Autorul este:

alt răspuns

persoana care creează o operă literară

cel care povestește o întâmplare

cel care citește o operă

2

„Cronica” este o lucrare:

nici un răspuns corect

religioasă

istorică

literară

1

„Cronicile” au un caracter:

subiectiv și obiectiv

obiectiv

alt răspuns

subiectiv

2

Cei trei cronicari moldoveni sunt:

Ioan Slavici, Grigore Ureche, Costache Negruzzi

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

Ion Creangă, Miron Costin, Liviu Rebreanu

Vasile Voiculescu, Marin Preda, I.L.Caragiale

3

Genul epic are următoarea caracteristică:

prezintă realitatea din viziunea autorului

principala modalitate de expunere este descrierea

are ca modalitate dominantă de expunere narațiunea

predomină dialogul

1

Ion Creangă face parte din perioada:

marilor clasici

postbelică

veche

interbelică

4

„Povestea lui Harap-Alb” apare în:

1933

1920

1877

1876

1

Harap-Alb este:

alt răspuns

donatorul

destinatarul

actantul

1

Basmul cult implică:

sacru și profan

sacru

profan

fabulosul / supranaturalul

2

„Umanismul” și „iluminismul” sunt curente:

literare

culturale

unul literal și altul cultural

nici un răspuns corect

2

„Cealaltă Ancuță” este publicată în volumul:

„Hanul Ancuței”

„Răfuiala”

„Întâlnirea din pământuri”

„Iapa lui Vodă”

1

„Lostrița” este scrisă de:

Ion Creangă

Vasile Voiculescu

Nicolae Manolescu

Liviu Rebreanu

3

Temele povestirii „Lostrița” sunt:

folclorul și istoria

concepția omului de geniu și iubirea imposibilă

dragostea și moartea

dragostea și vânătoarea

2

Personajul principal din „Lostrița” este:

Vasile

Ghiță

Aliman

Gheorghe

4

„Alexandru Lăpușneanul” este o nuvelă:

psihologică cu elemente romantice

istorică de factură romantică

psihologică

fantastică

1

Fantasticul elidaesc se referă la:

apariția elementelor tulburătoare

îmbinarea sacrului cu profanul

prezența simbolurilor

predominanța sacrului

1

Personajul negativ din „Moara cu noroc” este:

Ghiță

bătrâna

Pintea

Lică

3

Conflictul latent în nuvela „Moara cu noroc” este între:

Lică și Pintea

Ghiță și bătrâna

Lică și Ana

Ghiță și Ana

4

„Baltagul” este un roman:

de dragoste

modern

subiectiv proustian

tradițional

3

Mihail Sadoveanu aparține perioadei:

prepașoptistă

veche

postbelice

interbelice

2

Personajul absent din romanul „Baltagul” este:

Calistrat Bogza

Ilie Cuțui

Nichifor Lipan

Gheorghiță

1

Sinonimul cuvântului „stăruiește” este:

persistă

nu se sfârșește

moale

dispare

4

Familia Herdelea din romanul „Ion” este alcătuită din __________ membri.

cinci

șase

trei

patru

2

Copilul Anei și al lui Ion se numea:

Gheorghiță

Ion

Petrișor

Vasile

4

Inițial, opera „Enigma Otiliei” a fost denumită „__________ Otiliei”:

Părinții

Feminitatea

Frații

Averea

1

„Enigma Otiliei” este:

roman modern

roman tradițional

roman modern cu elemente realiste

roman modern realist în manieră balzaciană

3

Anul apariției romanului „Enigma Otiliei” este:

1955

1930

1920

1938

2

Câmpul semantic a cuvântului „călătorie” este:

a merge, a se plimba

călător, călătoare, tren, călătorit

călători, tichete, gară, semnal de alarmă, tren

călători, bagaj, a călători

1

Personajul principal din „Pădurea spânzuraților” este:

Svoboda

Apostol Bologa

Varga

Ștefan

1

Personajul Apostol Bologa este:

împușcat

spânzurat

otrăvit

alt răspuns

2

„Adânca și limpedea lumină” este:

epitet dublu

hiperbolă

epitet

metaforă

3

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” cuprinde:

patru părți

trei părți

o parte

două părți

3

Soția lui Ștefan Gheorghidiu se numește:

Ella

Ana

Laura

Smaranda

4

Care din următoarele cuvinte constituie oximonorul?

„dureros de dulce”

„regina nopții moartă”

„dulci dulcețuri”

„o mulțime de norod”

2

Acțiunea romanului „Maitreyi” se desfășoară în:

Africa

Europa

China

India - Calcutta

2

Prima iubire a Maitreyei a fost:

Allan

Tagore

un copac cu șapte frunze

Harold

2

Narendra Sen era __________ lui Maitreyei:

unchiul

fratele

verișorul

tatăl

1

Allan are vârsta de:

23 de ani

22 de ani

24 de ani

21 de ani

4

Marin Preda aparține perioadei:

postmodernistă

postpașoptistă

postbelică

interbelică

3

Acțiunea din „Moromeții” se petrece în:

București

Siliștea-Gumești

Moldova

Ardeal

2

Familia Moromete era alcătuită din __________ membri:

șase

opt

șapte

nouă

3

Opera lirică exprimă:

dorințe, idealuri

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod indirect

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod direct

alt răspuns

2

„Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

odă cu elemente de pastel

elegie

pastel

odă

4

Mihai Eminescu este un poet:

romantic

clasic

simbolist

realist

2

Poezia „Revedere” are ca sursă de inspirație:

trecutul istoric

filosofia

folclorul

omul

1

„Scrisorile”, publicate și scrise de M.Eminescu, sunt în număr de:

șapte

cinci

șase

opt

3

„Luceafărul” apare în anul:

1881

1883

1879

1848

1

Laitmotivul este:

element din care rezultă tema operei

tema

motivul central ce se repetă într-o operă

motiv simbol

2

În poeziile lui George Bacovia, culoarea roșu reprezintă:

iubire

moarte

halucinație

monotonie

1

Cuvântul „plumb” nu reprezintă în poezia lui Bacovia:

duritate

lipsa de viață

moarte

gelozie

4

Poezia „Lacustră” este scrisă de:

Alexandru Macedonski

George Bacovia

Tudor Arghezi

Lucian Blaga

2

Poezia „Lacustră” este alcătuită din __________ strofe.

șase

opt

alt răspuns

șapte

4

Care din următoarele expresii este un pleonasm?

„lumina soarelui”

„marele bogătaș”

„stăpâna mării”

„avansați înainte”

3

„Flori albastre” este:

epitet personificator

epitet cromatic

metaforă

antiteză

1

Care din următoarele opere nu aparține lui I.L.Caragiale?

„Apus de soare”

„Năpasta”

„O făclie de Paște”

„D-ale carnavalului”

2

Triunghiul conjugal din „O scrisoare pierdută” este reprezentat de:

Zoe-Trahanache-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Cațavencu

Zoe-Tipătescu-Brânzovenescu

Zoe-Farfuridi-Tipătescu

1

Zaharia Trahanache reprezintă tipul:

Încornoratului naiv

Demagogului

Junelui-prim

Politic

1

Zoe Trahanache este:

Femeia voluntară

Singura femeie într-o piesă despre viața politică a unui județ

Soția infidelă

Toate răspunsurile

4

„Meșterul Manole” apare în anul:

1925

1926

1927

1928

3

Soția lui Manole în drama „Meșterul Manole” se numește:

Florica

Laura

Ana

Mira

2

Pe cine sacrifică Manole pentru zidirea mănăstirii?

pe mamă

pe soră

pe soția sa

pe nevasta altui zidar

4

Ce nu reprezintă Mira în operă?

simbolul sacrificiului

iubire

soția infidelă

devotament

2

Poezia „Odă în metru antic” este structurată pe __________ părți:

trei

patru

cinci

două

2

Conflictul pricipal din „Jocul Ielelor” este:

social

interior

exterior

politic

1

Personajul principal din „Jocul Ielelor” este:

Grigore Ruscanu

Șerban Saru-Sinești

Maria

Gelu Ruscanu

3

Gelu Ruscanu:

este ucis

se spânzură

este otrăvit

se sinucide

2

Didascaliile sunt:

replici rostite de personaje

alt răspuns

indicații scenice ale autorului

note de subsol

1

„Miorița” este o baladă:

populară

cultă

istorică

alt răspuns

1

Conflictule exterior din „Moara cu noroc” nu este între:

Pintea-Lică

Ana-Lică

Lică-Ghiță

bătrână-Ghiță

1

Conotația reprezintă:

sens figurat

sens secundar și figurat

sens secundar

sens de bază

1

Denotația este:

alt răspuns

sens propriu

sens figurat

sens secundar

2

Naratarul este:

alt răspuns

povestitorul

destinatarul căruia i se adresează naratorul

scriitorul

3

Tragedia este specie a genului:

liric

alt răspuns

dramatic

epic

3

Mitul este un text:

popular

literar

nonliterar

alt răspuns

1

Care din următoarele cuvinte aparțin textului nonliterar?

fabulă

mărturisiri

baladă

basm

4

Funcția emițătorului este:

poetică

referențială

conativă

emotivă

2

Parnasianismul este un curent

muzical

literar

cultural

alt răspuns

2

Sensul conotativ al cuvântului „umbră” este:

nici unul din răspunsurile menționate

străfulgeră-n umbră-i de valuri bătaie

după operație a ajuns o umbră

Umbra lui Mircea

2

Cele două teme importante în creația lui Eminescu sunt:

folclorul și natura

filosofia și iubirea

iubirea și folclorul

natura și iubirea

4

Sursele romanului „Ion” sunt în număr de:

două

șase

trei

patru

1

Descrierea lui Rebreanu are funcție:

de prezentare a unei acțiuni

simbolică

alt răspuns

de distorsionare a acțiunii

2

Cum este structurat personajul Ion?

în funcție de acțiuni

în funcție de ce spun celelalte personaje despre el

în funcție de cele două obsesii ale sale

alt răspuns

2

Care din următoarele cuvinte este un element de jargon?

lovele

madam

nici unul

strună

3

Mentorul „Daciei literare” este:

Titu Maiorescu

Grigore Alexandrescu

Costache Negruzzi

Mihail Kogălniceanu

3

„Sburătorul” este:

un volum

o revistă

o carte

o editură

2

Articolul „Introducție” la „Dacia literară” reprezintă manifestul literar al:

moderismului românesc

clasicismului românesc

alt răspuns

romantismului românesc

1

Romantismul apare:

alt răspuns

în secolul al XVII-lea și se continuă și în secolul al XVIII-lea

în prima jumătate a secolului al XIX-lea

la mijlocul secolului al XIX-lea

2

Care din următoarele trăsături aparțin clasicismului?

subiectivitatea

lipsa de idealizare

dezordinea

obiectivitatea

4

N.Filimon, G.Călinescu și L.Rebreanu aparțin curentului:

romantic

pașoptist

clasic

realist

3

Care din următoarele personaje reprezintă tipul intelectualului?

Dinu Păturică

Ștefan Gheorghidiu

Ion

Costache Giurgiuveanu

3

Finalul romanului „Maitreyi” este:

semideschis

deschis

închis

alt răspuns

1

Care din următorii scriitori nu aparține tradiționalismului?

George Bacovia

Ion Pillat

Vasile Alecsandri

Mircea Dinescu

2

Câte conflicte exterioare are Alexandru Lăpușneanul?

nici unul

două

patru

trei

2

Care sunt fondatorii „Junimii”?

Titu Maiorescu, Petre P.Carp, V.Pogor; Theodor Rosetti

Titu Maiorescu, C.Negruzzi, V.Alecsandri

M.Kogălniceanu, Theodor Rosetti, Titu Maiorescu

Theodor Rosetti, Petre P.Carp, G.Alexandrescu

4

Antiteza este figură de:

semantică

retorică

compoziție

construcție

4

Lirismul din „Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

subiectiv

romantic

alt răspuns

obiectiv

2

„Turma visurilor mele / Eu le pasc ca oi de aur” este:

metaforă

personificare

enumerație

anacolut

4

Tema „fortuna labilis” este prezentă în:

Romantism

Impresionism

Iluminism

Umanism

1

„Psalmii” arghezieni sunt în număr de:

șaisprezece

opt

paisprezece

șapte

4

Care din următoarele personaje are ticul verbal: „eu, care familia mea, de la patusopt în cameră”?

Agamemnon Dandanache

Farfuridi

Nae Cațavencu

Cetățeanul turmentat

4

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2019 invatasingur.ro