Următoarele 25 de întrebări sunt preluate de pe site-ul http://www.w3schools.com.

HTML este acronim pentru:

Hyper Text Markup Language

Home Tool Markup Language

Hyperlinks and Text Markup Language

3

Cine face standardele Web?

Mozilla

Google

Consorțiul World Wide Web

Microsoft

1

Alege elementul HTML corect pentru cel mai mare titlu (heading):

<head>

<heading>

<h6>

<h1>

3

Care este elementul HTML corect pentru a trece pe rândul următor (line break)?

<br>

<break>

<lb>

3

Care este codul HTML corect pentru adăugarea unei culori de fundal?

<body style="background-color:yellow;">

<background>yellow</background>

<body bg="yellow">

1

Alege elementul HTML corect pentru a defini un text important:

<strong>

<important>

<b>

<i>

1

Alege elementul HTML corect pentru a defini un text accentuat:

<italic>

<i>

<em>

3

Care este codul HTML corect pentru a crea un hyperlink?

<a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a>

<a>http://www.w3schools.com</a>

<a url="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>

<a name="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>

3

Care caracter este folosit pentru a indica finalul unui tag?

*

<

/

^

4

Cum poți deschide un link într-o fereastră/tab nou?

<a href="url" target="new">

<a href="url" target="_blank">

<a href="url" new>

3

Care dintre următoarele sunt toate elemente <table>?

<thead><body><tr>

<table><head><tfoot>

<table><tr><td>

<table><tr><tt>

2

Elementele inline sunt afișate în mod normal fără a începe o nouă linie.

adevărat

fals

1

Cum poți crea o listă numerotată?

<list>

<ul>

<dl>

<ol>

3

Cum poți crea o listă cu buline?

<ol>

<list>

<ul>

<dl>

3

Care este codul HTML corect pentru a crea un checkbox?

<checkbox>

<check>

<input type="checkbox">

<input type="check">

3

Care este codul HTML corect pentru a crea o casetă de text?

<input type="textfield">

<textfield>

<textinput type="text">

<input type="text">

1

Care este codul HTML corect pentru a crea o listă verticală (drop-down)?

<input type="list">

<list>

<input type="dropdown">

<select>

1

Care este codul HTML corect pentru a crea o zonă de introducere text?

<textarea>

<input type="textarea">

<input type="textbox">

2

Care este codul HTML corect pentru a insera o imagine?

<img src="image.gif" alt="MyImage">

<img href="image.gif" alt="MyImage">

<img alt="MyImage">image.gif</img>

<image src="image.gif" alt="MyImage">

1

Care este codul HTML corect pentru a insera o imagine de fundal?

<background img="background.gif">

<body style="background-image:url(background.gif)">

<body bg="background.gif">

1

Un <iframe> este folosit pentru a afișa o pagină web într-o altă pagină.

adevărat

fals

nu există un astfel de tag <iframe>

1

Comentariile HTML încep cu <!-- și se termină cu -->

adevărat

fals

1

Elementele bloc sunt afișate în mod normal fără a începe o nouă linie.

adevărat

fals

2

Care element HTML definește titlul unui document?

<head>

<meta>

<title>

2

Care atribut HTML specifică textul alternativ pentru o imagine, dacă imaginea nu poate fi afișată?

title

alt

src

longdesc

4

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2019 invatasingur.ro