Autorul este:

persoana care creează o operă literară

cel care citește o operă

cel care povestește o întâmplare

alt răspuns

2

„Cronica” este o lucrare:

nici un răspuns corect

religioasă

istorică

literară

1

„Cronicile” au un caracter:

obiectiv

alt răspuns

subiectiv și obiectiv

subiectiv

2

Cei trei cronicari moldoveni sunt:

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

Ion Creangă, Miron Costin, Liviu Rebreanu

Ioan Slavici, Grigore Ureche, Costache Negruzzi

Vasile Voiculescu, Marin Preda, I.L.Caragiale

3

Genul epic are următoarea caracteristică:

principala modalitate de expunere este descrierea

are ca modalitate dominantă de expunere narațiunea

predomină dialogul

prezintă realitatea din viziunea autorului

1

Ion Creangă face parte din perioada:

veche

postbelică

interbelică

marilor clasici

4

„Povestea lui Harap-Alb” apare în:

1933

1920

1877

1876

1

Harap-Alb este:

donatorul

alt răspuns

destinatarul

actantul

1

Basmul cult implică:

sacru și profan

fabulosul / supranaturalul

sacru

profan

2

„Umanismul” și „iluminismul” sunt curente:

unul literal și altul cultural

literare

culturale

nici un răspuns corect

2

„Cealaltă Ancuță” este publicată în volumul:

„Răfuiala”

„Iapa lui Vodă”

„Întâlnirea din pământuri”

„Hanul Ancuței”

1

„Lostrița” este scrisă de:

Nicolae Manolescu

Vasile Voiculescu

Ion Creangă

Liviu Rebreanu

3

Temele povestirii „Lostrița” sunt:

dragostea și moartea

folclorul și istoria

dragostea și vânătoarea

concepția omului de geniu și iubirea imposibilă

2

Personajul principal din „Lostrița” este:

Ghiță

Vasile

Aliman

Gheorghe

4

„Alexandru Lăpușneanul” este o nuvelă:

psihologică

fantastică

psihologică cu elemente romantice

istorică de factură romantică

1

Fantasticul elidaesc se referă la:

apariția elementelor tulburătoare

prezența simbolurilor

predominanța sacrului

îmbinarea sacrului cu profanul

1

Personajul negativ din „Moara cu noroc” este:

Ghiță

Pintea

Lică

bătrâna

3

Conflictul latent în nuvela „Moara cu noroc” este între:

Lică și Ana

Lică și Pintea

Ghiță și Ana

Ghiță și bătrâna

4

„Baltagul” este un roman:

de dragoste

modern

tradițional

subiectiv proustian

3

Mihail Sadoveanu aparține perioadei:

veche

prepașoptistă

interbelice

postbelice

2

Personajul absent din romanul „Baltagul” este:

Nichifor Lipan

Ilie Cuțui

Calistrat Bogza

Gheorghiță

1

Sinonimul cuvântului „stăruiește” este:

dispare

nu se sfârșește

moale

persistă

4

Familia Herdelea din romanul „Ion” este alcătuită din __________ membri.

patru

șase

trei

cinci

2

Copilul Anei și al lui Ion se numea:

Vasile

Ion

Petrișor

Gheorghiță

4

Inițial, opera „Enigma Otiliei” a fost denumită „__________ Otiliei”:

Frații

Averea

Părinții

Feminitatea

1

„Enigma Otiliei” este:

roman tradițional

roman modern realist în manieră balzaciană

roman modern cu elemente realiste

roman modern

3

Anul apariției romanului „Enigma Otiliei” este:

1938

1930

1955

1920

2

Câmpul semantic a cuvântului „călătorie” este:

călător, călătoare, tren, călătorit

călători, bagaj, a călători

călători, tichete, gară, semnal de alarmă, tren

a merge, a se plimba

1

Personajul principal din „Pădurea spânzuraților” este:

Ștefan

Varga

Apostol Bologa

Svoboda

1

Personajul Apostol Bologa este:

otrăvit

alt răspuns

spânzurat

împușcat

2

„Adânca și limpedea lumină” este:

epitet

epitet dublu

metaforă

hiperbolă

3

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” cuprinde:

o parte

trei părți

două părți

patru părți

3

Soția lui Ștefan Gheorghidiu se numește:

Smaranda

Ana

Laura

Ella

4

Care din următoarele cuvinte constituie oximonorul?

„dureros de dulce”

„o mulțime de norod”

„regina nopții moartă”

„dulci dulcețuri”

2

Acțiunea romanului „Maitreyi” se desfășoară în:

Europa

China

Africa

India - Calcutta

2

Prima iubire a Maitreyei a fost:

Tagore

un copac cu șapte frunze

Harold

Allan

2

Narendra Sen era __________ lui Maitreyei:

unchiul

fratele

tatăl

verișorul

1

Allan are vârsta de:

22 de ani

21 de ani

24 de ani

23 de ani

4

Marin Preda aparține perioadei:

postmodernistă

postpașoptistă

interbelică

postbelică

3

Acțiunea din „Moromeții” se petrece în:

București

Siliștea-Gumești

Ardeal

Moldova

2

Familia Moromete era alcătuită din __________ membri:

șapte

opt

șase

nouă

3

Opera lirică exprimă:

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod indirect

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod direct

alt răspuns

dorințe, idealuri

2

„Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

pastel

odă cu elemente de pastel

odă

elegie

4

Mihai Eminescu este un poet:

romantic

realist

clasic

simbolist

2

Poezia „Revedere” are ca sursă de inspirație:

folclorul

filosofia

trecutul istoric

omul

1

„Scrisorile”, publicate și scrise de M.Eminescu, sunt în număr de:

șase

șapte

opt

cinci

3

„Luceafărul” apare în anul:

1879

1881

1848

1883

1

Laitmotivul este:

motivul central ce se repetă într-o operă

tema

motiv simbol

element din care rezultă tema operei

2

În poeziile lui George Bacovia, culoarea roșu reprezintă:

moarte

halucinație

monotonie

iubire

1

Cuvântul „plumb” nu reprezintă în poezia lui Bacovia:

gelozie

moarte

duritate

lipsa de viață

4

Poezia „Lacustră” este scrisă de:

George Bacovia

Tudor Arghezi

Lucian Blaga

Alexandru Macedonski

2

Poezia „Lacustră” este alcătuită din __________ strofe.

șapte

opt

alt răspuns

șase

4

Care din următoarele expresii este un pleonasm?

„lumina soarelui”

„marele bogătaș”

„stăpâna mării”

„avansați înainte”

3

„Flori albastre” este:

antiteză

epitet cromatic

metaforă

epitet personificator

1

Care din următoarele opere nu aparține lui I.L.Caragiale?

„D-ale carnavalului”

„Apus de soare”

„O făclie de Paște”

„Năpasta”

2

Triunghiul conjugal din „O scrisoare pierdută” este reprezentat de:

Zoe-Trahanache-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Cațavencu

Zoe-Farfuridi-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Brânzovenescu

1

Zaharia Trahanache reprezintă tipul:

Încornoratului naiv

Demagogului

Politic

Junelui-prim

1

Zoe Trahanache este:

Femeia voluntară

Singura femeie într-o piesă despre viața politică a unui județ

Toate răspunsurile

Soția infidelă

4

„Meșterul Manole” apare în anul:

1926

1925

1928

1927

3

Soția lui Manole în drama „Meșterul Manole” se numește:

Laura

Florica

Mira

Ana

2

Pe cine sacrifică Manole pentru zidirea mănăstirii?

pe soră

pe soția sa

pe mamă

pe nevasta altui zidar

4

Ce nu reprezintă Mira în operă?

iubire

devotament

simbolul sacrificiului

soția infidelă

2

Poezia „Odă în metru antic” este structurată pe __________ părți:

cinci

trei

două

patru

2

Conflictul pricipal din „Jocul Ielelor” este:

politic

exterior

interior

social

1

Personajul principal din „Jocul Ielelor” este:

Maria

Șerban Saru-Sinești

Gelu Ruscanu

Grigore Ruscanu

3

Gelu Ruscanu:

este otrăvit

se sinucide

se spânzură

este ucis

2

Didascaliile sunt:

replici rostite de personaje

alt răspuns

indicații scenice ale autorului

note de subsol

1

„Miorița” este o baladă:

alt răspuns

populară

istorică

cultă

1

Conflictule exterior din „Moara cu noroc” nu este între:

Lică-Ghiță

Ana-Lică

Pintea-Lică

bătrână-Ghiță

1

Conotația reprezintă:

sens secundar și figurat

sens figurat

sens secundar

sens de bază

1

Denotația este:

sens figurat

sens propriu

alt răspuns

sens secundar

2

Naratarul este:

destinatarul căruia i se adresează naratorul

povestitorul

scriitorul

alt răspuns

3

Tragedia este specie a genului:

liric

dramatic

epic

alt răspuns

3

Mitul este un text:

nonliterar

popular

literar

alt răspuns

1

Care din următoarele cuvinte aparțin textului nonliterar?

fabulă

basm

mărturisiri

baladă

4

Funcția emițătorului este:

conativă

emotivă

poetică

referențială

2

Parnasianismul este un curent

literar

cultural

alt răspuns

muzical

2

Sensul conotativ al cuvântului „umbră” este:

nici unul din răspunsurile menționate

după operație a ajuns o umbră

Umbra lui Mircea

străfulgeră-n umbră-i de valuri bătaie

2

Cele două teme importante în creația lui Eminescu sunt:

iubirea și folclorul

natura și iubirea

folclorul și natura

filosofia și iubirea

4

Sursele romanului „Ion” sunt în număr de:

trei

patru

șase

două

1

Descrierea lui Rebreanu are funcție:

de distorsionare a acțiunii

alt răspuns

simbolică

de prezentare a unei acțiuni

2

Cum este structurat personajul Ion?

în funcție de acțiuni

alt răspuns

în funcție de ce spun celelalte personaje despre el

în funcție de cele două obsesii ale sale

2

Care din următoarele cuvinte este un element de jargon?

madam

nici unul

strună

lovele

3

Mentorul „Daciei literare” este:

Mihail Kogălniceanu

Titu Maiorescu

Costache Negruzzi

Grigore Alexandrescu

3

„Sburătorul” este:

o revistă

o editură

o carte

un volum

2

Articolul „Introducție” la „Dacia literară” reprezintă manifestul literar al:

alt răspuns

romantismului românesc

moderismului românesc

clasicismului românesc

1

Romantismul apare:

în secolul al XVII-lea și se continuă și în secolul al XVIII-lea

în prima jumătate a secolului al XIX-lea

alt răspuns

la mijlocul secolului al XIX-lea

2

Care din următoarele trăsături aparțin clasicismului?

obiectivitatea

subiectivitatea

lipsa de idealizare

dezordinea

4

N.Filimon, G.Călinescu și L.Rebreanu aparțin curentului:

realist

pașoptist

clasic

romantic

3

Care din următoarele personaje reprezintă tipul intelectualului?

Ștefan Gheorghidiu

Costache Giurgiuveanu

Dinu Păturică

Ion

3

Finalul romanului „Maitreyi” este:

semideschis

deschis

închis

alt răspuns

1

Care din următorii scriitori nu aparține tradiționalismului?

Ion Pillat

George Bacovia

Vasile Alecsandri

Mircea Dinescu

2

Câte conflicte exterioare are Alexandru Lăpușneanul?

patru

două

trei

nici unul

2

Care sunt fondatorii „Junimii”?

M.Kogălniceanu, Theodor Rosetti, Titu Maiorescu

Titu Maiorescu, C.Negruzzi, V.Alecsandri

Theodor Rosetti, Petre P.Carp, G.Alexandrescu

Titu Maiorescu, Petre P.Carp, V.Pogor; Theodor Rosetti

4

Antiteza este figură de:

construcție

retorică

compoziție

semantică

4

Lirismul din „Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

alt răspuns

obiectiv

subiectiv

romantic

2

„Turma visurilor mele / Eu le pasc ca oi de aur” este:

personificare

metaforă

anacolut

enumerație

4

Tema „fortuna labilis” este prezentă în:

Iluminism

Umanism

Romantism

Impresionism

1

„Psalmii” arghezieni sunt în număr de:

șapte

opt

șaisprezece

paisprezece

4

Care din următoarele personaje are ticul verbal: „eu, care familia mea, de la patusopt în cameră”?

Nae Cațavencu

Agamemnon Dandanache

Farfuridi

Cetățeanul turmentat

4

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2023 invatasingur.ro