Autorul este:

cel care povestește o întâmplare

cel care citește o operă

alt răspuns

persoana care creează o operă literară

2

„Cronica” este o lucrare:

istorică

religioasă

nici un răspuns corect

literară

1

„Cronicile” au un caracter:

alt răspuns

subiectiv și obiectiv

obiectiv

subiectiv

2

Cei trei cronicari moldoveni sunt:

Vasile Voiculescu, Marin Preda, I.L.Caragiale

Ioan Slavici, Grigore Ureche, Costache Negruzzi

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

Ion Creangă, Miron Costin, Liviu Rebreanu

3

Genul epic are următoarea caracteristică:

principala modalitate de expunere este descrierea

prezintă realitatea din viziunea autorului

are ca modalitate dominantă de expunere narațiunea

predomină dialogul

1

Ion Creangă face parte din perioada:

postbelică

interbelică

marilor clasici

veche

4

„Povestea lui Harap-Alb” apare în:

1877

1876

1920

1933

1

Harap-Alb este:

actantul

destinatarul

alt răspuns

donatorul

1

Basmul cult implică:

profan

fabulosul / supranaturalul

sacru și profan

sacru

2

„Umanismul” și „iluminismul” sunt curente:

nici un răspuns corect

literare

unul literal și altul cultural

culturale

2

„Cealaltă Ancuță” este publicată în volumul:

„Iapa lui Vodă”

„Răfuiala”

„Întâlnirea din pământuri”

„Hanul Ancuței”

1

„Lostrița” este scrisă de:

Nicolae Manolescu

Vasile Voiculescu

Liviu Rebreanu

Ion Creangă

3

Temele povestirii „Lostrița” sunt:

concepția omului de geniu și iubirea imposibilă

dragostea și moartea

folclorul și istoria

dragostea și vânătoarea

2

Personajul principal din „Lostrița” este:

Gheorghe

Ghiță

Vasile

Aliman

4

„Alexandru Lăpușneanul” este o nuvelă:

istorică de factură romantică

psihologică cu elemente romantice

fantastică

psihologică

1

Fantasticul elidaesc se referă la:

prezența simbolurilor

predominanța sacrului

îmbinarea sacrului cu profanul

apariția elementelor tulburătoare

1

Personajul negativ din „Moara cu noroc” este:

Lică

bătrâna

Pintea

Ghiță

3

Conflictul latent în nuvela „Moara cu noroc” este între:

Lică și Ana

Lică și Pintea

Ghiță și bătrâna

Ghiță și Ana

4

„Baltagul” este un roman:

tradițional

modern

de dragoste

subiectiv proustian

3

Mihail Sadoveanu aparține perioadei:

prepașoptistă

interbelice

veche

postbelice

2

Personajul absent din romanul „Baltagul” este:

Nichifor Lipan

Calistrat Bogza

Gheorghiță

Ilie Cuțui

1

Sinonimul cuvântului „stăruiește” este:

dispare

persistă

moale

nu se sfârșește

4

Familia Herdelea din romanul „Ion” este alcătuită din __________ membri.

șase

cinci

trei

patru

2

Copilul Anei și al lui Ion se numea:

Vasile

Petrișor

Gheorghiță

Ion

4

Inițial, opera „Enigma Otiliei” a fost denumită „__________ Otiliei”:

Averea

Frații

Părinții

Feminitatea

1

„Enigma Otiliei” este:

roman modern

roman tradițional

roman modern cu elemente realiste

roman modern realist în manieră balzaciană

3

Anul apariției romanului „Enigma Otiliei” este:

1938

1920

1930

1955

2

Câmpul semantic a cuvântului „călătorie” este:

călător, călătoare, tren, călătorit

călători, bagaj, a călători

călători, tichete, gară, semnal de alarmă, tren

a merge, a se plimba

1

Personajul principal din „Pădurea spânzuraților” este:

Apostol Bologa

Varga

Svoboda

Ștefan

1

Personajul Apostol Bologa este:

alt răspuns

otrăvit

împușcat

spânzurat

2

„Adânca și limpedea lumină” este:

epitet

hiperbolă

epitet dublu

metaforă

3

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” cuprinde:

trei părți

o parte

două părți

patru părți

3

Soția lui Ștefan Gheorghidiu se numește:

Ella

Smaranda

Laura

Ana

4

Care din următoarele cuvinte constituie oximonorul?

„o mulțime de norod”

„regina nopții moartă”

„dureros de dulce”

„dulci dulcețuri”

2

Acțiunea romanului „Maitreyi” se desfășoară în:

India - Calcutta

Europa

China

Africa

2

Prima iubire a Maitreyei a fost:

Allan

Tagore

un copac cu șapte frunze

Harold

2

Narendra Sen era __________ lui Maitreyei:

verișorul

tatăl

fratele

unchiul

1

Allan are vârsta de:

23 de ani

24 de ani

22 de ani

21 de ani

4

Marin Preda aparține perioadei:

postmodernistă

postbelică

interbelică

postpașoptistă

3

Acțiunea din „Moromeții” se petrece în:

Siliștea-Gumești

Moldova

București

Ardeal

2

Familia Moromete era alcătuită din __________ membri:

nouă

opt

șapte

șase

3

Opera lirică exprimă:

dorințe, idealuri

alt răspuns

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod direct

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod indirect

2

„Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

odă

elegie

odă cu elemente de pastel

pastel

4

Mihai Eminescu este un poet:

realist

romantic

clasic

simbolist

2

Poezia „Revedere” are ca sursă de inspirație:

omul

trecutul istoric

folclorul

filosofia

1

„Scrisorile”, publicate și scrise de M.Eminescu, sunt în număr de:

opt

șapte

cinci

șase

3

„Luceafărul” apare în anul:

1848

1883

1881

1879

1

Laitmotivul este:

element din care rezultă tema operei

tema

motivul central ce se repetă într-o operă

motiv simbol

2

În poeziile lui George Bacovia, culoarea roșu reprezintă:

moarte

halucinație

iubire

monotonie

1

Cuvântul „plumb” nu reprezintă în poezia lui Bacovia:

lipsa de viață

moarte

gelozie

duritate

4

Poezia „Lacustră” este scrisă de:

Tudor Arghezi

Lucian Blaga

George Bacovia

Alexandru Macedonski

2

Poezia „Lacustră” este alcătuită din __________ strofe.

șase

opt

alt răspuns

șapte

4

Care din următoarele expresii este un pleonasm?

„stăpâna mării”

„avansați înainte”

„marele bogătaș”

„lumina soarelui”

3

„Flori albastre” este:

metaforă

epitet personificator

antiteză

epitet cromatic

1

Care din următoarele opere nu aparține lui I.L.Caragiale?

„D-ale carnavalului”

„Năpasta”

„O făclie de Paște”

„Apus de soare”

2

Triunghiul conjugal din „O scrisoare pierdută” este reprezentat de:

Zoe-Farfuridi-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Cațavencu

Zoe-Trahanache-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Brânzovenescu

1

Zaharia Trahanache reprezintă tipul:

Demagogului

Junelui-prim

Încornoratului naiv

Politic

1

Zoe Trahanache este:

Singura femeie într-o piesă despre viața politică a unui județ

Soția infidelă

Toate răspunsurile

Femeia voluntară

4

„Meșterul Manole” apare în anul:

1926

1925

1927

1928

3

Soția lui Manole în drama „Meșterul Manole” se numește:

Mira

Ana

Laura

Florica

2

Pe cine sacrifică Manole pentru zidirea mănăstirii?

pe soră

pe mamă

pe nevasta altui zidar

pe soția sa

4

Ce nu reprezintă Mira în operă?

simbolul sacrificiului

soția infidelă

iubire

devotament

2

Poezia „Odă în metru antic” este structurată pe __________ părți:

patru

două

cinci

trei

2

Conflictul pricipal din „Jocul Ielelor” este:

exterior

politic

interior

social

1

Personajul principal din „Jocul Ielelor” este:

Grigore Ruscanu

Șerban Saru-Sinești

Gelu Ruscanu

Maria

3

Gelu Ruscanu:

este ucis

se spânzură

este otrăvit

se sinucide

2

Didascaliile sunt:

indicații scenice ale autorului

alt răspuns

replici rostite de personaje

note de subsol

1

„Miorița” este o baladă:

alt răspuns

cultă

populară

istorică

1

Conflictule exterior din „Moara cu noroc” nu este între:

Lică-Ghiță

Ana-Lică

bătrână-Ghiță

Pintea-Lică

1

Conotația reprezintă:

sens figurat

sens de bază

sens secundar

sens secundar și figurat

1

Denotația este:

sens figurat

sens propriu

sens secundar

alt răspuns

2

Naratarul este:

povestitorul

destinatarul căruia i se adresează naratorul

alt răspuns

scriitorul

3

Tragedia este specie a genului:

epic

liric

alt răspuns

dramatic

3

Mitul este un text:

nonliterar

alt răspuns

literar

popular

1

Care din următoarele cuvinte aparțin textului nonliterar?

fabulă

baladă

mărturisiri

basm

4

Funcția emițătorului este:

poetică

conativă

emotivă

referențială

2

Parnasianismul este un curent

muzical

alt răspuns

literar

cultural

2

Sensul conotativ al cuvântului „umbră” este:

Umbra lui Mircea

străfulgeră-n umbră-i de valuri bătaie

nici unul din răspunsurile menționate

după operație a ajuns o umbră

2

Cele două teme importante în creația lui Eminescu sunt:

iubirea și folclorul

folclorul și natura

natura și iubirea

filosofia și iubirea

4

Sursele romanului „Ion” sunt în număr de:

patru

trei

șase

două

1

Descrierea lui Rebreanu are funcție:

alt răspuns

de prezentare a unei acțiuni

de distorsionare a acțiunii

simbolică

2

Cum este structurat personajul Ion?

în funcție de acțiuni

în funcție de ce spun celelalte personaje despre el

în funcție de cele două obsesii ale sale

alt răspuns

2

Care din următoarele cuvinte este un element de jargon?

strună

madam

lovele

nici unul

3

Mentorul „Daciei literare” este:

Mihail Kogălniceanu

Costache Negruzzi

Grigore Alexandrescu

Titu Maiorescu

3

„Sburătorul” este:

o editură

o carte

o revistă

un volum

2

Articolul „Introducție” la „Dacia literară” reprezintă manifestul literar al:

moderismului românesc

clasicismului românesc

alt răspuns

romantismului românesc

1

Romantismul apare:

în prima jumătate a secolului al XIX-lea

alt răspuns

la mijlocul secolului al XIX-lea

în secolul al XVII-lea și se continuă și în secolul al XVIII-lea

2

Care din următoarele trăsături aparțin clasicismului?

lipsa de idealizare

obiectivitatea

subiectivitatea

dezordinea

4

N.Filimon, G.Călinescu și L.Rebreanu aparțin curentului:

pașoptist

clasic

realist

romantic

3

Care din următoarele personaje reprezintă tipul intelectualului?

Ion

Ștefan Gheorghidiu

Dinu Păturică

Costache Giurgiuveanu

3

Finalul romanului „Maitreyi” este:

semideschis

deschis

alt răspuns

închis

1

Care din următorii scriitori nu aparține tradiționalismului?

Vasile Alecsandri

George Bacovia

Ion Pillat

Mircea Dinescu

2

Câte conflicte exterioare are Alexandru Lăpușneanul?

nici unul

trei

două

patru

2

Care sunt fondatorii „Junimii”?

M.Kogălniceanu, Theodor Rosetti, Titu Maiorescu

Theodor Rosetti, Petre P.Carp, G.Alexandrescu

Titu Maiorescu, C.Negruzzi, V.Alecsandri

Titu Maiorescu, Petre P.Carp, V.Pogor; Theodor Rosetti

4

Antiteza este figură de:

retorică

construcție

compoziție

semantică

4

Lirismul din „Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

obiectiv

alt răspuns

subiectiv

romantic

2

„Turma visurilor mele / Eu le pasc ca oi de aur” este:

personificare

metaforă

anacolut

enumerație

4

Tema „fortuna labilis” este prezentă în:

Iluminism

Impresionism

Romantism

Umanism

1

„Psalmii” arghezieni sunt în număr de:

opt

paisprezece

șapte

șaisprezece

4

Care din următoarele personaje are ticul verbal: „eu, care familia mea, de la patusopt în cameră”?

Agamemnon Dandanache

Farfuridi

Nae Cațavencu

Cetățeanul turmentat

4

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2019 invatasingur.ro