Autorul este:

cel care povestește o întâmplare

cel care citește o operă

persoana care creează o operă literară

alt răspuns

2

„Cronica” este o lucrare:

istorică

nici un răspuns corect

literară

religioasă

1

„Cronicile” au un caracter:

alt răspuns

obiectiv

subiectiv

subiectiv și obiectiv

2

Cei trei cronicari moldoveni sunt:

Ioan Slavici, Grigore Ureche, Costache Negruzzi

Vasile Voiculescu, Marin Preda, I.L.Caragiale

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

Ion Creangă, Miron Costin, Liviu Rebreanu

3

Genul epic are următoarea caracteristică:

prezintă realitatea din viziunea autorului

predomină dialogul

principala modalitate de expunere este descrierea

are ca modalitate dominantă de expunere narațiunea

1

Ion Creangă face parte din perioada:

postbelică

marilor clasici

interbelică

veche

4

„Povestea lui Harap-Alb” apare în:

1920

1933

1876

1877

1

Harap-Alb este:

actantul

donatorul

alt răspuns

destinatarul

1

Basmul cult implică:

sacru

fabulosul / supranaturalul

profan

sacru și profan

2

„Umanismul” și „iluminismul” sunt curente:

nici un răspuns corect

literare

culturale

unul literal și altul cultural

2

„Cealaltă Ancuță” este publicată în volumul:

„Iapa lui Vodă”

„Întâlnirea din pământuri”

„Hanul Ancuței”

„Răfuiala”

1

„Lostrița” este scrisă de:

Ion Creangă

Liviu Rebreanu

Nicolae Manolescu

Vasile Voiculescu

3

Temele povestirii „Lostrița” sunt:

folclorul și istoria

dragostea și vânătoarea

dragostea și moartea

concepția omului de geniu și iubirea imposibilă

2

Personajul principal din „Lostrița” este:

Vasile

Gheorghe

Aliman

Ghiță

4

„Alexandru Lăpușneanul” este o nuvelă:

istorică de factură romantică

psihologică cu elemente romantice

psihologică

fantastică

1

Fantasticul elidaesc se referă la:

prezența simbolurilor

predominanța sacrului

apariția elementelor tulburătoare

îmbinarea sacrului cu profanul

1

Personajul negativ din „Moara cu noroc” este:

bătrâna

Pintea

Lică

Ghiță

3

Conflictul latent în nuvela „Moara cu noroc” este între:

Lică și Pintea

Ghiță și bătrâna

Ghiță și Ana

Lică și Ana

4

„Baltagul” este un roman:

tradițional

subiectiv proustian

de dragoste

modern

3

Mihail Sadoveanu aparține perioadei:

postbelice

interbelice

prepașoptistă

veche

2

Personajul absent din romanul „Baltagul” este:

Ilie Cuțui

Gheorghiță

Calistrat Bogza

Nichifor Lipan

1

Sinonimul cuvântului „stăruiește” este:

nu se sfârșește

moale

dispare

persistă

4

Familia Herdelea din romanul „Ion” este alcătuită din __________ membri.

patru

șase

cinci

trei

2

Copilul Anei și al lui Ion se numea:

Petrișor

Gheorghiță

Ion

Vasile

4

Inițial, opera „Enigma Otiliei” a fost denumită „__________ Otiliei”:

Părinții

Frații

Feminitatea

Averea

1

„Enigma Otiliei” este:

roman modern

roman tradițional

roman modern cu elemente realiste

roman modern realist în manieră balzaciană

3

Anul apariției romanului „Enigma Otiliei” este:

1938

1920

1930

1955

2

Câmpul semantic a cuvântului „călătorie” este:

călători, tichete, gară, semnal de alarmă, tren

călător, călătoare, tren, călătorit

a merge, a se plimba

călători, bagaj, a călători

1

Personajul principal din „Pădurea spânzuraților” este:

Ștefan

Svoboda

Apostol Bologa

Varga

1

Personajul Apostol Bologa este:

otrăvit

alt răspuns

împușcat

spânzurat

2

„Adânca și limpedea lumină” este:

metaforă

hiperbolă

epitet

epitet dublu

3

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” cuprinde:

două părți

patru părți

o parte

trei părți

3

Soția lui Ștefan Gheorghidiu se numește:

Smaranda

Ana

Laura

Ella

4

Care din următoarele cuvinte constituie oximonorul?

„regina nopții moartă”

„dulci dulcețuri”

„o mulțime de norod”

„dureros de dulce”

2

Acțiunea romanului „Maitreyi” se desfășoară în:

China

Europa

Africa

India - Calcutta

2

Prima iubire a Maitreyei a fost:

Allan

Harold

Tagore

un copac cu șapte frunze

2

Narendra Sen era __________ lui Maitreyei:

tatăl

verișorul

unchiul

fratele

1

Allan are vârsta de:

24 de ani

21 de ani

22 de ani

23 de ani

4

Marin Preda aparține perioadei:

postpașoptistă

postbelică

postmodernistă

interbelică

3

Acțiunea din „Moromeții” se petrece în:

Siliștea-Gumești

Moldova

Ardeal

București

2

Familia Moromete era alcătuită din __________ membri:

șapte

opt

nouă

șase

3

Opera lirică exprimă:

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod indirect

alt răspuns

dorințe, idealuri

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod direct

2

„Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

pastel

elegie

odă

odă cu elemente de pastel

4

Mihai Eminescu este un poet:

realist

clasic

simbolist

romantic

2

Poezia „Revedere” are ca sursă de inspirație:

omul

filosofia

trecutul istoric

folclorul

1

„Scrisorile”, publicate și scrise de M.Eminescu, sunt în număr de:

șapte

cinci

șase

opt

3

„Luceafărul” apare în anul:

1879

1881

1883

1848

1

Laitmotivul este:

element din care rezultă tema operei

tema

motivul central ce se repetă într-o operă

motiv simbol

2

În poeziile lui George Bacovia, culoarea roșu reprezintă:

halucinație

monotonie

iubire

moarte

1

Cuvântul „plumb” nu reprezintă în poezia lui Bacovia:

moarte

lipsa de viață

gelozie

duritate

4

Poezia „Lacustră” este scrisă de:

Tudor Arghezi

Lucian Blaga

Alexandru Macedonski

George Bacovia

2

Poezia „Lacustră” este alcătuită din __________ strofe.

șase

alt răspuns

șapte

opt

4

Care din următoarele expresii este un pleonasm?

„lumina soarelui”

„stăpâna mării”

„avansați înainte”

„marele bogătaș”

3

„Flori albastre” este:

antiteză

epitet personificator

metaforă

epitet cromatic

1

Care din următoarele opere nu aparține lui I.L.Caragiale?

„Năpasta”

„D-ale carnavalului”

„Apus de soare”

„O făclie de Paște”

2

Triunghiul conjugal din „O scrisoare pierdută” este reprezentat de:

Zoe-Tipătescu-Cațavencu

Zoe-Trahanache-Tipătescu

Zoe-Farfuridi-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Brânzovenescu

1

Zaharia Trahanache reprezintă tipul:

Încornoratului naiv

Junelui-prim

Demagogului

Politic

1

Zoe Trahanache este:

Toate răspunsurile

Femeia voluntară

Soția infidelă

Singura femeie într-o piesă despre viața politică a unui județ

4

„Meșterul Manole” apare în anul:

1928

1926

1925

1927

3

Soția lui Manole în drama „Meșterul Manole” se numește:

Laura

Florica

Ana

Mira

2

Pe cine sacrifică Manole pentru zidirea mănăstirii?

pe soția sa

pe mamă

pe soră

pe nevasta altui zidar

4

Ce nu reprezintă Mira în operă?

devotament

simbolul sacrificiului

soția infidelă

iubire

2

Poezia „Odă în metru antic” este structurată pe __________ părți:

patru

două

cinci

trei

2

Conflictul pricipal din „Jocul Ielelor” este:

interior

social

exterior

politic

1

Personajul principal din „Jocul Ielelor” este:

Maria

Gelu Ruscanu

Grigore Ruscanu

Șerban Saru-Sinești

3

Gelu Ruscanu:

este otrăvit

se sinucide

este ucis

se spânzură

2

Didascaliile sunt:

indicații scenice ale autorului

alt răspuns

replici rostite de personaje

note de subsol

1

„Miorița” este o baladă:

istorică

populară

cultă

alt răspuns

1

Conflictule exterior din „Moara cu noroc” nu este între:

Pintea-Lică

Lică-Ghiță

bătrână-Ghiță

Ana-Lică

1

Conotația reprezintă:

sens secundar și figurat

sens figurat

sens de bază

sens secundar

1

Denotația este:

alt răspuns

sens figurat

sens secundar

sens propriu

2

Naratarul este:

scriitorul

destinatarul căruia i se adresează naratorul

alt răspuns

povestitorul

3

Tragedia este specie a genului:

dramatic

liric

epic

alt răspuns

3

Mitul este un text:

popular

nonliterar

literar

alt răspuns

1

Care din următoarele cuvinte aparțin textului nonliterar?

baladă

fabulă

basm

mărturisiri

4

Funcția emițătorului este:

poetică

conativă

emotivă

referențială

2

Parnasianismul este un curent

literar

cultural

muzical

alt răspuns

2

Sensul conotativ al cuvântului „umbră” este:

Umbra lui Mircea

după operație a ajuns o umbră

străfulgeră-n umbră-i de valuri bătaie

nici unul din răspunsurile menționate

2

Cele două teme importante în creația lui Eminescu sunt:

folclorul și natura

iubirea și folclorul

filosofia și iubirea

natura și iubirea

4

Sursele romanului „Ion” sunt în număr de:

două

patru

trei

șase

1

Descrierea lui Rebreanu are funcție:

de distorsionare a acțiunii

de prezentare a unei acțiuni

alt răspuns

simbolică

2

Cum este structurat personajul Ion?

în funcție de cele două obsesii ale sale

în funcție de ce spun celelalte personaje despre el

alt răspuns

în funcție de acțiuni

2

Care din următoarele cuvinte este un element de jargon?

lovele

strună

madam

nici unul

3

Mentorul „Daciei literare” este:

Grigore Alexandrescu

Costache Negruzzi

Mihail Kogălniceanu

Titu Maiorescu

3

„Sburătorul” este:

o revistă

un volum

o editură

o carte

2

Articolul „Introducție” la „Dacia literară” reprezintă manifestul literar al:

alt răspuns

moderismului românesc

romantismului românesc

clasicismului românesc

1

Romantismul apare:

în prima jumătate a secolului al XIX-lea

în secolul al XVII-lea și se continuă și în secolul al XVIII-lea

la mijlocul secolului al XIX-lea

alt răspuns

2

Care din următoarele trăsături aparțin clasicismului?

subiectivitatea

lipsa de idealizare

dezordinea

obiectivitatea

4

N.Filimon, G.Călinescu și L.Rebreanu aparțin curentului:

clasic

romantic

realist

pașoptist

3

Care din următoarele personaje reprezintă tipul intelectualului?

Ștefan Gheorghidiu

Costache Giurgiuveanu

Dinu Păturică

Ion

3

Finalul romanului „Maitreyi” este:

semideschis

deschis

alt răspuns

închis

1

Care din următorii scriitori nu aparține tradiționalismului?

George Bacovia

Vasile Alecsandri

Ion Pillat

Mircea Dinescu

2

Câte conflicte exterioare are Alexandru Lăpușneanul?

două

patru

nici unul

trei

2

Care sunt fondatorii „Junimii”?

Theodor Rosetti, Petre P.Carp, G.Alexandrescu

Titu Maiorescu, C.Negruzzi, V.Alecsandri

M.Kogălniceanu, Theodor Rosetti, Titu Maiorescu

Titu Maiorescu, Petre P.Carp, V.Pogor; Theodor Rosetti

4

Antiteza este figură de:

retorică

compoziție

semantică

construcție

4

Lirismul din „Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

subiectiv

obiectiv

romantic

alt răspuns

2

„Turma visurilor mele / Eu le pasc ca oi de aur” este:

enumerație

metaforă

anacolut

personificare

4

Tema „fortuna labilis” este prezentă în:

Romantism

Umanism

Iluminism

Impresionism

1

„Psalmii” arghezieni sunt în număr de:

șaisprezece

opt

șapte

paisprezece

4

Care din următoarele personaje are ticul verbal: „eu, care familia mea, de la patusopt în cameră”?

Cetățeanul turmentat

Nae Cațavencu

Agamemnon Dandanache

Farfuridi

4

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2020 invatasingur.ro