Poezia „Memento mori” este scrisă de:

Mihai Eminescu

George Coșbuc

Lucian Blaga

2

Structura limbii române este esențial:

dacă

slavă

latină

1

În limba romană, „Vulgus” înseamnă:

vulgar

gloată

pătrunderi

3

Au devenit mult mai târziu limbi naționale:

spaniola, franceza

dalmata, occitana

catalana, sarda

2

Romanii au pătruns în Peninsula Balcanică pe la sfârșitul secolului:

al II-lea î.Hr.

al IV-lea î.Hr.

al III-lea î.Hr.

2

Războaiele dintre daci și romani au început cu înfruntarea din anul 86 d.Hr., când romanii au fost nevoiți să se recunoasca învinși la:

Tapae

Argedava

Sarmizegetusa

1

Traian a urcat pe tron în anul:

99 d.Hr.

97 d.Hr.

98 d.Hr.

3

Primul război dintre daci și romani a avut loc în perioada:

103-104 d.Hr.

102-103 d.Hr.

101-102 d.Hr.

3

„Dacia Felix” înseamnă:

Dacia cea fericită

Felix, conducătorul Daciei

Dacia lui Felix

2

Afirmă că Traian a colonizat Dacia cu oamenii aduși din toate regiunile imperiului:

Alexandru Rosetti

Eutropius

Herodot

1

Prin expresia „ex toto orbe romano” se înțelege:

din toata lumea romană

toți romanii martiri

toți orbii romani

1

Care împărat acordă cetățenie romană tuturor locuitorilor Daciei?

Traian

Aurelian

Caracalla

3

Împaratul Caracalla acordă cetățenie romană tuturor locuitorilor Daciei prin:

Tropaeum Traiani

Constitutio Antoniniana

„Istoriile sale”

2

Dobrogea s-a mai numit:

Sciția

Sciția Mare

Sciția Mică

3

Traducerea Bibliei în limba latină este cunoscută sub numele de:

Getica

Appendix Probi

Vulgata

3

„Appendix Probi” este:

un manuscris

a lucrare lexicografică

o inscripție

2

Studierea limbilor romanice se face prin:

metoda comparativ-istorică

lucrări lexicografice

citirea manuscriselor

1

Din latina vulgară apare:

spaniola

româna comună

latina clasică

3

Vocala care apare mai târziu, prin care se individualizează limba română în cadrul limbilor romanice este:

vocala ”u”

vocala „o”

vocala ”â”

3

Care din consoanele de mai jos nu existau în limba latină?

m, n

ț, ș

w, y

2

Fenomenul prin care „l” intervocalic se transformă în „r” se numește:

rotacism

rotac

rotire

3

Vocala accentuată „o”, urmată de „e”, „a” sau „â”:

se diftonghează

se transformă în „u”

dispare

1

Câte declinări sunt în limba latină?

patru

cinci

trei

3

În limba română, vocabularul fundamental de origine latină este în proporție de:

60 - 65%

70 - 75%

65 - 70%

2

„Ego Zenovius votum posui” se traduce:

Depun ofrandă lui Zenovius

Zenovius depune ofranda

Eu, Zenovius, am depus ofranda

2

Teoria formării limbii române doar la nord de Dunăre este infirmată de existența unor:

lucrări lexicografice

inscripții

dialecte românești

1

Robert Roesler susținea teoria formării limbii române:

doar la sud de Dunăre

doar la nord de Dunăre

atât la nord cât și la sud de Dunăre

2

Teoria formării limbii române atât la nordul Dunării, cât și la sudul Dunării era susținută de:

Dimitrie Cantemir

Franz Joseph Sulzer

Școala Ardeleană

3

Inscripția cu litere latine: „Decebalus per Scorilo” înseamnă:

Scorilo, fiul lui Decebal

Decebal și Scorilo

Decebal, fiul lui Scorilo

1

Cuvântul „brazdă” provine din limba:

slavă

greacă

maghiară

3

De origine turcă este cuvântul:

plug

mezel

omidă

2

Scrierile istorice în limba slavonă sunt:

carțile populare

cronicile bizantine și sârbești

scrierile religioase canonice

3

La Brașov, în 1557 înființează tiparnița:

Johannes Benkner

Dosoftei

Coresi

1

Operele „Cazania sau Cartea Românească de învățătură”, și „Stihuri la stema domniei Moldovei” aparțin lui:

Radu Greceanu

Varlaam

Dosoftei

2

Traduce „Noul Testament” în 1648 la Alba Iulia, cunoscut sub numele de „Noul Testament de la Bălgrad”:

Simion Ștefan

Șerban Greceanul

Antim Ivireanul

3

În secolul al XVIII-lea, Antim Ivireanul adaugă un nou tip de scriere, cel al predicilor reunite sub titlul:

Biblia

Psaltirea pre versuri tocmită

Didahii

2

Frații Șerban si Radu Greceanul traduc în 1688:

Biblia

Psaltirea pre versuri tocmită

Cazania

1

Cronicile slavone ale calugărilor Macarie, Eftimie și Azarie au ca model:

scrierile bizantine

scrierile apocrife

cronicile domnești originale

3

Grigore Ureche scrie Letopisețul Țării Moldovei de la:

de la Dabja-Vodă până la a doua domnie a lui Constantin Macrovordat

descălecatul lui Dragoș-Vodă până la a doua domnie a lui Aron-Vodă

de la Aron-Vodă până la Dabja-Vodă

1

Nu este contemporan cu faptele prezentate în Letopiseț:

Miron Costin

Ion Neculce

Grigore Ureche

1

Care cronicar este întemeietorul portretului anecdotic?

Ion Neculce

Grigore Ureche

Miron Costin

1

Grigore Ureche este cronicar:

moldovean

ardelean

muntean

3

Nu este cronică munteană:

Letopisețul Cantacuzinesc

Letopisețul Țării Moldovei

Cronicile Bălenilor

2

Ambele cronici muntenești debutează cu întemeierea Țării Românești, plasată în 1290, și se termină cu referiri la anul:

1686

1688

1687

3

Opera „Istoria Țării Românești” aparține lui:

Constantin Cantacuzino

Constantin Brâncoveanu

Radu Popescu

2

Radu Greceanu redactează o cronică ce tratează domnia lui:

Constantin Cantacuzino

Constantin Brâncoveanu

Nicolae Mavrocordat

3

Substantivul limbii române este:

dac

latin

slav

1

Stratul limbii române este:

slav

dac

latin

3

Adstratul limbii române este:

dac

latin

slav

2

Umanismul a apărut în Europa în secolul:

al XV - lea

al XVI - lea

al XIV - lea

2

Care dintre următoarele caracteristici nu sunt specifice curentului umanist?

alegerea drept model a anticilor

caracterul antidogmatic și antifeudal

dezvoltarea știintelor și a artelor

3

Umanismul românesc a aparut în secolul:

al XVI - lea

al XV - lea

al XVII - lea

2

Primul umanist român a fost:

Grigore Ureche

Dimitrie Cantemir

Nicolaus Olahus

3

Lucrarea fundamentală a lui Nicolaus Olahus este:

Hungaria

Descriptio Moldavie

Istoria ieroglifică

3

Cel mai mare umanist român a fost:

Dimitrie Cantemir

Nicolaus Olahus

Neagu Basarab

2

Care din scrierile de mai jos nu este a lui Dimitrie Cantemir?

Descriptio Moldavie

Istoria ieroglifică

Hungaria

1

Reprezentant al umanismului european este:

Dimitrie Cantemir

Michelangelo Buonarroti

Voltaire

2

Iluminatul este o mișcare ideologică și culturală caracteristică secolului:

al XX - lea

al XVIII - lea

al XIX - lea

1

Iluminismul ia naștere în:

Spania

Italia

Franța și Anglia

2

Reprezentant al iluminismului este:

Francis Bacon

Kant

Giovanni Boccaccio

3

Cea mai unitară și sistematică manifestare iluministă la noi a fost:

Istoria Țării Rumânești

Școala Ardeleană

Letopisețul Tării Moldovei

3

Reprezentanți ai Școlii Ardelene sunt:

I.B. Deleanu, Samuil Micu

Gheorghe Șincai, Petru Maior

Gheorghe Șincai, Petru Maior, I.B. Deleanu, Samuil Micu

2

Reprezentanții Școlii Ardelene cereau drepturi egale pentru românii din Transilvania prin:

Hronica românilor și a mai multor neamuri

Supplex libellus valahorum Transilvania

Lexiconul de la Buda

1

Care din scrierile de mai jos nu este a lui Ion Budai Deleanu?

De originibus populorum Transilvaniae

Lexiconul de la Buda

Țiganiada

3

„Istoria pentru începutul românilor în Dachia” a fost scrisă de:

Petru Maior

Gheorghe Șincai

Samuil Micu

2

Prima reprezentație teatrală în limba română în Țara Românească a avut loc în anul:

1816

1818

1820

2

Gheorghe Asachi înființează în Moldova ziarul:

Foaia inimii

Albina Românească

Curierul românesc

3

Cei patru reprezentanți ai Școlii Ardelene nu s-au ocupat de:

tipărire de manuale

școli

manifeste

2

Un produs tipic al iluminismului este „Enciclopedia” redactată de:

Diderot

Kant

Diderot, Voltaire și d' Alambert

3

Ion Budai Deleanu a murit în anul:

1820

1821

1819

2

Ion Budai Deleanu este originar din zona:

Hunedoara

Oradea

Alba-Iulia

1

Deleanu se autoexileaza în:

Italia

Livov

Grecia

2

Acțiunea operei „Țiganiada” este plasată în:

Țara Românească

Moldova

Transilvania

2

În timpul cărei domnii este plasată acțiunea operei „Țiganiada”?

Alexandru cel Bun

Vlad Țepes

Mircea cel Bătrân

3

Cânturile al X-lea și al XI-lea din „Țiganiada” prezintă:

dezbaterile țiganilor legate de formarea unui stat propriu

modul în care este furată Romica, logodnica lui Parpangel

modul în care țiganii sunt supuși unor teste de Vlad Țepeș

1

Textul „Țiganiada”, ca specie literară, este:

epopee

tragedie

nuvelă

3

Textul „Țiganiada” este alcătuit din:

11 cânturi

13 cânturi

12 cânturi

2

Substantivele comune „brad”, „brâu”, „buză”, provin din limba:

dacă

slavă

latină

1

În limba română se păstrează cazurile din limba latină, cu excepția:

genitivului

ablativului

dativului

3

„De gustibus non est disputandum” se traduce:

gusturile se discută

gusturile nu se discută

discutăm gusturile

3

Textul „Psaltirea pre versuri tocmită” a fost scris de:

Antim Ivireanul

Varlaam

Dosoftei

1

Vasile Pârvan a publicat o lucrare cu titlul:

Appendix Probi

Constitutio Antoniniana

Getica

1

În legatură cu teritoriul de formare a limbii române există:

trei teorii

patru teorii

două teorii

2

Regula de transformare a limbii latine în română este:

în situația vocală-b-vocală, se dublează b

consoanele duble dispar

căderea consoanelor finale m,n,t,s

1

Bogdan Petriceicu Hașdeu susținea teoria formării limbii române:

doar la nord de Dunăre

doar la sud de Dunăre

atât la sud cat și la nord de Dunăre

2

Care din următoarele texte, rămas în manuscris și realizat la sfârșitul secolului al XV-lea și începutul secolului al XVI-lea, nu este o traducere în limba română a unei cărți de cult?

Psaltirea Scheiană

Letopisețul Țării Moldovei

Codicele Voronețean

3

Antim Ivireanul reunește sub titlul „Didahii”:

26 de predici

28 de predici

27 de predici

3

Cultura scrisă în limba română a aparut târziu, primul document fiind:

Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung, din 1521

Psaltirea Voronețeană

Învațăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie

1

Miron Costin scrie Letopisețul Țării Moldovei de la Aron-Vodă pâna la Dabja-Vodă între anii:

1359 - 1594

1595 - 1661

1661 - 1743

2

Ion Neculce pune cele 42 de legende în fruntea Letopisețului, sub titlul:

Țiganiada

Zodia Cancerului

O samă de cuvinte

2

Iluminismul mai poate fi numit:

secolul dedicat omului

secolul bazat pe rațiune

secolul luminilor

3

Aldea, Bogdan, Dumitru sunt nume de origine:

maghiară

slavă

dacă

2

Nu există în limba latină dar a aparut în română:

pronumele

articolul hotărât

numeralul

3

Sintaxa limbii române, în general, este moștenită din:

slavă

latină

dacă

1

Johann Christian Engel susține teoria formării limbii române:

doar la sud de Dunăre

doar la nord de Dunăre

atât la sud cat și la Nord de Dunăre

2

Cuvântul „trandafir” este de origine:

turcă

greacă

maghiară

1

Nu este cronicar moldovean:

Ion Neculce

Dimitrie Cantemir

Grigore Ureche

2

Consoanele m, n, s, t, de la la sfârșitul cuvintelor latinești, în limba română:

se dublează

li se adaugă „a”

dispar

2

Prima tiparniță a apărut în anul:

1558

1557

1559

1

Dosoftei scrie „Psaltirea pre versuri tocmită” în anul:

1672

1773

1673

3

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2020 invatasingur.ro