aceeași formă și același sens

1

Cacofonia apare cand întâlnim:

orice asociație neplăcută de sunete

la la

ca ca

fa fa

4

Cuvantul „plug” aparține câmpului lexical al cuvântului:

plugar

alt răspuns

a ara

agricultură

3

Cuvintele polisemantice sunt cele care:

nu se aseamănă decât printr-un singur sens

au mai multe sensuri neasemănătoare

nu se aseamănă deloc

au mai multe sensuri asemănătoare

1

Câte „scrisori” a scris Mihai Eminescu?

5

4

2

3

3

Timpul povestirii este întotdeauna:

prezentul

trecutul

viitorul

prezentul și viitorul

2

Cuvântul „dezghețat” este alcătuit cu ajutorul:

unui sufix și unui prefix

unui sufix

unui sufioid

unui prefix

4

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu este:

un roman polițist și un bildungsroman

un roman biografic

un roman de dragoste

un roman istoric

1

Cine era Bisisica din romanul „Moromeții”, de Marin Preda:

sora lui Ilie Moromete

fiica cea mică a lui Ilie Moromete

oaia care îi facea probleme lui Niculaie

soția lui Ilie Moromete

3

Sinonimul cuvântului „arivist” este:

sufletist

parvenit

timid

zgârcit

3

Incipitul romanului „Enigma Otiliei” este de tip:

realist

naturalist

clasic

balzacian

1

În „Ciocoii vechi și noi”, Chir Costea Chiorul moare:

țintuit de urechi în fața prăvăliei sale

otrăvit

înnecat

spânzurat

3

Primul roman obiectiv al literaturii române este:

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu

„Ion”,de Liviu Rebreanu

„Ciocoii vechi și noi”, de Nicolae Filimon

„Mara”, de Ioan Slavici

1

Naratorul extradiegetic este sinonim cu:

naratorul obiectiv

naratorul care se implică în acțiune

naratorul care are rolul principal în acțiune

naratorul subiectiv

2

Dinu Paturică și Stanică Rațiu se aseamăna prin:

arivism

aceeași vârstă

bunătatea sufletească

aspectul fizic

4

Aurica Țulea din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul:

fetei bătrâne

ambițiosului

avarului

retardatului

3

Ana din „Ion” se află în contrast cu:

Vasile Baciu

Ion

Florica

mama lui Ion

1

Care este obsesia personajului principal din romanul „Ion”:

iubirea

copilul

pământul

știința

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Întâia noapte de dragoste, ultima noapte de război”

„Amintiri din copilării”

„Frații Jderii”

„Enigma Otiliei”

3

Comunicarea cu ajutorul mimicii este:

comunicare scrisa

comunicare nonverbală

comunicare verbală

conversație

2

Anecdota este un tip de:

dialog

monolog

alt răspuns

conversație

1

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2021 invatasingur.ro