Autorul este:

alt răspuns

cel care citește o operă

persoana care creează o operă literară

cel care povestește o întâmplare

2

„Cronica” este o lucrare:

nici un răspuns corect

istorică

literară

religioasă

1

„Cronicile” au un caracter:

obiectiv

subiectiv

subiectiv și obiectiv

alt răspuns

2

Cei trei cronicari moldoveni sunt:

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

Ion Creangă, Miron Costin, Liviu Rebreanu

Vasile Voiculescu, Marin Preda, I.L.Caragiale

Ioan Slavici, Grigore Ureche, Costache Negruzzi

3

Genul epic are următoarea caracteristică:

principala modalitate de expunere este descrierea

predomină dialogul

are ca modalitate dominantă de expunere narațiunea

prezintă realitatea din viziunea autorului

1

Ion Creangă face parte din perioada:

postbelică

marilor clasici

veche

interbelică

4

„Povestea lui Harap-Alb” apare în:

1876

1877

1920

1933

1

Harap-Alb este:

donatorul

destinatarul

actantul

alt răspuns

1

Basmul cult implică:

sacru

profan

fabulosul / supranaturalul

sacru și profan

2

„Umanismul” și „iluminismul” sunt curente:

culturale

literare

nici un răspuns corect

unul literal și altul cultural

2

„Cealaltă Ancuță” este publicată în volumul:

„Hanul Ancuței”

„Iapa lui Vodă”

„Întâlnirea din pământuri”

„Răfuiala”

1

„Lostrița” este scrisă de:

Ion Creangă

Liviu Rebreanu

Nicolae Manolescu

Vasile Voiculescu

3

Temele povestirii „Lostrița” sunt:

dragostea și moartea

folclorul și istoria

concepția omului de geniu și iubirea imposibilă

dragostea și vânătoarea

2

Personajul principal din „Lostrița” este:

Ghiță

Gheorghe

Aliman

Vasile

4

„Alexandru Lăpușneanul” este o nuvelă:

psihologică cu elemente romantice

istorică de factură romantică

fantastică

psihologică

1

Fantasticul elidaesc se referă la:

prezența simbolurilor

predominanța sacrului

apariția elementelor tulburătoare

îmbinarea sacrului cu profanul

1

Personajul negativ din „Moara cu noroc” este:

Pintea

Lică

Ghiță

bătrâna

3

Conflictul latent în nuvela „Moara cu noroc” este între:

Ghiță și bătrâna

Lică și Ana

Lică și Pintea

Ghiță și Ana

4

„Baltagul” este un roman:

modern

tradițional

de dragoste

subiectiv proustian

3

Mihail Sadoveanu aparține perioadei:

prepașoptistă

postbelice

veche

interbelice

2

Personajul absent din romanul „Baltagul” este:

Ilie Cuțui

Calistrat Bogza

Nichifor Lipan

Gheorghiță

1

Sinonimul cuvântului „stăruiește” este:

moale

dispare

nu se sfârșește

persistă

4

Familia Herdelea din romanul „Ion” este alcătuită din __________ membri.

patru

șase

trei

cinci

2

Copilul Anei și al lui Ion se numea:

Petrișor

Vasile

Ion

Gheorghiță

4

Inițial, opera „Enigma Otiliei” a fost denumită „__________ Otiliei”:

Feminitatea

Frații

Averea

Părinții

1

„Enigma Otiliei” este:

roman modern cu elemente realiste

roman tradițional

roman modern

roman modern realist în manieră balzaciană

3

Anul apariției romanului „Enigma Otiliei” este:

1955

1938

1920

1930

2

Câmpul semantic a cuvântului „călătorie” este:

călători, bagaj, a călători

călător, călătoare, tren, călătorit

a merge, a se plimba

călători, tichete, gară, semnal de alarmă, tren

1

Personajul principal din „Pădurea spânzuraților” este:

Svoboda

Varga

Apostol Bologa

Ștefan

1

Personajul Apostol Bologa este:

alt răspuns

otrăvit

împușcat

spânzurat

2

„Adânca și limpedea lumină” este:

hiperbolă

metaforă

epitet

epitet dublu

3

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” cuprinde:

o parte

patru părți

două părți

trei părți

3

Soția lui Ștefan Gheorghidiu se numește:

Smaranda

Ella

Ana

Laura

4

Care din următoarele cuvinte constituie oximonorul?

„dulci dulcețuri”

„dureros de dulce”

„o mulțime de norod”

„regina nopții moartă”

2

Acțiunea romanului „Maitreyi” se desfășoară în:

Africa

China

India - Calcutta

Europa

2

Prima iubire a Maitreyei a fost:

Harold

un copac cu șapte frunze

Allan

Tagore

2

Narendra Sen era __________ lui Maitreyei:

unchiul

fratele

verișorul

tatăl

1

Allan are vârsta de:

21 de ani

22 de ani

23 de ani

24 de ani

4

Marin Preda aparține perioadei:

postmodernistă

interbelică

postbelică

postpașoptistă

3

Acțiunea din „Moromeții” se petrece în:

București

Ardeal

Moldova

Siliștea-Gumești

2

Familia Moromete era alcătuită din __________ membri:

nouă

șase

șapte

opt

3

Opera lirică exprimă:

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod direct

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod indirect

dorințe, idealuri

alt răspuns

2

„Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

odă

pastel

elegie

odă cu elemente de pastel

4

Mihai Eminescu este un poet:

realist

clasic

simbolist

romantic

2

Poezia „Revedere” are ca sursă de inspirație:

filosofia

trecutul istoric

omul

folclorul

1

„Scrisorile”, publicate și scrise de M.Eminescu, sunt în număr de:

șase

cinci

opt

șapte

3

„Luceafărul” apare în anul:

1879

1848

1883

1881

1

Laitmotivul este:

motivul central ce se repetă într-o operă

motiv simbol

tema

element din care rezultă tema operei

2

În poeziile lui George Bacovia, culoarea roșu reprezintă:

monotonie

halucinație

iubire

moarte

1

Cuvântul „plumb” nu reprezintă în poezia lui Bacovia:

lipsa de viață

moarte

gelozie

duritate

4

Poezia „Lacustră” este scrisă de:

Tudor Arghezi

Lucian Blaga

Alexandru Macedonski

George Bacovia

2

Poezia „Lacustră” este alcătuită din __________ strofe.

alt răspuns

șapte

șase

opt

4

Care din următoarele expresii este un pleonasm?

„stăpâna mării”

„lumina soarelui”

„marele bogătaș”

„avansați înainte”

3

„Flori albastre” este:

epitet personificator

antiteză

epitet cromatic

metaforă

1

Care din următoarele opere nu aparține lui I.L.Caragiale?

„Năpasta”

„D-ale carnavalului”

„O făclie de Paște”

„Apus de soare”

2

Triunghiul conjugal din „O scrisoare pierdută” este reprezentat de:

Zoe-Trahanache-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Cațavencu

Zoe-Tipătescu-Brânzovenescu

Zoe-Farfuridi-Tipătescu

1

Zaharia Trahanache reprezintă tipul:

Politic

Junelui-prim

Încornoratului naiv

Demagogului

1

Zoe Trahanache este:

Toate răspunsurile

Femeia voluntară

Soția infidelă

Singura femeie într-o piesă despre viața politică a unui județ

4

„Meșterul Manole” apare în anul:

1928

1926

1925

1927

3

Soția lui Manole în drama „Meșterul Manole” se numește:

Mira

Ana

Laura

Florica

2

Pe cine sacrifică Manole pentru zidirea mănăstirii?

pe mamă

pe soră

pe soția sa

pe nevasta altui zidar

4

Ce nu reprezintă Mira în operă?

soția infidelă

devotament

iubire

simbolul sacrificiului

2

Poezia „Odă în metru antic” este structurată pe __________ părți:

patru

două

trei

cinci

2

Conflictul pricipal din „Jocul Ielelor” este:

interior

exterior

politic

social

1

Personajul principal din „Jocul Ielelor” este:

Grigore Ruscanu

Gelu Ruscanu

Maria

Șerban Saru-Sinești

3

Gelu Ruscanu:

este ucis

se spânzură

este otrăvit

se sinucide

2

Didascaliile sunt:

replici rostite de personaje

indicații scenice ale autorului

note de subsol

alt răspuns

1

„Miorița” este o baladă:

alt răspuns

istorică

populară

cultă

1

Conflictule exterior din „Moara cu noroc” nu este între:

Lică-Ghiță

bătrână-Ghiță

Pintea-Lică

Ana-Lică

1

Conotația reprezintă:

sens figurat

sens secundar

sens de bază

sens secundar și figurat

1

Denotația este:

alt răspuns

sens secundar

sens figurat

sens propriu

2

Naratarul este:

destinatarul căruia i se adresează naratorul

povestitorul

alt răspuns

scriitorul

3

Tragedia este specie a genului:

alt răspuns

epic

dramatic

liric

3

Mitul este un text:

nonliterar

alt răspuns

popular

literar

1

Care din următoarele cuvinte aparțin textului nonliterar?

fabulă

mărturisiri

basm

baladă

4

Funcția emițătorului este:

poetică

conativă

emotivă

referențială

2

Parnasianismul este un curent

literar

alt răspuns

muzical

cultural

2

Sensul conotativ al cuvântului „umbră” este:

Umbra lui Mircea

străfulgeră-n umbră-i de valuri bătaie

nici unul din răspunsurile menționate

după operație a ajuns o umbră

2

Cele două teme importante în creația lui Eminescu sunt:

folclorul și natura

iubirea și folclorul

filosofia și iubirea

natura și iubirea

4

Sursele romanului „Ion” sunt în număr de:

patru

trei

două

șase

1

Descrierea lui Rebreanu are funcție:

simbolică

de distorsionare a acțiunii

de prezentare a unei acțiuni

alt răspuns

2

Cum este structurat personajul Ion?

în funcție de cele două obsesii ale sale

alt răspuns

în funcție de acțiuni

în funcție de ce spun celelalte personaje despre el

2

Care din următoarele cuvinte este un element de jargon?

madam

strună

lovele

nici unul

3

Mentorul „Daciei literare” este:

Grigore Alexandrescu

Titu Maiorescu

Costache Negruzzi

Mihail Kogălniceanu

3

„Sburătorul” este:

o carte

o editură

un volum

o revistă

2

Articolul „Introducție” la „Dacia literară” reprezintă manifestul literar al:

clasicismului românesc

alt răspuns

romantismului românesc

moderismului românesc

1

Romantismul apare:

alt răspuns

în prima jumătate a secolului al XIX-lea

în secolul al XVII-lea și se continuă și în secolul al XVIII-lea

la mijlocul secolului al XIX-lea

2

Care din următoarele trăsături aparțin clasicismului?

dezordinea

obiectivitatea

subiectivitatea

lipsa de idealizare

4

N.Filimon, G.Călinescu și L.Rebreanu aparțin curentului:

realist

pașoptist

romantic

clasic

3

Care din următoarele personaje reprezintă tipul intelectualului?

Dinu Păturică

Ion

Ștefan Gheorghidiu

Costache Giurgiuveanu

3

Finalul romanului „Maitreyi” este:

semideschis

deschis

alt răspuns

închis

1

Care din următorii scriitori nu aparține tradiționalismului?

George Bacovia

Mircea Dinescu

Ion Pillat

Vasile Alecsandri

2

Câte conflicte exterioare are Alexandru Lăpușneanul?

trei

nici unul

patru

două

2

Care sunt fondatorii „Junimii”?

Titu Maiorescu, Petre P.Carp, V.Pogor; Theodor Rosetti

Theodor Rosetti, Petre P.Carp, G.Alexandrescu

Titu Maiorescu, C.Negruzzi, V.Alecsandri

M.Kogălniceanu, Theodor Rosetti, Titu Maiorescu

4

Antiteza este figură de:

construcție

semantică

compoziție

retorică

4

Lirismul din „Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

subiectiv

alt răspuns

romantic

obiectiv

2

„Turma visurilor mele / Eu le pasc ca oi de aur” este:

metaforă

personificare

enumerație

anacolut

4

Tema „fortuna labilis” este prezentă în:

Romantism

Impresionism

Iluminism

Umanism

1

„Psalmii” arghezieni sunt în număr de:

șapte

șaisprezece

paisprezece

opt

4

Care din următoarele personaje are ticul verbal: „eu, care familia mea, de la patusopt în cameră”?

Agamemnon Dandanache

Cetățeanul turmentat

Nae Cațavencu

Farfuridi

4

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2021 invatasingur.ro