Autorul este:

alt răspuns

cel care citește o operă

cel care povestește o întâmplare

persoana care creează o operă literară

2

„Cronica” este o lucrare:

literară

religioasă

nici un răspuns corect

istorică

1

„Cronicile” au un caracter:

alt răspuns

obiectiv

subiectiv și obiectiv

subiectiv

2

Cei trei cronicari moldoveni sunt:

Ion Creangă, Miron Costin, Liviu Rebreanu

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

Vasile Voiculescu, Marin Preda, I.L.Caragiale

Ioan Slavici, Grigore Ureche, Costache Negruzzi

3

Genul epic are următoarea caracteristică:

prezintă realitatea din viziunea autorului

predomină dialogul

are ca modalitate dominantă de expunere narațiunea

principala modalitate de expunere este descrierea

1

Ion Creangă face parte din perioada:

veche

marilor clasici

interbelică

postbelică

4

„Povestea lui Harap-Alb” apare în:

1876

1920

1933

1877

1

Harap-Alb este:

actantul

donatorul

alt răspuns

destinatarul

1

Basmul cult implică:

sacru și profan

sacru

fabulosul / supranaturalul

profan

2

„Umanismul” și „iluminismul” sunt curente:

unul literal și altul cultural

culturale

nici un răspuns corect

literare

2

„Cealaltă Ancuță” este publicată în volumul:

„Întâlnirea din pământuri”

„Răfuiala”

„Hanul Ancuței”

„Iapa lui Vodă”

1

„Lostrița” este scrisă de:

Liviu Rebreanu

Vasile Voiculescu

Nicolae Manolescu

Ion Creangă

3

Temele povestirii „Lostrița” sunt:

dragostea și moartea

folclorul și istoria

concepția omului de geniu și iubirea imposibilă

dragostea și vânătoarea

2

Personajul principal din „Lostrița” este:

Aliman

Gheorghe

Ghiță

Vasile

4

„Alexandru Lăpușneanul” este o nuvelă:

psihologică cu elemente romantice

psihologică

fantastică

istorică de factură romantică

1

Fantasticul elidaesc se referă la:

îmbinarea sacrului cu profanul

apariția elementelor tulburătoare

predominanța sacrului

prezența simbolurilor

1

Personajul negativ din „Moara cu noroc” este:

Ghiță

bătrâna

Pintea

Lică

3

Conflictul latent în nuvela „Moara cu noroc” este între:

Ghiță și bătrâna

Ghiță și Ana

Lică și Pintea

Lică și Ana

4

„Baltagul” este un roman:

subiectiv proustian

tradițional

de dragoste

modern

3

Mihail Sadoveanu aparține perioadei:

veche

prepașoptistă

postbelice

interbelice

2

Personajul absent din romanul „Baltagul” este:

Calistrat Bogza

Ilie Cuțui

Gheorghiță

Nichifor Lipan

1

Sinonimul cuvântului „stăruiește” este:

moale

nu se sfârșește

dispare

persistă

4

Familia Herdelea din romanul „Ion” este alcătuită din __________ membri.

șase

cinci

trei

patru

2

Copilul Anei și al lui Ion se numea:

Ion

Vasile

Gheorghiță

Petrișor

4

Inițial, opera „Enigma Otiliei” a fost denumită „__________ Otiliei”:

Feminitatea

Părinții

Averea

Frații

1

„Enigma Otiliei” este:

roman modern

roman modern realist în manieră balzaciană

roman modern cu elemente realiste

roman tradițional

3

Anul apariției romanului „Enigma Otiliei” este:

1920

1955

1930

1938

2

Câmpul semantic a cuvântului „călătorie” este:

a merge, a se plimba

călători, bagaj, a călători

călător, călătoare, tren, călătorit

călători, tichete, gară, semnal de alarmă, tren

1

Personajul principal din „Pădurea spânzuraților” este:

Apostol Bologa

Varga

Svoboda

Ștefan

1

Personajul Apostol Bologa este:

otrăvit

spânzurat

împușcat

alt răspuns

2

„Adânca și limpedea lumină” este:

metaforă

epitet dublu

epitet

hiperbolă

3

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” cuprinde:

două părți

patru părți

trei părți

o parte

3

Soția lui Ștefan Gheorghidiu se numește:

Ella

Laura

Ana

Smaranda

4

Care din următoarele cuvinte constituie oximonorul?

„o mulțime de norod”

„dureros de dulce”

„dulci dulcețuri”

„regina nopții moartă”

2

Acțiunea romanului „Maitreyi” se desfășoară în:

Europa

Africa

India - Calcutta

China

2

Prima iubire a Maitreyei a fost:

Allan

un copac cu șapte frunze

Tagore

Harold

2

Narendra Sen era __________ lui Maitreyei:

fratele

tatăl

unchiul

verișorul

1

Allan are vârsta de:

21 de ani

23 de ani

24 de ani

22 de ani

4

Marin Preda aparține perioadei:

postmodernistă

postbelică

postpașoptistă

interbelică

3

Acțiunea din „Moromeții” se petrece în:

Siliștea-Gumești

Ardeal

Moldova

București

2

Familia Moromete era alcătuită din __________ membri:

opt

șapte

șase

nouă

3

Opera lirică exprimă:

dorințe, idealuri

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod indirect

alt răspuns

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod direct

2

„Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

pastel

elegie

odă cu elemente de pastel

odă

4

Mihai Eminescu este un poet:

clasic

realist

simbolist

romantic

2

Poezia „Revedere” are ca sursă de inspirație:

omul

filosofia

trecutul istoric

folclorul

1

„Scrisorile”, publicate și scrise de M.Eminescu, sunt în număr de:

șapte

șase

opt

cinci

3

„Luceafărul” apare în anul:

1883

1848

1881

1879

1

Laitmotivul este:

motivul central ce se repetă într-o operă

motiv simbol

element din care rezultă tema operei

tema

2

În poeziile lui George Bacovia, culoarea roșu reprezintă:

monotonie

halucinație

moarte

iubire

1

Cuvântul „plumb” nu reprezintă în poezia lui Bacovia:

duritate

moarte

lipsa de viață

gelozie

4

Poezia „Lacustră” este scrisă de:

Lucian Blaga

Alexandru Macedonski

Tudor Arghezi

George Bacovia

2

Poezia „Lacustră” este alcătuită din __________ strofe.

șapte

șase

opt

alt răspuns

4

Care din următoarele expresii este un pleonasm?

„avansați înainte”

„lumina soarelui”

„stăpâna mării”

„marele bogătaș”

3

„Flori albastre” este:

metaforă

antiteză

epitet personificator

epitet cromatic

1

Care din următoarele opere nu aparține lui I.L.Caragiale?

„Apus de soare”

„Năpasta”

„O făclie de Paște”

„D-ale carnavalului”

2

Triunghiul conjugal din „O scrisoare pierdută” este reprezentat de:

Zoe-Tipătescu-Brânzovenescu

Zoe-Farfuridi-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Cațavencu

Zoe-Trahanache-Tipătescu

1

Zaharia Trahanache reprezintă tipul:

Demagogului

Politic

Încornoratului naiv

Junelui-prim

1

Zoe Trahanache este:

Singura femeie într-o piesă despre viața politică a unui județ

Toate răspunsurile

Soția infidelă

Femeia voluntară

4

„Meșterul Manole” apare în anul:

1926

1928

1927

1925

3

Soția lui Manole în drama „Meșterul Manole” se numește:

Ana

Mira

Florica

Laura

2

Pe cine sacrifică Manole pentru zidirea mănăstirii?

pe nevasta altui zidar

pe soția sa

pe mamă

pe soră

4

Ce nu reprezintă Mira în operă?

devotament

soția infidelă

iubire

simbolul sacrificiului

2

Poezia „Odă în metru antic” este structurată pe __________ părți:

două

patru

trei

cinci

2

Conflictul pricipal din „Jocul Ielelor” este:

interior

exterior

social

politic

1

Personajul principal din „Jocul Ielelor” este:

Șerban Saru-Sinești

Gelu Ruscanu

Maria

Grigore Ruscanu

3

Gelu Ruscanu:

este otrăvit

se sinucide

este ucis

se spânzură

2

Didascaliile sunt:

alt răspuns

note de subsol

replici rostite de personaje

indicații scenice ale autorului

1

„Miorița” este o baladă:

alt răspuns

cultă

istorică

populară

1

Conflictule exterior din „Moara cu noroc” nu este între:

Ana-Lică

bătrână-Ghiță

Pintea-Lică

Lică-Ghiță

1

Conotația reprezintă:

sens de bază

sens secundar

sens figurat

sens secundar și figurat

1

Denotația este:

sens propriu

alt răspuns

sens secundar

sens figurat

2

Naratarul este:

povestitorul

destinatarul căruia i se adresează naratorul

alt răspuns

scriitorul

3

Tragedia este specie a genului:

dramatic

epic

liric

alt răspuns

3

Mitul este un text:

popular

nonliterar

literar

alt răspuns

1

Care din următoarele cuvinte aparțin textului nonliterar?

basm

fabulă

baladă

mărturisiri

4

Funcția emițătorului este:

conativă

poetică

emotivă

referențială

2

Parnasianismul este un curent

cultural

literar

alt răspuns

muzical

2

Sensul conotativ al cuvântului „umbră” este:

după operație a ajuns o umbră

nici unul din răspunsurile menționate

Umbra lui Mircea

străfulgeră-n umbră-i de valuri bătaie

2

Cele două teme importante în creația lui Eminescu sunt:

filosofia și iubirea

folclorul și natura

iubirea și folclorul

natura și iubirea

4

Sursele romanului „Ion” sunt în număr de:

trei

șase

patru

două

1

Descrierea lui Rebreanu are funcție:

de distorsionare a acțiunii

de prezentare a unei acțiuni

simbolică

alt răspuns

2

Cum este structurat personajul Ion?

în funcție de cele două obsesii ale sale

în funcție de acțiuni

alt răspuns

în funcție de ce spun celelalte personaje despre el

2

Care din următoarele cuvinte este un element de jargon?

strună

madam

nici unul

lovele

3

Mentorul „Daciei literare” este:

Titu Maiorescu

Grigore Alexandrescu

Mihail Kogălniceanu

Costache Negruzzi

3

„Sburătorul” este:

un volum

o carte

o editură

o revistă

2

Articolul „Introducție” la „Dacia literară” reprezintă manifestul literar al:

romantismului românesc

alt răspuns

clasicismului românesc

moderismului românesc

1

Romantismul apare:

alt răspuns

la mijlocul secolului al XIX-lea

în prima jumătate a secolului al XIX-lea

în secolul al XVII-lea și se continuă și în secolul al XVIII-lea

2

Care din următoarele trăsături aparțin clasicismului?

lipsa de idealizare

obiectivitatea

subiectivitatea

dezordinea

4

N.Filimon, G.Călinescu și L.Rebreanu aparțin curentului:

clasic

pașoptist

realist

romantic

3

Care din următoarele personaje reprezintă tipul intelectualului?

Ion

Ștefan Gheorghidiu

Costache Giurgiuveanu

Dinu Păturică

3

Finalul romanului „Maitreyi” este:

deschis

alt răspuns

închis

semideschis

1

Care din următorii scriitori nu aparține tradiționalismului?

Vasile Alecsandri

Ion Pillat

Mircea Dinescu

George Bacovia

2

Câte conflicte exterioare are Alexandru Lăpușneanul?

trei

două

nici unul

patru

2

Care sunt fondatorii „Junimii”?

M.Kogălniceanu, Theodor Rosetti, Titu Maiorescu

Titu Maiorescu, C.Negruzzi, V.Alecsandri

Titu Maiorescu, Petre P.Carp, V.Pogor; Theodor Rosetti

Theodor Rosetti, Petre P.Carp, G.Alexandrescu

4

Antiteza este figură de:

compoziție

construcție

retorică

semantică

4

Lirismul din „Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

subiectiv

obiectiv

romantic

alt răspuns

2

„Turma visurilor mele / Eu le pasc ca oi de aur” este:

enumerație

anacolut

personificare

metaforă

4

Tema „fortuna labilis” este prezentă în:

Impresionism

Umanism

Iluminism

Romantism

1

„Psalmii” arghezieni sunt în număr de:

șaisprezece

opt

șapte

paisprezece

4

Care din următoarele personaje are ticul verbal: „eu, care familia mea, de la patusopt în cameră”?

Cetățeanul turmentat

Nae Cațavencu

Agamemnon Dandanache

Farfuridi

4

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2019 invatasingur.ro