În Ruby, sintaxe valide FOR sunt:

array.each_with_index do |element, index|


array.each do |element|


3.step(20, 2).each do |i|


array.each_with_index do |index, element|


for element in array do


for (i=1, i<10, i++)


for i = 1 to 10


for element in range do


14578

În Ruby, următoarea sintaxă este:

begin

<code>

end while <condiție>

nerecomandată
 
validă
 
invalidă
 
recomandată
 

14

În Ruby, codul de mai jos:

a ||= b

atribuie lui a valoarea b, daca a este false

este echivalent cu evaluarea expresiei

a = a || b


atribuie lui a valoarea b, daca a este nil

este echivalent cu evaluarea expresiei

a || a = b


atribuie lui a valoarea

a || b

intotdeauna

234

În Ruby, pentru a elimina spațiul de la finalul și începutul unui string, folosim:

chop

strip

trim

singura soluție este gsub cu Regexp

2

În Ruby, pentru a obține un Array fără ultimul element, se folosește:

Array[0...-1]


Array[0..-1]


Array.chop


3

Pentru un RegExp, caracterele de început și de final de șir sunt:

\A și \z

^ și $

\A și \Z

1

În Ruby, următorul cod:

def afisare(:nume)

  puts :nume

end

este invalid (eroare de interpretare)

afișează mereu textul "nume"

afișează numele primit ca parametru

1

Dintr-un xml se poate obține un hash?

da, cu Nokogiri

da, cu metoda to_hash aplicată pe String

nu

2

Pentru a crea un Hash pornind de la un array de tipul: [["girafa", 1], ["leu", 2]], în Ruby se folosește:

Hash.new[array]


array.map {|element| {element[0] => element[1]} }


array.map {|k, v| {k, v}}


Hash[array]


1

În afară de encodarea implicită externă, în Ruby se poate stabili la deschiderea unui fișier extern ce encodare are? (Pentru a putea fi interpretat corect.)

DA
 
NU
 

1

Dacă avem care dorim să îl tratăm de excepții, pentru a capta excepția, se recomandă:

rescue => e


rescue Exception => e


rescue e


2

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2023 invatasingur.ro