Autorul este:

cel care povestește o întâmplare

alt răspuns

cel care citește o operă

persoana care creează o operă literară

2

„Cronica” este o lucrare:

literară

religioasă

nici un răspuns corect

istorică

1

„Cronicile” au un caracter:

subiectiv

alt răspuns

subiectiv și obiectiv

obiectiv

2

Cei trei cronicari moldoveni sunt:

Ion Creangă, Miron Costin, Liviu Rebreanu

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

Vasile Voiculescu, Marin Preda, I.L.Caragiale

Ioan Slavici, Grigore Ureche, Costache Negruzzi

3

Genul epic are următoarea caracteristică:

prezintă realitatea din viziunea autorului

principala modalitate de expunere este descrierea

predomină dialogul

are ca modalitate dominantă de expunere narațiunea

1

Ion Creangă face parte din perioada:

postbelică

marilor clasici

interbelică

veche

4

„Povestea lui Harap-Alb” apare în:

1933

1877

1920

1876

1

Harap-Alb este:

actantul

donatorul

alt răspuns

destinatarul

1

Basmul cult implică:

fabulosul / supranaturalul

profan

sacru și profan

sacru

2

„Umanismul” și „iluminismul” sunt curente:

culturale

literare

nici un răspuns corect

unul literal și altul cultural

2

„Cealaltă Ancuță” este publicată în volumul:

„Răfuiala”

„Întâlnirea din pământuri”

„Iapa lui Vodă”

„Hanul Ancuței”

1

„Lostrița” este scrisă de:

Vasile Voiculescu

Liviu Rebreanu

Ion Creangă

Nicolae Manolescu

3

Temele povestirii „Lostrița” sunt:

dragostea și vânătoarea

dragostea și moartea

folclorul și istoria

concepția omului de geniu și iubirea imposibilă

2

Personajul principal din „Lostrița” este:

Gheorghe

Ghiță

Vasile

Aliman

4

„Alexandru Lăpușneanul” este o nuvelă:

psihologică

istorică de factură romantică

fantastică

psihologică cu elemente romantice

1

Fantasticul elidaesc se referă la:

îmbinarea sacrului cu profanul

apariția elementelor tulburătoare

prezența simbolurilor

predominanța sacrului

1

Personajul negativ din „Moara cu noroc” este:

Pintea

Lică

Ghiță

bătrâna

3

Conflictul latent în nuvela „Moara cu noroc” este între:

Ghiță și bătrâna

Ghiță și Ana

Lică și Ana

Lică și Pintea

4

„Baltagul” este un roman:

subiectiv proustian

tradițional

de dragoste

modern

3

Mihail Sadoveanu aparține perioadei:

prepașoptistă

interbelice

veche

postbelice

2

Personajul absent din romanul „Baltagul” este:

Nichifor Lipan

Gheorghiță

Ilie Cuțui

Calistrat Bogza

1

Sinonimul cuvântului „stăruiește” este:

nu se sfârșește

moale

dispare

persistă

4

Familia Herdelea din romanul „Ion” este alcătuită din __________ membri.

patru

trei

cinci

șase

2

Copilul Anei și al lui Ion se numea:

Ion

Vasile

Gheorghiță

Petrișor

4

Inițial, opera „Enigma Otiliei” a fost denumită „__________ Otiliei”:

Frații

Averea

Feminitatea

Părinții

1

„Enigma Otiliei” este:

roman modern

roman tradițional

roman modern realist în manieră balzaciană

roman modern cu elemente realiste

3

Anul apariției romanului „Enigma Otiliei” este:

1938

1930

1920

1955

2

Câmpul semantic a cuvântului „călătorie” este:

călător, călătoare, tren, călătorit

călători, tichete, gară, semnal de alarmă, tren

a merge, a se plimba

călători, bagaj, a călători

1

Personajul principal din „Pădurea spânzuraților” este:

Varga

Ștefan

Apostol Bologa

Svoboda

1

Personajul Apostol Bologa este:

alt răspuns

împușcat

otrăvit

spânzurat

2

„Adânca și limpedea lumină” este:

metaforă

epitet dublu

epitet

hiperbolă

3

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” cuprinde:

o parte

două părți

trei părți

patru părți

3

Soția lui Ștefan Gheorghidiu se numește:

Ana

Laura

Ella

Smaranda

4

Care din următoarele cuvinte constituie oximonorul?

„regina nopții moartă”

„dureros de dulce”

„o mulțime de norod”

„dulci dulcețuri”

2

Acțiunea romanului „Maitreyi” se desfășoară în:

China

India - Calcutta

Africa

Europa

2

Prima iubire a Maitreyei a fost:

Harold

Tagore

Allan

un copac cu șapte frunze

2

Narendra Sen era __________ lui Maitreyei:

verișorul

unchiul

fratele

tatăl

1

Allan are vârsta de:

23 de ani

24 de ani

21 de ani

22 de ani

4

Marin Preda aparține perioadei:

postpașoptistă

interbelică

postmodernistă

postbelică

3

Acțiunea din „Moromeții” se petrece în:

Siliștea-Gumești

Moldova

București

Ardeal

2

Familia Moromete era alcătuită din __________ membri:

șapte

șase

opt

nouă

3

Opera lirică exprimă:

dorințe, idealuri

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod indirect

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod direct

alt răspuns

2

„Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

odă

elegie

odă cu elemente de pastel

pastel

4

Mihai Eminescu este un poet:

simbolist

realist

clasic

romantic

2

Poezia „Revedere” are ca sursă de inspirație:

folclorul

omul

trecutul istoric

filosofia

1

„Scrisorile”, publicate și scrise de M.Eminescu, sunt în număr de:

cinci

opt

șase

șapte

3

„Luceafărul” apare în anul:

1848

1881

1879

1883

1

Laitmotivul este:

tema

element din care rezultă tema operei

motivul central ce se repetă într-o operă

motiv simbol

2

În poeziile lui George Bacovia, culoarea roșu reprezintă:

moarte

halucinație

iubire

monotonie

1

Cuvântul „plumb” nu reprezintă în poezia lui Bacovia:

lipsa de viață

duritate

moarte

gelozie

4

Poezia „Lacustră” este scrisă de:

Alexandru Macedonski

George Bacovia

Lucian Blaga

Tudor Arghezi

2

Poezia „Lacustră” este alcătuită din __________ strofe.

alt răspuns

opt

șapte

șase

4

Care din următoarele expresii este un pleonasm?

„stăpâna mării”

„avansați înainte”

„marele bogătaș”

„lumina soarelui”

3

„Flori albastre” este:

metaforă

antiteză

epitet personificator

epitet cromatic

1

Care din următoarele opere nu aparține lui I.L.Caragiale?

„Năpasta”

„D-ale carnavalului”

„Apus de soare”

„O făclie de Paște”

2

Triunghiul conjugal din „O scrisoare pierdută” este reprezentat de:

Zoe-Farfuridi-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Cațavencu

Zoe-Tipătescu-Brânzovenescu

Zoe-Trahanache-Tipătescu

1

Zaharia Trahanache reprezintă tipul:

Demagogului

Încornoratului naiv

Politic

Junelui-prim

1

Zoe Trahanache este:

Singura femeie într-o piesă despre viața politică a unui județ

Soția infidelă

Toate răspunsurile

Femeia voluntară

4

„Meșterul Manole” apare în anul:

1926

1928

1925

1927

3

Soția lui Manole în drama „Meșterul Manole” se numește:

Florica

Ana

Laura

Mira

2

Pe cine sacrifică Manole pentru zidirea mănăstirii?

pe soră

pe nevasta altui zidar

pe mamă

pe soția sa

4

Ce nu reprezintă Mira în operă?

soția infidelă

simbolul sacrificiului

iubire

devotament

2

Poezia „Odă în metru antic” este structurată pe __________ părți:

cinci

două

trei

patru

2

Conflictul pricipal din „Jocul Ielelor” este:

social

politic

exterior

interior

1

Personajul principal din „Jocul Ielelor” este:

Șerban Saru-Sinești

Maria

Grigore Ruscanu

Gelu Ruscanu

3

Gelu Ruscanu:

se sinucide

se spânzură

este otrăvit

este ucis

2

Didascaliile sunt:

note de subsol

indicații scenice ale autorului

replici rostite de personaje

alt răspuns

1

„Miorița” este o baladă:

populară

cultă

istorică

alt răspuns

1

Conflictule exterior din „Moara cu noroc” nu este între:

Lică-Ghiță

Ana-Lică

Pintea-Lică

bătrână-Ghiță

1

Conotația reprezintă:

sens de bază

sens figurat

sens secundar și figurat

sens secundar

1

Denotația este:

alt răspuns

sens secundar

sens figurat

sens propriu

2

Naratarul este:

povestitorul

destinatarul căruia i se adresează naratorul

alt răspuns

scriitorul

3

Tragedia este specie a genului:

epic

alt răspuns

dramatic

liric

3

Mitul este un text:

nonliterar

popular

literar

alt răspuns

1

Care din următoarele cuvinte aparțin textului nonliterar?

fabulă

basm

mărturisiri

baladă

4

Funcția emițătorului este:

emotivă

poetică

referențială

conativă

2

Parnasianismul este un curent

literar

cultural

muzical

alt răspuns

2

Sensul conotativ al cuvântului „umbră” este:

nici unul din răspunsurile menționate

străfulgeră-n umbră-i de valuri bătaie

după operație a ajuns o umbră

Umbra lui Mircea

2

Cele două teme importante în creația lui Eminescu sunt:

folclorul și natura

natura și iubirea

iubirea și folclorul

filosofia și iubirea

4

Sursele romanului „Ion” sunt în număr de:

patru

două

trei

șase

1

Descrierea lui Rebreanu are funcție:

de prezentare a unei acțiuni

alt răspuns

simbolică

de distorsionare a acțiunii

2

Cum este structurat personajul Ion?

în funcție de acțiuni

în funcție de cele două obsesii ale sale

alt răspuns

în funcție de ce spun celelalte personaje despre el

2

Care din următoarele cuvinte este un element de jargon?

nici unul

strună

lovele

madam

3

Mentorul „Daciei literare” este:

Mihail Kogălniceanu

Titu Maiorescu

Costache Negruzzi

Grigore Alexandrescu

3

„Sburătorul” este:

o carte

un volum

o editură

o revistă

2

Articolul „Introducție” la „Dacia literară” reprezintă manifestul literar al:

alt răspuns

romantismului românesc

clasicismului românesc

moderismului românesc

1

Romantismul apare:

în prima jumătate a secolului al XIX-lea

în secolul al XVII-lea și se continuă și în secolul al XVIII-lea

la mijlocul secolului al XIX-lea

alt răspuns

2

Care din următoarele trăsături aparțin clasicismului?

subiectivitatea

dezordinea

obiectivitatea

lipsa de idealizare

4

N.Filimon, G.Călinescu și L.Rebreanu aparțin curentului:

romantic

clasic

pașoptist

realist

3

Care din următoarele personaje reprezintă tipul intelectualului?

Dinu Păturică

Costache Giurgiuveanu

Ștefan Gheorghidiu

Ion

3

Finalul romanului „Maitreyi” este:

închis

deschis

semideschis

alt răspuns

1

Care din următorii scriitori nu aparține tradiționalismului?

Mircea Dinescu

George Bacovia

Vasile Alecsandri

Ion Pillat

2

Câte conflicte exterioare are Alexandru Lăpușneanul?

două

patru

trei

nici unul

2

Care sunt fondatorii „Junimii”?

Titu Maiorescu, Petre P.Carp, V.Pogor; Theodor Rosetti

Titu Maiorescu, C.Negruzzi, V.Alecsandri

Theodor Rosetti, Petre P.Carp, G.Alexandrescu

M.Kogălniceanu, Theodor Rosetti, Titu Maiorescu

4

Antiteza este figură de:

retorică

semantică

compoziție

construcție

4

Lirismul din „Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

obiectiv

romantic

subiectiv

alt răspuns

2

„Turma visurilor mele / Eu le pasc ca oi de aur” este:

personificare

enumerație

anacolut

metaforă

4

Tema „fortuna labilis” este prezentă în:

Iluminism

Romantism

Umanism

Impresionism

1

„Psalmii” arghezieni sunt în număr de:

opt

șapte

paisprezece

șaisprezece

4

Care din următoarele personaje are ticul verbal: „eu, care familia mea, de la patusopt în cameră”?

Nae Cațavencu

Farfuridi

Cetățeanul turmentat

Agamemnon Dandanache

4

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2021 invatasingur.ro