Autorul este:

cel care citește o operă

alt răspuns

cel care povestește o întâmplare

persoana care creează o operă literară

2

„Cronica” este o lucrare:

literară

religioasă

istorică

nici un răspuns corect

1

„Cronicile” au un caracter:

subiectiv

alt răspuns

obiectiv

subiectiv și obiectiv

2

Cei trei cronicari moldoveni sunt:

Vasile Voiculescu, Marin Preda, I.L.Caragiale

Ioan Slavici, Grigore Ureche, Costache Negruzzi

Ion Creangă, Miron Costin, Liviu Rebreanu

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

3

Genul epic are următoarea caracteristică:

are ca modalitate dominantă de expunere narațiunea

predomină dialogul

principala modalitate de expunere este descrierea

prezintă realitatea din viziunea autorului

1

Ion Creangă face parte din perioada:

marilor clasici

interbelică

veche

postbelică

4

„Povestea lui Harap-Alb” apare în:

1933

1876

1877

1920

1

Harap-Alb este:

destinatarul

alt răspuns

donatorul

actantul

1

Basmul cult implică:

profan

sacru și profan

fabulosul / supranaturalul

sacru

2

„Umanismul” și „iluminismul” sunt curente:

culturale

unul literal și altul cultural

nici un răspuns corect

literare

2

„Cealaltă Ancuță” este publicată în volumul:

„Răfuiala”

„Întâlnirea din pământuri”

„Iapa lui Vodă”

„Hanul Ancuței”

1

„Lostrița” este scrisă de:

Ion Creangă

Nicolae Manolescu

Vasile Voiculescu

Liviu Rebreanu

3

Temele povestirii „Lostrița” sunt:

folclorul și istoria

dragostea și vânătoarea

dragostea și moartea

concepția omului de geniu și iubirea imposibilă

2

Personajul principal din „Lostrița” este:

Ghiță

Gheorghe

Aliman

Vasile

4

„Alexandru Lăpușneanul” este o nuvelă:

fantastică

psihologică

psihologică cu elemente romantice

istorică de factură romantică

1

Fantasticul elidaesc se referă la:

apariția elementelor tulburătoare

predominanța sacrului

prezența simbolurilor

îmbinarea sacrului cu profanul

1

Personajul negativ din „Moara cu noroc” este:

Lică

bătrâna

Pintea

Ghiță

3

Conflictul latent în nuvela „Moara cu noroc” este între:

Ghiță și Ana

Ghiță și bătrâna

Lică și Pintea

Lică și Ana

4

„Baltagul” este un roman:

de dragoste

tradițional

modern

subiectiv proustian

3

Mihail Sadoveanu aparține perioadei:

postbelice

prepașoptistă

veche

interbelice

2

Personajul absent din romanul „Baltagul” este:

Ilie Cuțui

Gheorghiță

Calistrat Bogza

Nichifor Lipan

1

Sinonimul cuvântului „stăruiește” este:

moale

persistă

nu se sfârșește

dispare

4

Familia Herdelea din romanul „Ion” este alcătuită din __________ membri.

trei

cinci

patru

șase

2

Copilul Anei și al lui Ion se numea:

Gheorghiță

Vasile

Petrișor

Ion

4

Inițial, opera „Enigma Otiliei” a fost denumită „__________ Otiliei”:

Averea

Feminitatea

Frații

Părinții

1

„Enigma Otiliei” este:

roman modern realist în manieră balzaciană

roman modern cu elemente realiste

roman tradițional

roman modern

3

Anul apariției romanului „Enigma Otiliei” este:

1930

1938

1955

1920

2

Câmpul semantic a cuvântului „călătorie” este:

călător, călătoare, tren, călătorit

a merge, a se plimba

călători, tichete, gară, semnal de alarmă, tren

călători, bagaj, a călători

1

Personajul principal din „Pădurea spânzuraților” este:

Ștefan

Varga

Svoboda

Apostol Bologa

1

Personajul Apostol Bologa este:

spânzurat

alt răspuns

împușcat

otrăvit

2

„Adânca și limpedea lumină” este:

epitet dublu

epitet

metaforă

hiperbolă

3

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” cuprinde:

trei părți

două părți

o parte

patru părți

3

Soția lui Ștefan Gheorghidiu se numește:

Ana

Smaranda

Laura

Ella

4

Care din următoarele cuvinte constituie oximonorul?

„o mulțime de norod”

„dureros de dulce”

„dulci dulcețuri”

„regina nopții moartă”

2

Acțiunea romanului „Maitreyi” se desfășoară în:

China

India - Calcutta

Africa

Europa

2

Prima iubire a Maitreyei a fost:

Tagore

Harold

un copac cu șapte frunze

Allan

2

Narendra Sen era __________ lui Maitreyei:

verișorul

unchiul

tatăl

fratele

1

Allan are vârsta de:

21 de ani

22 de ani

23 de ani

24 de ani

4

Marin Preda aparține perioadei:

postmodernistă

postpașoptistă

postbelică

interbelică

3

Acțiunea din „Moromeții” se petrece în:

Moldova

Siliștea-Gumești

București

Ardeal

2

Familia Moromete era alcătuită din __________ membri:

șapte

opt

nouă

șase

3

Opera lirică exprimă:

alt răspuns

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod indirect

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod direct

dorințe, idealuri

2

„Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

odă

elegie

odă cu elemente de pastel

pastel

4

Mihai Eminescu este un poet:

clasic

romantic

simbolist

realist

2

Poezia „Revedere” are ca sursă de inspirație:

folclorul

omul

trecutul istoric

filosofia

1

„Scrisorile”, publicate și scrise de M.Eminescu, sunt în număr de:

șapte

opt

șase

cinci

3

„Luceafărul” apare în anul:

1883

1881

1879

1848

1

Laitmotivul este:

tema

motivul central ce se repetă într-o operă

motiv simbol

element din care rezultă tema operei

2

În poeziile lui George Bacovia, culoarea roșu reprezintă:

iubire

moarte

halucinație

monotonie

1

Cuvântul „plumb” nu reprezintă în poezia lui Bacovia:

gelozie

moarte

lipsa de viață

duritate

4

Poezia „Lacustră” este scrisă de:

George Bacovia

Tudor Arghezi

Alexandru Macedonski

Lucian Blaga

2

Poezia „Lacustră” este alcătuită din __________ strofe.

șapte

opt

șase

alt răspuns

4

Care din următoarele expresii este un pleonasm?

„stăpâna mării”

„marele bogătaș”

„lumina soarelui”

„avansați înainte”

3

„Flori albastre” este:

metaforă

antiteză

epitet personificator

epitet cromatic

1

Care din următoarele opere nu aparține lui I.L.Caragiale?

„Năpasta”

„O făclie de Paște”

„Apus de soare”

„D-ale carnavalului”

2

Triunghiul conjugal din „O scrisoare pierdută” este reprezentat de:

Zoe-Tipătescu-Cațavencu

Zoe-Trahanache-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Brânzovenescu

Zoe-Farfuridi-Tipătescu

1

Zaharia Trahanache reprezintă tipul:

Demagogului

Încornoratului naiv

Politic

Junelui-prim

1

Zoe Trahanache este:

Femeia voluntară

Soția infidelă

Singura femeie într-o piesă despre viața politică a unui județ

Toate răspunsurile

4

„Meșterul Manole” apare în anul:

1928

1926

1925

1927

3

Soția lui Manole în drama „Meșterul Manole” se numește:

Laura

Florica

Ana

Mira

2

Pe cine sacrifică Manole pentru zidirea mănăstirii?

pe soră

pe soția sa

pe mamă

pe nevasta altui zidar

4

Ce nu reprezintă Mira în operă?

soția infidelă

devotament

iubire

simbolul sacrificiului

2

Poezia „Odă în metru antic” este structurată pe __________ părți:

trei

patru

cinci

două

2

Conflictul pricipal din „Jocul Ielelor” este:

politic

exterior

social

interior

1

Personajul principal din „Jocul Ielelor” este:

Gelu Ruscanu

Șerban Saru-Sinești

Grigore Ruscanu

Maria

3

Gelu Ruscanu:

se spânzură

este ucis

este otrăvit

se sinucide

2

Didascaliile sunt:

replici rostite de personaje

indicații scenice ale autorului

alt răspuns

note de subsol

1

„Miorița” este o baladă:

alt răspuns

populară

cultă

istorică

1

Conflictule exterior din „Moara cu noroc” nu este între:

bătrână-Ghiță

Ana-Lică

Pintea-Lică

Lică-Ghiță

1

Conotația reprezintă:

sens figurat

sens secundar și figurat

sens secundar

sens de bază

1

Denotația este:

sens secundar

alt răspuns

sens figurat

sens propriu

2

Naratarul este:

alt răspuns

povestitorul

scriitorul

destinatarul căruia i se adresează naratorul

3

Tragedia este specie a genului:

liric

dramatic

alt răspuns

epic

3

Mitul este un text:

literar

popular

alt răspuns

nonliterar

1

Care din următoarele cuvinte aparțin textului nonliterar?

fabulă

mărturisiri

baladă

basm

4

Funcția emițătorului este:

poetică

referențială

conativă

emotivă

2

Parnasianismul este un curent

literar

alt răspuns

muzical

cultural

2

Sensul conotativ al cuvântului „umbră” este:

după operație a ajuns o umbră

străfulgeră-n umbră-i de valuri bătaie

Umbra lui Mircea

nici unul din răspunsurile menționate

2

Cele două teme importante în creația lui Eminescu sunt:

iubirea și folclorul

filosofia și iubirea

natura și iubirea

folclorul și natura

4

Sursele romanului „Ion” sunt în număr de:

patru

trei

șase

două

1

Descrierea lui Rebreanu are funcție:

de distorsionare a acțiunii

simbolică

de prezentare a unei acțiuni

alt răspuns

2

Cum este structurat personajul Ion?

în funcție de acțiuni

alt răspuns

în funcție de cele două obsesii ale sale

în funcție de ce spun celelalte personaje despre el

2

Care din următoarele cuvinte este un element de jargon?

lovele

strună

madam

nici unul

3

Mentorul „Daciei literare” este:

Grigore Alexandrescu

Costache Negruzzi

Titu Maiorescu

Mihail Kogălniceanu

3

„Sburătorul” este:

o revistă

o editură

o carte

un volum

2

Articolul „Introducție” la „Dacia literară” reprezintă manifestul literar al:

romantismului românesc

moderismului românesc

clasicismului românesc

alt răspuns

1

Romantismul apare:

la mijlocul secolului al XIX-lea

alt răspuns

în prima jumătate a secolului al XIX-lea

în secolul al XVII-lea și se continuă și în secolul al XVIII-lea

2

Care din următoarele trăsături aparțin clasicismului?

obiectivitatea

subiectivitatea

dezordinea

lipsa de idealizare

4

N.Filimon, G.Călinescu și L.Rebreanu aparțin curentului:

realist

romantic

clasic

pașoptist

3

Care din următoarele personaje reprezintă tipul intelectualului?

Ion

Costache Giurgiuveanu

Dinu Păturică

Ștefan Gheorghidiu

3

Finalul romanului „Maitreyi” este:

alt răspuns

închis

deschis

semideschis

1

Care din următorii scriitori nu aparține tradiționalismului?

Mircea Dinescu

Vasile Alecsandri

George Bacovia

Ion Pillat

2

Câte conflicte exterioare are Alexandru Lăpușneanul?

trei

două

patru

nici unul

2

Care sunt fondatorii „Junimii”?

Theodor Rosetti, Petre P.Carp, G.Alexandrescu

M.Kogălniceanu, Theodor Rosetti, Titu Maiorescu

Titu Maiorescu, Petre P.Carp, V.Pogor; Theodor Rosetti

Titu Maiorescu, C.Negruzzi, V.Alecsandri

4

Antiteza este figură de:

construcție

semantică

compoziție

retorică

4

Lirismul din „Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

alt răspuns

romantic

subiectiv

obiectiv

2

„Turma visurilor mele / Eu le pasc ca oi de aur” este:

anacolut

personificare

metaforă

enumerație

4

Tema „fortuna labilis” este prezentă în:

Iluminism

Umanism

Impresionism

Romantism

1

„Psalmii” arghezieni sunt în număr de:

opt

șaisprezece

șapte

paisprezece

4

Care din următoarele personaje are ticul verbal: „eu, care familia mea, de la patusopt în cameră”?

Nae Cațavencu

Farfuridi

Cetățeanul turmentat

Agamemnon Dandanache

4

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2023 invatasingur.ro