Romanul este o specie a genului:

alt răspuns

dramatic

liric

epic

1

Poezia „Luceafărul” aparține poetului:

Nichita Stănescu

George Bacovia

Mihai Eminescu

Tudor Arghezi

2

Scriitorul I.L.Caragiale a scris îndeosebi:

basme

poezii

nuvele

piese de teatru

3

„Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă, este:

roman

schiță

basm

nuvelă

3

În expresia „aromată ca cafeaua”, întâlnim:

cacofonia

epitetul

metafora

personificarea

2

Opera literară „Ion” este scrisă de:

Liviu Rebreanu

George Călinescu

Mircea Eliade

Ioan Slavici

2

Romanul „Enigma Otiliei” a apărut în anul:

1938

1850

2000

1950

1

Autorul scrierii „Istoria literaturii române, de la origini până în prezent” este:

Mihai Eminescu

George Călinescu

I.L.Caragiale

Nicolae Filimon

4

Personificarea este:

parte de vorbire

gen literar

figură de stil

alt răspuns

2

Personajul „Dinu Paturică” aparține romanului:

Mara

Cartea nunții

Ciocoii vechi și noi

Moromeții

1

Primul roman modern al literaturii române a fost:

Pădurea spânzuraților

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

Moromeții

Maitreyi

2

Aglae Țulea din romanul „Enigma Otiliei” este un personaj:

principal

eponim

pozitiv

negativ

1

În anul 1920 a apărut romanul:

Enigma Otiliei

Ion

Mara

Moromeții

3

Personajul Costache Giurgiuveanu din „Enigma Otiliei”, reprezintă:

tipul intelectualului

tipul arivistului

tipul avarului

tipul ambițiosului

1

Specific romanului este:

întinderea spațială mică

desfășurarea într-un singur plan narativ

întinderea temporală mare

numărul mic de personaje

4

Eugen Lovinescu a fost un mare:

romancier

critic

cântăreț

poet

1

Scrierea „Alexandru Lăpușneanul” este:

o nuvelă fantastică

o biografie

o nuvelă istorică

o poezie

2

I.L.Caragiale a murit în anul:

1838

1912

1930

1900

4

Personajul eponim reprezintă:

personajul episodic

personajul secundar

personajul care dă numele scrierii respective

personajul negativ

1

Poezia „Flori de mucigai” aparține lui:

Mihai Eminescu

Tudor Arghezi

George Bacovia

Nichita Stănescu

2

Acțiunea din romanul „Ion” se desfășoară în:

Moldova

București

Ardeal

Bucovina

3

În romanul „Mara”, Persida este:

personajul eponim

sora lui Natl

fiica Marei

personajul negativ

1

În „Povestea lui Harap-Alb” personajul eponim este:

Spânul

Harap-Alb

Calul

Împăratul Roșu

4

În romanul „Ion”, naratorul este:

necreditabil

subiectiv

obiectiv

omniscient

2

Construcția „avansează înainte” este:

un paronim

o comparație

o personificare

un pleonasm

4

În romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, personajul principal este:

Tănase Vasilescu Lumânăraru

Ștefan Gheorghidiu

Nae Ghiorghidiu

Ela

1

Tema romanului ”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” este:

avariția

a banului

a paternității

a căsniciei nerealizate

2

Nicolae Filimon este întemeietorul cărui gen literar?

romanul

schița

basmul

poezia

3

Tehnica contrapunctului reprezintă:

prezentarea aceleiași teme în planuri diferite

autocaracterizarea personajelor

prezentarea diferitelor teme în planuri diferite

caracterizarea personajelor din mai multe perspective

2

Genul liric este specific:

nuvelei

piesei de teatru

poeziei

romanului

1

Emițătorul este:

mediul prin care se transmite mesajul

cel care emite mesajul

cel care primește mesajul

mesajul transmis

2

Comunicarea nonverbală se face:

cu sunete și cuvinte

în scris

cu ajutorul semnelor

cu ajutorul cuvintelor

1

Cuvântul „postelnic” este un:

arhaism

cuvânt de origine științifică

regionalism

neologism

4

Poezia „Zburătorul” este scrisă de:

Ion Heliade-Rădulescu

Tudor Arghezi

Marin Sorescu

Ion Barbu

1

Construcția „Maria, pe care o cunoști și tu, îi e frică de câini.” este:

o cacofonie

o construcție incorectă gramatical

un anacolut

o tautologie

3

Antonimul cuvantului „gol” este:

nud

nul

vid

plin

4

Forma de conversație între două sau mai multe persoane se numește:

monolog

discurs

dialog

confesiune

2

Acțiunea romanului „Ion”:

este deschisă

se desfășoară în mai multe planuri narative

este circulară

se desfașoară pe un singur plan narativ

1

„Domnul Goe”, scrisă de I.L.Caragiale este:

o poezie

un roman

o nuvelă

o schiță

2

O piesă de teatru este alcătuită din:

acte

alt răspuns

acte și scene

versuri

3

Naratorul este:

cel care ascultă

cel care scrie

cel care acționează

cel care povestește

1

Ion Creangă s-a născut în:

Humulești

Craiova

București

Siliștea-Gumești

4

„Romeo și Julieta” a fost scrisă de:

Marcel Proust

Jane Austen

Honore de Balzac

William Shakespeare

1

Acțiunea din romanul „Enigma Otililei” se desfășoară în:

Banat

Moldova

București

Ardeal

4

Autorul romanului „Nuntă în cer” este:

Mihail Sadoveanu

Mircea Eliade

Marin Sorescu

Marin Preda

1

Poetul Mircea Dinescu:

a murit în anul 1890

a murit în anul 1987

încă trăiește

a murit în anul 1900

3

Personajul principal al nuvelei „La țigănci” este:

Hildegard

Elsa

Gavrilescu

țiganca bătrână

1

Cuvantul „curechi” este un:

cuvânt de origine străina

neologism

regionalism

arhaism

2

Otilia din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul personajului:

avar

fată batrână

ambițios

alt răspuns

4

Ilie Moromete, din „Moromeții” este:

polițistul satului

unul dintre copii

capul familiei

primarul satului

1

Romanul „Ion” a apărut în anul:

1928

1938

1920

1930

1

George Călinescu a împrumutat metoda balzaciană din scrierile sale, de la:

alt răspuns

Marcel Proust

James Joyce

Honore de Balzac

3

Autorul este:

cel care joaca un rol

cel care ascultă

cel care povestește

cel care scrie

2

Piesa de teatru „O noapte furtunoasă” a fost scrisă de:

Marin Preda

Mircea Eliade

Liviu Rebreanu

I.L.Caragiale

1

Opera literară „Miorița” este:

o doină

o epopee

o baladă

o poezie

4

Eugen Lovinescu a fost:

alt răspuns

un romancier

un poet

un critic

2

Opera literară „După melci” a fost scrisă de:

Tudor Arghezi

Ion Barbu

Marin Sorescu

Mihai Eminescu

1

Iluminismul este:

un curent cultural

o specie literară

o specie a genului liric

un gen literar

3

Mihai Eminescu s-a remarcat datorită:

povestirilor

poeziilor

basmelor

nuvelelor

4

Portretul moral al unui personaj reprezintă:

înfățișarea

calitățile sufletești

calitățile fizice

aspectul exterior

1

Replica de dimensiuni ample, emisă de o persoană și care nu are un destinatar precizat este:

dialogul

scrisoarea

conversația

monologul

4

Canalul prin care se transmite un mesaj este:

codul mesajului

emițătorul

receptorul

mediul prin care se transmite

1

Schema comunicării cuprinde:

emițător, receptor, mesaj

emițător, mesaj, cod

cod, canal, mesaj

emițător, mesaj, receptor, canal, cod

2

Neologismele au început să pătrundă în lingvistica românească:

în secolul al XIX-lea

în secolul al XV-lea

la sfârșitul secolului al XVIII-lea

la începutul secolului al XVI-lea

3

Cuvântul „weekend” este un:

neologism

regionalism

arhaism

termen tehnic

4

Cuvântul „dramatiza” este alcătuit cu ajutorul unui:

sufixoid

sufix

prefix

prefixoid

1

Din punct de vedere al punctuației, care enunț este corect:

Orașul lui natal, Brașov, este minunat.

Orasul lui natal Brașov, este minunat.

Orasul, lui, natal, Brașov, este, minunat.

Orasul, lui natal, Brașov este minunat.

1

Cuvantul „copilărie” aparține familiei lexicale a cuvântului:

a copilări

copilaș

copil

copiliță

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Ultima noapte de război, întâia noapte de dragoste”

„Ciocoii vechi și noi”

„Moromeți”

„Frații Jderii”

4

Câte sinonome are cuvântul „mare”:

2

1

3

4

4

În „Ciocoii vechi și noi”, Chera Duduca:

moare aruncată în Dunare

nu moare

moare spânzurată

moare arsă pe rug

3

Frații Jderi erau la număr:

5

7

4

2

2

Copilul lui Ion, care moare, din romanul „Ion”, se numea:

Aurel

Elena

Petrișor

Marian

4

Ana, din romanul „Ion”:

este otravită

nu moare

se spânzură

este ucisă de către Ion

1

Nică, din „Amintiri din copilărie”, face următoarea boacănă:

fură hainele fetelor de la scăldat

dărâmă casa Irinucăi

omoară pupăza din tei

fură banii mătușii sale

1

Cel mai mic dintre frații Jderi de numea:

Simion

Damian

Ionuț

Alexandru

3

Acțiunea din „Frații Jderi” se desfășoară în timpul domniei lui:

Ștefan cel Mare

Vlad Țepeș

Mihai Viteazul

Mircea cel Bătrân

2

În „Enigma Otiliei”, Felix este:

fiul lui Aglae Tulea

nepotul lui Costache Giurgiuveanu

un chiriaș străin al lui moș Costache

vărul Otiliei

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Moromeți”

„Felix și Otilia”

„Ciocoii noi și vechi”

„Frații Jderi”

4

Cuvintele omonime sunt cele care au:

aceeași formă și sens diferit

aceeași formă și același sens

formă diferită și sens diferit

formă diferită și același sens

1

Cacofonia apare cand întâlnim:

fa fa

ca ca

orice asociație neplăcută de sunete

la la

4

Cuvantul „plug” aparține câmpului lexical al cuvântului:

alt răspuns

a ara

agricultură

plugar

3

Cuvintele polisemantice sunt cele care:

au mai multe sensuri asemănătoare

au mai multe sensuri neasemănătoare

nu se aseamănă decât printr-un singur sens

nu se aseamănă deloc

1

Câte „scrisori” a scris Mihai Eminescu?

5

4

2

3

3

Timpul povestirii este întotdeauna:

trecutul

prezentul și viitorul

prezentul

viitorul

2

Cuvântul „dezghețat” este alcătuit cu ajutorul:

unui prefix

unui sufix

unui sufioid

unui sufix și unui prefix

4

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu este:

un roman istoric

un roman biografic

un roman polițist și un bildungsroman

un roman de dragoste

1

Cine era Bisisica din romanul „Moromeții”, de Marin Preda:

sora lui Ilie Moromete

oaia care îi facea probleme lui Niculaie

fiica cea mică a lui Ilie Moromete

soția lui Ilie Moromete

3

Sinonimul cuvântului „arivist” este:

zgârcit

parvenit

sufletist

timid

3

Incipitul romanului „Enigma Otiliei” este de tip:

balzacian

realist

naturalist

clasic

1

În „Ciocoii vechi și noi”, Chir Costea Chiorul moare:

spânzurat

otrăvit

înnecat

țintuit de urechi în fața prăvăliei sale

3

Primul roman obiectiv al literaturii române este:

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu

„Ion”,de Liviu Rebreanu

„Ciocoii vechi și noi”, de Nicolae Filimon

„Mara”, de Ioan Slavici

1

Naratorul extradiegetic este sinonim cu:

naratorul subiectiv

naratorul care are rolul principal în acțiune

naratorul obiectiv

naratorul care se implică în acțiune

2

Dinu Paturică și Stanică Rațiu se aseamăna prin:

aceeași vârstă

bunătatea sufletească

aspectul fizic

arivism

4

Aurica Țulea din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul:

fetei bătrâne

ambițiosului

retardatului

avarului

3

Ana din „Ion” se află în contrast cu:

Ion

Vasile Baciu

mama lui Ion

Florica

1

Care este obsesia personajului principal din romanul „Ion”:

iubirea

știința

copilul

pământul

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Enigma Otiliei”

„Frații Jderii”

„Amintiri din copilării”

„Întâia noapte de dragoste, ultima noapte de război”

3

Comunicarea cu ajutorul mimicii este:

conversație

comunicare nonverbală

comunicare verbală

comunicare scrisa

2

Anecdota este un tip de:

alt răspuns

dialog

conversație

monolog

1

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2022 invatasingur.ro