Autorul este:

persoana care creează o operă literară

alt răspuns

cel care citește o operă

cel care povestește o întâmplare

2

„Cronica” este o lucrare:

literară

nici un răspuns corect

istorică

religioasă

1

„Cronicile” au un caracter:

subiectiv și obiectiv

subiectiv

obiectiv

alt răspuns

2

Cei trei cronicari moldoveni sunt:

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

Vasile Voiculescu, Marin Preda, I.L.Caragiale

Ion Creangă, Miron Costin, Liviu Rebreanu

Ioan Slavici, Grigore Ureche, Costache Negruzzi

3

Genul epic are următoarea caracteristică:

prezintă realitatea din viziunea autorului

predomină dialogul

principala modalitate de expunere este descrierea

are ca modalitate dominantă de expunere narațiunea

1

Ion Creangă face parte din perioada:

marilor clasici

postbelică

interbelică

veche

4

„Povestea lui Harap-Alb” apare în:

1920

1876

1933

1877

1

Harap-Alb este:

donatorul

actantul

alt răspuns

destinatarul

1

Basmul cult implică:

sacru și profan

fabulosul / supranaturalul

profan

sacru

2

„Umanismul” și „iluminismul” sunt curente:

literare

unul literal și altul cultural

nici un răspuns corect

culturale

2

„Cealaltă Ancuță” este publicată în volumul:

„Hanul Ancuței”

„Răfuiala”

„Întâlnirea din pământuri”

„Iapa lui Vodă”

1

„Lostrița” este scrisă de:

Ion Creangă

Vasile Voiculescu

Nicolae Manolescu

Liviu Rebreanu

3

Temele povestirii „Lostrița” sunt:

dragostea și vânătoarea

dragostea și moartea

folclorul și istoria

concepția omului de geniu și iubirea imposibilă

2

Personajul principal din „Lostrița” este:

Aliman

Gheorghe

Ghiță

Vasile

4

„Alexandru Lăpușneanul” este o nuvelă:

psihologică

psihologică cu elemente romantice

fantastică

istorică de factură romantică

1

Fantasticul elidaesc se referă la:

predominanța sacrului

apariția elementelor tulburătoare

prezența simbolurilor

îmbinarea sacrului cu profanul

1

Personajul negativ din „Moara cu noroc” este:

Ghiță

Pintea

Lică

bătrâna

3

Conflictul latent în nuvela „Moara cu noroc” este între:

Lică și Pintea

Lică și Ana

Ghiță și Ana

Ghiță și bătrâna

4

„Baltagul” este un roman:

de dragoste

subiectiv proustian

tradițional

modern

3

Mihail Sadoveanu aparține perioadei:

veche

interbelice

postbelice

prepașoptistă

2

Personajul absent din romanul „Baltagul” este:

Gheorghiță

Ilie Cuțui

Nichifor Lipan

Calistrat Bogza

1

Sinonimul cuvântului „stăruiește” este:

nu se sfârșește

moale

persistă

dispare

4

Familia Herdelea din romanul „Ion” este alcătuită din __________ membri.

trei

șase

patru

cinci

2

Copilul Anei și al lui Ion se numea:

Gheorghiță

Petrișor

Vasile

Ion

4

Inițial, opera „Enigma Otiliei” a fost denumită „__________ Otiliei”:

Frații

Părinții

Averea

Feminitatea

1

„Enigma Otiliei” este:

roman tradițional

roman modern cu elemente realiste

roman modern realist în manieră balzaciană

roman modern

3

Anul apariției romanului „Enigma Otiliei” este:

1920

1938

1930

1955

2

Câmpul semantic a cuvântului „călătorie” este:

a merge, a se plimba

călători, bagaj, a călători

călători, tichete, gară, semnal de alarmă, tren

călător, călătoare, tren, călătorit

1

Personajul principal din „Pădurea spânzuraților” este:

Svoboda

Apostol Bologa

Ștefan

Varga

1

Personajul Apostol Bologa este:

spânzurat

alt răspuns

otrăvit

împușcat

2

„Adânca și limpedea lumină” este:

hiperbolă

epitet dublu

epitet

metaforă

3

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” cuprinde:

patru părți

trei părți

o parte

două părți

3

Soția lui Ștefan Gheorghidiu se numește:

Ana

Ella

Laura

Smaranda

4

Care din următoarele cuvinte constituie oximonorul?

„dulci dulcețuri”

„dureros de dulce”

„o mulțime de norod”

„regina nopții moartă”

2

Acțiunea romanului „Maitreyi” se desfășoară în:

China

Africa

India - Calcutta

Europa

2

Prima iubire a Maitreyei a fost:

Tagore

Harold

un copac cu șapte frunze

Allan

2

Narendra Sen era __________ lui Maitreyei:

verișorul

tatăl

unchiul

fratele

1

Allan are vârsta de:

23 de ani

24 de ani

21 de ani

22 de ani

4

Marin Preda aparține perioadei:

interbelică

postbelică

postpașoptistă

postmodernistă

3

Acțiunea din „Moromeții” se petrece în:

Siliștea-Gumești

Moldova

Ardeal

București

2

Familia Moromete era alcătuită din __________ membri:

nouă

șase

opt

șapte

3

Opera lirică exprimă:

alt răspuns

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod indirect

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod direct

dorințe, idealuri

2

„Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

odă

elegie

pastel

odă cu elemente de pastel

4

Mihai Eminescu este un poet:

simbolist

clasic

realist

romantic

2

Poezia „Revedere” are ca sursă de inspirație:

filosofia

omul

folclorul

trecutul istoric

1

„Scrisorile”, publicate și scrise de M.Eminescu, sunt în număr de:

cinci

șapte

șase

opt

3

„Luceafărul” apare în anul:

1881

1883

1879

1848

1

Laitmotivul este:

tema

motivul central ce se repetă într-o operă

motiv simbol

element din care rezultă tema operei

2

În poeziile lui George Bacovia, culoarea roșu reprezintă:

monotonie

moarte

halucinație

iubire

1

Cuvântul „plumb” nu reprezintă în poezia lui Bacovia:

lipsa de viață

moarte

gelozie

duritate

4

Poezia „Lacustră” este scrisă de:

Alexandru Macedonski

George Bacovia

Tudor Arghezi

Lucian Blaga

2

Poezia „Lacustră” este alcătuită din __________ strofe.

opt

șase

șapte

alt răspuns

4

Care din următoarele expresii este un pleonasm?

„stăpâna mării”

„lumina soarelui”

„avansați înainte”

„marele bogătaș”

3

„Flori albastre” este:

epitet personificator

antiteză

metaforă

epitet cromatic

1

Care din următoarele opere nu aparține lui I.L.Caragiale?

„Apus de soare”

„Năpasta”

„D-ale carnavalului”

„O făclie de Paște”

2

Triunghiul conjugal din „O scrisoare pierdută” este reprezentat de:

Zoe-Tipătescu-Brânzovenescu

Zoe-Trahanache-Tipătescu

Zoe-Farfuridi-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Cațavencu

1

Zaharia Trahanache reprezintă tipul:

Încornoratului naiv

Junelui-prim

Demagogului

Politic

1

Zoe Trahanache este:

Singura femeie într-o piesă despre viața politică a unui județ

Femeia voluntară

Toate răspunsurile

Soția infidelă

4

„Meșterul Manole” apare în anul:

1925

1927

1928

1926

3

Soția lui Manole în drama „Meșterul Manole” se numește:

Laura

Ana

Florica

Mira

2

Pe cine sacrifică Manole pentru zidirea mănăstirii?

pe soră

pe nevasta altui zidar

pe soția sa

pe mamă

4

Ce nu reprezintă Mira în operă?

iubire

soția infidelă

devotament

simbolul sacrificiului

2

Poezia „Odă în metru antic” este structurată pe __________ părți:

cinci

patru

două

trei

2

Conflictul pricipal din „Jocul Ielelor” este:

interior

exterior

social

politic

1

Personajul principal din „Jocul Ielelor” este:

Grigore Ruscanu

Șerban Saru-Sinești

Gelu Ruscanu

Maria

3

Gelu Ruscanu:

se spânzură

este ucis

este otrăvit

se sinucide

2

Didascaliile sunt:

replici rostite de personaje

note de subsol

indicații scenice ale autorului

alt răspuns

1

„Miorița” este o baladă:

populară

alt răspuns

istorică

cultă

1

Conflictule exterior din „Moara cu noroc” nu este între:

bătrână-Ghiță

Ana-Lică

Lică-Ghiță

Pintea-Lică

1

Conotația reprezintă:

sens secundar

sens de bază

sens secundar și figurat

sens figurat

1

Denotația este:

alt răspuns

sens secundar

sens propriu

sens figurat

2

Naratarul este:

alt răspuns

povestitorul

destinatarul căruia i se adresează naratorul

scriitorul

3

Tragedia este specie a genului:

dramatic

epic

liric

alt răspuns

3

Mitul este un text:

alt răspuns

nonliterar

literar

popular

1

Care din următoarele cuvinte aparțin textului nonliterar?

baladă

mărturisiri

basm

fabulă

4

Funcția emițătorului este:

poetică

conativă

referențială

emotivă

2

Parnasianismul este un curent

alt răspuns

muzical

literar

cultural

2

Sensul conotativ al cuvântului „umbră” este:

străfulgeră-n umbră-i de valuri bătaie

nici unul din răspunsurile menționate

după operație a ajuns o umbră

Umbra lui Mircea

2

Cele două teme importante în creația lui Eminescu sunt:

natura și iubirea

filosofia și iubirea

iubirea și folclorul

folclorul și natura

4

Sursele romanului „Ion” sunt în număr de:

șase

patru

trei

două

1

Descrierea lui Rebreanu are funcție:

de prezentare a unei acțiuni

de distorsionare a acțiunii

simbolică

alt răspuns

2

Cum este structurat personajul Ion?

în funcție de acțiuni

în funcție de ce spun celelalte personaje despre el

alt răspuns

în funcție de cele două obsesii ale sale

2

Care din următoarele cuvinte este un element de jargon?

strună

lovele

madam

nici unul

3

Mentorul „Daciei literare” este:

Titu Maiorescu

Grigore Alexandrescu

Mihail Kogălniceanu

Costache Negruzzi

3

„Sburătorul” este:

o revistă

o editură

o carte

un volum

2

Articolul „Introducție” la „Dacia literară” reprezintă manifestul literar al:

moderismului românesc

alt răspuns

romantismului românesc

clasicismului românesc

1

Romantismul apare:

la mijlocul secolului al XIX-lea

în secolul al XVII-lea și se continuă și în secolul al XVIII-lea

alt răspuns

în prima jumătate a secolului al XIX-lea

2

Care din următoarele trăsături aparțin clasicismului?

subiectivitatea

dezordinea

lipsa de idealizare

obiectivitatea

4

N.Filimon, G.Călinescu și L.Rebreanu aparțin curentului:

realist

pașoptist

clasic

romantic

3

Care din următoarele personaje reprezintă tipul intelectualului?

Ion

Dinu Păturică

Costache Giurgiuveanu

Ștefan Gheorghidiu

3

Finalul romanului „Maitreyi” este:

deschis

închis

semideschis

alt răspuns

1

Care din următorii scriitori nu aparține tradiționalismului?

George Bacovia

Ion Pillat

Vasile Alecsandri

Mircea Dinescu

2

Câte conflicte exterioare are Alexandru Lăpușneanul?

două

patru

nici unul

trei

2

Care sunt fondatorii „Junimii”?

Theodor Rosetti, Petre P.Carp, G.Alexandrescu

Titu Maiorescu, Petre P.Carp, V.Pogor; Theodor Rosetti

Titu Maiorescu, C.Negruzzi, V.Alecsandri

M.Kogălniceanu, Theodor Rosetti, Titu Maiorescu

4

Antiteza este figură de:

semantică

construcție

retorică

compoziție

4

Lirismul din „Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

romantic

alt răspuns

obiectiv

subiectiv

2

„Turma visurilor mele / Eu le pasc ca oi de aur” este:

personificare

metaforă

enumerație

anacolut

4

Tema „fortuna labilis” este prezentă în:

Iluminism

Umanism

Romantism

Impresionism

1

„Psalmii” arghezieni sunt în număr de:

șapte

opt

paisprezece

șaisprezece

4

Care din următoarele personaje are ticul verbal: „eu, care familia mea, de la patusopt în cameră”?

Nae Cațavencu

Agamemnon Dandanache

Farfuridi

Cetățeanul turmentat

4

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2022 invatasingur.ro