Romanul este o specie a genului:

alt răspuns

dramatic

liric

epic

1

Poezia „Luceafărul” aparține poetului:

George Bacovia

Nichita Stănescu

Tudor Arghezi

Mihai Eminescu

2

Scriitorul I.L.Caragiale a scris îndeosebi:

poezii

basme

piese de teatru

nuvele

3

„Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă, este:

schiță

roman

nuvelă

basm

3

În expresia „aromată ca cafeaua”, întâlnim:

personificarea

metafora

cacofonia

epitetul

2

Opera literară „Ion” este scrisă de:

Mircea Eliade

Liviu Rebreanu

George Călinescu

Ioan Slavici

2

Romanul „Enigma Otiliei” a apărut în anul:

1950

2000

1850

1938

1

Autorul scrierii „Istoria literaturii române, de la origini până în prezent” este:

Mihai Eminescu

Nicolae Filimon

George Călinescu

I.L.Caragiale

4

Personificarea este:

figură de stil

alt răspuns

gen literar

parte de vorbire

2

Personajul „Dinu Paturică” aparține romanului:

Ciocoii vechi și noi

Moromeții

Mara

Cartea nunții

1

Primul roman modern al literaturii române a fost:

Pădurea spânzuraților

Moromeții

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

Maitreyi

2

Aglae Țulea din romanul „Enigma Otiliei” este un personaj:

principal

eponim

negativ

pozitiv

1

În anul 1920 a apărut romanul:

Ion

Mara

Moromeții

Enigma Otiliei

3

Personajul Costache Giurgiuveanu din „Enigma Otiliei”, reprezintă:

tipul ambițiosului

tipul intelectualului

tipul arivistului

tipul avarului

1

Specific romanului este:

numărul mic de personaje

întinderea temporală mare

întinderea spațială mică

desfășurarea într-un singur plan narativ

4

Eugen Lovinescu a fost un mare:

cântăreț

critic

romancier

poet

1

Scrierea „Alexandru Lăpușneanul” este:

o nuvelă fantastică

o nuvelă istorică

o biografie

o poezie

2

I.L.Caragiale a murit în anul:

1930

1838

1912

1900

4

Personajul eponim reprezintă:

personajul secundar

personajul episodic

personajul care dă numele scrierii respective

personajul negativ

1

Poezia „Flori de mucigai” aparține lui:

George Bacovia

Nichita Stănescu

Mihai Eminescu

Tudor Arghezi

2

Acțiunea din romanul „Ion” se desfășoară în:

Ardeal

Bucovina

București

Moldova

3

În romanul „Mara”, Persida este:

personajul negativ

personajul eponim

fiica Marei

sora lui Natl

1

În „Povestea lui Harap-Alb” personajul eponim este:

Împăratul Roșu

Harap-Alb

Calul

Spânul

4

În romanul „Ion”, naratorul este:

necreditabil

obiectiv

subiectiv

omniscient

2

Construcția „avansează înainte” este:

un paronim

o comparație

un pleonasm

o personificare

4

În romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, personajul principal este:

Ela

Ștefan Gheorghidiu

Tănase Vasilescu Lumânăraru

Nae Ghiorghidiu

1

Tema romanului ”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” este:

avariția

a paternității

a banului

a căsniciei nerealizate

2

Nicolae Filimon este întemeietorul cărui gen literar?

schița

romanul

poezia

basmul

3

Tehnica contrapunctului reprezintă:

prezentarea aceleiași teme în planuri diferite

autocaracterizarea personajelor

prezentarea diferitelor teme în planuri diferite

caracterizarea personajelor din mai multe perspective

2

Genul liric este specific:

piesei de teatru

nuvelei

poeziei

romanului

1

Emițătorul este:

mesajul transmis

cel care emite mesajul

mediul prin care se transmite mesajul

cel care primește mesajul

2

Comunicarea nonverbală se face:

cu sunete și cuvinte

cu ajutorul cuvintelor

în scris

cu ajutorul semnelor

1

Cuvântul „postelnic” este un:

regionalism

cuvânt de origine științifică

neologism

arhaism

4

Poezia „Zburătorul” este scrisă de:

Tudor Arghezi

Ion Heliade-Rădulescu

Marin Sorescu

Ion Barbu

1

Construcția „Maria, pe care o cunoști și tu, îi e frică de câini.” este:

o tautologie

o construcție incorectă gramatical

un anacolut

o cacofonie

3

Antonimul cuvantului „gol” este:

nul

plin

nud

vid

4

Forma de conversație între două sau mai multe persoane se numește:

discurs

confesiune

monolog

dialog

2

Acțiunea romanului „Ion”:

este deschisă

se desfășoară în mai multe planuri narative

se desfașoară pe un singur plan narativ

este circulară

1

„Domnul Goe”, scrisă de I.L.Caragiale este:

un roman

o schiță

o nuvelă

o poezie

2

O piesă de teatru este alcătuită din:

versuri

acte

alt răspuns

acte și scene

3

Naratorul este:

cel care scrie

cel care acționează

cel care ascultă

cel care povestește

1

Ion Creangă s-a născut în:

Craiova

București

Siliștea-Gumești

Humulești

4

„Romeo și Julieta” a fost scrisă de:

Jane Austen

Marcel Proust

William Shakespeare

Honore de Balzac

1

Acțiunea din romanul „Enigma Otililei” se desfășoară în:

București

Banat

Ardeal

Moldova

4

Autorul romanului „Nuntă în cer” este:

Mircea Eliade

Marin Sorescu

Marin Preda

Mihail Sadoveanu

1

Poetul Mircea Dinescu:

încă trăiește

a murit în anul 1987

a murit în anul 1890

a murit în anul 1900

3

Personajul principal al nuvelei „La țigănci” este:

țiganca bătrână

Elsa

Hildegard

Gavrilescu

1

Cuvantul „curechi” este un:

regionalism

arhaism

neologism

cuvânt de origine străina

2

Otilia din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul personajului:

avar

fată batrână

alt răspuns

ambițios

4

Ilie Moromete, din „Moromeții” este:

polițistul satului

capul familiei

primarul satului

unul dintre copii

1

Romanul „Ion” a apărut în anul:

1928

1920

1938

1930

1

George Călinescu a împrumutat metoda balzaciană din scrierile sale, de la:

James Joyce

Marcel Proust

Honore de Balzac

alt răspuns

3

Autorul este:

cel care joaca un rol

cel care scrie

cel care povestește

cel care ascultă

2

Piesa de teatru „O noapte furtunoasă” a fost scrisă de:

Liviu Rebreanu

I.L.Caragiale

Mircea Eliade

Marin Preda

1

Opera literară „Miorița” este:

o epopee

o doină

o baladă

o poezie

4

Eugen Lovinescu a fost:

un poet

un romancier

un critic

alt răspuns

2

Opera literară „După melci” a fost scrisă de:

Ion Barbu

Mihai Eminescu

Marin Sorescu

Tudor Arghezi

1

Iluminismul este:

un gen literar

o specie literară

un curent cultural

o specie a genului liric

3

Mihai Eminescu s-a remarcat datorită:

povestirilor

poeziilor

basmelor

nuvelelor

4

Portretul moral al unui personaj reprezintă:

calitățile sufletești

aspectul exterior

calitățile fizice

înfățișarea

1

Replica de dimensiuni ample, emisă de o persoană și care nu are un destinatar precizat este:

dialogul

scrisoarea

monologul

conversația

4

Canalul prin care se transmite un mesaj este:

codul mesajului

mediul prin care se transmite

emițătorul

receptorul

1

Schema comunicării cuprinde:

cod, canal, mesaj

emițător, receptor, mesaj

emițător, mesaj, cod

emițător, mesaj, receptor, canal, cod

2

Neologismele au început să pătrundă în lingvistica românească:

la începutul secolului al XVI-lea

în secolul al XIX-lea

în secolul al XV-lea

la sfârșitul secolului al XVIII-lea

3

Cuvântul „weekend” este un:

termen tehnic

arhaism

neologism

regionalism

4

Cuvântul „dramatiza” este alcătuit cu ajutorul unui:

sufix

sufixoid

prefixoid

prefix

1

Din punct de vedere al punctuației, care enunț este corect:

Orasul, lui natal, Brașov este minunat.

Orașul lui natal, Brașov, este minunat.

Orasul, lui, natal, Brașov, este, minunat.

Orasul lui natal Brașov, este minunat.

1

Cuvantul „copilărie” aparține familiei lexicale a cuvântului:

copil

copilaș

a copilări

copiliță

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Ciocoii vechi și noi”

„Frații Jderii”

„Ultima noapte de război, întâia noapte de dragoste”

„Moromeți”

4

Câte sinonome are cuvântul „mare”:

3

2

1

4

4

În „Ciocoii vechi și noi”, Chera Duduca:

nu moare

moare spânzurată

moare aruncată în Dunare

moare arsă pe rug

3

Frații Jderi erau la număr:

4

2

7

5

2

Copilul lui Ion, care moare, din romanul „Ion”, se numea:

Elena

Marian

Aurel

Petrișor

4

Ana, din romanul „Ion”:

se spânzură

nu moare

este otravită

este ucisă de către Ion

1

Nică, din „Amintiri din copilărie”, face următoarea boacănă:

fură banii mătușii sale

dărâmă casa Irinucăi

omoară pupăza din tei

fură hainele fetelor de la scăldat

1

Cel mai mic dintre frații Jderi de numea:

Alexandru

Damian

Ionuț

Simion

3

Acțiunea din „Frații Jderi” se desfășoară în timpul domniei lui:

Mircea cel Bătrân

Vlad Țepeș

Mihai Viteazul

Ștefan cel Mare

2

În „Enigma Otiliei”, Felix este:

fiul lui Aglae Tulea

nepotul lui Costache Giurgiuveanu

vărul Otiliei

un chiriaș străin al lui moș Costache

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Ciocoii noi și vechi”

„Frații Jderi”

„Felix și Otilia”

„Moromeți”

4

Cuvintele omonime sunt cele care au:

aceeași formă și același sens

formă diferită și sens diferit

formă diferită și același sens

aceeași formă și sens diferit

1

Cacofonia apare cand întâlnim:

ca ca

orice asociație neplăcută de sunete

fa fa

la la

4

Cuvantul „plug” aparține câmpului lexical al cuvântului:

alt răspuns

a ara

agricultură

plugar

3

Cuvintele polisemantice sunt cele care:

nu se aseamănă decât printr-un singur sens

nu se aseamănă deloc

au mai multe sensuri neasemănătoare

au mai multe sensuri asemănătoare

1

Câte „scrisori” a scris Mihai Eminescu?

4

5

2

3

3

Timpul povestirii este întotdeauna:

prezentul

viitorul

trecutul

prezentul și viitorul

2

Cuvântul „dezghețat” este alcătuit cu ajutorul:

unui sufioid

unui sufix și unui prefix

unui prefix

unui sufix

4

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu este:

un roman biografic

un roman de dragoste

un roman polițist și un bildungsroman

un roman istoric

1

Cine era Bisisica din romanul „Moromeții”, de Marin Preda:

sora lui Ilie Moromete

oaia care îi facea probleme lui Niculaie

fiica cea mică a lui Ilie Moromete

soția lui Ilie Moromete

3

Sinonimul cuvântului „arivist” este:

timid

zgârcit

sufletist

parvenit

3

Incipitul romanului „Enigma Otiliei” este de tip:

realist

balzacian

clasic

naturalist

1

În „Ciocoii vechi și noi”, Chir Costea Chiorul moare:

otrăvit

țintuit de urechi în fața prăvăliei sale

spânzurat

înnecat

3

Primul roman obiectiv al literaturii române este:

„Ciocoii vechi și noi”, de Nicolae Filimon

„Ion”,de Liviu Rebreanu

„Mara”, de Ioan Slavici

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu

1

Naratorul extradiegetic este sinonim cu:

naratorul obiectiv

naratorul care se implică în acțiune

naratorul subiectiv

naratorul care are rolul principal în acțiune

2

Dinu Paturică și Stanică Rațiu se aseamăna prin:

aceeași vârstă

arivism

aspectul fizic

bunătatea sufletească

4

Aurica Țulea din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul:

avarului

ambițiosului

retardatului

fetei bătrâne

3

Ana din „Ion” se află în contrast cu:

Florica

mama lui Ion

Vasile Baciu

Ion

1

Care este obsesia personajului principal din romanul „Ion”:

pământul

iubirea

știința

copilul

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Întâia noapte de dragoste, ultima noapte de război”

„Enigma Otiliei”

„Frații Jderii”

„Amintiri din copilării”

3

Comunicarea cu ajutorul mimicii este:

comunicare scrisa

comunicare verbală

conversație

comunicare nonverbală

2

Anecdota este un tip de:

conversație

dialog

alt răspuns

monolog

1

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2023 invatasingur.ro