Autorul este:

persoana care creează o operă literară

cel care povestește o întâmplare

alt răspuns

cel care citește o operă

2

„Cronica” este o lucrare:

literară

religioasă

istorică

nici un răspuns corect

1

„Cronicile” au un caracter:

alt răspuns

subiectiv

obiectiv

subiectiv și obiectiv

2

Cei trei cronicari moldoveni sunt:

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

Vasile Voiculescu, Marin Preda, I.L.Caragiale

Ion Creangă, Miron Costin, Liviu Rebreanu

Ioan Slavici, Grigore Ureche, Costache Negruzzi

3

Genul epic are următoarea caracteristică:

principala modalitate de expunere este descrierea

prezintă realitatea din viziunea autorului

are ca modalitate dominantă de expunere narațiunea

predomină dialogul

1

Ion Creangă face parte din perioada:

veche

interbelică

postbelică

marilor clasici

4

„Povestea lui Harap-Alb” apare în:

1876

1920

1877

1933

1

Harap-Alb este:

destinatarul

actantul

alt răspuns

donatorul

1

Basmul cult implică:

fabulosul / supranaturalul

profan

sacru

sacru și profan

2

„Umanismul” și „iluminismul” sunt curente:

unul literal și altul cultural

culturale

literare

nici un răspuns corect

2

„Cealaltă Ancuță” este publicată în volumul:

„Răfuiala”

„Hanul Ancuței”

„Iapa lui Vodă”

„Întâlnirea din pământuri”

1

„Lostrița” este scrisă de:

Ion Creangă

Liviu Rebreanu

Nicolae Manolescu

Vasile Voiculescu

3

Temele povestirii „Lostrița” sunt:

folclorul și istoria

dragostea și vânătoarea

concepția omului de geniu și iubirea imposibilă

dragostea și moartea

2

Personajul principal din „Lostrița” este:

Vasile

Ghiță

Aliman

Gheorghe

4

„Alexandru Lăpușneanul” este o nuvelă:

istorică de factură romantică

psihologică cu elemente romantice

fantastică

psihologică

1

Fantasticul elidaesc se referă la:

predominanța sacrului

îmbinarea sacrului cu profanul

apariția elementelor tulburătoare

prezența simbolurilor

1

Personajul negativ din „Moara cu noroc” este:

bătrâna

Pintea

Ghiță

Lică

3

Conflictul latent în nuvela „Moara cu noroc” este între:

Ghiță și bătrâna

Lică și Pintea

Ghiță și Ana

Lică și Ana

4

„Baltagul” este un roman:

subiectiv proustian

modern

tradițional

de dragoste

3

Mihail Sadoveanu aparține perioadei:

veche

prepașoptistă

interbelice

postbelice

2

Personajul absent din romanul „Baltagul” este:

Nichifor Lipan

Ilie Cuțui

Gheorghiță

Calistrat Bogza

1

Sinonimul cuvântului „stăruiește” este:

dispare

persistă

nu se sfârșește

moale

4

Familia Herdelea din romanul „Ion” este alcătuită din __________ membri.

șase

cinci

trei

patru

2

Copilul Anei și al lui Ion se numea:

Petrișor

Ion

Gheorghiță

Vasile

4

Inițial, opera „Enigma Otiliei” a fost denumită „__________ Otiliei”:

Feminitatea

Părinții

Frații

Averea

1

„Enigma Otiliei” este:

roman tradițional

roman modern realist în manieră balzaciană

roman modern

roman modern cu elemente realiste

3

Anul apariției romanului „Enigma Otiliei” este:

1920

1938

1930

1955

2

Câmpul semantic a cuvântului „călătorie” este:

călători, bagaj, a călători

călător, călătoare, tren, călătorit

călători, tichete, gară, semnal de alarmă, tren

a merge, a se plimba

1

Personajul principal din „Pădurea spânzuraților” este:

Varga

Svoboda

Apostol Bologa

Ștefan

1

Personajul Apostol Bologa este:

otrăvit

împușcat

alt răspuns

spânzurat

2

„Adânca și limpedea lumină” este:

hiperbolă

epitet

metaforă

epitet dublu

3

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” cuprinde:

patru părți

o parte

trei părți

două părți

3

Soția lui Ștefan Gheorghidiu se numește:

Laura

Smaranda

Ana

Ella

4

Care din următoarele cuvinte constituie oximonorul?

„regina nopții moartă”

„dureros de dulce”

„o mulțime de norod”

„dulci dulcețuri”

2

Acțiunea romanului „Maitreyi” se desfășoară în:

Europa

China

India - Calcutta

Africa

2

Prima iubire a Maitreyei a fost:

Allan

un copac cu șapte frunze

Tagore

Harold

2

Narendra Sen era __________ lui Maitreyei:

unchiul

tatăl

verișorul

fratele

1

Allan are vârsta de:

23 de ani

22 de ani

21 de ani

24 de ani

4

Marin Preda aparține perioadei:

postbelică

postpașoptistă

interbelică

postmodernistă

3

Acțiunea din „Moromeții” se petrece în:

Ardeal

Siliștea-Gumești

Moldova

București

2

Familia Moromete era alcătuită din __________ membri:

șapte

opt

nouă

șase

3

Opera lirică exprimă:

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod direct

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod indirect

dorințe, idealuri

alt răspuns

2

„Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

odă

pastel

odă cu elemente de pastel

elegie

4

Mihai Eminescu este un poet:

simbolist

clasic

realist

romantic

2

Poezia „Revedere” are ca sursă de inspirație:

folclorul

trecutul istoric

omul

filosofia

1

„Scrisorile”, publicate și scrise de M.Eminescu, sunt în număr de:

șase

cinci

șapte

opt

3

„Luceafărul” apare în anul:

1848

1879

1883

1881

1

Laitmotivul este:

tema

motiv simbol

motivul central ce se repetă într-o operă

element din care rezultă tema operei

2

În poeziile lui George Bacovia, culoarea roșu reprezintă:

halucinație

monotonie

moarte

iubire

1

Cuvântul „plumb” nu reprezintă în poezia lui Bacovia:

lipsa de viață

moarte

gelozie

duritate

4

Poezia „Lacustră” este scrisă de:

Alexandru Macedonski

Tudor Arghezi

Lucian Blaga

George Bacovia

2

Poezia „Lacustră” este alcătuită din __________ strofe.

șase

alt răspuns

șapte

opt

4

Care din următoarele expresii este un pleonasm?

„avansați înainte”

„stăpâna mării”

„lumina soarelui”

„marele bogătaș”

3

„Flori albastre” este:

epitet cromatic

antiteză

epitet personificator

metaforă

1

Care din următoarele opere nu aparține lui I.L.Caragiale?

„Apus de soare”

„Năpasta”

„D-ale carnavalului”

„O făclie de Paște”

2

Triunghiul conjugal din „O scrisoare pierdută” este reprezentat de:

Zoe-Trahanache-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Brânzovenescu

Zoe-Tipătescu-Cațavencu

Zoe-Farfuridi-Tipătescu

1

Zaharia Trahanache reprezintă tipul:

Junelui-prim

Demagogului

Încornoratului naiv

Politic

1

Zoe Trahanache este:

Femeia voluntară

Soția infidelă

Singura femeie într-o piesă despre viața politică a unui județ

Toate răspunsurile

4

„Meșterul Manole” apare în anul:

1926

1928

1927

1925

3

Soția lui Manole în drama „Meșterul Manole” se numește:

Laura

Florica

Ana

Mira

2

Pe cine sacrifică Manole pentru zidirea mănăstirii?

pe nevasta altui zidar

pe soră

pe mamă

pe soția sa

4

Ce nu reprezintă Mira în operă?

simbolul sacrificiului

iubire

devotament

soția infidelă

2

Poezia „Odă în metru antic” este structurată pe __________ părți:

patru

cinci

trei

două

2

Conflictul pricipal din „Jocul Ielelor” este:

social

politic

exterior

interior

1

Personajul principal din „Jocul Ielelor” este:

Șerban Saru-Sinești

Maria

Gelu Ruscanu

Grigore Ruscanu

3

Gelu Ruscanu:

se spânzură

se sinucide

este ucis

este otrăvit

2

Didascaliile sunt:

replici rostite de personaje

note de subsol

indicații scenice ale autorului

alt răspuns

1

„Miorița” este o baladă:

istorică

alt răspuns

cultă

populară

1

Conflictule exterior din „Moara cu noroc” nu este între:

bătrână-Ghiță

Pintea-Lică

Lică-Ghiță

Ana-Lică

1

Conotația reprezintă:

sens secundar

sens de bază

sens figurat

sens secundar și figurat

1

Denotația este:

alt răspuns

sens secundar

sens propriu

sens figurat

2

Naratarul este:

alt răspuns

povestitorul

scriitorul

destinatarul căruia i se adresează naratorul

3

Tragedia este specie a genului:

liric

epic

dramatic

alt răspuns

3

Mitul este un text:

literar

popular

nonliterar

alt răspuns

1

Care din următoarele cuvinte aparțin textului nonliterar?

fabulă

baladă

mărturisiri

basm

4

Funcția emițătorului este:

referențială

conativă

poetică

emotivă

2

Parnasianismul este un curent

muzical

literar

alt răspuns

cultural

2

Sensul conotativ al cuvântului „umbră” este:

Umbra lui Mircea

nici unul din răspunsurile menționate

după operație a ajuns o umbră

străfulgeră-n umbră-i de valuri bătaie

2

Cele două teme importante în creația lui Eminescu sunt:

filosofia și iubirea

folclorul și natura

iubirea și folclorul

natura și iubirea

4

Sursele romanului „Ion” sunt în număr de:

șase

patru

două

trei

1

Descrierea lui Rebreanu are funcție:

de distorsionare a acțiunii

simbolică

de prezentare a unei acțiuni

alt răspuns

2

Cum este structurat personajul Ion?

alt răspuns

în funcție de ce spun celelalte personaje despre el

în funcție de acțiuni

în funcție de cele două obsesii ale sale

2

Care din următoarele cuvinte este un element de jargon?

nici unul

lovele

strună

madam

3

Mentorul „Daciei literare” este:

Costache Negruzzi

Mihail Kogălniceanu

Titu Maiorescu

Grigore Alexandrescu

3

„Sburătorul” este:

o revistă

o editură

un volum

o carte

2

Articolul „Introducție” la „Dacia literară” reprezintă manifestul literar al:

moderismului românesc

alt răspuns

clasicismului românesc

romantismului românesc

1

Romantismul apare:

în prima jumătate a secolului al XIX-lea

în secolul al XVII-lea și se continuă și în secolul al XVIII-lea

la mijlocul secolului al XIX-lea

alt răspuns

2

Care din următoarele trăsături aparțin clasicismului?

dezordinea

lipsa de idealizare

obiectivitatea

subiectivitatea

4

N.Filimon, G.Călinescu și L.Rebreanu aparțin curentului:

romantic

realist

pașoptist

clasic

3

Care din următoarele personaje reprezintă tipul intelectualului?

Ion

Ștefan Gheorghidiu

Dinu Păturică

Costache Giurgiuveanu

3

Finalul romanului „Maitreyi” este:

deschis

semideschis

alt răspuns

închis

1

Care din următorii scriitori nu aparține tradiționalismului?

George Bacovia

Mircea Dinescu

Vasile Alecsandri

Ion Pillat

2

Câte conflicte exterioare are Alexandru Lăpușneanul?

trei

două

patru

nici unul

2

Care sunt fondatorii „Junimii”?

Titu Maiorescu, C.Negruzzi, V.Alecsandri

Theodor Rosetti, Petre P.Carp, G.Alexandrescu

M.Kogălniceanu, Theodor Rosetti, Titu Maiorescu

Titu Maiorescu, Petre P.Carp, V.Pogor; Theodor Rosetti

4

Antiteza este figură de:

retorică

compoziție

semantică

construcție

4

Lirismul din „Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

obiectiv

alt răspuns

subiectiv

romantic

2

„Turma visurilor mele / Eu le pasc ca oi de aur” este:

enumerație

metaforă

personificare

anacolut

4

Tema „fortuna labilis” este prezentă în:

Umanism

Iluminism

Impresionism

Romantism

1

„Psalmii” arghezieni sunt în număr de:

opt

paisprezece

șaisprezece

șapte

4

Care din următoarele personaje are ticul verbal: „eu, care familia mea, de la patusopt în cameră”?

Cetățeanul turmentat

Agamemnon Dandanache

Nae Cațavencu

Farfuridi

4

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2022 invatasingur.ro