În Rails, metoda Model.find, dacă nu găsește înregistrarea în baza de date:

întoarce nil
 
ridică o excepție
 

1

În Rails, dacă o variabilă de tip ActiveRecord își modifică id-ul, la încercarea de salvare în baza de date:

înregistrarea va rămâne cu vechiul id, iar celelalte atribute vor fi salvate

va fi ridicată o eroare la încercarea de salvare

se va actualiza înregistrarea cu noul id, dar variabila va avea în continuare id-ul vechi

se va actualiza înregistrarea, iar variabila va memora corect noua înregistrare

1

În Rails, pentru variabile tip ActiveRecord:

clone creeaza in memorie un obiect duplicat, fara id

clone creeaza in memorie un obiect duplicat, cu acelasi id

dup creeaza in memorie un obiect duplicat, fara id

dup creeaza in memorie un obiect duplicat, cu acelasi id

14

În Rails, apelarea unui parțial cu parametri se face:

<%= render nume_partial, params: {name: "John Doe"} %>


<%= render partial: nume_partial, locals: {name: "John Doe"} %>


<%= render nume_partial, locals: {name: "John Doe"} %>


2

Care este modalitatea preferată de instalare a gem-urilor aferente aplicației într-un director local?

bundle install --path vendor/cache

bundle install

bundle install --path vendor/bundle

1

Când trebuie inclus un modul, acesta se include de obicei:

chiar deasupra numelui clasei

în interiorul clasei, pe prima linie după def

1

Pentru a rula o comandă din linie de comandă, se folosește:

rails exec '...'

rails exec -c '...'

rails runner '...'

rails runner -c '...'

1

În Rails, pentru a crea un obiect tip Date se folosește:

Date.new year: 2015, month: 12, day: 29

Date.new 2015, 12, 29

Date.new "2015-12-29"

3

Alegeți sintaxa corectă pentru select_tag (options_tag reprezintă valorile ce urmează a popula):

=select_tag options, options_tag


=select_tag nume, options_tag, options


=select_tag nume, options, options_tag


1

Pentru a genera opțiuni pentru combobox, radio și checkbox se folosesc metode definite în helper-ul FormOptions.

adevărat
 
fals
 

1

Sintaxa pentru hidden_field_tag este:

=hidden_field_tag nume, valoare=nil, opțiuni={}


=hidden_field_tag valoare=nil, nume, opțiuni={}


=hidden_field_tag nume, valoare=nil


1

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2024 invatasingur.ro