Autorul este:

cel care citește o operă

alt răspuns

persoana care creează o operă literară

cel care povestește o întâmplare

2

„Cronica” este o lucrare:

nici un răspuns corect

religioasă

literară

istorică

1

„Cronicile” au un caracter:

subiectiv

subiectiv și obiectiv

obiectiv

alt răspuns

2

Cei trei cronicari moldoveni sunt:

Vasile Voiculescu, Marin Preda, I.L.Caragiale

Ioan Slavici, Grigore Ureche, Costache Negruzzi

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

Ion Creangă, Miron Costin, Liviu Rebreanu

3

Genul epic are următoarea caracteristică:

prezintă realitatea din viziunea autorului

are ca modalitate dominantă de expunere narațiunea

principala modalitate de expunere este descrierea

predomină dialogul

1

Ion Creangă face parte din perioada:

veche

interbelică

postbelică

marilor clasici

4

„Povestea lui Harap-Alb” apare în:

1920

1877

1933

1876

1

Harap-Alb este:

actantul

alt răspuns

destinatarul

donatorul

1

Basmul cult implică:

fabulosul / supranaturalul

sacru

profan

sacru și profan

2

„Umanismul” și „iluminismul” sunt curente:

culturale

literare

nici un răspuns corect

unul literal și altul cultural

2

„Cealaltă Ancuță” este publicată în volumul:

„Iapa lui Vodă”

„Răfuiala”

„Întâlnirea din pământuri”

„Hanul Ancuței”

1

„Lostrița” este scrisă de:

Liviu Rebreanu

Ion Creangă

Vasile Voiculescu

Nicolae Manolescu

3

Temele povestirii „Lostrița” sunt:

folclorul și istoria

concepția omului de geniu și iubirea imposibilă

dragostea și moartea

dragostea și vânătoarea

2

Personajul principal din „Lostrița” este:

Gheorghe

Vasile

Ghiță

Aliman

4

„Alexandru Lăpușneanul” este o nuvelă:

istorică de factură romantică

psihologică

psihologică cu elemente romantice

fantastică

1

Fantasticul elidaesc se referă la:

îmbinarea sacrului cu profanul

apariția elementelor tulburătoare

predominanța sacrului

prezența simbolurilor

1

Personajul negativ din „Moara cu noroc” este:

Ghiță

bătrâna

Lică

Pintea

3

Conflictul latent în nuvela „Moara cu noroc” este între:

Ghiță și Ana

Lică și Ana

Lică și Pintea

Ghiță și bătrâna

4

„Baltagul” este un roman:

subiectiv proustian

de dragoste

modern

tradițional

3

Mihail Sadoveanu aparține perioadei:

interbelice

postbelice

prepașoptistă

veche

2

Personajul absent din romanul „Baltagul” este:

Gheorghiță

Nichifor Lipan

Calistrat Bogza

Ilie Cuțui

1

Sinonimul cuvântului „stăruiește” este:

nu se sfârșește

moale

dispare

persistă

4

Familia Herdelea din romanul „Ion” este alcătuită din __________ membri.

șase

trei

cinci

patru

2

Copilul Anei și al lui Ion se numea:

Petrișor

Ion

Vasile

Gheorghiță

4

Inițial, opera „Enigma Otiliei” a fost denumită „__________ Otiliei”:

Părinții

Averea

Feminitatea

Frații

1

„Enigma Otiliei” este:

roman tradițional

roman modern realist în manieră balzaciană

roman modern

roman modern cu elemente realiste

3

Anul apariției romanului „Enigma Otiliei” este:

1938

1930

1920

1955

2

Câmpul semantic a cuvântului „călătorie” este:

călători, tichete, gară, semnal de alarmă, tren

călători, bagaj, a călători

a merge, a se plimba

călător, călătoare, tren, călătorit

1

Personajul principal din „Pădurea spânzuraților” este:

Apostol Bologa

Ștefan

Varga

Svoboda

1

Personajul Apostol Bologa este:

spânzurat

alt răspuns

otrăvit

împușcat

2

„Adânca și limpedea lumină” este:

metaforă

hiperbolă

epitet

epitet dublu

3

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” cuprinde:

trei părți

o parte

două părți

patru părți

3

Soția lui Ștefan Gheorghidiu se numește:

Laura

Smaranda

Ana

Ella

4

Care din următoarele cuvinte constituie oximonorul?

„dulci dulcețuri”

„dureros de dulce”

„regina nopții moartă”

„o mulțime de norod”

2

Acțiunea romanului „Maitreyi” se desfășoară în:

China

Africa

India - Calcutta

Europa

2

Prima iubire a Maitreyei a fost:

Tagore

Harold

Allan

un copac cu șapte frunze

2

Narendra Sen era __________ lui Maitreyei:

verișorul

fratele

unchiul

tatăl

1

Allan are vârsta de:

24 de ani

21 de ani

23 de ani

22 de ani

4

Marin Preda aparține perioadei:

interbelică

postbelică

postmodernistă

postpașoptistă

3

Acțiunea din „Moromeții” se petrece în:

Ardeal

București

Moldova

Siliștea-Gumești

2

Familia Moromete era alcătuită din __________ membri:

nouă

șapte

opt

șase

3

Opera lirică exprimă:

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod indirect

dorințe, idealuri

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod direct

alt răspuns

2

„Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

odă

elegie

pastel

odă cu elemente de pastel

4

Mihai Eminescu este un poet:

romantic

simbolist

realist

clasic

2

Poezia „Revedere” are ca sursă de inspirație:

omul

trecutul istoric

folclorul

filosofia

1

„Scrisorile”, publicate și scrise de M.Eminescu, sunt în număr de:

opt

cinci

șase

șapte

3

„Luceafărul” apare în anul:

1848

1879

1883

1881

1

Laitmotivul este:

tema

motivul central ce se repetă într-o operă

motiv simbol

element din care rezultă tema operei

2

În poeziile lui George Bacovia, culoarea roșu reprezintă:

halucinație

monotonie

iubire

moarte

1

Cuvântul „plumb” nu reprezintă în poezia lui Bacovia:

gelozie

moarte

lipsa de viață

duritate

4

Poezia „Lacustră” este scrisă de:

Tudor Arghezi

Lucian Blaga

George Bacovia

Alexandru Macedonski

2

Poezia „Lacustră” este alcătuită din __________ strofe.

opt

șase

șapte

alt răspuns

4

Care din următoarele expresii este un pleonasm?

„lumina soarelui”

„avansați înainte”

„marele bogătaș”

„stăpâna mării”

3

„Flori albastre” este:

epitet cromatic

antiteză

metaforă

epitet personificator

1

Care din următoarele opere nu aparține lui I.L.Caragiale?

„Năpasta”

„D-ale carnavalului”

„O făclie de Paște”

„Apus de soare”

2

Triunghiul conjugal din „O scrisoare pierdută” este reprezentat de:

Zoe-Tipătescu-Cațavencu

Zoe-Farfuridi-Tipătescu

Zoe-Trahanache-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Brânzovenescu

1

Zaharia Trahanache reprezintă tipul:

Încornoratului naiv

Politic

Demagogului

Junelui-prim

1

Zoe Trahanache este:

Soția infidelă

Toate răspunsurile

Femeia voluntară

Singura femeie într-o piesă despre viața politică a unui județ

4

„Meșterul Manole” apare în anul:

1928

1926

1925

1927

3

Soția lui Manole în drama „Meșterul Manole” se numește:

Laura

Florica

Ana

Mira

2

Pe cine sacrifică Manole pentru zidirea mănăstirii?

pe soră

pe nevasta altui zidar

pe mamă

pe soția sa

4

Ce nu reprezintă Mira în operă?

iubire

soția infidelă

simbolul sacrificiului

devotament

2

Poezia „Odă în metru antic” este structurată pe __________ părți:

patru

trei

cinci

două

2

Conflictul pricipal din „Jocul Ielelor” este:

social

exterior

politic

interior

1

Personajul principal din „Jocul Ielelor” este:

Gelu Ruscanu

Maria

Șerban Saru-Sinești

Grigore Ruscanu

3

Gelu Ruscanu:

se sinucide

este otrăvit

se spânzură

este ucis

2

Didascaliile sunt:

alt răspuns

indicații scenice ale autorului

note de subsol

replici rostite de personaje

1

„Miorița” este o baladă:

cultă

istorică

populară

alt răspuns

1

Conflictule exterior din „Moara cu noroc” nu este între:

Pintea-Lică

bătrână-Ghiță

Lică-Ghiță

Ana-Lică

1

Conotația reprezintă:

sens secundar și figurat

sens figurat

sens de bază

sens secundar

1

Denotația este:

sens secundar

sens propriu

alt răspuns

sens figurat

2

Naratarul este:

destinatarul căruia i se adresează naratorul

povestitorul

alt răspuns

scriitorul

3

Tragedia este specie a genului:

liric

dramatic

epic

alt răspuns

3

Mitul este un text:

alt răspuns

nonliterar

literar

popular

1

Care din următoarele cuvinte aparțin textului nonliterar?

basm

mărturisiri

fabulă

baladă

4

Funcția emițătorului este:

poetică

referențială

conativă

emotivă

2

Parnasianismul este un curent

alt răspuns

literar

cultural

muzical

2

Sensul conotativ al cuvântului „umbră” este:

Umbra lui Mircea

nici unul din răspunsurile menționate

străfulgeră-n umbră-i de valuri bătaie

după operație a ajuns o umbră

2

Cele două teme importante în creația lui Eminescu sunt:

natura și iubirea

iubirea și folclorul

filosofia și iubirea

folclorul și natura

4

Sursele romanului „Ion” sunt în număr de:

patru

trei

șase

două

1

Descrierea lui Rebreanu are funcție:

de distorsionare a acțiunii

de prezentare a unei acțiuni

alt răspuns

simbolică

2

Cum este structurat personajul Ion?

în funcție de acțiuni

în funcție de ce spun celelalte personaje despre el

alt răspuns

în funcție de cele două obsesii ale sale

2

Care din următoarele cuvinte este un element de jargon?

lovele

strună

nici unul

madam

3

Mentorul „Daciei literare” este:

Mihail Kogălniceanu

Grigore Alexandrescu

Costache Negruzzi

Titu Maiorescu

3

„Sburătorul” este:

un volum

o editură

o carte

o revistă

2

Articolul „Introducție” la „Dacia literară” reprezintă manifestul literar al:

moderismului românesc

romantismului românesc

clasicismului românesc

alt răspuns

1

Romantismul apare:

în prima jumătate a secolului al XIX-lea

în secolul al XVII-lea și se continuă și în secolul al XVIII-lea

alt răspuns

la mijlocul secolului al XIX-lea

2

Care din următoarele trăsături aparțin clasicismului?

lipsa de idealizare

obiectivitatea

dezordinea

subiectivitatea

4

N.Filimon, G.Călinescu și L.Rebreanu aparțin curentului:

clasic

realist

romantic

pașoptist

3

Care din următoarele personaje reprezintă tipul intelectualului?

Ștefan Gheorghidiu

Ion

Costache Giurgiuveanu

Dinu Păturică

3

Finalul romanului „Maitreyi” este:

închis

deschis

alt răspuns

semideschis

1

Care din următorii scriitori nu aparține tradiționalismului?

Ion Pillat

Mircea Dinescu

George Bacovia

Vasile Alecsandri

2

Câte conflicte exterioare are Alexandru Lăpușneanul?

trei

nici unul

patru

două

2

Care sunt fondatorii „Junimii”?

Titu Maiorescu, C.Negruzzi, V.Alecsandri

Titu Maiorescu, Petre P.Carp, V.Pogor; Theodor Rosetti

Theodor Rosetti, Petre P.Carp, G.Alexandrescu

M.Kogălniceanu, Theodor Rosetti, Titu Maiorescu

4

Antiteza este figură de:

retorică

construcție

compoziție

semantică

4

Lirismul din „Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

subiectiv

alt răspuns

romantic

obiectiv

2

„Turma visurilor mele / Eu le pasc ca oi de aur” este:

enumerație

anacolut

metaforă

personificare

4

Tema „fortuna labilis” este prezentă în:

Iluminism

Umanism

Impresionism

Romantism

1

„Psalmii” arghezieni sunt în număr de:

paisprezece

opt

șaisprezece

șapte

4

Care din următoarele personaje are ticul verbal: „eu, care familia mea, de la patusopt în cameră”?

Nae Cațavencu

Cetățeanul turmentat

Agamemnon Dandanache

Farfuridi

4

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2020 invatasingur.ro