Alege despărțirea corectă a cuvântului:

o-rar

ora-r

or-ar

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

c-ățel

că-țel

că-ț-el

că-țe-l

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

pi-si-că

pi-sică

pi-sic-ă

pis-i-că

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

ca-r-te

ca-rte

car-te

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

ma-ri-na-r

ma-ri-nar

mar-i-nar

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

pe-nar

pe-na-r

pen-ar

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

st-il-ou

sti-lo-u

sti-lou

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

cre-ion

cre-i-on

cr-ei-on

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

fe-re-a-stră

fe-reas-tră

fe-re-as-tră

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

bir-ou

bi-ro-u

bi-rou

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

a-ten-ți-e

at-en-ți-e

a-ten-ție

aten-ți-e

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

pe-na-r

pen-ar

pe-nar

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

gean-tă

ge-an-tă

gea-ntă

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

șa-h

ș-ah

șah

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

e-di-tură

e-dit-u-ră

e-di-tu-ră

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

tri-unghi

tr-iun-ghi

tri-un-ghi

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

pă-trat

păt-rat

pă-tra-t

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

tele-co-man-dă

te-le-com-an-dă

te-le-co-man-dă

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

cu-ier

cu-i-er

cui-er

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

sc-a-un

sca-un

sca-u-n

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

chiu-ve-tă

chi-u-ve-tă

chiu-vetă

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

so-a-re

soa-r-e

soa-re

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

ma-șină

ma-și-n-ă

ma-și-nă

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

po-rto-ca-lă

por-to-ca-lă

por-to-cală

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

șif-o-nier

și-fo-ni-e-r

și-fo-ni-er

și-fo-nier

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

pit-i-ci

pi-tici

pit-ici

pi-ti-ci

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

mă-mici

măm-ici

măm-i-ci

mă-mi-ci

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

sc-ară

scar-ă

sca-ră

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

scă-ri

scări

sc-ări

sc-ă-ri

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

mate-ma-ti-că

ma-te-ma-tică

ma-te-ma-ti-că

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

în-vă-ță-toare

în-vă-ță-toa-re

învă-ță-toa-re

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

în-văță-tor

în-vă-ță-tor

învă-ță-tor

1

Alege despărțirea corectă a cuvântului:

far-fu-rie

far-fu-ri-e

fa-rfu-ri-e

1

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2024 invatasingur.ro