Autorul este:

persoana care creează o operă literară

alt răspuns

cel care citește o operă

cel care povestește o întâmplare

2

„Cronica” este o lucrare:

nici un răspuns corect

literară

religioasă

istorică

1

„Cronicile” au un caracter:

alt răspuns

subiectiv și obiectiv

subiectiv

obiectiv

2

Cei trei cronicari moldoveni sunt:

Vasile Voiculescu, Marin Preda, I.L.Caragiale

Ioan Slavici, Grigore Ureche, Costache Negruzzi

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

Ion Creangă, Miron Costin, Liviu Rebreanu

3

Genul epic are următoarea caracteristică:

principala modalitate de expunere este descrierea

are ca modalitate dominantă de expunere narațiunea

prezintă realitatea din viziunea autorului

predomină dialogul

1

Ion Creangă face parte din perioada:

postbelică

interbelică

veche

marilor clasici

4

„Povestea lui Harap-Alb” apare în:

1877

1876

1920

1933

1

Harap-Alb este:

actantul

alt răspuns

donatorul

destinatarul

1

Basmul cult implică:

fabulosul / supranaturalul

sacru și profan

profan

sacru

2

„Umanismul” și „iluminismul” sunt curente:

literare

unul literal și altul cultural

nici un răspuns corect

culturale

2

„Cealaltă Ancuță” este publicată în volumul:

„Răfuiala”

„Întâlnirea din pământuri”

„Iapa lui Vodă”

„Hanul Ancuței”

1

„Lostrița” este scrisă de:

Vasile Voiculescu

Liviu Rebreanu

Nicolae Manolescu

Ion Creangă

3

Temele povestirii „Lostrița” sunt:

dragostea și moartea

dragostea și vânătoarea

folclorul și istoria

concepția omului de geniu și iubirea imposibilă

2

Personajul principal din „Lostrița” este:

Vasile

Gheorghe

Ghiță

Aliman

4

„Alexandru Lăpușneanul” este o nuvelă:

istorică de factură romantică

fantastică

psihologică cu elemente romantice

psihologică

1

Fantasticul elidaesc se referă la:

apariția elementelor tulburătoare

prezența simbolurilor

predominanța sacrului

îmbinarea sacrului cu profanul

1

Personajul negativ din „Moara cu noroc” este:

Ghiță

Pintea

Lică

bătrâna

3

Conflictul latent în nuvela „Moara cu noroc” este între:

Lică și Pintea

Ghiță și Ana

Lică și Ana

Ghiță și bătrâna

4

„Baltagul” este un roman:

de dragoste

tradițional

modern

subiectiv proustian

3

Mihail Sadoveanu aparține perioadei:

veche

interbelice

postbelice

prepașoptistă

2

Personajul absent din romanul „Baltagul” este:

Nichifor Lipan

Ilie Cuțui

Calistrat Bogza

Gheorghiță

1

Sinonimul cuvântului „stăruiește” este:

nu se sfârșește

moale

persistă

dispare

4

Familia Herdelea din romanul „Ion” este alcătuită din __________ membri.

patru

cinci

trei

șase

2

Copilul Anei și al lui Ion se numea:

Ion

Gheorghiță

Vasile

Petrișor

4

Inițial, opera „Enigma Otiliei” a fost denumită „__________ Otiliei”:

Părinții

Feminitatea

Frații

Averea

1

„Enigma Otiliei” este:

roman tradițional

roman modern cu elemente realiste

roman modern

roman modern realist în manieră balzaciană

3

Anul apariției romanului „Enigma Otiliei” este:

1955

1930

1938

1920

2

Câmpul semantic a cuvântului „călătorie” este:

călători, tichete, gară, semnal de alarmă, tren

a merge, a se plimba

călători, bagaj, a călători

călător, călătoare, tren, călătorit

1

Personajul principal din „Pădurea spânzuraților” este:

Apostol Bologa

Svoboda

Ștefan

Varga

1

Personajul Apostol Bologa este:

spânzurat

otrăvit

împușcat

alt răspuns

2

„Adânca și limpedea lumină” este:

metaforă

epitet

hiperbolă

epitet dublu

3

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” cuprinde:

trei părți

patru părți

o parte

două părți

3

Soția lui Ștefan Gheorghidiu se numește:

Ella

Laura

Ana

Smaranda

4

Care din următoarele cuvinte constituie oximonorul?

„dureros de dulce”

„o mulțime de norod”

„regina nopții moartă”

„dulci dulcețuri”

2

Acțiunea romanului „Maitreyi” se desfășoară în:

Africa

China

Europa

India - Calcutta

2

Prima iubire a Maitreyei a fost:

Tagore

un copac cu șapte frunze

Harold

Allan

2

Narendra Sen era __________ lui Maitreyei:

verișorul

fratele

tatăl

unchiul

1

Allan are vârsta de:

21 de ani

24 de ani

23 de ani

22 de ani

4

Marin Preda aparține perioadei:

postpașoptistă

postmodernistă

postbelică

interbelică

3

Acțiunea din „Moromeții” se petrece în:

Siliștea-Gumești

București

Moldova

Ardeal

2

Familia Moromete era alcătuită din __________ membri:

nouă

șapte

opt

șase

3

Opera lirică exprimă:

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod direct

alt răspuns

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod indirect

dorințe, idealuri

2

„Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

odă cu elemente de pastel

elegie

pastel

odă

4

Mihai Eminescu este un poet:

simbolist

clasic

realist

romantic

2

Poezia „Revedere” are ca sursă de inspirație:

omul

folclorul

filosofia

trecutul istoric

1

„Scrisorile”, publicate și scrise de M.Eminescu, sunt în număr de:

șapte

cinci

șase

opt

3

„Luceafărul” apare în anul:

1879

1881

1848

1883

1

Laitmotivul este:

motiv simbol

motivul central ce se repetă într-o operă

element din care rezultă tema operei

tema

2

În poeziile lui George Bacovia, culoarea roșu reprezintă:

iubire

moarte

halucinație

monotonie

1

Cuvântul „plumb” nu reprezintă în poezia lui Bacovia:

moarte

lipsa de viață

gelozie

duritate

4

Poezia „Lacustră” este scrisă de:

Tudor Arghezi

Alexandru Macedonski

Lucian Blaga

George Bacovia

2

Poezia „Lacustră” este alcătuită din __________ strofe.

alt răspuns

șase

șapte

opt

4

Care din următoarele expresii este un pleonasm?

„lumina soarelui”

„avansați înainte”

„marele bogătaș”

„stăpâna mării”

3

„Flori albastre” este:

epitet cromatic

epitet personificator

antiteză

metaforă

1

Care din următoarele opere nu aparține lui I.L.Caragiale?

„Apus de soare”

„D-ale carnavalului”

„Năpasta”

„O făclie de Paște”

2

Triunghiul conjugal din „O scrisoare pierdută” este reprezentat de:

Zoe-Farfuridi-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Cațavencu

Zoe-Tipătescu-Brânzovenescu

Zoe-Trahanache-Tipătescu

1

Zaharia Trahanache reprezintă tipul:

Politic

Încornoratului naiv

Junelui-prim

Demagogului

1

Zoe Trahanache este:

Femeia voluntară

Toate răspunsurile

Singura femeie într-o piesă despre viața politică a unui județ

Soția infidelă

4

„Meșterul Manole” apare în anul:

1928

1927

1926

1925

3

Soția lui Manole în drama „Meșterul Manole” se numește:

Ana

Mira

Laura

Florica

2

Pe cine sacrifică Manole pentru zidirea mănăstirii?

pe mamă

pe nevasta altui zidar

pe soția sa

pe soră

4

Ce nu reprezintă Mira în operă?

soția infidelă

simbolul sacrificiului

iubire

devotament

2

Poezia „Odă în metru antic” este structurată pe __________ părți:

patru

cinci

trei

două

2

Conflictul pricipal din „Jocul Ielelor” este:

interior

social

exterior

politic

1

Personajul principal din „Jocul Ielelor” este:

Maria

Șerban Saru-Sinești

Grigore Ruscanu

Gelu Ruscanu

3

Gelu Ruscanu:

este otrăvit

este ucis

se sinucide

se spânzură

2

Didascaliile sunt:

note de subsol

replici rostite de personaje

alt răspuns

indicații scenice ale autorului

1

„Miorița” este o baladă:

alt răspuns

istorică

cultă

populară

1

Conflictule exterior din „Moara cu noroc” nu este între:

Pintea-Lică

bătrână-Ghiță

Lică-Ghiță

Ana-Lică

1

Conotația reprezintă:

sens secundar și figurat

sens figurat

sens secundar

sens de bază

1

Denotația este:

sens figurat

alt răspuns

sens secundar

sens propriu

2

Naratarul este:

destinatarul căruia i se adresează naratorul

povestitorul

scriitorul

alt răspuns

3

Tragedia este specie a genului:

liric

dramatic

epic

alt răspuns

3

Mitul este un text:

nonliterar

popular

alt răspuns

literar

1

Care din următoarele cuvinte aparțin textului nonliterar?

basm

mărturisiri

baladă

fabulă

4

Funcția emițătorului este:

poetică

referențială

emotivă

conativă

2

Parnasianismul este un curent

cultural

alt răspuns

literar

muzical

2

Sensul conotativ al cuvântului „umbră” este:

străfulgeră-n umbră-i de valuri bătaie

Umbra lui Mircea

după operație a ajuns o umbră

nici unul din răspunsurile menționate

2

Cele două teme importante în creația lui Eminescu sunt:

iubirea și folclorul

natura și iubirea

folclorul și natura

filosofia și iubirea

4

Sursele romanului „Ion” sunt în număr de:

două

trei

patru

șase

1

Descrierea lui Rebreanu are funcție:

alt răspuns

de distorsionare a acțiunii

simbolică

de prezentare a unei acțiuni

2

Cum este structurat personajul Ion?

alt răspuns

în funcție de ce spun celelalte personaje despre el

în funcție de acțiuni

în funcție de cele două obsesii ale sale

2

Care din următoarele cuvinte este un element de jargon?

madam

strună

nici unul

lovele

3

Mentorul „Daciei literare” este:

Grigore Alexandrescu

Titu Maiorescu

Mihail Kogălniceanu

Costache Negruzzi

3

„Sburătorul” este:

o revistă

o carte

un volum

o editură

2

Articolul „Introducție” la „Dacia literară” reprezintă manifestul literar al:

romantismului românesc

clasicismului românesc

alt răspuns

moderismului românesc

1

Romantismul apare:

în prima jumătate a secolului al XIX-lea

la mijlocul secolului al XIX-lea

în secolul al XVII-lea și se continuă și în secolul al XVIII-lea

alt răspuns

2

Care din următoarele trăsături aparțin clasicismului?

dezordinea

obiectivitatea

subiectivitatea

lipsa de idealizare

4

N.Filimon, G.Călinescu și L.Rebreanu aparțin curentului:

realist

romantic

pașoptist

clasic

3

Care din următoarele personaje reprezintă tipul intelectualului?

Ștefan Gheorghidiu

Ion

Costache Giurgiuveanu

Dinu Păturică

3

Finalul romanului „Maitreyi” este:

închis

alt răspuns

semideschis

deschis

1

Care din următorii scriitori nu aparține tradiționalismului?

Vasile Alecsandri

George Bacovia

Mircea Dinescu

Ion Pillat

2

Câte conflicte exterioare are Alexandru Lăpușneanul?

nici unul

două

trei

patru

2

Care sunt fondatorii „Junimii”?

M.Kogălniceanu, Theodor Rosetti, Titu Maiorescu

Titu Maiorescu, C.Negruzzi, V.Alecsandri

Theodor Rosetti, Petre P.Carp, G.Alexandrescu

Titu Maiorescu, Petre P.Carp, V.Pogor; Theodor Rosetti

4

Antiteza este figură de:

compoziție

semantică

construcție

retorică

4

Lirismul din „Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

romantic

alt răspuns

obiectiv

subiectiv

2

„Turma visurilor mele / Eu le pasc ca oi de aur” este:

personificare

metaforă

enumerație

anacolut

4

Tema „fortuna labilis” este prezentă în:

Impresionism

Umanism

Iluminism

Romantism

1

„Psalmii” arghezieni sunt în număr de:

opt

șapte

șaisprezece

paisprezece

4

Care din următoarele personaje are ticul verbal: „eu, care familia mea, de la patusopt în cameră”?

Cetățeanul turmentat

Farfuridi

Agamemnon Dandanache

Nae Cațavencu

4

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2020 invatasingur.ro