Poezia „Memento mori” este scrisă de:

George Coșbuc

Mihai Eminescu

Lucian Blaga

2

Structura limbii române este esențial:

slavă

dacă

latină

1

În limba romană, „Vulgus” înseamnă:

gloată

vulgar

pătrunderi

3

Au devenit mult mai târziu limbi naționale:

catalana, sarda

spaniola, franceza

dalmata, occitana

2

Romanii au pătruns în Peninsula Balcanică pe la sfârșitul secolului:

al II-lea î.Hr.

al III-lea î.Hr.

al IV-lea î.Hr.

2

Războaiele dintre daci și romani au început cu înfruntarea din anul 86 d.Hr., când romanii au fost nevoiți să se recunoasca învinși la:

Argedava

Sarmizegetusa

Tapae

1

Traian a urcat pe tron în anul:

97 d.Hr.

98 d.Hr.

99 d.Hr.

3

Primul război dintre daci și romani a avut loc în perioada:

102-103 d.Hr.

103-104 d.Hr.

101-102 d.Hr.

3

„Dacia Felix” înseamnă:

Dacia cea fericită

Dacia lui Felix

Felix, conducătorul Daciei

2

Afirmă că Traian a colonizat Dacia cu oamenii aduși din toate regiunile imperiului:

Eutropius

Alexandru Rosetti

Herodot

1

Prin expresia „ex toto orbe romano” se înțelege:

toți orbii romani

din toata lumea romană

toți romanii martiri

1

Care împărat acordă cetățenie romană tuturor locuitorilor Daciei?

Caracalla

Aurelian

Traian

3

Împaratul Caracalla acordă cetățenie romană tuturor locuitorilor Daciei prin:

Constitutio Antoniniana

Tropaeum Traiani

„Istoriile sale”

2

Dobrogea s-a mai numit:

Sciția

Sciția Mare

Sciția Mică

3

Traducerea Bibliei în limba latină este cunoscută sub numele de:

Appendix Probi

Vulgata

Getica

3

„Appendix Probi” este:

o inscripție

un manuscris

a lucrare lexicografică

2

Studierea limbilor romanice se face prin:

lucrări lexicografice

citirea manuscriselor

metoda comparativ-istorică

1

Din latina vulgară apare:

latina clasică

spaniola

româna comună

3

Vocala care apare mai târziu, prin care se individualizează limba română în cadrul limbilor romanice este:

vocala ”â”

vocala „o”

vocala ”u”

3

Care din consoanele de mai jos nu existau în limba latină?

w, y

ț, ș

m, n

2

Fenomenul prin care „l” intervocalic se transformă în „r” se numește:

rotac

rotacism

rotire

3

Vocala accentuată „o”, urmată de „e”, „a” sau „â”:

se transformă în „u”

se diftonghează

dispare

1

Câte declinări sunt în limba latină?

cinci

patru

trei

3

În limba română, vocabularul fundamental de origine latină este în proporție de:

70 - 75%

65 - 70%

60 - 65%

2

„Ego Zenovius votum posui” se traduce:

Zenovius depune ofranda

Depun ofrandă lui Zenovius

Eu, Zenovius, am depus ofranda

2

Teoria formării limbii române doar la nord de Dunăre este infirmată de existența unor:

dialecte românești

lucrări lexicografice

inscripții

1

Robert Roesler susținea teoria formării limbii române:

atât la nord cât și la sud de Dunăre

doar la sud de Dunăre

doar la nord de Dunăre

2

Teoria formării limbii române atât la nordul Dunării, cât și la sudul Dunării era susținută de:

Școala Ardeleană

Franz Joseph Sulzer

Dimitrie Cantemir

3

Inscripția cu litere latine: „Decebalus per Scorilo” înseamnă:

Scorilo, fiul lui Decebal

Decebal, fiul lui Scorilo

Decebal și Scorilo

1

Cuvântul „brazdă” provine din limba:

greacă

maghiară

slavă

3

De origine turcă este cuvântul:

plug

mezel

omidă

2

Scrierile istorice în limba slavonă sunt:

scrierile religioase canonice

cronicile bizantine și sârbești

carțile populare

3

La Brașov, în 1557 înființează tiparnița:

Coresi

Johannes Benkner

Dosoftei

1

Operele „Cazania sau Cartea Românească de învățătură”, și „Stihuri la stema domniei Moldovei” aparțin lui:

Radu Greceanu

Varlaam

Dosoftei

2

Traduce „Noul Testament” în 1648 la Alba Iulia, cunoscut sub numele de „Noul Testament de la Bălgrad”:

Șerban Greceanul

Antim Ivireanul

Simion Ștefan

3

În secolul al XVIII-lea, Antim Ivireanul adaugă un nou tip de scriere, cel al predicilor reunite sub titlul:

Psaltirea pre versuri tocmită

Biblia

Didahii

2

Frații Șerban si Radu Greceanul traduc în 1688:

Psaltirea pre versuri tocmită

Biblia

Cazania

1

Cronicile slavone ale calugărilor Macarie, Eftimie și Azarie au ca model:

cronicile domnești originale

scrierile apocrife

scrierile bizantine

3

Grigore Ureche scrie Letopisețul Țării Moldovei de la:

de la Aron-Vodă până la Dabja-Vodă

de la Dabja-Vodă până la a doua domnie a lui Constantin Macrovordat

descălecatul lui Dragoș-Vodă până la a doua domnie a lui Aron-Vodă

1

Nu este contemporan cu faptele prezentate în Letopiseț:

Grigore Ureche

Ion Neculce

Miron Costin

1

Care cronicar este întemeietorul portretului anecdotic?

Ion Neculce

Grigore Ureche

Miron Costin

1

Grigore Ureche este cronicar:

moldovean

ardelean

muntean

3

Nu este cronică munteană:

Cronicile Bălenilor

Letopisețul Cantacuzinesc

Letopisețul Țării Moldovei

2

Ambele cronici muntenești debutează cu întemeierea Țării Românești, plasată în 1290, și se termină cu referiri la anul:

1687

1686

1688

3

Opera „Istoria Țării Românești” aparține lui:

Constantin Brâncoveanu

Constantin Cantacuzino

Radu Popescu

2

Radu Greceanu redactează o cronică ce tratează domnia lui:

Constantin Cantacuzino

Constantin Brâncoveanu

Nicolae Mavrocordat

3

Substantivul limbii române este:

slav

dac

latin

1

Stratul limbii române este:

slav

latin

dac

3

Adstratul limbii române este:

latin

slav

dac

2

Umanismul a apărut în Europa în secolul:

al XVI - lea

al XV - lea

al XIV - lea

2

Care dintre următoarele caracteristici nu sunt specifice curentului umanist?

dezvoltarea știintelor și a artelor

caracterul antidogmatic și antifeudal

alegerea drept model a anticilor

3

Umanismul românesc a aparut în secolul:

al XVII - lea

al XV - lea

al XVI - lea

2

Primul umanist român a fost:

Dimitrie Cantemir

Grigore Ureche

Nicolaus Olahus

3

Lucrarea fundamentală a lui Nicolaus Olahus este:

Istoria ieroglifică

Hungaria

Descriptio Moldavie

3

Cel mai mare umanist român a fost:

Neagu Basarab

Dimitrie Cantemir

Nicolaus Olahus

2

Care din scrierile de mai jos nu este a lui Dimitrie Cantemir?

Istoria ieroglifică

Hungaria

Descriptio Moldavie

1

Reprezentant al umanismului european este:

Michelangelo Buonarroti

Dimitrie Cantemir

Voltaire

2

Iluminatul este o mișcare ideologică și culturală caracteristică secolului:

al XIX - lea

al XX - lea

al XVIII - lea

1

Iluminismul ia naștere în:

Franța și Anglia

Spania

Italia

2

Reprezentant al iluminismului este:

Kant

Giovanni Boccaccio

Francis Bacon

3

Cea mai unitară și sistematică manifestare iluministă la noi a fost:

Letopisețul Tării Moldovei

Școala Ardeleană

Istoria Țării Rumânești

3

Reprezentanți ai Școlii Ardelene sunt:

Gheorghe Șincai, Petru Maior

I.B. Deleanu, Samuil Micu

Gheorghe Șincai, Petru Maior, I.B. Deleanu, Samuil Micu

2

Reprezentanții Școlii Ardelene cereau drepturi egale pentru românii din Transilvania prin:

Hronica românilor și a mai multor neamuri

Lexiconul de la Buda

Supplex libellus valahorum Transilvania

1

Care din scrierile de mai jos nu este a lui Ion Budai Deleanu?

Țiganiada

Lexiconul de la Buda

De originibus populorum Transilvaniae

3

„Istoria pentru începutul românilor în Dachia” a fost scrisă de:

Samuil Micu

Petru Maior

Gheorghe Șincai

2

Prima reprezentație teatrală în limba română în Țara Românească a avut loc în anul:

1816

1820

1818

2

Gheorghe Asachi înființează în Moldova ziarul:

Curierul românesc

Foaia inimii

Albina Românească

3

Cei patru reprezentanți ai Școlii Ardelene nu s-au ocupat de:

manifeste

tipărire de manuale

școli

2

Un produs tipic al iluminismului este „Enciclopedia” redactată de:

Diderot, Voltaire și d' Alambert

Diderot

Kant

3

Ion Budai Deleanu a murit în anul:

1820

1821

1819

2

Ion Budai Deleanu este originar din zona:

Oradea

Alba-Iulia

Hunedoara

1

Deleanu se autoexileaza în:

Livov

Italia

Grecia

2

Acțiunea operei „Țiganiada” este plasată în:

Moldova

Țara Românească

Transilvania

2

În timpul cărei domnii este plasată acțiunea operei „Țiganiada”?

Alexandru cel Bun

Vlad Țepes

Mircea cel Bătrân

3

Cânturile al X-lea și al XI-lea din „Țiganiada” prezintă:

modul în care țiganii sunt supuși unor teste de Vlad Țepeș

dezbaterile țiganilor legate de formarea unui stat propriu

modul în care este furată Romica, logodnica lui Parpangel

1

Textul „Țiganiada”, ca specie literară, este:

epopee

tragedie

nuvelă

3

Textul „Țiganiada” este alcătuit din:

11 cânturi

13 cânturi

12 cânturi

2

Substantivele comune „brad”, „brâu”, „buză”, provin din limba:

latină

dacă

slavă

1

În limba română se păstrează cazurile din limba latină, cu excepția:

genitivului

dativului

ablativului

3

„De gustibus non est disputandum” se traduce:

gusturile se discută

discutăm gusturile

gusturile nu se discută

3

Textul „Psaltirea pre versuri tocmită” a fost scris de:

Varlaam

Dosoftei

Antim Ivireanul

1

Vasile Pârvan a publicat o lucrare cu titlul:

Getica

Appendix Probi

Constitutio Antoniniana

1

În legatură cu teritoriul de formare a limbii române există:

patru teorii

două teorii

trei teorii

2

Regula de transformare a limbii latine în română este:

în situația vocală-b-vocală, se dublează b

căderea consoanelor finale m,n,t,s

consoanele duble dispar

1

Bogdan Petriceicu Hașdeu susținea teoria formării limbii române:

doar la sud de Dunăre

doar la nord de Dunăre

atât la sud cat și la nord de Dunăre

2

Care din următoarele texte, rămas în manuscris și realizat la sfârșitul secolului al XV-lea și începutul secolului al XVI-lea, nu este o traducere în limba română a unei cărți de cult?

Psaltirea Scheiană

Codicele Voronețean

Letopisețul Țării Moldovei

3

Antim Ivireanul reunește sub titlul „Didahii”:

27 de predici

26 de predici

28 de predici

3

Cultura scrisă în limba română a aparut târziu, primul document fiind:

Psaltirea Voronețeană

Învațăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie

Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung, din 1521

1

Miron Costin scrie Letopisețul Țării Moldovei de la Aron-Vodă pâna la Dabja-Vodă între anii:

1595 - 1661

1359 - 1594

1661 - 1743

2

Ion Neculce pune cele 42 de legende în fruntea Letopisețului, sub titlul:

Țiganiada

O samă de cuvinte

Zodia Cancerului

2

Iluminismul mai poate fi numit:

secolul bazat pe rațiune

secolul luminilor

secolul dedicat omului

3

Aldea, Bogdan, Dumitru sunt nume de origine:

maghiară

slavă

dacă

2

Nu există în limba latină dar a aparut în română:

articolul hotărât

pronumele

numeralul

3

Sintaxa limbii române, în general, este moștenită din:

latină

slavă

dacă

1

Johann Christian Engel susține teoria formării limbii române:

doar la sud de Dunăre

doar la nord de Dunăre

atât la sud cat și la Nord de Dunăre

2

Cuvântul „trandafir” este de origine:

maghiară

turcă

greacă

1

Nu este cronicar moldovean:

Dimitrie Cantemir

Grigore Ureche

Ion Neculce

2

Consoanele m, n, s, t, de la la sfârșitul cuvintelor latinești, în limba română:

dispar

li se adaugă „a”

se dublează

2

Prima tiparniță a apărut în anul:

1558

1557

1559

1

Dosoftei scrie „Psaltirea pre versuri tocmită” în anul:

1773

1672

1673

3

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2024 invatasingur.ro