Romanul este o specie a genului:

alt răspuns

dramatic

epic

liric

1

Poezia „Luceafărul” aparține poetului:

Nichita Stănescu

George Bacovia

Tudor Arghezi

Mihai Eminescu

2

Scriitorul I.L.Caragiale a scris îndeosebi:

poezii

basme

nuvele

piese de teatru

3

„Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă, este:

schiță

nuvelă

basm

roman

3

În expresia „aromată ca cafeaua”, întâlnim:

cacofonia

personificarea

metafora

epitetul

2

Opera literară „Ion” este scrisă de:

Ioan Slavici

Mircea Eliade

George Călinescu

Liviu Rebreanu

2

Romanul „Enigma Otiliei” a apărut în anul:

2000

1850

1938

1950

1

Autorul scrierii „Istoria literaturii române, de la origini până în prezent” este:

Mihai Eminescu

George Călinescu

Nicolae Filimon

I.L.Caragiale

4

Personificarea este:

parte de vorbire

gen literar

alt răspuns

figură de stil

2

Personajul „Dinu Paturică” aparține romanului:

Cartea nunții

Moromeții

Mara

Ciocoii vechi și noi

1

Primul roman modern al literaturii române a fost:

Pădurea spânzuraților

Moromeții

Maitreyi

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

2

Aglae Țulea din romanul „Enigma Otiliei” este un personaj:

pozitiv

principal

eponim

negativ

1

În anul 1920 a apărut romanul:

Ion

Mara

Enigma Otiliei

Moromeții

3

Personajul Costache Giurgiuveanu din „Enigma Otiliei”, reprezintă:

tipul ambițiosului

tipul arivistului

tipul intelectualului

tipul avarului

1

Specific romanului este:

desfășurarea într-un singur plan narativ

numărul mic de personaje

întinderea temporală mare

întinderea spațială mică

4

Eugen Lovinescu a fost un mare:

cântăreț

critic

romancier

poet

1

Scrierea „Alexandru Lăpușneanul” este:

o nuvelă istorică

o poezie

o biografie

o nuvelă fantastică

2

I.L.Caragiale a murit în anul:

1912

1838

1930

1900

4

Personajul eponim reprezintă:

personajul negativ

personajul care dă numele scrierii respective

personajul episodic

personajul secundar

1

Poezia „Flori de mucigai” aparține lui:

Tudor Arghezi

Mihai Eminescu

George Bacovia

Nichita Stănescu

2

Acțiunea din romanul „Ion” se desfășoară în:

București

Ardeal

Bucovina

Moldova

3

În romanul „Mara”, Persida este:

sora lui Natl

personajul negativ

fiica Marei

personajul eponim

1

În „Povestea lui Harap-Alb” personajul eponim este:

Împăratul Roșu

Calul

Harap-Alb

Spânul

4

În romanul „Ion”, naratorul este:

obiectiv

subiectiv

necreditabil

omniscient

2

Construcția „avansează înainte” este:

un pleonasm

o personificare

o comparație

un paronim

4

În romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, personajul principal este:

Tănase Vasilescu Lumânăraru

Ela

Ștefan Gheorghidiu

Nae Ghiorghidiu

1

Tema romanului ”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” este:

a banului

avariția

a paternității

a căsniciei nerealizate

2

Nicolae Filimon este întemeietorul cărui gen literar?

romanul

schița

poezia

basmul

3

Tehnica contrapunctului reprezintă:

caracterizarea personajelor din mai multe perspective

autocaracterizarea personajelor

prezentarea aceleiași teme în planuri diferite

prezentarea diferitelor teme în planuri diferite

2

Genul liric este specific:

poeziei

piesei de teatru

romanului

nuvelei

1

Emițătorul este:

cel care emite mesajul

mesajul transmis

mediul prin care se transmite mesajul

cel care primește mesajul

2

Comunicarea nonverbală se face:

cu ajutorul cuvintelor

cu sunete și cuvinte

în scris

cu ajutorul semnelor

1

Cuvântul „postelnic” este un:

regionalism

neologism

arhaism

cuvânt de origine științifică

4

Poezia „Zburătorul” este scrisă de:

Marin Sorescu

Ion Barbu

Ion Heliade-Rădulescu

Tudor Arghezi

1

Construcția „Maria, pe care o cunoști și tu, îi e frică de câini.” este:

un anacolut

o tautologie

o cacofonie

o construcție incorectă gramatical

3

Antonimul cuvantului „gol” este:

vid

nul

plin

nud

4

Forma de conversație între două sau mai multe persoane se numește:

dialog

discurs

monolog

confesiune

2

Acțiunea romanului „Ion”:

se desfășoară în mai multe planuri narative

este circulară

se desfașoară pe un singur plan narativ

este deschisă

1

„Domnul Goe”, scrisă de I.L.Caragiale este:

o schiță

o poezie

un roman

o nuvelă

2

O piesă de teatru este alcătuită din:

acte

versuri

acte și scene

alt răspuns

3

Naratorul este:

cel care povestește

cel care ascultă

cel care acționează

cel care scrie

1

Ion Creangă s-a născut în:

Craiova

București

Siliștea-Gumești

Humulești

4

„Romeo și Julieta” a fost scrisă de:

Marcel Proust

Honore de Balzac

Jane Austen

William Shakespeare

1

Acțiunea din romanul „Enigma Otililei” se desfășoară în:

Moldova

Ardeal

București

Banat

4

Autorul romanului „Nuntă în cer” este:

Mihail Sadoveanu

Mircea Eliade

Marin Sorescu

Marin Preda

1

Poetul Mircea Dinescu:

a murit în anul 1987

a murit în anul 1890

a murit în anul 1900

încă trăiește

3

Personajul principal al nuvelei „La țigănci” este:

Hildegard

țiganca bătrână

Gavrilescu

Elsa

1

Cuvantul „curechi” este un:

cuvânt de origine străina

regionalism

arhaism

neologism

2

Otilia din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul personajului:

fată batrână

alt răspuns

avar

ambițios

4

Ilie Moromete, din „Moromeții” este:

capul familiei

unul dintre copii

primarul satului

polițistul satului

1

Romanul „Ion” a apărut în anul:

1930

1938

1928

1920

1

George Călinescu a împrumutat metoda balzaciană din scrierile sale, de la:

alt răspuns

Marcel Proust

Honore de Balzac

James Joyce

3

Autorul este:

cel care ascultă

cel care joaca un rol

cel care povestește

cel care scrie

2

Piesa de teatru „O noapte furtunoasă” a fost scrisă de:

Liviu Rebreanu

Mircea Eliade

Marin Preda

I.L.Caragiale

1

Opera literară „Miorița” este:

o poezie

o doină

o epopee

o baladă

4

Eugen Lovinescu a fost:

un poet

un critic

un romancier

alt răspuns

2

Opera literară „După melci” a fost scrisă de:

Mihai Eminescu

Marin Sorescu

Tudor Arghezi

Ion Barbu

1

Iluminismul este:

o specie a genului liric

un curent cultural

o specie literară

un gen literar

3

Mihai Eminescu s-a remarcat datorită:

basmelor

poeziilor

povestirilor

nuvelelor

4

Portretul moral al unui personaj reprezintă:

aspectul exterior

înfățișarea

calitățile sufletești

calitățile fizice

1

Replica de dimensiuni ample, emisă de o persoană și care nu are un destinatar precizat este:

dialogul

conversația

monologul

scrisoarea

4

Canalul prin care se transmite un mesaj este:

mediul prin care se transmite

codul mesajului

receptorul

emițătorul

1

Schema comunicării cuprinde:

cod, canal, mesaj

emițător, receptor, mesaj

emițător, mesaj, cod

emițător, mesaj, receptor, canal, cod

2

Neologismele au început să pătrundă în lingvistica românească:

la sfârșitul secolului al XVIII-lea

în secolul al XIX-lea

în secolul al XV-lea

la începutul secolului al XVI-lea

3

Cuvântul „weekend” este un:

neologism

arhaism

termen tehnic

regionalism

4

Cuvântul „dramatiza” este alcătuit cu ajutorul unui:

sufixoid

prefix

sufix

prefixoid

1

Din punct de vedere al punctuației, care enunț este corect:

Orasul lui natal Brașov, este minunat.

Orasul, lui natal, Brașov este minunat.

Orașul lui natal, Brașov, este minunat.

Orasul, lui, natal, Brașov, este, minunat.

1

Cuvantul „copilărie” aparține familiei lexicale a cuvântului:

copiliță

copilaș

copil

a copilări

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Frații Jderii”

„Ciocoii vechi și noi”

„Ultima noapte de război, întâia noapte de dragoste”

„Moromeți”

4

Câte sinonome are cuvântul „mare”:

3

1

4

2

4

În „Ciocoii vechi și noi”, Chera Duduca:

moare aruncată în Dunare

moare spânzurată

nu moare

moare arsă pe rug

3

Frații Jderi erau la număr:

5

4

2

7

2

Copilul lui Ion, care moare, din romanul „Ion”, se numea:

Aurel

Elena

Marian

Petrișor

4

Ana, din romanul „Ion”:

se spânzură

este ucisă de către Ion

este otravită

nu moare

1

Nică, din „Amintiri din copilărie”, face următoarea boacănă:

fură hainele fetelor de la scăldat

fură banii mătușii sale

omoară pupăza din tei

dărâmă casa Irinucăi

1

Cel mai mic dintre frații Jderi de numea:

Ionuț

Simion

Alexandru

Damian

3

Acțiunea din „Frații Jderi” se desfășoară în timpul domniei lui:

Vlad Țepeș

Mihai Viteazul

Mircea cel Bătrân

Ștefan cel Mare

2

În „Enigma Otiliei”, Felix este:

fiul lui Aglae Tulea

nepotul lui Costache Giurgiuveanu

vărul Otiliei

un chiriaș străin al lui moș Costache

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Frații Jderi”

„Ciocoii noi și vechi”

„Felix și Otilia”

„Moromeți”

4

Cuvintele omonime sunt cele care au:

formă diferită și sens diferit

aceeași formă și sens diferit

formă diferită și același sens

aceeași formă și același sens

1

Cacofonia apare cand întâlnim:

ca ca

fa fa

orice asociație neplăcută de sunete

la la

4

Cuvantul „plug” aparține câmpului lexical al cuvântului:

alt răspuns

agricultură

plugar

a ara

3

Cuvintele polisemantice sunt cele care:

nu se aseamănă deloc

au mai multe sensuri neasemănătoare

au mai multe sensuri asemănătoare

nu se aseamănă decât printr-un singur sens

1

Câte „scrisori” a scris Mihai Eminescu?

2

5

3

4

3

Timpul povestirii este întotdeauna:

prezentul și viitorul

viitorul

trecutul

prezentul

2

Cuvântul „dezghețat” este alcătuit cu ajutorul:

unui sufix

unui sufix și unui prefix

unui prefix

unui sufioid

4

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu este:

un roman de dragoste

un roman polițist și un bildungsroman

un roman istoric

un roman biografic

1

Cine era Bisisica din romanul „Moromeții”, de Marin Preda:

oaia care îi facea probleme lui Niculaie

fiica cea mică a lui Ilie Moromete

sora lui Ilie Moromete

soția lui Ilie Moromete

3

Sinonimul cuvântului „arivist” este:

timid

sufletist

zgârcit

parvenit

3

Incipitul romanului „Enigma Otiliei” este de tip:

realist

balzacian

clasic

naturalist

1

În „Ciocoii vechi și noi”, Chir Costea Chiorul moare:

spânzurat

otrăvit

țintuit de urechi în fața prăvăliei sale

înnecat

3

Primul roman obiectiv al literaturii române este:

„Mara”, de Ioan Slavici

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu

„Ciocoii vechi și noi”, de Nicolae Filimon

„Ion”,de Liviu Rebreanu

1

Naratorul extradiegetic este sinonim cu:

naratorul care are rolul principal în acțiune

naratorul care se implică în acțiune

naratorul subiectiv

naratorul obiectiv

2

Dinu Paturică și Stanică Rațiu se aseamăna prin:

aceeași vârstă

aspectul fizic

arivism

bunătatea sufletească

4

Aurica Țulea din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul:

fetei bătrâne

ambițiosului

retardatului

avarului

3

Ana din „Ion” se află în contrast cu:

Vasile Baciu

mama lui Ion

Ion

Florica

1

Care este obsesia personajului principal din romanul „Ion”:

pământul

știința

iubirea

copilul

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Frații Jderii”

„Enigma Otiliei”

„Amintiri din copilării”

„Întâia noapte de dragoste, ultima noapte de război”

3

Comunicarea cu ajutorul mimicii este:

comunicare scrisa

conversație

comunicare nonverbală

comunicare verbală

2

Anecdota este un tip de:

dialog

alt răspuns

monolog

conversație

1

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2020 invatasingur.ro