Autorul este:

alt răspuns

cel care povestește o întâmplare

cel care citește o operă

persoana care creează o operă literară

2

„Cronica” este o lucrare:

religioasă

istorică

literară

nici un răspuns corect

1

„Cronicile” au un caracter:

subiectiv și obiectiv

subiectiv

alt răspuns

obiectiv

2

Cei trei cronicari moldoveni sunt:

Ion Creangă, Miron Costin, Liviu Rebreanu

Vasile Voiculescu, Marin Preda, I.L.Caragiale

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

Ioan Slavici, Grigore Ureche, Costache Negruzzi

3

Genul epic are următoarea caracteristică:

principala modalitate de expunere este descrierea

predomină dialogul

prezintă realitatea din viziunea autorului

are ca modalitate dominantă de expunere narațiunea

1

Ion Creangă face parte din perioada:

interbelică

marilor clasici

veche

postbelică

4

„Povestea lui Harap-Alb” apare în:

1933

1920

1876

1877

1

Harap-Alb este:

destinatarul

alt răspuns

actantul

donatorul

1

Basmul cult implică:

profan

sacru și profan

fabulosul / supranaturalul

sacru

2

„Umanismul” și „iluminismul” sunt curente:

culturale

unul literal și altul cultural

nici un răspuns corect

literare

2

„Cealaltă Ancuță” este publicată în volumul:

„Răfuiala”

„Hanul Ancuței”

„Iapa lui Vodă”

„Întâlnirea din pământuri”

1

„Lostrița” este scrisă de:

Liviu Rebreanu

Nicolae Manolescu

Vasile Voiculescu

Ion Creangă

3

Temele povestirii „Lostrița” sunt:

dragostea și moartea

concepția omului de geniu și iubirea imposibilă

folclorul și istoria

dragostea și vânătoarea

2

Personajul principal din „Lostrița” este:

Aliman

Vasile

Gheorghe

Ghiță

4

„Alexandru Lăpușneanul” este o nuvelă:

psihologică

fantastică

psihologică cu elemente romantice

istorică de factură romantică

1

Fantasticul elidaesc se referă la:

îmbinarea sacrului cu profanul

predominanța sacrului

prezența simbolurilor

apariția elementelor tulburătoare

1

Personajul negativ din „Moara cu noroc” este:

Ghiță

Pintea

Lică

bătrâna

3

Conflictul latent în nuvela „Moara cu noroc” este între:

Ghiță și bătrâna

Ghiță și Ana

Lică și Ana

Lică și Pintea

4

„Baltagul” este un roman:

subiectiv proustian

modern

de dragoste

tradițional

3

Mihail Sadoveanu aparține perioadei:

veche

postbelice

interbelice

prepașoptistă

2

Personajul absent din romanul „Baltagul” este:

Ilie Cuțui

Gheorghiță

Nichifor Lipan

Calistrat Bogza

1

Sinonimul cuvântului „stăruiește” este:

dispare

moale

persistă

nu se sfârșește

4

Familia Herdelea din romanul „Ion” este alcătuită din __________ membri.

trei

patru

cinci

șase

2

Copilul Anei și al lui Ion se numea:

Vasile

Ion

Petrișor

Gheorghiță

4

Inițial, opera „Enigma Otiliei” a fost denumită „__________ Otiliei”:

Părinții

Feminitatea

Frații

Averea

1

„Enigma Otiliei” este:

roman tradițional

roman modern cu elemente realiste

roman modern realist în manieră balzaciană

roman modern

3

Anul apariției romanului „Enigma Otiliei” este:

1955

1920

1938

1930

2

Câmpul semantic a cuvântului „călătorie” este:

călător, călătoare, tren, călătorit

a merge, a se plimba

călători, tichete, gară, semnal de alarmă, tren

călători, bagaj, a călători

1

Personajul principal din „Pădurea spânzuraților” este:

Apostol Bologa

Varga

Svoboda

Ștefan

1

Personajul Apostol Bologa este:

spânzurat

împușcat

otrăvit

alt răspuns

2

„Adânca și limpedea lumină” este:

epitet dublu

epitet

hiperbolă

metaforă

3

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” cuprinde:

două părți

trei părți

patru părți

o parte

3

Soția lui Ștefan Gheorghidiu se numește:

Ella

Laura

Ana

Smaranda

4

Care din următoarele cuvinte constituie oximonorul?

„regina nopții moartă”

„dureros de dulce”

„dulci dulcețuri”

„o mulțime de norod”

2

Acțiunea romanului „Maitreyi” se desfășoară în:

Africa

India - Calcutta

Europa

China

2

Prima iubire a Maitreyei a fost:

un copac cu șapte frunze

Tagore

Allan

Harold

2

Narendra Sen era __________ lui Maitreyei:

unchiul

verișorul

fratele

tatăl

1

Allan are vârsta de:

23 de ani

21 de ani

24 de ani

22 de ani

4

Marin Preda aparține perioadei:

postbelică

interbelică

postmodernistă

postpașoptistă

3

Acțiunea din „Moromeții” se petrece în:

Siliștea-Gumești

București

Ardeal

Moldova

2

Familia Moromete era alcătuită din __________ membri:

opt

șase

nouă

șapte

3

Opera lirică exprimă:

dorințe, idealuri

alt răspuns

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod indirect

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod direct

2

„Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

odă cu elemente de pastel

elegie

pastel

odă

4

Mihai Eminescu este un poet:

romantic

clasic

realist

simbolist

2

Poezia „Revedere” are ca sursă de inspirație:

omul

folclorul

filosofia

trecutul istoric

1

„Scrisorile”, publicate și scrise de M.Eminescu, sunt în număr de:

cinci

opt

șase

șapte

3

„Luceafărul” apare în anul:

1848

1883

1879

1881

1

Laitmotivul este:

motiv simbol

motivul central ce se repetă într-o operă

element din care rezultă tema operei

tema

2

În poeziile lui George Bacovia, culoarea roșu reprezintă:

monotonie

halucinație

iubire

moarte

1

Cuvântul „plumb” nu reprezintă în poezia lui Bacovia:

duritate

moarte

lipsa de viață

gelozie

4

Poezia „Lacustră” este scrisă de:

Lucian Blaga

Alexandru Macedonski

George Bacovia

Tudor Arghezi

2

Poezia „Lacustră” este alcătuită din __________ strofe.

șapte

șase

alt răspuns

opt

4

Care din următoarele expresii este un pleonasm?

„lumina soarelui”

„avansați înainte”

„marele bogătaș”

„stăpâna mării”

3

„Flori albastre” este:

epitet personificator

metaforă

antiteză

epitet cromatic

1

Care din următoarele opere nu aparține lui I.L.Caragiale?

„Năpasta”

„Apus de soare”

„D-ale carnavalului”

„O făclie de Paște”

2

Triunghiul conjugal din „O scrisoare pierdută” este reprezentat de:

Zoe-Trahanache-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Brânzovenescu

Zoe-Tipătescu-Cațavencu

Zoe-Farfuridi-Tipătescu

1

Zaharia Trahanache reprezintă tipul:

Demagogului

Politic

Încornoratului naiv

Junelui-prim

1

Zoe Trahanache este:

Toate răspunsurile

Soția infidelă

Singura femeie într-o piesă despre viața politică a unui județ

Femeia voluntară

4

„Meșterul Manole” apare în anul:

1926

1928

1925

1927

3

Soția lui Manole în drama „Meșterul Manole” se numește:

Ana

Mira

Laura

Florica

2

Pe cine sacrifică Manole pentru zidirea mănăstirii?

pe nevasta altui zidar

pe soră

pe soția sa

pe mamă

4

Ce nu reprezintă Mira în operă?

iubire

simbolul sacrificiului

soția infidelă

devotament

2

Poezia „Odă în metru antic” este structurată pe __________ părți:

cinci

patru

două

trei

2

Conflictul pricipal din „Jocul Ielelor” este:

exterior

interior

social

politic

1

Personajul principal din „Jocul Ielelor” este:

Șerban Saru-Sinești

Grigore Ruscanu

Maria

Gelu Ruscanu

3

Gelu Ruscanu:

este ucis

se spânzură

se sinucide

este otrăvit

2

Didascaliile sunt:

replici rostite de personaje

alt răspuns

note de subsol

indicații scenice ale autorului

1

„Miorița” este o baladă:

populară

istorică

alt răspuns

cultă

1

Conflictule exterior din „Moara cu noroc” nu este între:

Lică-Ghiță

bătrână-Ghiță

Pintea-Lică

Ana-Lică

1

Conotația reprezintă:

sens figurat

sens de bază

sens secundar

sens secundar și figurat

1

Denotația este:

sens propriu

alt răspuns

sens figurat

sens secundar

2

Naratarul este:

povestitorul

scriitorul

alt răspuns

destinatarul căruia i se adresează naratorul

3

Tragedia este specie a genului:

dramatic

liric

epic

alt răspuns

3

Mitul este un text:

alt răspuns

popular

literar

nonliterar

1

Care din următoarele cuvinte aparțin textului nonliterar?

baladă

basm

mărturisiri

fabulă

4

Funcția emițătorului este:

poetică

referențială

emotivă

conativă

2

Parnasianismul este un curent

alt răspuns

cultural

muzical

literar

2

Sensul conotativ al cuvântului „umbră” este:

după operație a ajuns o umbră

străfulgeră-n umbră-i de valuri bătaie

Umbra lui Mircea

nici unul din răspunsurile menționate

2

Cele două teme importante în creația lui Eminescu sunt:

iubirea și folclorul

filosofia și iubirea

folclorul și natura

natura și iubirea

4

Sursele romanului „Ion” sunt în număr de:

două

patru

trei

șase

1

Descrierea lui Rebreanu are funcție:

simbolică

de distorsionare a acțiunii

de prezentare a unei acțiuni

alt răspuns

2

Cum este structurat personajul Ion?

alt răspuns

în funcție de ce spun celelalte personaje despre el

în funcție de acțiuni

în funcție de cele două obsesii ale sale

2

Care din următoarele cuvinte este un element de jargon?

lovele

nici unul

strună

madam

3

Mentorul „Daciei literare” este:

Titu Maiorescu

Costache Negruzzi

Mihail Kogălniceanu

Grigore Alexandrescu

3

„Sburătorul” este:

o editură

un volum

o revistă

o carte

2

Articolul „Introducție” la „Dacia literară” reprezintă manifestul literar al:

clasicismului românesc

romantismului românesc

moderismului românesc

alt răspuns

1

Romantismul apare:

în prima jumătate a secolului al XIX-lea

alt răspuns

în secolul al XVII-lea și se continuă și în secolul al XVIII-lea

la mijlocul secolului al XIX-lea

2

Care din următoarele trăsături aparțin clasicismului?

lipsa de idealizare

subiectivitatea

obiectivitatea

dezordinea

4

N.Filimon, G.Călinescu și L.Rebreanu aparțin curentului:

clasic

romantic

realist

pașoptist

3

Care din următoarele personaje reprezintă tipul intelectualului?

Costache Giurgiuveanu

Ștefan Gheorghidiu

Dinu Păturică

Ion

3

Finalul romanului „Maitreyi” este:

deschis

închis

alt răspuns

semideschis

1

Care din următorii scriitori nu aparține tradiționalismului?

George Bacovia

Ion Pillat

Vasile Alecsandri

Mircea Dinescu

2

Câte conflicte exterioare are Alexandru Lăpușneanul?

trei

două

nici unul

patru

2

Care sunt fondatorii „Junimii”?

Theodor Rosetti, Petre P.Carp, G.Alexandrescu

Titu Maiorescu, Petre P.Carp, V.Pogor; Theodor Rosetti

Titu Maiorescu, C.Negruzzi, V.Alecsandri

M.Kogălniceanu, Theodor Rosetti, Titu Maiorescu

4

Antiteza este figură de:

construcție

compoziție

retorică

semantică

4

Lirismul din „Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

alt răspuns

subiectiv

romantic

obiectiv

2

„Turma visurilor mele / Eu le pasc ca oi de aur” este:

anacolut

enumerație

personificare

metaforă

4

Tema „fortuna labilis” este prezentă în:

Impresionism

Iluminism

Umanism

Romantism

1

„Psalmii” arghezieni sunt în număr de:

opt

șapte

șaisprezece

paisprezece

4

Care din următoarele personaje are ticul verbal: „eu, care familia mea, de la patusopt în cameră”?

Farfuridi

Agamemnon Dandanache

Cetățeanul turmentat

Nae Cațavencu

4

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2020 invatasingur.ro