Autorul este:

persoana care creează o operă literară

alt răspuns

cel care povestește o întâmplare

cel care citește o operă

2

„Cronica” este o lucrare:

istorică

nici un răspuns corect

religioasă

literară

1

„Cronicile” au un caracter:

subiectiv

subiectiv și obiectiv

obiectiv

alt răspuns

2

Cei trei cronicari moldoveni sunt:

Vasile Voiculescu, Marin Preda, I.L.Caragiale

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

Ion Creangă, Miron Costin, Liviu Rebreanu

Ioan Slavici, Grigore Ureche, Costache Negruzzi

3

Genul epic are următoarea caracteristică:

are ca modalitate dominantă de expunere narațiunea

prezintă realitatea din viziunea autorului

principala modalitate de expunere este descrierea

predomină dialogul

1

Ion Creangă face parte din perioada:

veche

marilor clasici

postbelică

interbelică

4

„Povestea lui Harap-Alb” apare în:

1876

1920

1877

1933

1

Harap-Alb este:

donatorul

destinatarul

actantul

alt răspuns

1

Basmul cult implică:

fabulosul / supranaturalul

sacru și profan

sacru

profan

2

„Umanismul” și „iluminismul” sunt curente:

literare

unul literal și altul cultural

culturale

nici un răspuns corect

2

„Cealaltă Ancuță” este publicată în volumul:

„Hanul Ancuței”

„Întâlnirea din pământuri”

„Iapa lui Vodă”

„Răfuiala”

1

„Lostrița” este scrisă de:

Ion Creangă

Vasile Voiculescu

Liviu Rebreanu

Nicolae Manolescu

3

Temele povestirii „Lostrița” sunt:

dragostea și vânătoarea

dragostea și moartea

folclorul și istoria

concepția omului de geniu și iubirea imposibilă

2

Personajul principal din „Lostrița” este:

Ghiță

Gheorghe

Aliman

Vasile

4

„Alexandru Lăpușneanul” este o nuvelă:

fantastică

psihologică

istorică de factură romantică

psihologică cu elemente romantice

1

Fantasticul elidaesc se referă la:

prezența simbolurilor

apariția elementelor tulburătoare

predominanța sacrului

îmbinarea sacrului cu profanul

1

Personajul negativ din „Moara cu noroc” este:

Ghiță

bătrâna

Lică

Pintea

3

Conflictul latent în nuvela „Moara cu noroc” este între:

Lică și Pintea

Lică și Ana

Ghiță și Ana

Ghiță și bătrâna

4

„Baltagul” este un roman:

subiectiv proustian

modern

de dragoste

tradițional

3

Mihail Sadoveanu aparține perioadei:

interbelice

veche

postbelice

prepașoptistă

2

Personajul absent din romanul „Baltagul” este:

Calistrat Bogza

Nichifor Lipan

Gheorghiță

Ilie Cuțui

1

Sinonimul cuvântului „stăruiește” este:

persistă

moale

nu se sfârșește

dispare

4

Familia Herdelea din romanul „Ion” este alcătuită din __________ membri.

șase

patru

trei

cinci

2

Copilul Anei și al lui Ion se numea:

Ion

Gheorghiță

Petrișor

Vasile

4

Inițial, opera „Enigma Otiliei” a fost denumită „__________ Otiliei”:

Frații

Părinții

Feminitatea

Averea

1

„Enigma Otiliei” este:

roman tradițional

roman modern realist în manieră balzaciană

roman modern cu elemente realiste

roman modern

3

Anul apariției romanului „Enigma Otiliei” este:

1920

1938

1930

1955

2

Câmpul semantic a cuvântului „călătorie” este:

călător, călătoare, tren, călătorit

călători, bagaj, a călători

călători, tichete, gară, semnal de alarmă, tren

a merge, a se plimba

1

Personajul principal din „Pădurea spânzuraților” este:

Varga

Svoboda

Apostol Bologa

Ștefan

1

Personajul Apostol Bologa este:

împușcat

alt răspuns

spânzurat

otrăvit

2

„Adânca și limpedea lumină” este:

metaforă

epitet dublu

epitet

hiperbolă

3

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” cuprinde:

două părți

o parte

trei părți

patru părți

3

Soția lui Ștefan Gheorghidiu se numește:

Ella

Laura

Smaranda

Ana

4

Care din următoarele cuvinte constituie oximonorul?

„o mulțime de norod”

„dulci dulcețuri”

„dureros de dulce”

„regina nopții moartă”

2

Acțiunea romanului „Maitreyi” se desfășoară în:

Africa

Europa

India - Calcutta

China

2

Prima iubire a Maitreyei a fost:

Tagore

un copac cu șapte frunze

Allan

Harold

2

Narendra Sen era __________ lui Maitreyei:

tatăl

verișorul

fratele

unchiul

1

Allan are vârsta de:

24 de ani

22 de ani

23 de ani

21 de ani

4

Marin Preda aparține perioadei:

postmodernistă

interbelică

postbelică

postpașoptistă

3

Acțiunea din „Moromeții” se petrece în:

București

Ardeal

Moldova

Siliștea-Gumești

2

Familia Moromete era alcătuită din __________ membri:

nouă

opt

șase

șapte

3

Opera lirică exprimă:

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod indirect

dorințe, idealuri

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod direct

alt răspuns

2

„Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

odă

odă cu elemente de pastel

pastel

elegie

4

Mihai Eminescu este un poet:

clasic

realist

romantic

simbolist

2

Poezia „Revedere” are ca sursă de inspirație:

trecutul istoric

folclorul

omul

filosofia

1

„Scrisorile”, publicate și scrise de M.Eminescu, sunt în număr de:

șapte

opt

șase

cinci

3

„Luceafărul” apare în anul:

1883

1881

1848

1879

1

Laitmotivul este:

tema

motivul central ce se repetă într-o operă

element din care rezultă tema operei

motiv simbol

2

În poeziile lui George Bacovia, culoarea roșu reprezintă:

iubire

monotonie

moarte

halucinație

1

Cuvântul „plumb” nu reprezintă în poezia lui Bacovia:

moarte

duritate

gelozie

lipsa de viață

4

Poezia „Lacustră” este scrisă de:

Tudor Arghezi

Alexandru Macedonski

Lucian Blaga

George Bacovia

2

Poezia „Lacustră” este alcătuită din __________ strofe.

șapte

opt

șase

alt răspuns

4

Care din următoarele expresii este un pleonasm?

„marele bogătaș”

„lumina soarelui”

„stăpâna mării”

„avansați înainte”

3

„Flori albastre” este:

metaforă

epitet cromatic

epitet personificator

antiteză

1

Care din următoarele opere nu aparține lui I.L.Caragiale?

„Năpasta”

„Apus de soare”

„D-ale carnavalului”

„O făclie de Paște”

2

Triunghiul conjugal din „O scrisoare pierdută” este reprezentat de:

Zoe-Farfuridi-Tipătescu

Zoe-Trahanache-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Cațavencu

Zoe-Tipătescu-Brânzovenescu

1

Zaharia Trahanache reprezintă tipul:

Încornoratului naiv

Demagogului

Politic

Junelui-prim

1

Zoe Trahanache este:

Femeia voluntară

Soția infidelă

Toate răspunsurile

Singura femeie într-o piesă despre viața politică a unui județ

4

„Meșterul Manole” apare în anul:

1927

1925

1926

1928

3

Soția lui Manole în drama „Meșterul Manole” se numește:

Laura

Ana

Mira

Florica

2

Pe cine sacrifică Manole pentru zidirea mănăstirii?

pe soră

pe mamă

pe nevasta altui zidar

pe soția sa

4

Ce nu reprezintă Mira în operă?

devotament

simbolul sacrificiului

soția infidelă

iubire

2

Poezia „Odă în metru antic” este structurată pe __________ părți:

patru

cinci

trei

două

2

Conflictul pricipal din „Jocul Ielelor” este:

politic

exterior

interior

social

1

Personajul principal din „Jocul Ielelor” este:

Maria

Șerban Saru-Sinești

Grigore Ruscanu

Gelu Ruscanu

3

Gelu Ruscanu:

se sinucide

este otrăvit

este ucis

se spânzură

2

Didascaliile sunt:

replici rostite de personaje

alt răspuns

note de subsol

indicații scenice ale autorului

1

„Miorița” este o baladă:

populară

alt răspuns

istorică

cultă

1

Conflictule exterior din „Moara cu noroc” nu este între:

Ana-Lică

Pintea-Lică

bătrână-Ghiță

Lică-Ghiță

1

Conotația reprezintă:

sens figurat

sens secundar

sens secundar și figurat

sens de bază

1

Denotația este:

alt răspuns

sens figurat

sens propriu

sens secundar

2

Naratarul este:

alt răspuns

scriitorul

destinatarul căruia i se adresează naratorul

povestitorul

3

Tragedia este specie a genului:

liric

dramatic

epic

alt răspuns

3

Mitul este un text:

nonliterar

alt răspuns

literar

popular

1

Care din următoarele cuvinte aparțin textului nonliterar?

basm

fabulă

mărturisiri

baladă

4

Funcția emițătorului este:

poetică

conativă

emotivă

referențială

2

Parnasianismul este un curent

alt răspuns

literar

muzical

cultural

2

Sensul conotativ al cuvântului „umbră” este:

după operație a ajuns o umbră

nici unul din răspunsurile menționate

străfulgeră-n umbră-i de valuri bătaie

Umbra lui Mircea

2

Cele două teme importante în creația lui Eminescu sunt:

iubirea și folclorul

folclorul și natura

filosofia și iubirea

natura și iubirea

4

Sursele romanului „Ion” sunt în număr de:

trei

șase

patru

două

1

Descrierea lui Rebreanu are funcție:

alt răspuns

de distorsionare a acțiunii

de prezentare a unei acțiuni

simbolică

2

Cum este structurat personajul Ion?

în funcție de ce spun celelalte personaje despre el

în funcție de acțiuni

în funcție de cele două obsesii ale sale

alt răspuns

2

Care din următoarele cuvinte este un element de jargon?

strună

lovele

nici unul

madam

3

Mentorul „Daciei literare” este:

Grigore Alexandrescu

Mihail Kogălniceanu

Titu Maiorescu

Costache Negruzzi

3

„Sburătorul” este:

o revistă

o editură

o carte

un volum

2

Articolul „Introducție” la „Dacia literară” reprezintă manifestul literar al:

clasicismului românesc

romantismului românesc

alt răspuns

moderismului românesc

1

Romantismul apare:

în secolul al XVII-lea și se continuă și în secolul al XVIII-lea

în prima jumătate a secolului al XIX-lea

alt răspuns

la mijlocul secolului al XIX-lea

2

Care din următoarele trăsături aparțin clasicismului?

subiectivitatea

obiectivitatea

lipsa de idealizare

dezordinea

4

N.Filimon, G.Călinescu și L.Rebreanu aparțin curentului:

realist

pașoptist

clasic

romantic

3

Care din următoarele personaje reprezintă tipul intelectualului?

Dinu Păturică

Costache Giurgiuveanu

Ștefan Gheorghidiu

Ion

3

Finalul romanului „Maitreyi” este:

semideschis

alt răspuns

închis

deschis

1

Care din următorii scriitori nu aparține tradiționalismului?

Ion Pillat

Vasile Alecsandri

George Bacovia

Mircea Dinescu

2

Câte conflicte exterioare are Alexandru Lăpușneanul?

trei

nici unul

patru

două

2

Care sunt fondatorii „Junimii”?

Theodor Rosetti, Petre P.Carp, G.Alexandrescu

Titu Maiorescu, Petre P.Carp, V.Pogor; Theodor Rosetti

Titu Maiorescu, C.Negruzzi, V.Alecsandri

M.Kogălniceanu, Theodor Rosetti, Titu Maiorescu

4

Antiteza este figură de:

compoziție

construcție

retorică

semantică

4

Lirismul din „Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

subiectiv

obiectiv

romantic

alt răspuns

2

„Turma visurilor mele / Eu le pasc ca oi de aur” este:

metaforă

personificare

anacolut

enumerație

4

Tema „fortuna labilis” este prezentă în:

Iluminism

Umanism

Impresionism

Romantism

1

„Psalmii” arghezieni sunt în număr de:

șaisprezece

opt

șapte

paisprezece

4

Care din următoarele personaje are ticul verbal: „eu, care familia mea, de la patusopt în cameră”?

Farfuridi

Cetățeanul turmentat

Agamemnon Dandanache

Nae Cațavencu

4

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2024 invatasingur.ro