Autorul este:

cel care povestește o întâmplare

cel care citește o operă

persoana care creează o operă literară

alt răspuns

2

„Cronica” este o lucrare:

nici un răspuns corect

istorică

literară

religioasă

1

„Cronicile” au un caracter:

subiectiv

subiectiv și obiectiv

obiectiv

alt răspuns

2

Cei trei cronicari moldoveni sunt:

Ioan Slavici, Grigore Ureche, Costache Negruzzi

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

Vasile Voiculescu, Marin Preda, I.L.Caragiale

Ion Creangă, Miron Costin, Liviu Rebreanu

3

Genul epic are următoarea caracteristică:

are ca modalitate dominantă de expunere narațiunea

prezintă realitatea din viziunea autorului

predomină dialogul

principala modalitate de expunere este descrierea

1

Ion Creangă face parte din perioada:

interbelică

marilor clasici

postbelică

veche

4

„Povestea lui Harap-Alb” apare în:

1877

1933

1876

1920

1

Harap-Alb este:

destinatarul

alt răspuns

actantul

donatorul

1

Basmul cult implică:

fabulosul / supranaturalul

profan

sacru și profan

sacru

2

„Umanismul” și „iluminismul” sunt curente:

unul literal și altul cultural

literare

nici un răspuns corect

culturale

2

„Cealaltă Ancuță” este publicată în volumul:

„Întâlnirea din pământuri”

„Răfuiala”

„Hanul Ancuței”

„Iapa lui Vodă”

1

„Lostrița” este scrisă de:

Vasile Voiculescu

Nicolae Manolescu

Ion Creangă

Liviu Rebreanu

3

Temele povestirii „Lostrița” sunt:

dragostea și moartea

concepția omului de geniu și iubirea imposibilă

folclorul și istoria

dragostea și vânătoarea

2

Personajul principal din „Lostrița” este:

Vasile

Aliman

Gheorghe

Ghiță

4

„Alexandru Lăpușneanul” este o nuvelă:

istorică de factură romantică

psihologică cu elemente romantice

fantastică

psihologică

1

Fantasticul elidaesc se referă la:

prezența simbolurilor

predominanța sacrului

apariția elementelor tulburătoare

îmbinarea sacrului cu profanul

1

Personajul negativ din „Moara cu noroc” este:

bătrâna

Pintea

Lică

Ghiță

3

Conflictul latent în nuvela „Moara cu noroc” este între:

Lică și Ana

Ghiță și Ana

Lică și Pintea

Ghiță și bătrâna

4

„Baltagul” este un roman:

de dragoste

tradițional

modern

subiectiv proustian

3

Mihail Sadoveanu aparține perioadei:

prepașoptistă

interbelice

postbelice

veche

2

Personajul absent din romanul „Baltagul” este:

Nichifor Lipan

Ilie Cuțui

Calistrat Bogza

Gheorghiță

1

Sinonimul cuvântului „stăruiește” este:

nu se sfârșește

dispare

moale

persistă

4

Familia Herdelea din romanul „Ion” este alcătuită din __________ membri.

șase

cinci

trei

patru

2

Copilul Anei și al lui Ion se numea:

Petrișor

Gheorghiță

Ion

Vasile

4

Inițial, opera „Enigma Otiliei” a fost denumită „__________ Otiliei”:

Feminitatea

Frații

Părinții

Averea

1

„Enigma Otiliei” este:

roman modern realist în manieră balzaciană

roman tradițional

roman modern cu elemente realiste

roman modern

3

Anul apariției romanului „Enigma Otiliei” este:

1930

1938

1920

1955

2

Câmpul semantic a cuvântului „călătorie” este:

călători, tichete, gară, semnal de alarmă, tren

călători, bagaj, a călători

a merge, a se plimba

călător, călătoare, tren, călătorit

1

Personajul principal din „Pădurea spânzuraților” este:

Apostol Bologa

Svoboda

Varga

Ștefan

1

Personajul Apostol Bologa este:

împușcat

spânzurat

alt răspuns

otrăvit

2

„Adânca și limpedea lumină” este:

metaforă

epitet

hiperbolă

epitet dublu

3

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” cuprinde:

o parte

trei părți

patru părți

două părți

3

Soția lui Ștefan Gheorghidiu se numește:

Ana

Smaranda

Laura

Ella

4

Care din următoarele cuvinte constituie oximonorul?

„dureros de dulce”

„o mulțime de norod”

„regina nopții moartă”

„dulci dulcețuri”

2

Acțiunea romanului „Maitreyi” se desfășoară în:

China

India - Calcutta

Africa

Europa

2

Prima iubire a Maitreyei a fost:

un copac cu șapte frunze

Allan

Tagore

Harold

2

Narendra Sen era __________ lui Maitreyei:

tatăl

unchiul

verișorul

fratele

1

Allan are vârsta de:

21 de ani

24 de ani

23 de ani

22 de ani

4

Marin Preda aparține perioadei:

postbelică

postpașoptistă

interbelică

postmodernistă

3

Acțiunea din „Moromeții” se petrece în:

Moldova

București

Siliștea-Gumești

Ardeal

2

Familia Moromete era alcătuită din __________ membri:

nouă

opt

șapte

șase

3

Opera lirică exprimă:

dorințe, idealuri

alt răspuns

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod indirect

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod direct

2

„Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

pastel

odă cu elemente de pastel

odă

elegie

4

Mihai Eminescu este un poet:

romantic

realist

simbolist

clasic

2

Poezia „Revedere” are ca sursă de inspirație:

omul

filosofia

folclorul

trecutul istoric

1

„Scrisorile”, publicate și scrise de M.Eminescu, sunt în număr de:

șapte

cinci

șase

opt

3

„Luceafărul” apare în anul:

1848

1881

1883

1879

1

Laitmotivul este:

element din care rezultă tema operei

motiv simbol

motivul central ce se repetă într-o operă

tema

2

În poeziile lui George Bacovia, culoarea roșu reprezintă:

moarte

monotonie

halucinație

iubire

1

Cuvântul „plumb” nu reprezintă în poezia lui Bacovia:

lipsa de viață

gelozie

moarte

duritate

4

Poezia „Lacustră” este scrisă de:

Alexandru Macedonski

George Bacovia

Lucian Blaga

Tudor Arghezi

2

Poezia „Lacustră” este alcătuită din __________ strofe.

șapte

opt

alt răspuns

șase

4

Care din următoarele expresii este un pleonasm?

„marele bogătaș”

„stăpâna mării”

„avansați înainte”

„lumina soarelui”

3

„Flori albastre” este:

antiteză

epitet cromatic

metaforă

epitet personificator

1

Care din următoarele opere nu aparține lui I.L.Caragiale?

„Apus de soare”

„D-ale carnavalului”

„Năpasta”

„O făclie de Paște”

2

Triunghiul conjugal din „O scrisoare pierdută” este reprezentat de:

Zoe-Trahanache-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Brânzovenescu

Zoe-Farfuridi-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Cațavencu

1

Zaharia Trahanache reprezintă tipul:

Politic

Demagogului

Încornoratului naiv

Junelui-prim

1

Zoe Trahanache este:

Singura femeie într-o piesă despre viața politică a unui județ

Femeia voluntară

Toate răspunsurile

Soția infidelă

4

„Meșterul Manole” apare în anul:

1925

1928

1926

1927

3

Soția lui Manole în drama „Meșterul Manole” se numește:

Florica

Mira

Laura

Ana

2

Pe cine sacrifică Manole pentru zidirea mănăstirii?

pe soția sa

pe soră

pe nevasta altui zidar

pe mamă

4

Ce nu reprezintă Mira în operă?

iubire

simbolul sacrificiului

devotament

soția infidelă

2

Poezia „Odă în metru antic” este structurată pe __________ părți:

cinci

trei

două

patru

2

Conflictul pricipal din „Jocul Ielelor” este:

politic

social

exterior

interior

1

Personajul principal din „Jocul Ielelor” este:

Gelu Ruscanu

Maria

Grigore Ruscanu

Șerban Saru-Sinești

3

Gelu Ruscanu:

se spânzură

este otrăvit

este ucis

se sinucide

2

Didascaliile sunt:

note de subsol

replici rostite de personaje

indicații scenice ale autorului

alt răspuns

1

„Miorița” este o baladă:

istorică

alt răspuns

populară

cultă

1

Conflictule exterior din „Moara cu noroc” nu este între:

Lică-Ghiță

bătrână-Ghiță

Ana-Lică

Pintea-Lică

1

Conotația reprezintă:

sens de bază

sens secundar și figurat

sens secundar

sens figurat

1

Denotația este:

sens secundar

alt răspuns

sens figurat

sens propriu

2

Naratarul este:

alt răspuns

destinatarul căruia i se adresează naratorul

scriitorul

povestitorul

3

Tragedia este specie a genului:

alt răspuns

epic

liric

dramatic

3

Mitul este un text:

popular

nonliterar

literar

alt răspuns

1

Care din următoarele cuvinte aparțin textului nonliterar?

mărturisiri

baladă

basm

fabulă

4

Funcția emițătorului este:

poetică

referențială

emotivă

conativă

2

Parnasianismul este un curent

cultural

literar

muzical

alt răspuns

2

Sensul conotativ al cuvântului „umbră” este:

străfulgeră-n umbră-i de valuri bătaie

nici unul din răspunsurile menționate

după operație a ajuns o umbră

Umbra lui Mircea

2

Cele două teme importante în creația lui Eminescu sunt:

folclorul și natura

natura și iubirea

filosofia și iubirea

iubirea și folclorul

4

Sursele romanului „Ion” sunt în număr de:

două

trei

șase

patru

1

Descrierea lui Rebreanu are funcție:

de distorsionare a acțiunii

de prezentare a unei acțiuni

alt răspuns

simbolică

2

Cum este structurat personajul Ion?

în funcție de ce spun celelalte personaje despre el

în funcție de acțiuni

în funcție de cele două obsesii ale sale

alt răspuns

2

Care din următoarele cuvinte este un element de jargon?

madam

nici unul

strună

lovele

3

Mentorul „Daciei literare” este:

Grigore Alexandrescu

Titu Maiorescu

Mihail Kogălniceanu

Costache Negruzzi

3

„Sburătorul” este:

un volum

o revistă

o editură

o carte

2

Articolul „Introducție” la „Dacia literară” reprezintă manifestul literar al:

romantismului românesc

alt răspuns

moderismului românesc

clasicismului românesc

1

Romantismul apare:

la mijlocul secolului al XIX-lea

în secolul al XVII-lea și se continuă și în secolul al XVIII-lea

în prima jumătate a secolului al XIX-lea

alt răspuns

2

Care din următoarele trăsături aparțin clasicismului?

obiectivitatea

dezordinea

lipsa de idealizare

subiectivitatea

4

N.Filimon, G.Călinescu și L.Rebreanu aparțin curentului:

romantic

clasic

pașoptist

realist

3

Care din următoarele personaje reprezintă tipul intelectualului?

Ștefan Gheorghidiu

Ion

Dinu Păturică

Costache Giurgiuveanu

3

Finalul romanului „Maitreyi” este:

închis

semideschis

deschis

alt răspuns

1

Care din următorii scriitori nu aparține tradiționalismului?

Ion Pillat

Mircea Dinescu

Vasile Alecsandri

George Bacovia

2

Câte conflicte exterioare are Alexandru Lăpușneanul?

trei

patru

nici unul

două

2

Care sunt fondatorii „Junimii”?

Titu Maiorescu, C.Negruzzi, V.Alecsandri

Theodor Rosetti, Petre P.Carp, G.Alexandrescu

M.Kogălniceanu, Theodor Rosetti, Titu Maiorescu

Titu Maiorescu, Petre P.Carp, V.Pogor; Theodor Rosetti

4

Antiteza este figură de:

construcție

retorică

semantică

compoziție

4

Lirismul din „Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

romantic

alt răspuns

obiectiv

subiectiv

2

„Turma visurilor mele / Eu le pasc ca oi de aur” este:

anacolut

metaforă

enumerație

personificare

4

Tema „fortuna labilis” este prezentă în:

Umanism

Impresionism

Romantism

Iluminism

1

„Psalmii” arghezieni sunt în număr de:

opt

paisprezece

șaisprezece

șapte

4

Care din următoarele personaje are ticul verbal: „eu, care familia mea, de la patusopt în cameră”?

Cetățeanul turmentat

Nae Cațavencu

Agamemnon Dandanache

Farfuridi

4

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2021 invatasingur.ro